FANDOM


Γεωδαισία

Geodesy


Science-01-goog

Επιστήμη
Επιστήμες
Φυσικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Θεωρητικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Τεχνολογία
Επιστημονικός Κλάδος
Επιστημονικός Νόμος
Επιστημονική Μέθοδος
Επιστημονική Θεωρία
Επιστημονικά Κέντρα Γης
Επιστήμονες Γης

Είναι ένας Επιστημονικός Κλάδος της Γεωγραφίας.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία " Γεωδαισία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη Γαία.

ΕισαγωγήEdit

Με τον όρο Γεωδαισία χαρακτηρίζεται η επιστήμη της Γεωγραφίας που έχει ως κύριο αντικείμενο τον προσδιορισμό του σχήματος της γήινης επιφάνειας ή ορισμένων τμημάτων της.

Χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους Τοπογράφους Μηχανικούς όταν επιθυμείται αποτύπωση μιας επιφάνειας (φυσικής ή τεχνιτής) με απαιτήσεις μεγάλης ακρίβειας.

Η Γεωδαισία αποτελεί, στο πρακτικό της μέρος, μια συνδυασμένη εφαρμογή της Τριγωνομετρίας και της Γεωγραφίας με χρήση, όμως, ανώτερων Μαθηματικών και, κυρίως, Στατιστικών μεθόδων για τον υπολογισμό των απαιτούμενων μεγεθών.

Μια γεωδαιτική πράξη μέτρησης αφορά μετρήσεις γωνιών και αποστάσεων που με τις κατάλληλες πράξεις και στατιστικές μεθόδους μπορούν να αποδώσουν με προσδιορισμένη ακρίβεια, το ανάγλυφο της περιοχής (ή του αντικειμένου) που θέλουμε να αποτυπωθεί.

Επίσης, ο τομέας της Γεωδαισίας ασχολείται με όλο το επιστημονικό υπόβαθρο που αφορά στα Συστήματα Συντεταγμένων, στις Γεωγραφικές Προβολές και σε άλλα επιστημονικά πεδία που αφορούν στις μετρήσεις χωρικών στοιχείων.

Γεωδαιτικές Μετρήσεις Edit

Οι πρακτικές μετρήσεις με Γεωδαιτικές μεθόδους υλοποιούνται σε δύο φάσεις:

  • Μετρήσεις στο ύπαιθρο
  • Υπολογισμοί στο γραφείο

Υπαίθριες ΜετρήσειςEdit

Κατά την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, ότι το ζητούμενο είναι η αποτύπωση μια συγκεκριμένης περιοχής, τότε οι μετρήσεις γίνονται επί τόπου με χρήση Τοπογραφικών οργάνων όπως

με τη χρήση της νέας τεχνολογίας με [[Γεωδαιτικός Σταθμός|Γεωδαιτικούς σταθμούς]] (Total stations) και Γεωδαιτικά GPS ακριβείας.

Οι μετρήσεις που γίνονται αφορούν, στην ουσία, γωνίες και αποστάσεις μεταξύ συγκεκριμένων σημείων που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της μέτρησης.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά τη διαδικασία των μετρήσεων είναι συγκεκριμένη και έχει ως σκοπό την απαλοιφή των σφαλμάτων που υπεισέρχονται στις εργασίες.

Συγκεκριμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι

και άλλες που, κάθε μία, καθορίζει τα βήματα και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα όργανα για τη λήψη των μετρήσεων.

ΥπολογισμοίEdit

Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τριγωνομετρικές και στατιστικές πράξεις που αποσκοπούν στο να μετατρέψουν τις γωνίες και τις αποστάσεις σε συντεταγμένες σημείων ως προς ένα Σύστημα Αναφοράς αλλά και τον υπολογισμό των σφαλμάτων και της ακρίβειας των μετρήσεων.

Κατά τη διαδικασία των υπολογισμών χρησιμοποιούνται υπολογιστά προγράμματα ή και εξειδικευμένα λογισμικά (ιδίως σε περιπτώσεις μετρήσεων GPS) που διευκολύνουν τις παραπάνω πράξεις.

Επίσης, χρησιμοποιούνται σχεδιαστικά προγράμματα CAD/CAM για τη σχεδιάση της περιοχής που έχει μετρηθεί, βάσει των συντεταγμένων που υπολογίστηκαν κατά τη διαδικασία.

Η θεωρία αυτή της πράξης εμπεριέχει πολύ σημαντικούς και δύσκολους υπολογισμούς που απαιτούν ανώτερες γνώσεις Μαθηματικών, ιδίως όταν υπάρχουν απαιτήσεις μεγάλης ακρίβειας ή όταν οι μετρήσεις αφορούν μεγάλες εκτάσεις (λόγω της καμπυλότητας της Γης).

Η χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, όμως, ευννοεί την εύκολη εφαρμογή των απαραίτητων μεθόδων σε τέτοιες εργασίες και επιταχύνει τη διαδικασία, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.