Science Wiki
Advertisement

Γεωργία

Agriculture


Γεωργία

Γεωργία

Γεωργία

Γεωργία

Άρδευση

Οικονομία Οικονομολογία
Οικονομολόγοι Γης Κλάδοι Οικονομολογίας Νόμοι Οικονομολογίας Θεωρίες Οικονομολογίας
Χρηματιστήρια Γης Χρηματιστήρια Γης
Κλάδοι Οικονομίας Οικονομικά Εργαλεία Οικονομικά Μεγέθη Οικονομικά Παράδοξα Οικονομικά Φαινόμενα Οικονομικές Έννοιες Οικονομικές Διαδικασίες‎ Οικονομικές Θεωρίες Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικές Πράξεις
Οικονομολόγοι Γης Νόμοι Οικονομίας

Οικονομία Οικονομολογία
Μακροοικονομία Μικροοικονομία Οικονομετρία
Οικονομικοί Τομείς Γεωργία Βιομηχανία Εμπορία
Οικονομική Φάση Οικονομική Κρίση Δανεισμός Εταιρεία Επιχειρηματικότητα Χρήμα Αξιόγραφο Νόμισμα Συνάλλαγμα Τράπεζα Χρηματιστήριο Εταιρική Μετοχή
Χρηματιστήρια Γης Τράπεζες Γης Κλάδοι Οικονομίας Οικονομικά Εργαλεία Οικονομικά Παράδοξα‎ Οικονομικά Φαινόμενα‎ Οικονομικές Έννοιες Οικονομικές Διαδικασίες Οικονομικές ΘεωρίεςΟικονομικές Καταστάσεις‎ Οικονομικές Πράξεις‎
Οικονομολόγοι Γης‎

Αγρός.

Γεωργία
Γεωργική Επανάσταση

- Ένας κλάδος της Οικονομίας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Γεωργία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "έργο".

Εισαγωγή[]

Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια του εδάφους της γης με σκοπό την παραγωγή φυτικών προϊόντων. Μερικές φορές ο όρος επεκτείνεται και για τη διαδικασία της καλλιέργειας φυκών στη θάλασσα.

Στη γεωργία επίσης υπάγεται και η συλλογή και πρωτογενής επεξεργασία των προϊόντων αυτών των φυτών. Η γεωργία κατατάσσεται στην ελαφρά βιομηχανία, επειδή τα περισσότερα προϊόντα που παράγονται από αυτήν είναι προϊόντα άμεσης χρήσης από τον άνθρωπο. Παράγοντες που επηρεάζουν την γεωργία είναι το κλίμα και η μορφολογία του εδάφους. Η γεωργία είναι αντικείμενο των περισσότερων κλάδων της γεωπονίας, μαζί με τη κτηνοτροφία και την αλιεία. Η γεωργική παραγωγή απασχολούσε το 2007 περίπου το ένα τρίτο των εργατών. Τα τελευταία έτη ο κλάδος παροχής υπηρεσιών απασχολεί τα περισσότερα άτομα.

Με τη γεωργία παράγονται προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων, των οικόσιτων ζώων αλλά και μερικά που προορίζονται για την παραγωγή άλλων ειδών προϊόντων ως και βιοκαυσίμων, τα τελευταία χρόνια κυρίως. Η γεωργία θεωρείται ότι ήταν το κλειδί για την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και την ανάπτυξη του πολιτισμού, αφού η γεωργία και η κτηνοτροφία δημιούργησε πλεονάσματα τροφίμων που επέτρεψαν και την αύξηση του πληθυσμού και την εξέλιξη του πολιτισμού. Κάποιου είδους γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν παρατηρηθεί και σε μερικά είδη μυρμηγκιών και τερμιτών, αλλά μιλώντας για γεωργία, εννοούμε βασικά ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η ιστορία της γεωργίας πάει πίσω αρκετές χιλιάδες χρόνια και η ανάπτυξή της οδηγήθηκε και καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές διαφορές, τις κουλτούρες και την υφιστάμενη σε αυτές τεχνολογία. Ωστόσο, όλη η γεωργία βασίζεται σε τεχνικές επέκτασης και διαχείρισης εδαφών κατάλληλων για την ανάπτυξη των εξημερωμένων φυτικών ειδών. Αυτό πολλές φορές απαιτεί μορφές άρδευσης, αποστράγγισης, οριοθέτησης και προστασίας των καλλιεργούμενων εδαφών. Στον «ανεπτυγμένο» κόσμο, η βιομηχανική γεωργία που βασίστηκε σε μεγάλης κλίμακας μονοκαλλιέργειες έγινε το κυρίαρχο σύστημα σύγχρονης γεωργίας, παρόλο που υπάρχει μια ανοδική υποστήριξη για εναλλακτικές μορφές γεωργίας (π.χ. βιολογική γεωργία).

Η σύγχρονη αγρονομία, η ανάπτυξη υβριδίων, ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων, λιπασμάτων και άλλων τεχνολογικών βελτιώσεων έχει αυξήσει ποσοτικά τις σοδιές από τη γεωργική καλλιέργεια, αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε ευρεία οικολογική βλάβη στο περιβάλλον και είχε αρκετά αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία. Η πολύ εκτεταμένη κτηνοτροφία αύξησε ομοίως την παραγωγή κρέατος, αλλά δημιούργησε προβλήματα σχετικά με τη σκληρότητα κατά των ζώων, βλάβες στην ανθρώπινη υγεία από την κατάχρηση αντιβιοτικών, αυξητικών ορμονών και άλλων χημικών από τη βιομηχανία παραγωγικής προϊόντων κρέατος

Ιστορία[]

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα γνώσεις μας η γεωργία πρωτοεμφανίστηκε στη Νεολιθική Εποχή (10.000 με 3.000 π.Χ). Ο άνθρωπος καλλιεργούσε τη γη με απλά εργαλεία ξύλινα με ή χωρίς λίθινη άκρη. Όλες οι εργασίες γίνονταν με τη χρήση της μυϊκής του δύναμης. Υπολείμματα από τέτοια εργαλεία έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές της γης. Η γεωργία αποτελούσε εναλλακτικό τρόπο παραγωγής από την Θήρευση.

Όταν άρχισε να αναπτύσσεται η κτηνοτροφία και η κατασκευή μεταλλικών εργαλείων εμφανίστηκε και η καλλιέργεια με αλέτρι. Στη δουλοκτητική κοινωνία και αργότερα στη φεουδαρχική αυτή η καλλιέργεια ήταν το βασικό είδος παραγωγής. Στο διάστημα αυτό η αγρανάπαυση γίνεται σε μεγάλα διαστήματα και χωρίς όργωμα. Επίσης το εκχέρσωμα γίνεται με φωτιά και υλοτόμηση. Στη φεουδαρχική κοινωνία άρχισε να διαδίδεται και το σύστημα αγρανάπαυσης με όργωμα.

Με την εμφάνιση της βιομηχανίας και την αύξηση των πληθυσμών των πόλεων άρχισε να αυξάνεται η ζήτηση γεωργικών προϊόντων. Εμφανίζεται το σύστημα της αμειψισποράς. Στα μέσα του 19ου αιώνα γίνονται οι πρώτες προσπάθειες χρήσης ατμοκίνητου κινητήρα για το όργωμα. Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να χρησιμοποιούνται τρακτέρ με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Με την ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας αρχίζουν να διαδίδονται και η χρήση χημικών λιπασμάτων και φαρμάκων για την καταπολέμηση των γεωργικών παρασίτων, των ασθενειών των φυτών και άλλων αναγκών (όπως η "συγκράτηση" των καρπών στα δένδρα μέχρι τη συγκομιδή).

Καθώς τα περισσότερα προϊόντα της γεωργικής παραγωγής είναι ευπαθή, η αποθήκευσή τους αποτελούσε πάντα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα μειώθηκε αρκετά με την εμφάνιση των μεθόδων και χώρων κατάψυξης.

Γεωργική Παραγωγή[]

Η αύξηση της παραγωγής επιτυγχάνεται με τη βελτίωση του εδάφους, τη δημιουργία ποικιλιών που αντέχουν περισσότερο στο υπάρχον έδαφος και κλίμα και τη βελτίωση της συγκομιδής. Από την επίλυση αυτών των βασικών προβλημάτων εξαρτάται η παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία και η ποιότητά των προϊόντων.

Βελτίωση του εδάφους[]

Στους τρόπους βελτίωσης του εδάφους συμπεριλαμβάνονται:

Βελτίωση ιδιοτήτων[]

Η βελτίωση των ιδιοτήτων των φυτών επιτυγχάνεται με τη δημιουργία νέων ποικιλιών.

Βελτίωση συγκομιδής[]

Η βελτίωση της συγκομιδής επιτυγχάνεται με τη δημιουργία νέων τρόπων καλλιέργειας και με τη δημιουργία νέων μηχανών συγκομιδής ,καθώς και λιπασμάτων, εντομοκτόνων κλπ

Γεωργικά προϊόντα[]

Τα γεωργικά προϊόντα διαχωρίζονται σε προϊόντα διατροφής, κτηνοτροφικής ζήτησης, βιομηχανικής ζήτησης και καλλωπιστικά φυτά.

Προϊόντα διατροφής[]

  • Σιτηρά
  • Φρούτα
  • Όσπρια

Προϊόντα κτηνοτροφικής ζήτησης[]

  • Σιτηρά
  • Τριφύλλι
  • Υποπροϊόντα άλλων γεωργικών προϊόντων όπως το σανό

Προϊόντα βιομηχανικής ζήτησης[]

Καλλωπιστικά φυτά[]

Στη γεωργία συγκαταλέγεται και η παραγωγή καλλωπιστικών φυτών.

Οικονομία[]

Γεωγραφία[]

Η γεωργία αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικό παράγοντα στις περισσότερες χώρες. Εγκυκλοπαιδικά αναφέρεται πάντα στα γεωγραφικά δεδομένα κάθε χώρας ακόμα και η έλλειψή της.

Όταν αναφερόμαστε στη γεωργία μιας χώρας συνήθως χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς.

  • Κυριότερα γεωργικά προϊόντα και ετήσια παραγωγή αυτών των προϊόντων.
  • Εκτάσεις που χρησιμοποιούνται
  • Ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τη γεωργία
  • Ποσοστό συμμετοχής της γεωργικής οικονομίας στο σύνολο του ΑΕΠ.

Στατιστικά[]

Οι σημαντικότερες κατηγορίες καλλιεργειών παγκοσμίως περιλαμβάνουν τα σιτηρά, τα όσπρια, τη χορτονομή, τα φρούτα και τα λαχανικά. Ειδικές καλλιέργειες καλλιεργούνται σε ξεχωριστές εκτάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε εκατομμύρια μετρικούς τόνους, με βάση τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (εκτίμηση).

Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα κατά κατηγορία καλλιέργειας
(εκ. μετρικοί τόνοι) 2004
Δημητριακό 2.263
Λαχανικό 866
Ρίζα και Κόνδυλος 715
Γάλα 619
Οπώρα 503
Κρέας 259
Φυτικό Έλαιο 133
Ιχθύς (2001 estimate) 130
αυγό 63
Όσπριο 60
Φυτική Ίνα 30
Πηγή:
Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)


Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα κατά κατηγορία καλλιέργειας
(εκ. μετρικοί τόνοι) 2011
Σακχαροκάλαμο 1.794
Αραβόσιτος 883
Όρυζα 722
Σίτος 704
Πατάτες 374
Ζαχαρότευτλο 271
Σόγια 260
Ταπιόκα 252
Ντομάτα 159
Κριθή 134
Πηγή:
Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement