Science Wiki
Advertisement

Γνώσις

Knowledge


Κατανόηση
Γνώση
Σοφία

Κατανόηση
Γνώση
Σοφία

Πληροφορία
Γνώση

Νούς
Φιλοσοφία
Παραψυχολογία
Νευροφυσιολογία
Θρησκεία
Ψυχολογία
Μεταφυσική
Εσωτερισμός

Μετάδοση Γνώσης σε Σχολική Τάξη

Η Αθηνά, η Ολύμπια θεά της γνώσης και της σοφίας.

Διδασκαλία
εκπαίδευση
σεμινάριο

- Μία Νοητική Διαδικασία

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Γνώση" πηγάζει από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα "*ǵneh".

Σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Γνέση"

Ορισμός[]

Γνώση είναι η μετεξέλιξη μίας πληροφορίας σε ένα "νοητικό αντικείμενο" που, ενδεχομένως, παρέχει την ικανότητα να το χρησιμοποιήσουμε για συγκεκριμένο σκοπό.

Διαφέρει, από την έννοια της κατανόησης

Εισαγωγή[]

H "Γνώση είναι δύναμη" και ένας νέος σχετικός τομέας εμφανίζεται η Διαχείριση της Γνώσης, (Knowledge Management), όπως επίσης και το λεγόμενο "learn to learn".

Στη σημερινή εποχή, η Γνώση συνδέεται με την Έρευνα, την Καινοτομία και τις Νέες Τεχνολογίες.

Πολλοί ερευνητές και διανοητές συναρτούν τις προοδευμένες κοινωνίες με την "Κοινωνία της Γνώσης" και την "Οικονομία της Γνώσης".

Ανάλυση[]

Πριν από τέσσερεις δεκαετίες, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ενωση για την κατάκτηση του Διαστήματος βρισκόταν στο απόγειό του.

Ο δαπανηρός αυτός ανταγωνισμός έκανε τους επιστήμονες από τις δύο χώρες να αντιπαρατίθενται, όπως ακριβώς οι στρατιώτες σε ένα πεδίο μάχης, αναπαράγοντας έρευνες και κρατώντας απόρρητες κρίσιμες πληροφορίες προκείμενου αναδειχθούν νικητές στον ψυχροπολεμικό αγώνα για το ποιος θα πατήσει πρώτος στη Σελήνη. Η κυριαρχία στο επιστημονικό πεδίο αποτελούσε βασικό στοιχείο στον αγώνα για πολιτική κυριαρχία.

Η Αμερική κέρδισε τη μάχη αυτή, με τους αστροναύτες της να προσσεληνώνονται πρώτοι το 1969, και τα επόμενα χρόνια η συνεργασία στο διάστημα διαδέχθηκε τον ανταγωνισμό. Αστροναύτες και κοσμοναύτες από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και άλλα έθνη συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινές αποστολές. Ζουν και μαθαίνουν από κοινού στο διάστημα, διευρύνοντας την ανθρώπινη γνώση.

Κι όμως, πίσω στη Γη, κάποιοι ακόμη θεωρούν πως η προσπάθεια για επιστημονική πρόοδο και τεχνολογική καινοτομία εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των εθνών.

Σε πρόσφατη έκθεσή του, το αμερικανικό Εθνικό Επιστημονικό Συμβούλιο (National Science Board) έθεσε το ερώτημα κατά πόσον η Αμερική μπορεί να συνεχίσει να είναι το παγκόσμιο κέντρο των επιστημών και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Στον 21ο αιώνα, αυτό είναι ένα λανθασμένο ερώτημα. Σήμερα, η επιστήμη έχει καταστεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Τα έθνη αποτελούν μέρος ενός διευρυνόμενου δικτύου γνώσεων το οποίο δεν γνωρίζει σύνορα. Στον 21ο αιώνα , η ασφάλεια προϋποθέτει τον διαμοιρασμό και όχι τον προστατευτισμό στο γνωστικό πεδίο. Καμία χώρα δεν μπορεί να εργασθεί στα όρια όλων των επιστημονικών πεδίων. Η επέκταση των συνόρων της γνώσης συνεπάγεται ότι η συνεργασία είναι το μέσον για τη παραγωγή της.

Χάρη στη επέκταση της χρήσης του Διαδικτύου και στην υπερκινητικότητα της γνώσης, πέραν από τις ΗΠΑ, στους παγκόσμιους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κύκλους προστέθηκαν και άλλοι «παραγωγοί» γνώσης που πρέπει να θεωρούνται πηγές -και όχι ανταγωνιστές- επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων.

Το ερώτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί τις ΗΠΑ και άλλες χώρες είναι το πού και το πώς θα συνδεθούν με το παγκόσμιο αυτό δίκτυο.

Πράγματι, το ποσοστό των άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά που είναι αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας διπλασιάστηκε την περίοδο από 1990 έως το 2000 και ο αριθμός των χωρών οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο αυτό ανήλθε από τις 37 στις 54. Οι νέες γνώσεις αυξήθηκαν με εκθετικούς ρυθμούς.

Παρ' όλο που η επιστημονική παραγωγή αποδίδεται ακόμη σε χώρες, η γνώση, στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα.

Αντιθέτως, τα νέα γνωστικά δίκτυα είναι ενταγμένα σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων οι οποίοι διαμοιράζονται τους πόρους, τις ιδέες και τη δημιουργικότητά τους. Η ικανότητα σύνδεσης με άλλους σε έναν «μικρόκοσμο» παραγωγών γνώσης είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία. Η ικανότητα δημιουργίας δεσμών εξαρτάται από το πόσο ελκυστικός είναι κάποιος ως συνεργάτης.

Για οποιοδήποτε έθνος θεωρεί την επιστήμη και την τεχνολογία ως τρόπο δημιουργίας εθνικής ισχύος, οι γνώσεις που διατίθενται μέσω του παγκόσμιου αυτού δικτύου αποτελούν ένα πλεονέκτημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να εμπλουτιστεί και να αξιοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο.

Αυτό που θα καθορίζει την τεχνολογική και επιστημονική ισχύ σε αυτόν τον αιώνα θα είναι η ικανότητα να διακρίνει κάποιος τις ευκαιρίες, από όπου και εάν προέρχονται, και να τις μετατρέπει σε προϊόντα.

Φυσικά, η χρηματοδότηση είναι ένα βασικότατο στοιχείο για την προαγωγή της έρευνας, αλλά το ίδιο σημαντικό είναι να γνωρίζει κάποιος τι συμβαίνει σε πολλά ερευνητικά κέντρα.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να κοιτάζουν πέραν των συνόρων τους και να απεμπολήσουν την έννοια της εθνικής κυριαρχίας, ώστε να βρίσκουν τρόπους να χρησιμοποιούν το σύνολο της διαθέσιμης γνώσης.

Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους επιστήμονες από τις αναπτυσσόμενες χώρες ισότιμα, να συνάπτουν τεχνολογικές συμμαχίες και να διοχετεύουν τουλάχιστον ένα μέρος του προϋπολογισμού για την έρευνα στην επίλυση προβλημάτων, όπως η πενία.

Η ενθάρρυνση της παραγωγής νέας γνώσης και η «κοινοκτημοσύνη» όσον αφορά τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο αντίδοτο για την υπανάπτυξη, τη πενία και, τέλος, την πολιτική αστάθεια.

Οι αστροναύτες και οι κοσμοναύτες έχουν αποδείξει ότι η επιστημονική συνεργασία αποφέρει καρπούς εκτός των συνόρων του γνωστού Κόσμου. Θα επωφεληθούν όλοι οι άνθρωποι, εάν επιστήμονες, μηχανικοί και φορείς χάραξης πολιτικής κατορθώσουν να πράξουν το ίδιο και εδώ, στον πλανήτη Γη.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement