Science Wiki
Advertisement

Γότθοι

Goths


Γότθοι

- Ένας Γερμανικός ιστορικός λαός της Μεσαιωνικής Ευρώπης.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Γότθοι" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".

Εισαγωγή[]

Οι Γότθοι ήταν ένα Γερμανικό φύλο, που ανήκει στον ανατολικό κλάδο τους.

Κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα εγκαταστήθηκαν στη Σκυθία , τη Δακία και την Παννονία . Τους 3ο και 4ο αι. επέδραμαν στις περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αργότερα ασπάσθηκαν τον Αρειανισμό.

Τον 5ο και 6ο αι. χωρίστηκαν σε Βησιγότθους (δυτικοί Γότθοι) και Οστρογότθους (ανατολικοί Γότθοι).

Ίδρυσαν ισχυρά κράτη, που διεδέχθηκαν την Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην Ιβηρία και στην Ιταλία.

Ιστορία[]

Η μόνη πηγή για την πρώιμη ιστορία των Γότθων προέρχεται από τον Ιορδάνη (δημοσιευμένο το 551), ένα κληρικό επί Ιουστινιανού, ο οποίος έγραψε μια περίληψη της, χαμένης, 12τομης ιστορίας των Γότθων του Κασσιόδωρου γύρω στο 530. Ο Κασσιόδωρος, καθώς ήταν από τους βασικούς υπουργούς του |Θεοδώριχου του Μεγάλου, ήταν σε θέση να πληροφορηθεί για τις παραδόσεις των Γότθων. Μια άλλη πηγή είναι ο Προκόπιος, ο οποίος έγραψε το για τους Γοτθικούς πολέμους (535-552).

Οι Γότθοι κατά πάσα πιθανότητα προέρχονταν από τη Σκανδιναβία. Κατά τον 1ο αι. αποσπάστηκαν από τα άλλα, συγγενικά τους φύλα, και μετανάστευσαν νότια κατά μήκος του Βιστούλα ποταμού όπου εγκαταστάθηκαν στη Σκυθία (σύγχρονη Ουκρανία). Σύμφωνα με την παράδοση , πρωτεύουσα του κράτους τους ήταν το Αρχάϊμ, στο Δνείπερο .

Τον 3ο αι. χωρίστηκαν σε Βησιγότθους Tervingi και Οστρογότθους Greuthungi.

Οι Βησιγότθοι εξαπέλυσαν το 263 μια από τις πρώτες και μεγαλύτερες "Γερμανικές" επιδρομές που γνώρισε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Τον επόμενο χρόνο υπέστησαν συντριπτική ήττα στη Μάχη της Ναϊσσού και εκδιώχθηκαν πέρα από το Δούναβη έως το 271. Οι Οστρογότθοι τελικά εγκαταστάθηκαν στην εγκαταλελειμένη από τους Ρωμαίους, επαρχία της Δακίας.

Κατά τον 4ο αι. οι Γότθοι, και λόγω των εμπορικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δέχθηκαν επιρροές και ασπάσθηκαν τον Αρειανισμό. Στη δεκαετία του 370, οι Ούννοι άρχισαν να πιέζουν έντονα τους Γότθους, οι οποίοι το 376 ζήτησαν από το Ρωμαίο Αυτοκράτορα Βαλεντιανό (Valens) να τους επιτρέψει να εγκατασταθούν στα νότια του Δούναβη.

Ο τελευταίος, και τους επέτρεψε αλλά και τους βοήθησε στο πέρασμα του ποταμού. Ωστόσο, εξαιτίας ενός λιμού που ξέσπασε, έγινε ο Γοτθικός Πόλεμος του 377-382 και ο Βαλεντιανός φονεύθηκε στη Μάχη της Ανδριανούπολης.

Οι Βησιγότθοι με τον Αλάριχο λεηλάτησαν τη Ρώμη το 410. Ο Ονώριος τους παραχώρησε την Ακουϊτανία, όπου νίκησαν τους Βανδάλους, και μέχρι το 475 είχαν κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο τμήμα της Ιβηρικής χερσοννήσου.

Εν το μεταξύ , οι Οστρογότθοι απαλλάχθηκαν από τους Ούνβους με τη νίκη τους στη μάχη του Nedao το 454. Με προτροπή του αυτοκράτορα Ζήνωνα, ο Θεοδώριχος ο Μέγας κατέλαβε σταδιακά ολόκληρη την Ιταλία (488 και εξής).

Στη συνέχεια οι Γότθοι επανενώθηκαν υπό το ίδιο στέμμα για σύντομο χρονικό διάστημα, αφού μετά το θάνατο του Αλάριχου Β', το θρόνο κατέλαβε ο Θεοδώριχος.

Το Οστριγοτθικό κράτος επιβίωσε μέχρι το 553 υπό τον Τεία , όταν το Βυζάντιο ανέκτησε προσωρινά την Ιταλία , την οποία έχασε με τη σειρά του από τους Λομβαρδούς.

Το Βησιγοτθικό κράτος επιβίωσε περισσότερο, έως το 711, όταν παραχώρησαν έδαφος στην εισβολή των Αράβων στην Ανδαλουσία.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement