Science Wiki
Advertisement

Δαναός

Danaus


Μυκηναϊκή Εποχή Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Εποχής‎ 16ος Αιώνας π.Χ.

Όνομα: Δαναός Ηγεμονικά Ονόματα

Άργος Ηγεμόνες Άργους
Μυκήνες Ηγεμόνες Μυκηνών
Αργολίδα ‎Ηγεμόνες Αργολίδας

Αρκαδία ‎Ηγεμόνες Αρκαδίας
Κορινθία ‎Ηγεμόνες Κορινθίας
Σικυωνία ‎Ηγεμόνες Σικυωνίας
Αχαΐα ‎Ηγεμόνες Αχαΐας
Ηλεία ‎Ηγεμόνες Ηλείας
Πισάτιδα ‎Ηγεμόνες Πισάτιδας
Τριφυλία ‎Ηγεμόνες Τριφυλίας
Μεσσηνία ‎Ηγεμόνες Μεσσηνίας
Λακωνία ‎Ηγεμόνες Λακωνίας
Κυνουρία ‎Ηγεμόνες Κυνουρίας
Μέση Ελλάδα ‎Ηγεμόνες Μέσης Ελλάδας
Ήπειρος ‎Ηγεμόνες Ηπείρου
Θεσσαλία ‎Ηγεμόνες Θεσσαλίας
Μακεδονία Ηγεμόνες Μακεδονίας
Θράκη Ηγεμόνες Θράκης
Κρήτη Ηγεμόνες Κρήτης
Αιγαιωτική Θάλασσα Ηγεμόνες Αιγαιωτικής Θάλασσας
Ιόνια Θάλασσα Ηγεμόνες Ιόνιας Θάλασσας
Τροία Ηγεμόνες Τρωάδας
Δαρδανία (Arzawa) Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Αιγύπτου

Δαναΐδες

Μυκηναϊκή Ελλάδα

- Βασιλέας του Άργους (1510 - 1490 π.Χ.) (Ενδεικτική χρονολόγηση).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Μυκηναϊκή Εποχή, 16ος Αιώνας π.Χ., 15ος Αιώνας π.Χ..

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
του Άργους
Ιναχίδες
  • ΔαναόςΔιαίρεση σε τρία τμήματα:

Αναξαγορίδες
Μελαμποδίδες


Βιαντίδες

To Mycenae (Orestes)

c. 1200 BCE


Το όνομα "Δαναός" συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "Δαναοί".

Γενεαλογία[]

- Οίκος: [[]].

- Πατέρας: Βήλος

- Μητέρα: Αγχινόη ή Αγχιρρόη ή Ηερίη

- Σύζυγοι:

  • Ευρώπη,
  • Αντινόη,
  • Τεγέα και
  • Κασσιέπεια

- Τέκνα: Δαναΐδες

Βιογραφία []

Πρώτος αυτός, πριν από τον Ιάσονα, κατασκεύασε το πρώτο πλοίο την "Δαναΐδα" και με αυτήν έπλευσε στη θάλασσα και από την Αίγυπτο έφθασε αρχικά στη Φοινίκη, και κατόπιν στην Ρόδο και τέλος στο Άργος.

Προστατευόμενος της θεάς Αθηνάς, ο Δαναός έμαθε και δίδαξε στους ανθρώπους τις τέχνες οδηγώντας τους στη δημιουργία του πολιτισμού τους.

Πριν από τον Κάδμο, ο Δαναός έφερε το Φοινικικό Αλφάβητο στην Ελλάδα και αυτός έμαθε στους Δαναούς να συγκεντρώνουν τα βρόχινα ύδατα σε δεξαμενές και να ποτίζουν τους αγρούς τους.

Είναι γνωστός ο μύθος που αναφέρεται στις Δαναΐδες, στις πενήντα κόρες Δαναού, που σκότωσαν τους συζύγους τους, τους 50 γιους του Αίγυπτου, του δίδυμου αδελφού του.

Ο μύθος αναφέρει ότι ο Δαναός από ζήλεια για τον αδελφό του, που είχε πενήντα ρωμαλέους γιους, ενώ αυτός μόνο θυγατέρες και μάλιστα πενήντα, συμβούλεψε τις κόρες του να θανατώσουν τους συζύγους τους.

Άλλη, όμως, παράδοση αναφέρει ότι ο Αίγυπτος θέλοντας με τη βία να συζεύξει τους γιους του με τις κόρες του αδελφού του, τις απείλησε και ο Δαναός, για να αποφύγει την σύγκρουση, δέχθηκε να δώσει τις Δαναΐδες στους εξαδέλφους τους.

Εξορθολογισμός[]

Οι θεωρίες περί ιστορικότητας του Δαναού είναι πολλές.

Μία από αυτές που τον ταυτίζει με ναύαρχο του Αιγύπτιου φαραώ Αμενώφιος Γ' βρίσκεται εδώ.

Το πιθανότερο, πάντως, είναι ότι ήταν τοπικός βασιλέας στην Αχαϊκή Λιβύη, δηλ στην περιοχή από το μγν. Παραιτόνιο έως την Κάνωβο, με έδρα την πόλη Θώνιδα.

Ας σημειωθεί ότι, πιθανόν, το Παραιτόνιο να είναι η πόλη που οι Αιγύπτιοι της Υστερο-Αιγυπτιακής Εποχής (New Egyptian Period) αναφέρουν ως πόλη "Iamu" στην χώρα "Kehek" που αντίστοιχα ταυτίζεται με την χώρα των Ζυγέων της Κλασσικής Εποχής.

Η ευδαιμονία, όμως, της αποικίας προσέλκυσε το ενδιαφέρον της αναγεννημένης Αιγύπτου (υπό την 18η Αιγυπτιακή Δυναστεία) και έτσι ο Αμένωφις Α' ο Διαπρεπής (1526 - 1506 π.Χ.) πραγματοποίησε εκστρατεία και την κατέλαβε.

Κατόπιν τούτου, ο Δαναός παρέλαβε τον στόλο του και επέστρεψε στο Άργος που ήταν και η μητρόπολη της αποικίας (1510 π.Χ.).

Πιθανότατα, ο Αμένωφις Α' ο Διαπρεπής (1526 - 1506 π.Χ.) είναι ο φαραώ "Αίγυπτος", ο αντίπαλος του Δαναού, που αναζητούσε, εναγωνίως, ο Μανέθων, ανεπιτυχώς, στους καταλόγους των Αιγυπτίων φαραώ, και τον ταύτισε (εντελώς λάθος) με μεταγενέστερους βασιλείς όπως ο Άρμαϊς (Ay or Eye II), Σέθωσις Α' και Σέθωσις Β'.

Φαίνεται ότι όλοι σχεδόν οι Έλληνες επισκέπτες (κατά την Αρχαϊκή και Κλασσική Εποχή) του ιερού του Βήλου-Λίβυος (που μεταγενέστερα αφιερώθηκε, μετά την Αιγυπτιακή κατάληψη, στον θεό Άμμωνα), στην Λιβυκή Όαση, αναζητούσαν να συνδυάσουν τις εκεί υπάρχουσες πληροφορίες για τον Δαναό και τον αντίπαλό του, με κάποιους από τους φαραώ των Βασιλικών Καταλόγων της Αιγύπτου.

Ο Ιουδαίος Ιώσηπος στο σύγγραμμα "Κατά Απίωνος" I15, 16 παράγραφοι 93- 105, καταγράφει και διασώζει ένα απόσπασμα από τον Μανέθωνα:

"Νυνί δε της Αρχαιότητος ταύτης ... του δε (επόμενος ήτο) ο Σέθως, ο και Ραμέσσης, ιππικήν και ναυτικήν έχων δύναμιν, τον μεν αδελφόν Άρμαϊν, επίτροπον της Αιγύπτου κατέστησεν, και πάσαν μεν αυτώ την άλλη βασιλικήν περιέθηκεν εξουσίαν, μόνο δε ενετείλατο διάδημα μη φορείν, μηδέ την βασιλίδα μητέρα και των τέκνων αδικείν... αυτός δε επί Κύπρον και Φοινίκην και πάλιν Ασσυρίους τε και Μήδους στρατεύσας, άπαντες τους μεν δόρατι τους δε αμαχητί φόβω δε της πολλής δυνάμεως υποχειρίους έλαβεν... Χρόνου τε ικανού γεγονότος, Άρμαις ...την βασιλίδα βιάιως έσχεν ...και αντήρε τω αδελφώ. Λέγεται γαρ ότι ο μεν Σέθως εκαλείτο "Αίγυπτος", Άρμαις δε, ο αδελφός αυτού, "Δαναός""

Προφανώς, και ο Μανέθων έψαχνε ένα ζεύγος ανταγωνιστών φαραώ.

Συγχρονισμός[]

Οι πιθανοί σύγχρονοι ηγεμόνες των σημαντικών κρατών της Εποχής είναι:

Σύγχρονοι Ηγεμόνες
με τον Δαναό
Χώρα Ηγεμόνας Διάρκεια της βασιλείας του
Χετταϊκή Αυτοκρατορία Κανδαύλης Α'
(Hantili I)
ο Σφετεριστής
1526 - 1496 π.Χ.
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία Αμένωφις Α'
ο Διαπρεπής
1526 - 1506 π.Χ.
Ασσυρία Ασσωρονίνωρ Α'
( = Aššur-nirari I])
Πυσυροάσσωρ
( = Puzur-Aššur III)
1528 - 1503 π.Χ.

1502 - 1479 π.Χ.
Βαβυλωνία 2η Βαβυλωνιακή Δυναστεία
(η Θαλάσσια)
1531 - 1460 π.Χ.
Μιταννία
Άγυρτις (Ugarit)

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό "Πάπυρος - Λαρούς", Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1964.
  • "Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας", Pierre Grimal, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1980.

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement