Science Wiki
Advertisement

Γεωργική Επανάστασις

Agricultural Revolution


Γεωργία
Γεωργική Επανάσταση

Οικονομία
Οικονομολογία
Οικονομολόγοι Γης
Επιστημονικοί Κλάδοι Οικονομολογίας
Νόμοι Οικονομολογίας
Θεωρίες Οικονομολογίας
Χρηματιστήρια Γης
Τράπεζες Γης
Κλάδοι Οικονομίας
Οικονομικά Εργαλεία
Οικονομικά Μεγέθη
Οικονομικά Παράδοξα
Οικονομικές Έννοιες
Οικονομικές Έννοιες
Οικονομικές Διαδικασίες‎
Οικονομικές Θεωρίες
Οικονομικές Καταστάσεις
Οικονομικές Πράξεις
Οικονομολόγοι Γης
Νόμοι Οικονομίας

Είναι μία Τεχνολογική Επανάσταση.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Γεωργική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Γεωργία".

Εισαγωγή[]

Η χρονολογία που άρχισε η γεωργική επανάσταση δεν είναι γνωστή, αλλά με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα χρονολογείται στο διάστημα 7000-5500 π.Χ. Η γεωργική επανάσταση επέφερε αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού με γοργούς ρυθμούς. Έδωσε στους ανθρώπους την δυνατότητα διατροφής και τους απήλλαξε από τις επικίνδυνες αποστολές για την εύρεσή της.

Επιπλέον, η δημιουργία καταυλισμών με μεγάλο αριθμό ανθρώπων, μείωσε τους αρνητικούς παράγοντες και τους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. Χαρακτηριστικό είναι ότι ανέβηκε ο μέσος όρος ηλικίας του ανθρώπου στα 20-25 έτη.

Όταν οι άνθρωποι ήταν τροφοσυλλέκτες, λόγω των μετακινήσεών τους, προέκυπταν μεγάλα διαστήματα χωρίς γεννήσεις. Αυτό συνέβαινε διότι οι μητέρες είχαν μεγάλο πρόβλημα στις μετακινήσεις τους μαζί με τα τέκνα τους από τόπο σε τόπο, ταυτόχρονα με την περίοδο θηλασμού. Άλλωστε η τροφή σε εκείνη την περίοδο ήταν δυσεύρετη, αλλά και όταν υπήρχε, ήταν λιτότατη για ένα τέκνο. Τηρούταν δηλαδή, έλεγχος των γεννήσεων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έκπληξη στους μελετητές, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο άνθρωπος εφάρμοζε την αντισύλληψη, από τα πρώτα του βήματα.

Η γεωργική περίοδος ήταν πραγματικά μακρά και κράτησε ως τα μέσα του 17ου αιώνα. Όσο αναπτύσσονταν ο πολιτισμός, τόσο βράδυνε η αύξηση του πληθυσμού. Επιπλέον εμφανίσθηκαν στην ανθρώπινη κοινωνία οι μαζικές ασθένειες και οι επιδημίες. Ο άνθωπος, σε αυτή την περίοδο της εξέλιξής του φάνηκε ανίκανος να αντιδράσει. Για παράδειγμα το 14ο αιώνα μ.Χ. εξ' αιτίας της πανώλους, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός από τα 85 εκατομμύρια, έπεσε στα 60 εκατομμύρια.

Αντιθέτως, η προβιομηχανική περίοδος, 16ος - 18ος αιώνας, χαρακτηρίζεται από μεγάλη πληθυσμιακή άνοδο. Σε αυτή την φάση ο πληθυσμός της Ευρώπης διπλασιάστηκε. Το ίδιο συνέβηκε και στον αποκαλούμενο «νέο κόσμο» της Αμερικανικής ηπείρου.

Το 1750 από 12 εκατομμύρια που ήταν αρχικά, μέσα σε έναν αιώνα, το 1850, έγιναν 60 εκατομμύρια. Αυτό που βοήθησε τους ανθρώπους περισσότερο για να αυξήσουν τον πληθυσμό τους, ήταν αρχικά, η ανάπτυξη της ιατρικής, η υιοθέτηση συνθηκών ατομικής υγιεινής, αλλά και οι νέες θρεπτικές τροφές που εισήλθαν στο διατροφολόγιο του, όπως η πατάτα και ο αραβόσιτος.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement