Science Wiki

Δάρδανος

Dardanus


Μυκηναϊκή Εποχή Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Εποχής
Τροία Ηγεμόνες Τρωάδας Χετταϊκή Τρωάδα (Wilusa) Ηγεμόνες Χετταϊκής Τρωάδας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Δαρδανία (Arzawa) = (Χετταϊκή Λυδία) Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Χετταϊκή Μυσία (Sehha Land) Ηγεμόνες Χετταϊκής Μυσίας
Χετταϊκή Φρυγία (Mira) Ηγεμόνες Χετταϊκής Φρυγίας
Χετταϊκή Κιλικία (Kizzuwatna) = (Κισσία) Ηγεμόνες Χετταϊκής Κιλικίας
Ελυμαΐδα (Elam) Ηγεμόνες Ελυμαΐδας
Βαβυλωνία Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Ασσυρία Ηγεμόνες Ασσυρίας
Χετταϊκή Συρία Ηγεμόνες Χετταϊκής Συρίας
Μυκηναϊκή Αργολίδα Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Αργολίδας
Μυκηναϊκή Κρήτη (Ahhijawa) Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Κρήτης
Ουραρτία (Urartu) Ηγεμόνες Ουραρτίας
Μιττανία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
Χατταίοι Λούβιοι Αμορραίοι Αραμαίοι Χαναναίοι Νεο-Χετταίοι

- Βασιλέας της Τρωάδας.

- Ταυτίζεται με τον Mashuiluwa, βασιλέα της Mira.

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Μυκηναϊκή Εποχή, 13ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Πρότυπο:Rulers /Troy

Η ονομασία "Δάρδανος" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις:

Βιογραφία[]

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, ο Δάρδανος ήταν γιος του Δία και της Ηλέκτρας, θυγατέρας του Άτλαντα, και ιδρυτής της πόλεως Δαρδάνου στην Ίδη της Τρωάδας.

Ο Διονύσιος αναφέρει ότι η πατρίδα του Δαρδάνου ήταν η Αρκαδία όπου ο Δάρδανος και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ίασος (ή Ιασίων), κυβέρνησαν ως βασιλείς μετά τον Άτλαντα. Ο Δάρδανος συζεύχθηκε την Χρυσή, θυγατέρα του γίγαντα Πάλλαντα, από την οποία απέκτησε δύο γιους:

  • τον Ιδαίο και
  • το Δείμαντα.

Μετά από μία μεγάλη όμως πλημμύρα, οι επιζώντες, που κατοικούσαν στα όρη που είχαν μετατραπεί σε νήσους, διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

  • η πρώτη παρέμεινε στην Αρκαδία υπό τον Δείμαντα ενώ
  • η άλλη έφυγε από την Πελοπόννησο, καταλήγοντας τελικά στο νήσο Σαμοθράκη.

Εκεί ο Ίασος (Ιασίων) κεραυνοβολήθηκε από τον Δία όταν ερωτεύθηκε την θεά Δήμητρα και προπάθησε να συνευρεθεί μαζί της. Τελικά ο Δάρδανος και ο λαός του εγκατέλειψαν την Σαμοθράκη και μετανάστευσαν στην Τρωάδα.

Ωστόσο μια άλλη καταγραφή αναφέρεται από τον Βιργίλιο στην Αινειάδα, ότι ο Αινείας σε ένα όνειρό του μαθαίνει από τους προγονικούς Πενάτες ότι ο "Δάρδανος και ο Πατήρ Ιάσιος" και οι Πενάτες οι ίδιοι προήλθαν από την Εσπερία που αργότερα μετονομάστηκε σε Ιταλία.

Άλλες καταγραφές δεν αναφέρουν ούτε την Αρκαδία ούτε την Εσπερία, αν και αναφέρονται σε πλημμύρα και καταγράφουν τον απόπλου του Δαρδάνου από τη Σαμοθράκη στην Τρωάδα κοντά στην Άβυδο.

Όλες οι καταγραφές συμφωνούν ότι ο Δάρδανος ήλθε στην Τρωάδα από τη Σαμοθράκη και εκεί τον υποδέχθηκε ο βασιλέας Τεύκρος, γιος του ποταμού Σκαμάνδρου και της νύμφης Ιδαίας, από τον οποίον η μεν χώρα ονομάζονταν Τευκρίδα, οι δε κάτοικοι Τευκροί.

Ο Τεύκρος έδωσε σε αυτόν σύζυγο, την κόρη του Βάττεια (ή Βατέα) από την οποία και απέκτησε δυό υιους:

(Ο Διονύσιος αναφέρει ότι η Χρύση, πρώτη σύζυγος του Δαρδάνου, είχε πεθάνει.)

Ο Δάρδανος, μετά τον θάνατο του πενθερού του, κληρονόμησε τον θρόνο ονόμασε την χώρα Δαρδανία κτίζοντας και νέα ομώνυμη πόλη.

Ο Δάρδανος θεωρείται ο εισηγητής, στη χώρα του, της λατρείας της θεάς Αθηνάς, της οποίας και κατασκεύασε δύο αγάλματα εκ των οποίων το ένα ήταν το Παλλάδιο. Μαζί με τον ανεψιό του Κορύβα, που τον είχε ακολουθήσει από την Σαμοθράκη, θέσπισαν τα Καβείρεια Μυστήρια.

Εκ του Δαρδάνου όλοι οι απόγονοί του βασιλείς της περιοχής ονομάσθηκαν Δαρδανίδες.

Πρώτος κληρονόμος της βασιλείας του ήταν ο γιος του ο Εριχθόνιος.

Κατά τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα, ο Δάρδανος επίσης είχε ένα γιο που λεγόταν Ζάκυνθος από τη Βατέα και αυτός απετέλεσε τον πρώτο οικιστή της νήσου που αργότερα ονομάστηκε Ζάκυνθος. Η αρχαία ακρόπολη της νήσου φέρει το όνομα Ψωφίς, ισχυρής πόλης της Αρκαδίας, με πρώτο οικιστή τον Ερύμανθο που επίσης είναι πρόγονος του.

Ο Διονύσιος επίσης αναφέρει ότι ο γιος του Δαρδάνου Ιδαίος έδωσε το όνομά του στα Ιδαία όρη, δηλαδή στο όρος Ίδη, όπου ο Ιδαίος έκτισε ναό στη Μητέρα των Θεών, Κυβέλη) και θέσπισε μυστήρια και τελετές, που τελούνταν ακόμη στη Φρυγία κατά την εποχή του Διονυσίου.

Κατά άλλο επίσης μύθο, ο Δάρδανος μετέβη στην Τροία από την Κρήτη και σε μία παραλλαγή αυτού ο Τεύκρος ήλθε από την Κρήτη στη Τροία όπου διαδέχθηκε εκείνος τον Δάρδανο, στον θρόνο της.

Χετταϊκή Αντιστοίχιση[]

Προφανώς, ο Δάρδανος είναι ο βασιλέας Mashuiluwa των Χετταϊκών επιγραφών και ο Ραδάμανθυς της Κρήτης (που ταυτίζεται με τον Εριχθόνιο είναι o Pijama-Radu.

Στην περίπτωση αυτή ο Τεύκρος πρέπει να ταυτίζεται με τον Manapa-Tarhunda, βασιλέα της Seha River Land.

Με την σειρά της, η Sehha-River Land πρέπει να ταυτίζεται με την Τευκρίδα (= μεταγενέστερη Μυσία), την χώρα του Σκαμάνδρου.

Αστρονομία[]

  • Ο αστεροειδής 18268 Δάρδανος (18268 Dardanos), που ανακαλύφθηκε το 1977 και ανήκει στην Τρωική Ομάδα, πήρε το όνομά του από το μυθικό αυτό πρόσωπο.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)