Arcadia


Αρκαδία
Ιστορικές Πόλεις Αρκαδίας

Αρκαδία
Ιστορικές Πόλεις Αρκαδίας

- Ιστορική πόλη της Αρκαδίας.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "[[ ]]" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".

Ίδρυση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο χρόνος ίδρυσής της είναι άγνωστος.

Βρισκόταν στην περιοχή της Αρκαδικής Κυνουρίας

Γεωγραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ακριβής θέση της είναι:

Η Γόρτυνα ή Γόρτυς ήταν πόλη των Αρκάδων στην δεξιά όχθη του Λούσιου ποταμού.

Ερείπια της αρχαίας πόλης βρίσκονται σήμερα κοντά στο χωρίο "Ατσίχολο" στο μέσο της διαδρομής από "Καρύταινα" προς "Δημητσάνα"[1]. Το 1941 έγιναν πρώτη φορά ανασκαφές από τη γαλλική αρχαιολογική σχολή των Αθηνών[1]. Οι έρευνες έδειξαν ότι ήταν πανάρχαια Αρκαδική πόλη που μετά την δημιουργία και εποικισμό της Μεγαλόπολης μειώθηκε αισθητά σε πληθυσμό αλλά συνέχισε να υπάρχει μέχρι τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους[1].

Ιστορία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία η πόλη οικίστηκε και έλαβε το όνομα της από τον Γόρτυνο, υιο του Στύμφηλου που την έκτισε δίπλα σε ποταμό που σε εκείνο το σημείο λέγεται Γορτύνιος[2].

Ο ποταμός ήταν Λούσιος που στην Γόρτυνα δεχόταν τα ύδατα των πηγών της περιοχής και τα ύδατά του ήταν ψυχρότατα[3][1]. Ο Παυσανίας την αναφέρει στις πόλεις που εποίκισαν την νέα πόλη, την Μεγαλόπολη [4]. Την εποχή που διήλθε από εκεί ο Παυσανίας την αναφέρει κώμη που σημαίνει ότι δεν εγκαταλείφθηκε εντελώς όπως οι περισσότερες πόλεις που εποίκησαν την Μεγαλόπολη αλλά συνέχισε να κατοικείται[5]. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι στην πόλη είχε εγκατασταθεί μακεδονική φρουρά και τείχη κτισμένα από τους Μακεδόνες[1].

Η πόλη συνδεόταν με την Μεγαλόπολη με δημόσιο δρόμο[6]. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η Γόρτυνα ίδρυσε και εποίκησε την Γόρτυνα στην Κρήτη[1][7]. Η Γόρτυνα είχε ναό του Ασκληπιού ε αγάλματα του Ασκληπιού και της Υγείας, επίσης είχε και ιαματικά λουτρά[1]. Ερείπια του Ασκληπιείου διασώζονται και σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο[8].

Από το όνομα της πόλης η περιοχή σήμερα ονομάζεται "Γορτυνία", "Δήμος Γόρτυνος" κτλ.[9]

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Αρχαίες Αρκαδικές πόλεις, Γόρτυνα
  2. [...][4.8] μετὰ δὲ Αἴπυτον ἔσχεν Ἄλεος τὴν ἀρχήν: Ἀγαμήδης μὲν γὰρ καὶ Γόρτυς οἱ Στυμφήλου τέταρτον γένος ἦσαν ἀπὸ Ἀρκάδος, Ἄλεος δὲ τρίτον ὁ Ἀφείδαντος. Ἄλεος δὲ τῇ τε Ἀθηνᾷ τῇ Ἀλέᾳ τὸ ἱερὸν ᾠκοδόμησεν ἐν Τεγέᾳ τὸ ἀρχαῖον καὶ αὐτῷ κατεσκεύαστο αὐτόθι ἡ βασιλεία: Γόρτυς δὲ ὁ Στυμφήλου πόλιν Γόρτυνα ᾤκισεν ἐπὶ ποταμῷ: καλεῖται δὲ Γορτύνιος καὶ ὁ ποταμός.[...], Παυσανίου, Αρκαδικά
  3. [...][28.2] τὴν δὲ Γόρτυνα ποταμὸς διέξεισιν ὑπὸ μὲν τῶν περὶ τὰς πηγὰς ὀνομαζόμενος Λούσιος, ἐπὶ λουτροῖς δὴ τοῖς Διὸς τεχθέντος: οἱ δὲ ἀπωτέρω τῶν πηγῶν καλοῦσιν ἀπὸ τῆς κώμης Γορτύνιον. οὗτος ὁ Γορτύνιος ὕδωρ ψυχρότατον παρέχεται ποταμῶν.[...], Παυσανίου, Αρκαδικά
  4. [...]ἐκ δὲ Κυνουραίων τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ Γόρτυς καὶ Θεισόα[...] κατήγοντο ἐς τὴν Μεγάλην πόλιν [...], Παυσανίου, Αρκαδικά
  5. [...] δὲ ἔχουσιν οἱ Μεγαλοπολῖται κώμας, Γόρτυνα[...], Παυσανίου, Αρκαδικά
  6. [...]ταῦτα μὲν δὴ ἐνταῦθά ἐστι: κατὰ δὲ τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ Γόρτυνος ἐς Μεγάλην πόλιν πεποίηται[...], Παυσανίου, Αρκαδικά
  7. [...]ἐκ Γόρτυνος γὰρ τυγχάνει ἀπῳκηκὸς ταύτης τῆς Πελοποννησιακῆς. [...] Πλάτωνος νόμοι Δ΄, Κλεινίας: 708a-708b
  8. Φωτογραφίες από την αρχαία Γόρτυνα
  9. Αρκάδες Εσμέν, Αρχαία Γόρτυς

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.