Science Wiki
Advertisement

Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα

Geologic Time Scale


Γεωλογική Περίοδος

Χρόνος (Time) Χρονική Περίοδος (Time Period)

Παρόν Παρελθόν Μέλλον
Μεγάλη Έκρηξη ( Big Bang ) Κοσμολογική Περίοδος Κοσμολογική Εποχή
Υπεραίωνας (Supereon) Γεωλογικός Αιώνας (Eon) Υποαίωνας (Era) Γεωλογική Περίοδος (Period) Γεωλογική Εποχή (Epoch) Γεωλογική Υποεποχή (Age)
Ιστορική Περίοδος Προϊστορική Περίοδος Αρχαία Περίοδος Μεσαιωνική Περίοδος Νεώτερη Περίοδος Σύγχρονη Περίοδος
Χιλιετία (Millennium) Αιών, Εκατονταετία (Century) Δεκαετία (Decade) Έτος (Year) Εποχή (season) Μήν (Month) Ημερονύκτιο Ημέρα (Day) Νύκτα (Night) Ώρα (Hour) Λεπτό (Minute) Δευτερόλεπτο (Second)
Κοσμολογική Χρονολογική Κλίμακα Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα

- H κατανομή σε χρονικά διαστήματα του Γεωλογικού Χρόνου.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Γεωλογική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Γεωλογία".

Εισαγωγή[]

Η γεωλογική χρονολογική κλίμακα χρησιμοποιείται στη Γεωλογία, την Αρχαιολογία και άλλες επιστήμες για την περιγραφή των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας της Γης. Ο πίνακας των γεωλογικών περιόδων που ακολουθεί συμφωνεί με τις ημερομηνίες και την ονοματοδοσία της Διεθνούς Επιτροπής Στρωματογραφίας και χρησιμοποιεί τους πρότυπους χρωματικούς κώδικες της Γεωλογικής Επιθεώρησης των ΗΠΑ

Ορολογία[]

Η μεγαλύτερη μονάδα του γεωλογικού χρόνου είναι ο αιώνας.

Οι αιώνες διαιρούνται σε Υποαιώνες (Era), Περιόδους, Εποχές, Υποεποχές και Στάδια ή Φάσεις.

Οι παλαιοντολόγοι με τη σειρά τους έχουν καθορίσει ένα σύστημα φάσεων για την πανίδα. Αρκετά από τα ονόματα αυτών των φάσεων χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της γεωλογικής ονοματοδοσίας, αν και οι φάσεις πανίδας είναι περισσότερες από τις γεωλογικές χρονικές μονάδες.

Οι γεωλόγοι σήμερα χρησιμοποιούν τους όρους Ανώτερη/Ύστερη, Κατώτερη/Πρώιμη και Μέση ως υποδιαιρέσεις των περιόδων και άλλων γεωλογικών χρονολογικών μονάδων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σημείο αιχμής του έργου της Διεθνούς Επιτροπής Στρωματογραφίας, έτσι ώστε να ενοποιηθούν οι αντικρουόμενες ορολογίες που ορίστηκαν σε εθνικό επίπεδο και να καθοριστούν παγκόσμιες σταθερές.

Ιστορία της Χρονολογικής Κλίμακας[]

Όταν ο Γουΐλιαμ Σμιθ και ο Τσαρλς Λάιελ αναγνώρισαν ότι τα στρώματα άντιπροσώπευαν διαδοχικές χρονολογικές περιόδους, δεν υπήρχε τρόπος να καθορίσουν τι είδους χρονολογική κλίμακα αντιπροσώπευαν αυτά τα στρώματα. Οι Δημιουργιστές πρότειναν χρονολογίες μερικών χιλιάδων ετών μόνον, ενώ οι Εξελικτικιστές πρότειναν σαφώς μεγαλύτερες. Επί εκατό περίπου έτη η ηλικία της Γης και τα γεωλογικά στρώματα υπήρξαν αντικείμενο αξιοσημείωτης διαμάχης, έως ότου η τεχνολογική εξέλιξη στον 20ο αιώνα επέτρεψε τη χρήση της ραδιοχρονολόγησης και παρείχε σχετικά ακριβέστερες χρονολογήσεις του γεωλογικού χρονικού ορίζοντα. Το 1977 η Παγκόσμια Επιτροπή Στρωματογραφίας (νυν Διεθνής) ξεκίνησε μια προσπάθεια παγκόσμιου καθορισμού των γεωλογικών περιόδων και των φάσεων ανάπτυξης της πανίδας. Το πιο πρόσφατο έργο της περιγράφεται στο Gradstein et al., Γεωλογική χρονολογική κλίμακα, (2004) (ISBN 0521786738) και χρησιμοποιείται ως θεμέλιο για την παρούσα σελίδα.

Πίνακας Γεωλογικού χρόνου[]

Αιώνας Υποαιώνας Περίοδος

1

Εποχή Γεγονότα Τέλος, (εκατομμύρια
έτη πριν)2
Φανεροζωικός Καινοζωική Νεογενής

3

Ολόκαινη Τέλος της ύστερης Παγετώδους και εμφάνιση του σύγχρονου πολιτισμού Συνεχίζεται
Πλειστόκαινη Εμφάνιση και εξαφάνιση των μεγάλων θηλαστικών, σύγχρονος άνθρωπος. 0.011430 ± 0.00013
Πλειόκαινη Εντατικοποίηση της Παγετώδους. Ψυχρό και ξηρό κλίμα. Εμφανίζεται ο Αυστραλοπίθηκος και πολλά από τα υπάρχοντα γένη θηλαστικών. 1.806 ± 0.005 *
Μειόκαινη Ήπιο κλίμα - Ορογένεση στο Βόρειο Ημισφαίριο - σύγχρονα θηλαστικά και αναγνωρίσιμες οικογένειες πτηνών. Ιππάρια και ποικιλίες μαστόδοντων. Εμφανίζονται τα πρώτα ανθρωποειδή. 5.332 ± 0.005 *
Παλαιογενής

3

Ολιγόκαινη Θερμό κλίμα - Ταχεία εξέλιξη και ποικιλομορφία της πανίδας, ιδιαίτερα των θηλαστικών. Σύγχρονοι τύποι αγγειόσπερμων 23.03 ± 0.05 *
Ηώκαινη Εμφανίζονται τα αρχαϊκά θηλαστικά και συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Επίσης εμφανίζονται οικογένειες σύγχρονων θηλαστικών, ανάμεσά τους και πρωτόγονα κητοειδή, φάλαινες. Η Ανταρκτική γεμίζει και πάλι με παγετώνες. Έναρξη της παρούσας παγετώδους. 33.9 ± 0.1 *
Παλαιόκαινη Κλίμα τροπικό. Σύγχρονα φυτά και πρωτόγονες οικογένειες θηλαστικών ακολουθούν την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Εμφανίζονται τα πρώτα μεγάλα θηλαστικά. 55.8 ± 0.2 *
Μεσοζωική Κρητιδική Ύστερη Κρητιδική Εμφανίζονται τα πρώτα ανθοφόρα φυτά με νέους τύπους εντόμων, και σύγχρονες μορφές ιχθύων. Πολλοί νέοι τύποι δεινοσαύρων π.χ. Τυραννόσαυρος Τιτανόσαυρος). Πρωτόγονα πτηνά αντικαθιστούν τους πτερόσαυρους και σύγχρονες μορφές καρχαρία εμφανίζονται στη θάλασσα. Η Γοδαβάνη διασπάται. 65.5 ± 0.3 *
Πρώιμη Κρητιδική 99.6 ± 0.9 *
Ιουρασική Ύστερη Ιουρασική Αφθονούν οι δεινόσαυροι. Η Αρχαιοπτέρυγα, το αρχαιότερο γνωστό πτηνό, εξελίσσεται από τα ερπετά. Η Παγγαία διαμελίζεται στην Γοδαβάνη και τη Λαυρασία. 145.5 ± 4.0
Μέση Ιουρασική 161.2 ± 4.0
Πρώιμη Ιουρασική 175.6 ± 2.0 *
Τριασική Ύστερη Τριασική Εμφανίζονται τα θηλαστικά και επικρατούν τα σποριόφυτα. Η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη είναι τροπικές χώρες. 199.6 ± 0.6
Μέση Τριασική 228.0 ± 2.0
Πρώιμη Τριασική 245.0 ± 1.5
Παλαιοζωική Πέρμια Λοπίγεια Τα κωνοφόρα αντικαθιστούν τις φτέρες. Πολλαπλασιάζονται τα ερπετά. Επεκτείνονται οι έρημοι. 251.0 ± 0.4 *
Γουαδελούπεια 260.4 ± 0.7 *
Κισουράλια 270.6 ± 0.7 *
Λιθανθρακο
φόρα

4

Πενσυλ-
βάνεια
Ύστερη Πενσυλβάνεια Απέραντα ελώδη δάση αναπτύσσονται στις εκβολές των ποταμών. Από τα δάση αυτά σχηματίζονται τα αποθέματα λιθάνθρακα. Τα αμφίβια αφθονούν. Τα πρώτα ερπετά εξελίσσονται από τα αμφίβια. 299.0 ± 0.8 *
Μέση Πενσυλβάνεια 306.5 ± 1.0
Πρώιμη Πενσυλβάνεια 311.7 ± 1.1
Μισσισσίπεια Ύστερη Μισσισσίπεια Μεγάλα πρωτόγονα δένδρα. Παγετώδης περίοδος στην ανατολική Γοδαβάνη. 318.1 ± 1.3 *
Μέση Μισσισσίπεια 326.4 ± 1.6
Πρώιμη Μισσισσίπεια 345.3 ± 2.1
Δεβόνια Ύστερη Δεβόνια Οι καρχαρίες και πολλά άλλα είδη αφθονούν στις θάλασσες. Τα πρώτα έντομα και αμφίβια, όπως ο Ιχθυόστεγος, κάνουν την εμφάνισή τους. Σχηματίζονται τα πρώτα δάση από σποριόφυτα, όπως οι γιγαντιαίες φτέρες και τα βρύα. Σχηματίζονται οι πρώτοι ψαμμίτες στις έρημους. 359.2 ± 2.5 *
Μέση Δεβόνια 385.3 ± 2.6 *
Πρώιμη Δεβόνια 397.5 ± 2.7 *
Σιλούρια Πριδόλια Ανάπτυξη των πρώτων απλών φυτών, όπως η Κουκσόνια, κατά μήκος των ακτών ή σε εκβολές ποταμών. Εμφανίζονται τα πρώτα οδοντοφόρα ψάρια. Ψάρια εμφανίζονται επίσης σε λίμνες και ποτάμια. Οι ήπειροι αρχίζουν να μετακινούνται και να πλησιάζουν μεταξύ τους. 416.0 ± 2.8 *
Λουδολόβια 418.7 ± 2.7 *
Βενολόκια 422.9 ± 2.5 *
Λανδοβέρια 428.2 ± 2.3 *
Ορδοβίκεια Ύστερη Ορδοβίκεια Εμφανίζονται τα καρκινοειδή μαζί με τα πρώτα ιχθυόμορφα σπονδυλωτά. Κοραλλιογενείς ύφαλοι αρχίζουν να σχηματίζονται στους ωκεανούς, ενώ οι νότιες ήπειροι μετατοπίζονται προς τους Πόλους. Παγετώδης περίοδος στη Σαχάρα. 443.7 ± 1.5 *
Μέση Ορδοβίκεια 460.9 ± 1.6 *
Πρώιμη Ορδοβίκεια 471.8 ± 1.6
Κάμβρια Φουρόγεια Δεν υπάρχει χερσαία ζωή. Μια ποικιλία φυκών και ασπόνδυλων ευημερεί στους ωκεανούς. Εμφανίζονται τα μαλάκια και αρθρωτά oστρακοφόρα ασπόνδυλα, όπως οι τριλοβίτες. 488.3 ± 1.7 *
Μέση Κάμβρια 501.0 ± 2.0 *
Πρώιμη Κάμβρια 513.0 ± 2.0
Προτεροζωικός

5

Νεοπροτεροζωική Εδιακρανική Πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί. Απλές σκωληκοειδείς μορφές ζωής. Πρώτοι σπόγγοι. 542.0 ± 1.0 *
Κρυογονική Σε αυτή την περίοδο, η Γη ομοιάζει με χιονόσφαιρα. Η Ροδινία αρχίζει να διαχωρίζεται. 630 +5/-30 *
Τονική Πρώτη ακτινοβολία 850 6
Μεσοπροτεροζωική Στενωτική Σχηματισμός της Ροδινίας 1000 6
Εκτατική   1200 6
Καλυπτική   1400 6
Παλαιοπροτεροζωική Σταθερωτική Πρώτοι σύνθετοι μονοκύτταροι οργανισμοί (ευκαρυωτικά) 1600 6
Οροσείρεια Μετάβαση στην ατμόσφαιρα οξυγόνου 1800 6
Ρυάκεια   2050 6
Σιδηρική   2300 6
Αρχαιοζωικός

5

Νεοαρχαιοζωική Πιθανή σταθεροποίηση του μανδύα 2500 6
Μεσοαρχαιοζωική Πρώτοι στρωματολίτες 2800 6
Παλαιοαρχαιοζωική Πρώτη γνωστή παραγωγή οξυγόνου, κυανοβακτήρια 3200 6
Ηωαρχαιοζωική Απλοί μονοκύτταροι οργανισμοί 3600 6
Αΐδειος

5,7

Ιμβρία

8

  περ. 3850
Νεκταρία

8

  περ.3920
Προνεκταρία

9

Αρχαιότερο γνωστό πέτρωμα (4100 Ma) περ.4150
Κρυπτική

8

Αρχαιότερο γνωστό ορυκτό (4400 Ma). Σχηματισμός της Γης (4570 Ma) c.4570

Χρόνος (Time) Χρονική Περίοδος (Time Period)

  1. Οι παλαιοντολόγοι αναφέρονται συχνά σε φάσεις πανίδας και όχι σε γεωλογικές περιόδους. Η ονοματοδοσία των φάσεων είναι μια διαδικασία περίπλοκη. Βλ. Κλίμακα Harland.
  2. Οι ημερομηνίες φέρουν εγγενώς την σχετική αβεβαιότητα της ραδιοχρονολόγησης Οι ημερομηνίες και τα αναφερόμενα σφάλματα είναι καταχωρημένα στον παρόντα πίνακα σύμφωνα με την χρονολογική κλίμακα της Διεθνούς Επιτροπής Στρωματογραφίας. Ημερομηνίες που φέρουν την ένδειξη * έχουν διεθνώς συμφωνηθεί.
  3. Ιστορικά, η Καινοζωική Περίοδος διαιρείτο στην Τετραδική και Τριαδική υπο-εποχή, δηλαδή την Νεογενή και την Παλαιογενή περίοδο. Ωστόσο, η Διεθνής Επιτροπή Στρωματογραφίας αποφάσισε πρόσφατα να μην χρησιμοποιούνται πλέον οι όροι στην επίσημη ορολογία.
  4. Στη Βόρειο Αμερική η Λιθανθρακοφόρος υποδιαιρείται στην Μισσισσίπεια και την Πενσυλβάνεια περίοδο.
  5. Ο Προτεροζωικός, ο Αρχαιοζωικός αιώνας και ο Αΐδειος αιώνας αναφέρονται συχνά ως Προκάμβριος Χρόνος και ενίοτε ως Κρυπτοζωικός.
  6. Καθορίζεται από την Παγκόσμια Σταθερά Στρωματογραφικής Εποχής.
  7. Αν και χρησιμοποιείται συχνά ο Αΐδειος δεν είναι τυπικός αιώνας και δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα το κατώτατο όριό του.
  8. Σε γενικές γραμμές οι επιστήμονες, που πριν δύο αιώνες ξεκίνησαν τη Γεωλογία, έδωσαν τα ονόματα τους στα στρώματα που μελέτησαν. Για παράδειγμα η Δεβόνια περίοδος ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Devon. Η Κάμβρια από το ρωμαϊκό όνομα της Ουαλλίας (Cambria), η Πέρμια και η Ιουρασική από τη Ρωσία και τις Άλπεις αντίστοιχα.
  9. Αυτά τα ονόματα εποχών χρησιμοποιούνται από τη Σεληνιακή Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα. Η χρήση τους για τη γήινη Γεωλογία είναι ανεπίσημη.
  10. Στην αγγλική wikipedia χρησιμοποιείται υπο-εποχή της Προνεκταρίας, η εποχή διαμόρφωσης σχηματισμών της Nectaris Basin.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement