Science Wiki
Advertisement

Διάστασις

Dimension


Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων

Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων

Χωρόχρονος
Διαστάσεις

Γεωμετρία
Χωρόχρονος Χώρος Χρόνος
Διάσταση Μήκος Πλάτος Ύψος
Εμβαδό Όγκος Υπερεμβαδό
ΣημείοΚαμπύληΕπιφάνειαΧωροπεριοχή
Κοσμικό Σημείο Κοσμική ΚαμπύληΒράνη

Οι τρείς Διαστάσεις

Μορφοκλασματική Διάσταση

Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων

Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων.

O Χρόνος
ως 4η διάσταση
(Πρόσθεση
του Παρελθόντος και του Μέλλοντος
στον διευρυμένο Χώρο
δηλ. στον Χωρόχρονο

O Χρόνος
ως 4η διάσταση

Διαστάσεις

- Ένα θεμελιώδες "στοιχείο" του Χώρου.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Διάσταση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "στάση".

Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα διίσταμαι (= ίσταμαι κεχωρισμένα). Εξ αυτού και οι σύγχρονες ελληνικές εκφράσεις: "διάσταση απόψεων" και "εν διαστάσει" βίος έναντι του πρότερου έγγαμου.

Εισαγωγή[]

Γενικά διάσταση ονομάζεται η απόσταση μεταξύ δύο οριακών σημείων και συνεκδοχικά η οποιαδήποτε ενάντια θέση.

Γεωμετρική Διάσταση[]

Ειδικότερα όμως στη Γεωμετρία η διάσταση είναι ένας άξονας (μέλος ενός Συστήματος Συντεταγμένων), ως προς τον οποίον γίνονται μετρήσεις αποστάσεων της θέσης ενός σημείου (ή ενός σώματος).

Υπό αυτή την έννοια υφίστανται οι τρείς διαστάσεις:

  • το Μήκος, που είναι η απόσταση μεταξύ σημείων,
  • το Πλάτος, που είναι κάθετη απόσταση στο μήκος και δίδεται έτσι η έννοια του επιπέδου καθώς και
  • του Ύψος, που είναι η κάθετη απόσταση σε επίπεδο και προσδιορίζεται ως τρίτη διάσταση του Χώρου.

Στη Διαφορική Γεωμετρία μελετώνται επίσης χώροι με n διαστάσεις που είναι όμως κατασκευάσματα της ανθρώπινης λογικής, που δεν υποπίπτουν στην ανθρώπινη αντίληψη.

Αν χώρος παρασταθεί με το λατινικό γράμμα R τότε:

  • το "σημείο" (επειδή δεν έχει διάσταση) παρίσταται ως Ro και αποκαλείται "χώρος μηδενικής διάστασης".
  • Η γραμμή παρίσταται R1, και αποκαλείται "χώρος μιας διάστασης",
  • το επίπεδο παρίσταται ως R2 και αποκαλείται "χώρος δύο διαστάσεων" και
  • το Στερεό Σχήμα παρίσταται ως R3 και αποκαλείται "χώρος τριών διαστάσεων".

Σύμφωνα τη Θεωρία της Σχετικότητας οι τρεις διαστάσεις ενός σώματος εξαρτώνται και από την κίνησή του στο Χώρο.

Κατ΄ αυτή την έννοια, υφίσταται η τέταρτη διάσταση στο γενικευμένο χώρο, που είναι ο Χρόνος, και που μετατρέπεται έτσι σε "χώρο τεσσάρων διαστάσεων".

  • Εκ της γεωμετρικής χρήσης αποδίδεται στο όρο "διάσταση" και η έννοια του μεγάλου μεγέθους π.χ. σε πυρκαγιές, κινητοποιήσεις, απεργίες, σε κλίμακα μεγάλων διαστάσεων κ.λ.π.

Συνήθεις Διαστάσεις[]

Διάσταση Διανυσματικού Χώρου[]

Λέγεται ο μέγιστος αριθμός γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων που μπορούμε να βρούμε στο χώρο αυτόν

(ή ο ελάχιστος αριθμός διανυσμάτων που χρειαζόμαστε για να εκφράσουμε, διαμέσου του γραμμικού συνδυασμού, κάθε διάνυσμα του χώρου).

Δηλ. αν ο χώρος έχει διάσταση Ν τότε υπάρχουν Ν γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα, όμως οποιαδήποτε Ν+1 διανύσματα θα είναι γραμμικά εξαρτημένα.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement