Science Wiki
Advertisement

Δασοκομία

Forestry


Δένδρο, Φυτολογία, Δασοκομία

Δάσος Δασοκομία

Οικονομία Οικονομολογία
Οικονομολόγοι Γης Κλάδοι Οικονομολογίας Νόμοι Οικονομολογίας Θεωρίες Οικονομολογίας
Χρηματιστήρια Γης Χρηματιστήρια Γης
Κλάδοι Οικονομίας Οικονομικά Εργαλεία Οικονομικά Μεγέθη Οικονομικά Παράδοξα Οικονομικά Φαινόμενα Οικονομικές Έννοιες Οικονομικές Διαδικασίες‎ Οικονομικές Θεωρίες Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικές Πράξεις
Οικονομολόγοι Γης Νόμοι Οικονομίας

Οικονομία Οικονομολογία
Μακροοικονομία Μικροοικονομία Οικονομετρία
Οικονομικοί Τομείς Γεωργία Βιομηχανία Εμπορία
Οικονομική Φάση Οικονομική Κρίση Δανεισμός Εταιρεία Επιχειρηματικότητα Χρήμα Αξιόγραφο Νόμισμα Συνάλλαγμα Τράπεζα Χρηματιστήριο Εταιρική Μετοχή
Χρηματιστήρια Γης Τράπεζες Γης Κλάδοι Οικονομίας Οικονομικά Εργαλεία Οικονομικά Παράδοξα‎ Οικονομικά Φαινόμενα‎ Οικονομικές Έννοιες Οικονομικές Διαδικασίες Οικονομικές ΘεωρίεςΟικονομικές Καταστάσεις‎ Οικονομικές Πράξεις‎
Οικονομολόγοι Γης‎

- Ένας Κλάδος της Οικονομίας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Δασοκομία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "δάσος".

Εισαγωγή[]

Είναι η οικονομική εκμετάλλευση των δασών.

Ειναι ο κλάδος τησ Δασολογικής επιστήμης και τεχνικής που ασχολείται με την διαμόρφωση μιάς κατάλληλης και σκόπιμης δομής των δασοσυστάδων σε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνωνται αυτές στο διηνεκές πληρέστερα και κατα τον πλέον ορθολογικό τρόπο στις ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας.

Ανάλυση[]

Δασοκομία είναι η διαχείριση και η εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων. Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως,

  • φύτευση, αναδάσωση, μεταφύτευση δέντρων
  • αραίωση και συντήρηση δασών και δεντρόφυτων εκτάσεων
  • υλοτομία: κοπή δέντρων και παραγωγή ξυλείας
  • συλλογή φυσικών δασικών υλικών, όπως: κόμμι βαλάτας, και άλλα κόμμεα, φελλός, ρητίνες (ρετσίνι), βάλσαμο, καπόκ, φύκη, βελανίδια, αγριοκάστανα, βρύα, λειχήνες.
  • δασοκομικές απογραφές, έλεγχος της αποδοτικότητας των δέντρων, αποτίμηση της δασικής ξυλείας
  • προστασία από δασικές πυρκαγιές

Δασοκομική Ορολογία[]

Α[]

ΑΒΑΘΟΚΥΜΑΝΤΟ ΦΥΛΛΟ Το φύλλο που το έλασμά του έχει χείλη οδοντωτά, τα άκρα των δοντιών στρογγυλά και τις εκτομές οξείες.

ΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ Ο πολλαπλασιασμός με απλή διαίρεση του κυττάρου σε δύο θυγατρικά και ανάπτυξη αυτών σε νέα άτομα.

Αγροϊκανότητα. Ειναι η ποσότητα του νερού εκφραζόμενη επι τοις εκατό (%) του βάρους ξηρού εδάφους που συγκρατείται από το έδαφος μετά την απομάκρυνση του διηθητού νερού και όταν η καθοδική κίνηση του νερού πρακτικά έχει σταματήσει.

ΑΕΙΘΑΛΗ Ετσι λέγονται τα πολυετή φυτά, ιδίως θάμνοι ή δένδρα που διατηρούν το φύλλωμά τους, περισσότερες απο μία βλαστητικές περιόδους. Φυτά πολυετή που διατηρούν το φύλλωμά τους και κατα την διάρκεια του χειμώνα.

Αειφορία Ειναι η επιδίωξη διαρκών, σταθερών και ίσων ή περίπου ίσων μεν, αλλά όσο το δυνατό μεγαλύτερων ετήσιων καρπώσεων, σε συνδυασμό με την πληρέστερη εξυπηρέτηση των παντοειδών αναγκών του πληθυσμού. ΑΕΡΕΓΧΥΜΑ Ετσι καλείται ο παρεγχυματικός ιστός των υδροβίων φυτών, που διαπλάσσεται κατα τέτοιο τρόπο ώστε μεταξύ των κυττάρων αυτού να σχηματίζονται μεσοκυττάριοι χώροι ή πόροι, στους οποίους αποταμιεύεται αέρας, για τις αναπνευστικές τους ανάγκες. ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί που ζούν παρουσία ελεύθερου οξυγόνου. ΑΕΡΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Ονομάζεται το ποσό του αέρα που συγκρατείται από τους πόρους του εδάφους, όταν αυτό βρίσκεται στην κατάσταση της αγροϊκανότητας. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ειναι οι ακαθάριστες εισπράξεις, με την μορφή αθροίσματος αγαθών ή ποσότητος χρημάτων, που συρρέουν σε ένα οικονομούν πρόσωπο, και τα οποία προέρχονται απο κάποιο αντικείμενο, κατα την διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος χωρίς να ληφθεί υπ’ όψη οτι το κατατεθέν κεφάλαιο μεταβάλλεται απο αυτό. ΑΚΕΡΑΙΟ ΦΥΛΛΟ Το φύλλο, τα χείλη του οποίου ουδεμία εντομή φέρουν, είναι δηλαδή εντελώς λεία. ΑΚΙΔΩΤΟ ΦΥΛΛΟ Το φύλλο που καταλήγει σε οξεία αιχμή. ΑΚΡΟΚΟΙΛΟ ΦΥΛΛΟ Το φύλλο που έχει στην κορυφή του κοιλότητα ή εντομή.

ΑΚΡΟΤΟΜΟ ΦΥΛΛΟ Το φύλλο που έχει κορυφή εγκάρσια.

ΑΚΤΙΝΕΣ Δομικά χαρακτηριστικά που σε εγκάρσιες επιφάνειες έχουν διεύθυνση απο την εντεριώνη προς τον φλοιό.

ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΞΙΑ Είναι η υψηλότερη τιμή που αντιστοιχεί στην πλεονεκτικότερη χρήση μεταξύ των διαφόρων αξιών των συνδεομένων με τις διάφορες δυνατές χρήσεις.

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΙΔΙΑ Τα γονίδια που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις στα ομόλογα χρωμοσώματα και ελέγχουν τον ίδιο χαρακτήρα.

ΑΛΛΟΠΑΤΡΙΑ ΕΙΔΗ Τα είδη που ζούν σε περιοχές που διαφέρουν πολύ ως προς τα οικολογικά τους χαρακτηριστικά.

ΑΛΟΦΥΤΑ Ετσι λέγονται τα φυτά που μπορούν να ζούν και να ευδοκιμούν σε αλμυρά εδάφη.

ΑΛΠΙΚΑ ΦΥΤΑ Ετσι ονομάζονται τα φυτά που φύονται στην λεγόμενη αλπική ζώνη των υψηλών ορέων.

ΑΜΑΡΑΝΤΑ Έτσι ονομάζονται τά άνθη ή τα φυτά που διατηρούν την μορφή και τα άλλα τους χαρακτηριστικά και μετά την αποκοπή τους και την ξήρανσή τους, χωρίς ουσιώδεις αλλοιώσεις.

ΑΜΒΛΥ ΦΥΛΛΟ Το φύλλο που έχει κορυφή αμβλεία και όχι οξεία.

ΑΜΙΓΗΣ ΣΕΙΡΑ Ετσι λέγεται ο πληθυσμός ενός οργανισμού, όλα τα άτομα του οποίου είναι γονοτυπικώς όμοια.

ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ Εννοείται η αλληλεπίδραση εκείνη κατα την οποία αμφότερα τα είδη ωφελούνται απο την συνύπαρξή τους αλλά σε τέτοιο βαθμό ώστε τυχόν διαχωρισμός τους να καθιστά αδύνατη την επιβίωσή τους.

ΑΝΑΓΩΓΗ Η μεταβολή μιάς διαχειριστικής μορφής δάσους σε άλλη.

ΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ Ειναι εκείνες οι αραιώσεις, που παράλληλα με την βελτίωση της ποιότητας του ξυλαποθέματος των συστάδων γίνονται με σκοπό την μεταβολή της διαχειριστικής μορφής της συστάδος σε μιά άλλη.

αναδάσωση Είναι η τεχνητή επανίδρυση δάσους πάνω σε πρώην δασικά εδάφη.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί που δεν μπορούν να ζήσουν παρουσία ελεύθερου οξυγόνου.

ΑΝΑΨΥΧΗ Ειναι δραστηριότητα ή σχεδιασμένη αδράνεια, στην οποία επιδίδεται ο άνθρωπος κατα τον χρόνο της σχόλης του μετά απο ελεύθερη έκφραση της βουλήσεώς του.

ΑΝΕΜΟΘΛΑΣΙΑ Η θραύση κορμών ή κλάδων των δένδρων απο τον άνεμο.

ΑΝΕΜΟΡΡΙΨΙΑ Η εκρίζωση και καταστροφή δένδρων απο τον άνεμο.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ειναι εκείνα που εξαρτώνται απο το εξωτερικό περιβάλλον όσον αφορά τις εισροές και εκροές.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ορίζεται σαν η αλληλεπίδραση εκείνη μεταξύ δύο οργανισμών που συμβαίνει κατα την προσπάθειά τους ν’ αποκτήσουν ή να χρησιμοποιήσουν ένα πόρο που είναι απαραίτητος και για τους δύο και ο οποίος είτε σπανίζει είτε είναι μέν άφθονος αλλά κατα την προσπάθεια αποκτήσεως ή χρησιμοποιήσεώς του το ένα είδος επιδρά δυσμενώς πάνω στον άλλο. Ανταγωνισμός συμβαίνει όταν κάθε ένας απο δύο οργανισμούς απαιτεί το μερίδιο το οποίο έχει ανάγκη απο ένα παράγοντα ή πράγμα και όταν η διαθεσιμότητα του παράγοντα αυτού ή του πράγματος είναι μικρότερη των συνδυασμένων απαιτήσεων των οργανισμών. Ανταγωνισμός αρχίζει όταν η άμεση διαθεσιμότητα ενός απλού αναγκαίου παράγοντα πέφτει κάτω απο τις συνδυασμένες απαιτήσεις των ατόμων. Η ταυτόχρονη προσπάθεια δύο ή περισσοτέρων ατόμων να αποκτήσουν τό ίδιο πράγμα. Ειναι το φαινόμενο της αλληλεπιδράσεως των φυτών στην αναζήτηση ουσιωδών μέσων για την αύξησή τους. Καλείται η σχέση μεταξύ διαφόρων οργανισμών κατα την οποία ο ένας παρακωλύει την ανάπτυξη του άλλου ή προκαλεί τον θάνατο αυτού.

ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ Ειναι ο τύπος της αλληλεπιδράσεως κατα τον οποίο ο ένας οργανισμός αναστέλλει την ανάπτυξη και εμποδίζει την επιβίωση ενός άλλου χωρίς ο ίδιος να οφελείται ή να βλάπτεται ουσιωδώς.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΦΥΛΛΑ Δύο φύλλα που εκφύονται απο δύο αντίθετες πλευρές του ίδιου γόνατος. Τα φύλλα που φύονται ανα δύο, το ένα απέναντι του άλλου σε κάθε γόνατο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Ειναι ο αναγνωρισμένος βαθμός της καταλληλότητας για ένα ορισμένο σκοπό, ανεξάρτητα του προσωπικού συμφέροντος κάποιου ατόμου.

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ Ειναι προϊόν που παράγεται με συγκόλληση ενός ή περισσοτέρων ξυλοφύλλων στις δυό επιφάνειες άλλου ξυλοφύλλου ή στρώσεως που κατασκευάζεται απο πριστή ξυλεία. ΑΝΩΔΟΜΗ Σαν ανωδομή χαρακτηρίζεται η στερεοποίηση του καταστρώματος.

ΑΞΙΑ Ειναι ο βαθμός της ιδεατής και υλικής ωφέλειας την οποία αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο για ένα οικονομούν πρόσωπο.

ΑΞΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Ειναι η αξία ενός αντικειμένου έναντι ενός άλλου αγαθού κατα την ανταλλαγή.


ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ Ειναι η προκύπτουσα ολική αξία ενός αντικειμένου που απαρτίζεται απο τις αξίες ενός εκάστου των συστατικών μερών του.


ΑΞΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ Ειναι η ανταλλακτική αξία, η υπολογισμένη με βάση τις προσόδους.


ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Ειναι η αξία που αποτελείται απ’ το άθροισμα των εξόδων, τα οποία ενα οικονομούν πρόσωπο εδαπάνησε, για την κατασκευή ή για την προμήθεια ενός αγαθού.


ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ειναι η αξία ενός αντικειμένου για την επίτευξη ενός καθορισμένου σκοπού.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ειναι η αποκατάσταση της ζημιάς ενός προσώπου, το οποίο υπέστη μιά βλάβη απο την ενέργεια ή παράλειψη ενός άλλου προσώπου.


ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Λέγονται τα όργανα που χρησιμεύουν στο φυτό για την αποθήκευση των περισσευόντων προϊόντων των αναβολικών του διεργασιών, για να τα χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο χρόνο.


ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Η ποσότητα των υδρατμών σε gr που περιέχεται σε ένα κυβικό μέτρο αέρα.


ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ Καλείται η μετατροπή των κυτταρικών τοιχωμάτων των φυτών σε ξύλο.


ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Ειναι η ισχυρή θέρμανση με σκοπό την καταστροφή των παθογόνων βακτηρίων, ακόμη και αυτών που σχηματίζουν σπόρια, με αποτέλεσμα την απολύμανση.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ LINDEMAN Καλείται ο λόγος της αφομοιώσεως ενός τροφικού επιπέδου προς την αφομοίωση στο προηγούμενο τροφικό επίπεδο.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ Καλείται ο λόγος της καθαρής παραγωγικότητας προς την αφομοίωση.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΦΟΜΟΙΩΣΕΩΣ Καλείται ο λόγος της αναπνοής προς την αφομοίωση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ Καλείται ο λόγος της εισαγωγής ενέργειας ή τροφής σε ένα επίπεδο, προς την καθαρή παραγωγικότητα στο προηγούμενο επίπεδο. ΑΠΟΦΕΛΛΩΣΗ Είναι η απόθεση φελλίνης μέσα ή πάνω στα κυτταρικά τοιχώματα. Λέγεται ο εμποτισμός των κυττάρων που αποτελούνται απο κυτταρίνη, απο μιά ουσία που λέγεται φελλίνη και η μετατροπή αυτής σε φελλό. ΑΡΠΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Λέγεται η απ’ ευθείας κατανάλωση ενός οργανισμού απο άλλο.


ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ Σύμφωνα με αυτή ο ανταγωνισμός είναι μιά αλισωτή αντίδραση στην οποία δεν παρατηρούνται επιδράσεις απο τις ενέργειες της επιχειρήσεως αλλά ιδιαίτερα απο τις ενέργειες και την στρατηγική των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.


ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ GAUSE Απόλυτοι ανταγωνιστές δεν μπορούν να συνυπάρξουν.


ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΕΩΣ Διάφορα είδη που συνυπάρχουν επ΄αόριστο στο ίδιο οικοσύστημα πρέπει να έχουν διαφορετικές οικοφωλιές.


ΑΡΧΗ ΤΟΥ ALLEE Ο βαθμός της συσσωματώσεως των ατόμων ενός πληθυσμού, ο οποίος ευνοεί την άριστη πληθυσμιακή αύξηση και επιβίωση, ποικίλλει ανάλογα με το είδος και τις συνθήκες.


ΑΣΥΝΑΨΗ Έτσι λέγεται η περίπτωση κατα την οποία τα μη ομόλογα χρωματοσώματα, επειδή δεν έχουν αντίστοιχους αλλήλους γόνους, μένουν κατα την μειωτική πυρηνοτομία ασύνδετα, δέν τάσσονται δηλαδή σε δυάδες.


ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Το τμήμα του πλανήτη που αποτελείται απο αέρια και το οποίο περιβάλλει αυτόν και τον ακολουθεί σε όλες τις κινήσεις του.


ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΥΔΡΟΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ Το σύνολο των μορφών των διαφόρων μεριδίων του νερού, σε στερεή ή υγρή φάση, που πέφτουν στην ατμόσφαιρα και φθάνουν ως την επιφάνεια του πλανήτη. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑ Καλείται κάθε μορφής υγρασία που πέφτει απ’ την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γής.


ΑΥΞΗΣΗ Ειναι κάθε μεγέθυνση του σώματος ή των οργάνων ενός φυτού, που διατηρείται, άσχετα αν προστεθή ή αφαιρεθή ουσία απ’ αυτά.


ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Εννοούμε την σε κάθε δένδρο διατιθέμενη κατα μέσο όρο επιφάνεια εδάφους.


ΑΥΞΙΝΕΣ Ετσι λέγονται οι βιοκαταλυτικές ουσίες που λαμβάνουν μέρος σε κάθε αυξητική διεργασία των φυτών


ΑΥΤΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ Η επικονίαση ενός θηλυκού άνθους απο γύρη που παίρνεται απο το ίδιο δένδρο.


ΑΥΤΟΓΑΜΙΑ Λέγεται η γονιμοποίηση ενός ατόμου με αρσενικούς και θηλυκούς γαμέτες αυτού του ιδίου.


ΑΥΤΟΛΥΣΗ Λέγεται το σύνολο των χημικών διεργασιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατα την αποσύνθεση του νεκρού κυττάρου κάτω απο την επίδραση ενδοκυττάριων ενζύμων και όχι ξένων σαπροφυτικών οργανισμών.


ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ετσι λέγονται τα πράσινα φυτά που έχουν την ικανότητα να αντλούν όλες ανεξαιρέτως τις θρεπτικές ουσίες απο το περιβάλλον στο οποίο ζουν χωρίς να έχουν την ανάγκη άλλου ζωντανού οργανισμού για να ζήσουν.


===
Β === ΒΑΚΤΗΡΙΑ Ειναι μονοκύτταροι ετερότροφοι μικροοργανισμοί με απλούστατη κατασκευή και οργάνωση, με πολύ μικρό μέγεθος και με ποικίλη μορφή.


ΒΑΛΣΑΜΑ Είναι αρωματικά ρητινώδη εκκρίματα των φυτών με χαρακτηριστική σύνθεση.


ΒΕΛΟΝΟΠΤΩΣΗ Η πτώση των βελονοειδών φύλλων των κωνοφόρων.


ΒΙΒΛΟΣ Ετσι λέγεται ο δευτερογενής ιστός που παράγεται απο το κάμβιο και εξωτερικά απ’ αυτόν.


ΒΙΟΓΕΩΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ειναι ενας συνδυασμός σε μιά ορισμένη περιοχή της γής ομοιογενών φυσικών φαινομένων, που έχει ίδιο τύπο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων συστατικών του και καθορισμένο τρόπο μεταβολής της ύλης και ενέργειας τόσο μεταξύ των συστατικών αυτών όσο και μεταξύ άλλων φυσικών φαινομένων.


ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΗΣ Ειναι κάθε ουσία οργανική ή ανόργανη που είναι απαραίτητη σε ελάχιστες δόσεις στους οργανισμούς για την πραγματοποίηση της λειτουργικής τους δραστηριότητας. ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Το σύνολο της φυτοκοινότητας και της ζωοκοινότητας. Το σύνολο των φυτών και των ζώων.


ΒΙΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΞΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Η αύξηση της συγκέντρωσης μιάς τοξικής ουσίας στο σώμα ενός οργανισμού κατα την μεταφορά της διαμέσου της τροφικής αλυσίδας.

Βιότοπος Ειναι οποιαδήποτε ομάδα πληθυσμών, ειδών, με καθορισμένη τροφική οργάνωση και μεταβολική διαμόρφωση που ζεί σε ένα δεδομένο τόπο και που αποτελεί μονάδα με χαρακτηριστικά διάφορα απο τα άτομα και τους πληθυσμούς που την αποτελούν. Το κλιματικό και εδαφικό περιβάλλον που ζεί η βιοκοινότητα. Το σύμπλεγμα κλίματος και εδάφους μιάς συγκεκριμένης περιοχής.

Βιόχωρος Το κλιματικό και εδαφικό περιβάλλον στο οποίο ζει η φυτοκοινότητα και η ζωοκοινότητα.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ Ή ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ Το σύνολο των φυτών που καλύπτουν, σε περισσότερο ή λιγότερο κλειστή μορφή, μιά περιοχή.


ΒΛΑΣΤΟΣ Ειναι το μόριο του φυτικού σώματος των κορμοφύτων, που φέρει τα φύλλα και τα πολλαπλασιαστικά όργανα.


ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Ή ΒΟΣΚΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειναι ο αριθμός των ζώων κατα μονάδα επιφανείας, που μπορούν να βόσκουν και παράγουν το μέγιστο δυνατό επι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς βλάβη του λιβαδιού και των υπολοίπων φυσικών πόρων.


ΒΟΣΚΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΟΠΟΥ Καλείται ο μέγιστος αριθμός των ατόμων ενός ζωϊκού είδους, που μπορεί να επιβιώσει κατα την πλέον δυσμενή απο άποψη συνθηκών διαβίωσης, χρονική περίοδο, σε ένα βιότοπο χωρίς να προκαλούνται ζημιές.


ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τα φαινόμενα της ζωής των φυτών.


ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται και καλλιεργούνται τοπικής ή ξενικής προελεύσεως, αυτοφυή και καλλιεργούμενα φυτά, με κύριο σκοπό την πρόοδο και την διάδοση των βοτανικών γνώσεων.

===
Γ === Γαμέτης Ενα ώριμο φυλετικό κύτταρο που προέρχεται απο το γαμετόφυτο και είναι ικανό να πάρει μέρος στην γονιμοποίηση και να δώσει ένα ζυγώτη, μετά απο ένωση με ένα φυλετικό κύτταρο αντίθετου φύλου.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Η μελέτη των γενετικών μεταβολών σε ομάδες ατόμων ειδικά μετά απο διάφορες γενιές.

Γεννητικότητα Καλείται η παραγωγή νέων ατόμων απο ένα πληθυσμό. Η ικανότητα του πληθυσμού να αυξάνει τον αριθμό των ατόμων του.

ΓΕΦΥΡΕΣ Καλούνται τα μεγάλα τεχνικά έργα ελεύθερου ανοίγματος πάνω απο 8 μέτρα.

ΓΕΦΥΡΙΑ Καλούνται τα μέσα τεχνικά έργα ελεύθερου ανοίγματος από 3 μέχρι και 8 μέτρων.

ΓΕΩΚΟΙΝΟΤΗΤΑ βλέπε ΒΙΟΤΟΠΟΣ

ΓΟΝΑΤΟ Το σημείο του βλαστού απο το οποίο φύονται τα φύλλα.

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Ειναι η φυσική δυνατότητα του εδάφους να εφοδιάζει τα φυτά με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεια σε ικανοποιητικές ποσότητες και σε κατάλληλη αναλογία. Ειναι η ιδιότητά του που το καθιστά ικανό να παρέχει τα πρέποντα είδη και τις αναγκαίες ποσότητες θρεπτικών συστατικών για την αύξηση ορισμένων φυτών, όταν οι υπόλοιποι συντελεστές αυξήσεως είναι ευνοϊκοί.


ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ετσι καλείται η σύζευξη και συγχώνευση των εγγενών αναπαραγωγικών κυττάρων, ή γαμετών για την παραγωγή του ζυγωτού απο την ανάπτυξη του οποίου προέρχεται νέο θυγατρικό φυτό.

ΓΡΑΣΙΔΙ Ετσι λέγεται κοινώς ο χλοοτάπητας των αγρωστωδών.

ΓΥΡΕΟΛΟΓΙΑ Κλάδος της επιστήμης που μελετά την γύρη και τα σπόρια των ζωντανών και των απολιθωμένων φυτών. Η επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη της χλωρίδας του παρελθόντος απο γύρη και φυτικά υπολείμματα που βρίσκονται σε έλη ή στο έδαφος.


Δ[]

ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ Ειναι δραστηριότητα ή σχεδιασμένη αδράνεια, στην οποία επιδίδεται ο άνθρωπος κατα τον χρόνο της σχόλης του μετά από ελεύθερη έκφραση της βουλήσεώς του, μέσα στο δάσος και στο χώρο που περιβάλλει το δάσος.


ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ειναι ο κλάδος εκείνος της Δασολογίας που ασχολείται με την μέτρηση των διαφόρων παραμέτρων των δένδρων και των συστάδων, στατιστικά και δυναμικά, καθώς επίσης και με την εκτίμηση των θεμελιωδών νόμων και μεθόδων της μαθηματικής στατιστικής που βρίσκουν εφαρμογή στην δασική επιστήμη.


ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ο κλάδος της Επιστήμης που ασχολείται αφ’ ενός μέν με τις ανάγκες εκείνες των δασοκτημόνων που δύνανται να θεραπεύονται απο την δασοπονία, αφ’ ετέρου δε με την κατα χώρο και χρόνο οργάνωση της δασοπονίας για την πληρέστερη επίτευξη του σκοπού που τίθεται κάθε φορά.


ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με την επίδραση του περιβάλλοντος πάνω στα δασοπονικά είδη και στό δάσος.


ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ειναι η οικονομία που, με την εσκεμμένη και ορθολογική χρησιμοποίηση ή κάρπωση των εντός του δάσους δρώντων συντελεστών: εδάφους, κεφαλαίου και εργασίας, αποσκοπεί στην συντήρηση και θεραπεία των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών αναγκών του ανθρώπου και την προαγωγή του γενικού πολιτισμού του.


ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ειναι η επιστήμη που έχει σαν σκοπό τη συλλογή, ταξινόμηση και λογική επεξεργασία των πορισμάτων της Δασικής Οικονομίας για την απόκτηση ωφέλειας.


ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ειναι η επιστήμη που ασχολείται με τις ασθένειες των δασικών δένδρων, καθώς και του ξύλου σε χρήση.


ΔΑΣΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Καλείται η επιστήμη που ασχολείται με τις αμοιβαίες επιδράσεις μεταξύ κυκλοφορούντος νερού και δασικών φυτοκοινωνιών.


ΔΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Ειναι το επιτόκιο που μπορεί κάποιος κατα μέσο όρο να αξιώνει απο τα κεφάλαιά του τα τοποθετημένα στην Δασική Οικονομία.


ΔΑΣΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ονομάζεται η έκφραση των φυσικών θεμελιωδών όρων της αυξήσεως και της εκάστοτε καταστάσεως του δάσους σαν οντότητα δασική, καθώς και οι παρεχόμενες κλίμακες αποδόσεως και κατευθύνσεις δασικής μεταχειρίσεως αυτού.


ΔΑΣΟΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ειναι η βιοκοινότητα της οποίας η φυτοκοινότητα απαρτίζεται κύρια απο δενδρώδη είδη.

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ Ειναι ο κλάδος τησ Δασολογικής επιστήμης και τεχνικής που ασχολείται με την διαμόρφωση μιάς κατάλληλης και σκόπιμης δομής των δασοσυστάδων σε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνωνται αυτές στο διηνεκές πληρέστερα και κατα τον πλέον ορθολογικό τρόπο στις ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας.


ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ Ειναι η θεωρητική επιστήμη που ασχολείται με την δασική οικονομική.


ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Ειναι η ασκούμενη οικονομία με την χρησιμοποίηση του δάσους Είναι η οικονομική τέχνη που ασχολείται με τις οικονομικές σχέσεις του δάσους προς τον άνθρωπο. Ειναι η εφαρμογή των αρχών της Δασολογικής επιστήμης στην πράξη. Ειναι η παραγωγική και μή παραγωγική δραστηριότητα που αναφέρεται στο δάσος και τα δασικά προϊόντα.


ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΑΣΟΥΣ Ειναι η μορφή του δάσους που προκύπτει ανάλογα με την ειδική μέθοδο αναγεννήσεως αλλά και του όλου δασοκομικού χειρισμού.


ΔΑΣΟΣ Ειναι κάθε εδαφική επιφάνεια που προορίζεται ή είναι κατάλληλη, βάσει της καλύψεώς της με φυσικές ή τεχνητές συστάδες, να ασκεί προστατευτική δράση στο έδαφος και το περιβάλλον, να ασκεί υδρονομική επίδραση και να καθιστά διαθέσιμα για κάθε χρήση, ξυλεία, πραπροϊόντα του ξύλου και άλλες καρπώσεις άμεσες ή έμμεσες. Ειναι το έδαφος με την ξυλοσυστάδα που φύεται επάνω του. Ειναι μιά φυτοκοινωνία που αποτελείται από δένδρα, θάμνους, γράστεις, βρύα, μύκητες, βακτήρια, ζώα, σε ιδιάζουσα τάξη. Είναι το σύνολο των δένδρων, που φύονυται σε μιά μεγάλη εδαφική επιφάνεια με άλλα φυτά και ζώα, σε τόση απόσταση μεταξύ τους ώστε με αμοιβαία επίδραση του ενός επι του άλλου και επι του περιβάλλοντος να αποκτούν ιδιάζουσα μορφή και υφή. Ειναι το σύνολο των δένσρων και θάμνων που συζούν σε μιά μεγάλη επιφάνεια σε στενή κοινωνική σχέση μεταξύ τους και σε τόση απόσταση, ώστε με την συγκόμωσή τους να δημιουργούν ένα ιδιάζον περιβάλλον - το δασογενές περιβάλλον- και όταν με τα πολυάριθμα είδη απο το φυτικό και ζωϊκό βασίλειο δημιουργούν μία ιδιαίτερη βιοκοινότητα την οποία ονομάζουμε δασοβιοκοινότητα. Ενωση ή εννιαίο σύνολο ζώντων οργανισμών, κυρίως φυτικών, που ανήκουν σε όλες τις βλαστικές μορφές και τύπους, που συνοικούν σε αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση και σε στενό σύνδεσμο με τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες. ΔΑΣΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ειναι μικρή ή μεγάλη έκταση όπου: 1) Το τοπίο, η βλάστηση, τα ζώα, οι γεωμορφικοί σχηματισμοί, ή και τα ρέοντα ή στάσιμα νερά είναι μεγάλης αισθητικής αξίας που ιδιαίτερα προσφέρεται για αναψυχή, με βάση δε και τις αρχές και τα μέσα της αρχιτεκτονικής του δασικού τοπίου είναι δυνατόν να διαμορφωθή (τεχνητά) σε τοπίο φυσικών καλλονών, χωρίς να περιορίζονται σε υπολογίσιμο βαθμό οι υπόλοιπες λειτουργίες του δάσους. 2) Οι αρμόδιες ανώτατες αρχές έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να διαμορφώσουν, συντηρήσουν και να αναπτύξουν το τοπίο για παροχή υπηρεσιών αναψυχής, κατασκευάζοντας το κατάλληλο δίκτυο δρόμων, ατραπών κι άλλων απαραίτητων έργων, προσαρμόζοντας την εκμετάλλευση του δάσους και της άλλης βλαστήσεως προς τις αρχές της αρχιτεκτονικής του δασικού τοπίου και παρέχοντας κάθε υπηρεσία για άνετη και ασφαλή παραμονή και περιήγηση μέσα σ’ αυτό. 3) Οι επισκέπτες μπορούν να εισέρχονται και να κάνουν χρήση των μέσων αναψυχής σύμφωνα με ορισμένες αρχές και κανόνες της διοικήσεως του δάσους, ώστε να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του τοπίου και καταστροφή των διαφόρων έργων λειτουργίας του δάσους ως τόπου αναψυχής και να διασφαλίζονται στο διηνεκές υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αναψυχής, εμπνεύσεως, πνευματικής καλλιέργειας και εκπαιδεύσεως. ΔΙΦΥΕΣ ΔΑΣΟΣ Το δάσος που προκύπτει απο αναγέννηση με σπόρους και παραβλαστήματα. ΔΑΣΟΣΚΕΠΗ ΛΙΒΑΔΙΑ Ειναι εκτάσεις καλυπτόμενες απο αραιή δασική βλάστηση κάτω απο την οποία αναπτύσσεται αξιόλογη ποώδης ή θαμνώδης λιβαδική βλάστηση. ΔΑΣΩΣΗ Η τεχνητή ίδρυση για πρώτη φορά δάσους πάνω σε μή δασικό έδαφος. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εκφράζει πόσα έσοδα αποδίσει η δαπάνη μιάς δραχμής στην λειτουργία μιάς εκμεταλλεύσεως εκφραζόμενος επί τοις εκατό (%). ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ονομάζεται ο λόγος του συνόλου των υπαρχόντων και των σχετικά εύκολα αποκτώμενων ρευστών προς τα ετήσια έξοδα. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ Μιά φυτεία απο επιλεγμένα δένδρα ή είδη που έχει σαν σκοπό, συνήθως, την χρησιμοποίησή τους για πειράματα δασικής γενετικής. ΔΙΑΒΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Αναφέρεται στην σχετική ευαισθησία των εδαφών για απόσπαση και μεταφορά των μορίων τους. ΔΙΑΔΟΧΗ Καλείται η αλληλουχία των φυτοκοινωνιών που παρουσιάζεται σε ένα ορισμένο τόπο με την πάροδο του χρόνου. ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Ειναι το φαινόμενο κατα το οποίο ορισμένα είδη καθίστανται αφθονώτερα σε μία συγκεκριμένη κοινότητα φυτών,αντικαθιστώντα άλλα είδη. ΔΙΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Καλείται το φαινόμενο της κατα διαδοχικά στάδια κανονικής και εξελικτικής μεταβολής μιάς βιοκοινότητας. ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Καλείται η διεισδυση του νερού των βροχών μέσα στο έδαφος. ΔΙΑΠΕΡΝΟΝ ΧΙΟΝΙ Ειναι η ποσότητα του χιονιού που φθάνει διαμέσου της κόμης των δασικών δένδρων, στο δασικό έδαφος. ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΣΑ ΒΡΟΧΗ Ειναι το ποσό απο την βροχή που πέφτει, που διαπερνά την κόμη των δασικών δένδρων κατα την διάρκεια κάποιας χρονικής περιόδου και φθάνει στο δασικό έδαφος. ΔΙΑΠΛΑΣΗ Φυτοσυστάδα στην οποία κυριαρχεί μιά ορισμένη αυξητική μορφή και η οποία αναπτύσσεται κάτω απο τις ίδιες οικολογικές συνθήκες. Ορίζεται σαν η μονάδα βλαστήσεως στην οποία κυριαρχεί μιά ορισμένη αυξητική μορφή και που επαναλαμβάνεται κάτω απο παρόμοιες σταθμολογικές προϋποθέσεις. ΔΙΑΠΝΟΗ Ειναι η λειτουργία του φυτού κατα την οποία αποβάλλει αυτό νερό με τα υπέργεια όργανά του με την μορφή υδρατμών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Καλείται η αντοχή του ξύλου στους παράγοντες που προκαλούν αλλοίωση. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ Ειναι σχέδιο πρίσεως και καθορίζει τον αριθμό και τις διαστάσεις των πριστών που μπορούν να παραχθούν απο κάθε κλάση διαμέτρου με όσο ειναι δυνατό μικρότερη σπατάλη ξύλου. ΔΙΑΣΤΟΛΗ Το φαινόμενο κατα το οποίο το ξύλο θερμαινόμενο, αυξάνει τις διαστάσεις του. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΑΣΟΥΣ Οι μορφές του δάσους που προκύπτουν ανάλογα με το είδος της αναγεννήσεως. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ειναι ενα είδος επιστημονικής μελέτης που παρουσιάζει απο όλες τις απόψεις την κατάσταση ενός δάσους. ΔΙΓΕΝΗ ΑΝΘΗ Και αρσενικά και θηλυκά άνθη μαζύ. ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ειναι η σχέση της ηλεκτροχωρητικότητας πυκνωτή που έχει σαν διηλεκτρικό το ξύλο με την ηλεκτροχωρητικότητα όμοιου πυκνωτή που έχει σαν διηλεκτρικό το κενό. ΔΙΚΑΙΟ Ειναι το σύνολο των αναγκαστικών κανόνων, που τέθηκαν απο την Πολιτεία, για την ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών, όσο και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ αυτής και αυτών. ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ειναι η εξουσία που παρέχεται στην βούληση κάποιου προσώπου, να επιδιώξει την επίτευξη κάποιου βιοτικού σκοπού, μέσα στα πλαίσια της εννόμου τάξεως. ΔΙΟΓΚΩΣΗ Ειναι η αύξηση των διαστάσεων του ξύλου όταν η υγρασία αυξάνεται μέχρι το σημείο ινοκόρου. ΔΙΟΙΚΟ Αρσενικά και θηλυκά άνθη σε διαφορετικούς κλάδους του ίδιου δένδρου. ΔΟΥΛΕΙΑ Λέγεται το εμπράγματο δικαίωμα κατα το οποίο ο δικαιούχος αποκτά μερική εξουσία επι αλλοτρίου πράγματος. ΔΡΟΣΟΣ Καλείται το φαινόμενο του σχηματισμού υδροσταγόνων πάνω σε στερεά σώματα της επιφάνειας του πλανήτη με απ’ ευθείας συμπύκνωση των υπαρχόντων στην ατμόσφαιρα υδρατμών, λόγω ψύξεως.

Ε[]

ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ Ο πολλαπλασιασμός διά συζεύξεως και συμμίξεως δύο διαφορετικών γεννητικών κυττάρων έκαστο των οποίων δεν είναι ικανό να εξελιχθή μόνο του σε ιδιαίτερο άτομο.

ΕΓΚΑΡΔΙΟ ΞΥΛΟ Ειναι το κεντρικό μέρος του κορμού με σύνηθες χρώμα σκοτεινό.

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ειναι η επιστημονική σπουδή του εδάφους κατα την οποία αυτό αντιμετωπίζεται κύρια σαν μέσο ανάπτυξης των φυτών.

ΕΔΑΦΟΣ Ειναι το απο χαλαρά υλικά ανώτερο στρώμα του φλοιού της Γής που προήλθε απο την αποσάθρωση πετρωμάτων και την περαιτέρω διαφοροποίηση στην ίδια ή σε άλλη θέση, του χαλαρού υλικού που προέκυψε απο αυτή. Ειναι το αποσαθρωμένο τμήμα του γήινου φλοιού που διαμορφώνεται με την επίδραση του νερού, του αέρα, της οργανικής ύλης και των ζώντων οργανισμών. Ειναι το τμήμα εκείνο του φλοιού της Γής που φέρει βλάστηση.

ΕΔΑΦΟΣ ΔΑΣΙΚΟ Ειναι εκείνο το τμήμα του γήινου φλοιού που χρησιμεύει σαν φορέας και μέσο διατροφής της δασικής βλαστήσεως, συνίσταται απο ανόργανα και οργανικά συστατικά,διυφαίνεται απο εναλλασσόμενα μερίδια νερεού και αέρα, κατοικείται απο ζώντες οργανισμούς και φέρει ιδιαίτερα φυσιογνωμικά γνωρίσματα, τα οποία του προσδίδονται απο τρείς εδαφογενετικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν επιδρούν σε άλλα εδάφη: Την δασική φυλλάδα, τις ρίζες των δασικών δένδρων και ειδικούς μικροοργανισμούς, που η υπόστασή τους εξαρτάται απο την δασική βλάστηση. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ Ειναι μια σχετικά μεγάλη έκταση όπου: 1) Ενα ή περισσότερα οικοσυστήματα δεν έχουν υποστεί ουσιώδη αλλοίωση απο την ανθρώπινη εκμετάλλευση και εξουσίαση, τα φυτικά και ζωϊκά είδη, οι γεωγραφικοί σχηματισμοί και το οικολογικό περιβάλλον ζώων και φυτών παρουσιάζουν επιστημονικό. διδακτικό και ενδιαφέρον αναψυχής, ή προσφέρουν ενα φυσικό τοπίο μεγάλης ωραιότητας. 2) Οι ανώτατες αρμόδιες αρχές της χώρας έχουν λάβει μέτρα για να προλάβουν και να αποτρέψουν το γρηγορότερο δυνατό την εκμετάλλευση ή διακατοχή σ’ όλη την έκτασή του και να διασφαλίσουν έτσι αποτελεσματικά με έγκαιρες αποφάσεις και πράξεις την προστασία των οικολογικών, γεωμορφικών και αισθητικών χαρακτηριστικών, που οδήγησαν στην ίδρυσή του. 3) Οι επισκέπτες επιτρέπεται να εισέρχονται κάτω απο ειδικές συνθήκες για σκοπούς εμπνεύσεως, εκπαιδεύσεως, πνευματικής καλλιέργειας και αναψυχής. ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ Ειναι μιά σχετικά επίπεδη και μεγάλη έκταση όπου: 1) Χερσαία και αβαθή υδάτινα οικοσυστήματα δεν έχουν υποστεί ουσιαστική αλλοίωση απο την εξουσίαση και διακατοχή του ανθρώπου, τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο με διάφορη κάθε φορά έκταση και σε ποικίλα σχήματα και έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό την κυριαρχία του νερού ως ρυθμιστικού βιολογικού παράγοντα τα δε απαντόμενα εκεί είδη φυτών και ζώων παρουσιάζουν επιστημονικό και διδακτικό ενδιαφέρον, ή ακόμη προσφέρουν ένα φυσικό τοπίο μεγάλης αισθητικής αξίας. 2) Οι ανώτατες αρμόδιες αρχές έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να προστατέψουν και να συντηρήσουν τα οικολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην ίδρυσή του και στην συνέχεια να προχωρήσουν στην ανάλογη ανάπτυξή του. 3) Οι επισκέπτες επιτρέπεται να εισέρχονται κατα απο ορισμένες συνθήκες και με την αυστηρή τληρηση ορισμένων κανόνων για σκοπούς αναψυχής, εμπνεύσεως, πνευματικής καλλιέργειας και εκπαιδεύσεως. ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ Ετσι καλούνται οι ειδικής συστάσεως ορυκτές παραγενέσεις, που απαντούν μέσα στα πετρώματα σε μικρές διαστάσεις. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Καλείται το αντίστροφο της ειδικής αντιστάσεως. ΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ενός υλικού, ονομάζεται η αντίσταση που παρουσιάζει κύβος αυτού του υλικού, πλευράς 1cm, οταν το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται απο δύο απέναντι έδρες του κύβου. ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Ονομάζεται το ποσό της θερμότητας που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερμοκρασία της μονάδας της μάζας κατα 1οC. Ειναι το πηλίκο της ποσότητας θερμότητας που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατα 1οC, προς την ποσότητα που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερμοκρασία ίσης μάζας νερού κατα 1οC. ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ Ειναι το πηλίκο του βάρους διά του όγκου. ΕΙΔΟΣ Μιά ομάδα απο όμοιους οργανισμούς που έχουν την ικανότητα να διασταυρώνονται μεταξύ τους, που διαφέρουν απο άλλα είδη του ίδιου γένους σε μορφολογικούς χαρακτήρες ή και σε γεωγραφική εξάπλωση. ΕΙΣΟΔΗΜΑ Είναι η χρηματική αξία η οποία μπορεί να επιτευχθή με την συναλλαγή ή πώληση της εκροής (προϊόντος) μιάς παραγωγικής διαδικασίας. ΕΚΚΑΜΨΗ Η εναλλάξ κάμψη προς τα έξω των δοντιών απ’ το επίπεδο ενός πριονελάσματος. ΕΚΡΟΦΗΣΗ Ειναι η απώλεια υγρασίας του ξύλου. ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ Ειναι οι διάφορες ουσίες που δεν συμμετέχουν στην δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων, αλλά ειναι τοποθετημένα στα τοιχώματα και τις κοιλότητες των κυττάρων και μπορούν να εκχειλιστούν χωρίς να μεταβληθεί η δομή του ξύλου. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειναι η ιδιότητα ενός σώματος να επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση όταν απομακρύνεται το φορτίο που προκαλεί την αντίστοιχη τάση και παραμόρφωση. Ειναι το εκατοστιαίο ποσοστό αλλαγής της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού, διαιρεμένο με το εκατοστιαίο ποσοστό αλλαγής της τιμής του αγαθού, όταν η αλλαγή της τιμής είναι μικρή. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Καλείται η έλεύθερη μεταξύ βάθρων απόσταση, μετρούμενη στην ανώτερη στάθμη αυτής. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ Χαρακτηρίζεται κάθε κινητό πράγμα, που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ειναι ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με την μελέτη των εμπορευμάτων και γενικώτερα όλων των φυσικών και τεχνητών προϊόντων, τα οποία γίνονται αντικείμενο αγοραπωλησίας. ΕΜΠΟΡΙΟ Ειναι αγορά, μεταφορά και πώληση φυσικών και τεχνητών προϊόντων χρησίμων στον άνθρωπο, με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Ειναι οι ενέργειες με τις οποίες γίνεται έμμεση ή άμεση μεταβίβαση μέ κέρδος, γεωργικών, δασικών, βιομηχανικών και άλλων προϊόντων, χρησίμων στον άνθρωπο απο τους κατέχοντες αυτά στους έχοντες ανάγκη αυτών. ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ Ειναι ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που έχει σαν αντικείμενο της μελέτης της το εμπόριο και ειδικά την προέλευση, ανάπτυξη, διαμόρφωση και την σημερινή οργάνωση αυτού. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΛΩΝ Φύλλα εναλλασσόμενα σπειροειδώς κατα μήκος του βλαστού και εκφυόμενα ανα ένα απο κάθε γόνατο. ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ Λέγονται τα φυτικά είδη τα αυτοφυή σε ορισμένο μόνο τόπο ή περιοχή. ΕΝΡΗΤΙΝΩΣΗ Εισαγωγή τεχνητώς ειδών κωνοφόρων για εμπλουτισμό υποβαθμισμένων δασών φυλλοβόλλων ή αειφύλλων πλατυφύλλων.

ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Χαρακτηρίζεται η εκατοστιαία αναλογία μεταξύ της διατιθέμενης συνολικά ποσότητος του προϊόντος προς την διαθέσιμη συνολικά ποσότητα.

ΕΝΤΑΣΗ ΞΥΛΑΓΟΡΑΣ Η εκατοστιαία σχέση μεταξύ της διατεθείσης στην ελεύθερη αγορά ποσότητας ξύλου, προς το συνολικό ετήσιο λήμμα. ΕΝΩΣΙΣ Φυτοκοινωνία που χαρακτηρίζεται απο ορισμένη χλωριστική σύνθεση και ενιαία φυσιογνωμία και οικολογία, διακρινόμενη απο άλλες φυτοκοινωνίες με την βοήθεια χαρακτηριστικών ειδών. Ειναι η κοινωνία, δηλαδή η συγκατοίκηση στον ίδιο τόπο φυτικών ειδών που έχουν τις ίδιες οικολογικές αξιώσεις και τις ίδιες βλαστικές μορφές. ΕΞΑΤΜΙΣΙΔΙΑΠΝΟΗ Εννοείται η συνολικά αποβαλλόμενη ποσότητα νερού υπο την μορφή υδρατμών, απο την επιφάνεια της κόμης της δασικής βλαστήσεως. ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΦΥΛΛΑ Τα συγκλίνοντα και επικαθήμενα το ένα επι του άλλου φύλλα. ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ειναι προϊόντα που παράγονται με συγκόλληση δύο ή περισσοτέρων στρώσεων ξύλου με τις ίνες πρακτικά παράλληλες. ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Μία διαφοροποίηση ενός χαρακτήρα, κατα την διάρκεια της ζωής ενός οργανισμού, αποτέλεσμα επιδράσεως του περιβάλλοντος, η οποία όμως δεν κληρονομείται. ΕΠΙΤΟΚΙΟ Ειναι η εκατοστιαία σχέση του τόκου προς το κεφάλαιο. ΕΠΙΦΥΤΑ Λέγονται τα χλωροφυλλούχα φυτά που φύονται πάνω σε άλλα φυτά, κυρίως δένσρα, χωρίς όμως να παρασιτούν, χωρίς δηλαδή να αντλούν απο αυτά θρεπτικές ουσίες, αλλά απλά τα χρησιμοποιούν σάν στήριγμα. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ειναι οικονομική δραστηριότητα που αποβλέπει στην δυνατότητα αποκομιδής κέρδους απο την ανταλλαγή ή εμπορία οικονομικών αγαθών και με τον κίνδυνο πάντοτε ζημιάς απο την επιχειρούμενη οικονομία. ΕΠΙΧΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Καλείται το κατα μέσο όρο επιτόκιοτων ασφαλώς τοποθετημένων κεφαλαίων σε μία χώρα. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ειναι η μελέτη των σχέσεων ανάμεσα στην φυσική και ψυχική κατάσταση του εργαζόμενου ανθρώπου και στην εργασιακή του απόδοση. ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Καλείται ο οργανισμός που χρησιμοποιεί για την διατροφή του οργανικές ουσίες παρασκευαζόμενες απο άλλους οργανισμούς. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Ο όγκος του ξύλου που παράγεται κάθε χρόνο απο όλα τα δένδρα. ΕΤΗΣΙΟ ΛΗΜΜΑ Ονομάζεται ο ξυλώδης όγκος που είναι διαθέσιμος για συγκομιδή.

Ζ[]

ΖΗΜΙΑ Ειναι η απώλεια που προξενείται απο ένα πρόσωπο σε άλλο, ή στην ιδιοκτησία του είτε με την πρόθεση να βλάψει αυτόν είτε απο αμέλεια και απροσεξία είτε και απο αναπόφευκτη σύμπτωση. ΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ειναι η έκφραση, συνολικά, της συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, που αναμένεται, όταν δίδονται επαρκή μέσα για τον σκοπό αυτό. ΖΗΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Βλέπε ΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. ΖΙΖΑΝΙΟ Καλείται κάθε ανεπιθύμητο φυτό που φύεται σε καλλιεργούμενες με άλλο είδος φυτού εκτάσεις. Ειναι κάθε φυτό που βρίσκεται εκεί που δέν το θέλουμε. ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ Ειναι κάθε χημική ουσία που διαταράσσει την φυσιολογία του φυτού - ζιζανίου, έτσι ώστε το φυτό να θανατωθεί. ΖΥΜΩΣΗ Ειναι η βιολογική κατάλυση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας με την μορφή τροφών, για την σύνθεση ασήμαντης ποσότητος ζώσης ύλης. ΖΩΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Καλείται το σύνολο των ζώων που ζούν και αναπτύσσονται σ’ ένα βιότοπο.

Η[]

ΗΛΙΚΙΑ Ειναι το χρονικό διάστημα που παρέρχεται απο την γέννηση ενός δένδρου ή την ίδρυση συστάδος, μέχρι τον χρόνο κατα τον οποίο εκτιμάται αυτή. ΗΛΙΟΦΙΛΑ Λέγονται τα φυτά που πραγματοποιούν την άριστη φωτοσύνθεσή τους στο άμεσο ηλιακό φώς.

Θ[]

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Κάθε οριζόντια μετακίνηση μαζών θαλάσσιου νερού μέσα στην θάλασσα.

ΘΑΜΝΟΛΙΒΑΔΑ Ειναι εκτάσεις καλυμμένες από θάμνους ή ημιθάμνους.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Καλείται το σύνολο των τεχνικών έργων, με τα οποία εξασφαλίζεται σταθερή και αμετάβλητη βάση.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Ή ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Το ποσό της θερμότητας που παράγεται απο μάζα 1gr ή 1Kgr ξύλου που καίγεται εντελώς. ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ Ειναι οι ρητίνες που με την επίδραση θερμότητας, στην αρχή μαλακώνουν και ύστερα σκληραίνονται οριστικά. ΘΕΡΜΟΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Οι ετήσιες και ημερήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας που ασκούν σημαντική επίδραση πάνω στη ζωή των φυτών. ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ Ειναι οι ρητίνες οι οποίες μαλακώνουν με την επίδραση θερμότητας μένουν μαλακές, όσο χρόνο αυτή διατηρείται και σκληραίνουν κατα την ψύξη. ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Ειναι η ιδιότητα του πληθυσμού να χάνει μέρος των ατόμων του λόγω θανάτου.

Ι[]

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ειναι το δικαίωμα του ελέγχου των οικονομικών αγαθών και απολήψεως μελλοντικών ωφελειών απο αυτά κατα τρόπο καθοριζόμενο απο τους κανονισμούς και νόμους. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ του ξύλου απ’ την συγκολλητική ουσία είναι η γωνία επαφής της συγκολλητικής ουσίας με την επιφάνεια του ξύλου. ΙΝΟΠΛΑΚΕΣ Ειναι προϊόντα που κατασκευάζονται με πολτοποίηση ξύλου ή άλλων λιγνο-κυτταρινικών υλών με την προσθήκη ή όχι συγκολλητικών ουσιών. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Είναι η ποσότητα υγρασίας που τελικά συγκρατεί ξύλο εκτεθειμένο σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, αρκετό χρόνο, και το οποίο εκροφά ή προσροφά υγρασία ανάλογη με την αρχική υγρομετρική του κατάσταση. ΙΣΤΟΣ Ειναι σύμπλοκο ή άθροισμα κυττάρων ομοειδών, μορφολογικά όμοιας κατασκευής και τα οποία επιτελούν όμοια λειτουργία.

Κ[]

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ειναι οι καθαρές εισπράξεις με την μορφή αθροίσματος ποσοτήτων αγαθών ή χρημάτων, που συρρέουν σε ένα οικονομούν πρόσωπο, μετά την αφαίρεση των εξόδων παραγωγής απο κάποιο οικονομικό αντικείμενο, κατα την διάρκεια ορισμένου χρόνου. ΚΑΙΡΟΣ Ειναι η περιληπτική έκφραση του εκάστοτε συνδυασμού των διαφόρων μετεωρολογικών στοιχείων, σε ένα τόπο κατα μία ορισμένη χρονική στιγμή. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Σαν τέτοια εννούμε όλες τις επιλογικές και καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις, που αποσκοπούν στο να οδηγήσουν την εξέλιξη τόσο των δένδρων όσο και ολόκληρης της συστάδος, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται ο οικονομικός σκοπός κατα τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ Ορίζεται σαν η μακροχρόνια, ικανοποιητική ημερήσια απόδοση αρκετά ικανού εκπαιδευμένου και έμπειρου δασεργάτη, που εργάζεται με κατάλληλες μεθόδους, χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και απασχολείται με ικανοποιητική εντατικότητα και αποτελεσματικότητα, κάνοντας χρήση και των διακοπών εργασίας που έχουν προγραμματισθεί για προπαρασκευή, σωματική ανάγκη ή ανάπαυση. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΥΔΡΟΓΕΩΝΟΜΙΚΟ ΔΑΣΟΣ Ειναι εκείνο που συνίσταται απο τα καλύτερα δασοπονικά είδη, απο υδρογεωνομική άποψη, που μπορούν να φύονται στο οικολογικό περιβάλλον μιάς συγκεκριμένης περιοχής, ώστε να ασκείται σ΄αυτό η μέγιστη δυνατή υδρογεωνομική επίδραση. ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ Η χαρακτηριστική χρωμοσωμική συγκρότηση ενός είδους ή φυλής. ΚΑΤΑΖΩΝΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ Ειναι μιά φυτοκοινωνική μονάδα υψηλής διαβαθμίσεως που βρίσκεται σε ισορροπία με τις συνθήκες του εδάφους και με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες πάνω σε μιά περιοχή. ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ Ειναι ακανόνιστη μεταβολή της εξωτερικής μορφής πριστού και οφείλεται σε ισχυρή παραμόρφωση των κυττάρων του ξύλου. ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ορίζεται σαν το μέρος όπου απαντάται ένας οργανισμός ή ένα είδος. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Καλούνται οι πάσης φύσεως μετακινήσεις μεγάλων εδαφικών μαζών, που δημιουργούνται απο την επίδραση της βαρύτητας ή γεωλογικών αιτίων με ή χωρίς την συμβολή εξωτερικών επιδράσεων και εμφανίζονται είτε σιγά και προοδευτικά, είτε αιφνιδιαστικά. ΚΕΛΥΦΩΣΗ Ειναι ο όρος που αναφέρεται στην παρουσία τάσεων μέσα στην μάζα ξύλου, χωρίς εξωτερικά να εκδηλώνεται οποιαδήποτε ακανονιστία. ΚΗΠΕΥΤΟ ΔΑΣΟΣ Το δάσος του οποίου η διαφορά της ηλικίας των δένδρων είναι ίση με τον περίτροπο χρόνο(κατά Ammon, το βασικό χαρακτηριστικό ενός κηπευτού δάσους, είναι ότι δεν έχει περίτροπο χρόνο...) και στο οποίο συναντώνται δένδρα όλων των ηλικιών και όλων των βαθμίδων διαμέτρου και ύψους. ΚΛΙΜΑ Καλείται ο μέσος καιρός ενός τόπου. ΚΛΙΜΑΞ (Klimax). Καλείται η τελική κοινότητα που εγκαθίσταται σε μία περιοχή και που παραμένει αμετάβλητη με την πάροδο του χρόνου. Καλείται το τελικό στάδιο της διαδοχής σε μία βιοκοινότητα κατα το οποίο η βιοκοινότητα αυτοδιατηρείται και βρίσκεται σε άριστη εναρμόνιση με τον βιότοπο. Καλείται το στάδιο της σχετικής σταθερότητας της βλαστήσεως. Ειναι η σταθερά αναλογία ενός μεγέθους προς ένα συγκρινόμενο ή συμβατικό μέγεθος. ΚΛΙΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο κλάδος της Μετεωρολογίας που ασχολείται με την στατιστική επεξεργασία των μετεωρολογικών αναγραφών, για την εξαγωγή των μέσων και άκρων τιμών των διαφόρων στοιχείων ενός τόπου. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ο κλάδος της Μετεωρολογίας που εξετάζει την κατανομή των διαφόρων κλιματικών στοιχείων, χρονικά και τοπικά, τα αίτια της κατανομής αυτής, την αλληλεπίδραση των στοιχείων, την επίδραση του αναγλύφου, την γεωγραφική θέση και άλλα. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ειναι η σπουδή κατα τόπους του κλίματος, καθώς και η κατανομή των διαφόρων τύπων κλίματος στην επιφάνεια του πλανήτη. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ειναι η μέση τιμή ενός μετεωρολογικού στοιχείου ή ενός φαινομένου. ΚΟΙΝΟΒΙΟ Ειναι σύνολο κυττάρων που μπορούν όταν αποχωριστούν, να δώσουν μιά καινούργια αποικία. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ Καλείται κάθε συνάθροιση φυτών, αναπτυσσόμενων σε συγκεκριμένο τόπο και περιβάλλον. ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ειναι η βασική μονάδα βλαστήσεως που παρουσιάζει ιδιαίτερη ομοιογένεια συνθέσεως, με ορισμένα κυριαρχούντα είδη, ίδιες συνθήκες σταθμού και ίδια φυσιογνωμία. Ειναι φυτοκοινότητα με ιδιαίτερη ομοιογένεια σύνθεσης ειδών. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ειναι μία σύνθεση ειδών που παρουσιάζουν όμοια ή παραπλήσια κοινωνική ευρύτητα. Εννοούμε το σύνολο δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων, που διαμένουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, συνδέονται δέ με στενούς δεσμούς και επικοινωνούν μεταξύ τους ή βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ειναι η επιστήμη που εξετάζει τα φαινόμενα και τις ενέργειες των οργανωμένων ανθρώπινων ομάδων, ή τα κοινωνικά φαινόμενα που προέρχονται απο την ομαδική διαγωγή και την αμοιβαία επικοινωνία και αποβλέπει στην συναγωγή αρχών και τρόπων για την βελτίωση της κοινωνίας. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Η εξέλιξη των φυτοκοινωνιών με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή το μέγεθος οργανώσεώς τους. ΚΟΛΕΟΣ Η δακτυλιοειδής ή κυλινδρική βάση του φύλλου που περιλαμβάνει ένα μέρος ή ολόκληρο τον βλαστό. ΚΟΜΟΔΙΑΒΡΟΧΗ Καλείται το ποσό απο την βροχή που πέφτει και το οποίο απαιτείται για να διαβραχούν οι επιφάνειες των φύλλων, κλαδιών και βλαστών, ώστε να αρχίσει η σταγονόπτωση απο αυτά στο δασικό έδαφος. ΚΟΡΜΑΠΟΡΡΟΗ Ειναι το ποσό απο την βροχή που πέφτει, που απορρέει απο τον κορμό της δασικής βλαστήσεως προς το δασικό έδαφος κατα την διάρκεια κάποιου χρονικού διαστήματος. ΚΟΡΜΟΔΙΑΒΡΟΧΗ Ειναι το ποσό απο την βροχή που πέφτει, το οποίο είναι αναγκαίο για την διαβροχή της επιφάνειας των κορμών και των κλαδιών της δασικής βλαστήσεως για να καταστεί δυνατή η έναρξη της κορμαπορροής. ΚΟΡΟΠΛΗΡΩΜΑ Ειναι η διαφορά μεταξύ της μέγιστης δυνατής υγρασίας και της απολύτου υγρασίας μιάς ορισμένης χρονικής στιγμής και εκφράζεται σε gr/κ.μ. ή mmHg. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ Ειναι ομογενές ανισότροπο μέσο με ασυνεχώς μεταβαλλόμενες διανυσματικές ιδιότητες. ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ Τα φυτά που δεν έχουν ορατά πολλαπλασιαστικά όργανα, (χωρίς άνθη). ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ειναι εκείνα που χαρακτηρίζονται απο μηχανισμούς αναδράσεως με του οποίους εξασφαλίζεται αυτορρύθμιση. ΚΥΚΛΟΦΥΣΗ Η ηλικία του δένδρου κατα την στιγμή της δημιουργίας ενός κλάδου. ΚΥΤΤΑΡΟ Ειναι η στοιχειώδης μονάδα με την οποία οικοδομείται το σώμα του φυτού. Ειναι μιά διαφοροποιημένη πρωτοπλασματική περιοχή που αποτελεί εννιαίο μορφολογικό και φυσιολογικό σύστημα. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ Το μέρος της Γενικής Βοτανικής που ασχολείται με την μελέτη του φυτικού κυττάρου. ΚΥΨΕΛΙΔΩΣΗ Ειναι ο σχηματισμός εσωτερικών ραγάδων που μερικές φορές παρουσιάζονται σε ξύλα με πλατιές ακτίνες.

Λ[]

ΛΑΤΟΜΕΙΟ Ειναο ο τόπος απο τον οποίο εξορύσσονται τα κατάλληλα πετρώματα για τις δομικές κατασκευές, για την παραγωγή λίθων και αδρανών υλικών. ΛΕΙΜΩΝΑΣ Ειναι ποώδης φυτοκοινωνία βελτιωμένων χορτοδοτικών κτηνοτροφικών φυτών, που δημιουργείται πάνω σε μία εδαφική επιφάνεια με τεχνητή σπορά αυτών, μετά απο προετοιμασία με άρωση, λίπανση, και άρδευση και η οποία συγκομιζόμενη με θερισμό ή με επι τόπου βάσκηση απο κτηνοτροφικά ζώα, ανανεώνεται πάλι με σπορά ή και παραβλάστηση. Γι’ αυτό πολλές φορές ο λειμώνας καλείται και τεχνητό λιβάδι. ΛΗΜΜΑ Ειναι το ποσό του ξυλώδους όγκου που έχει αποφασ’ισει να πάρει απο το δάσος κατα ορισμένα χρονικά διαστήματα, ο δασοκτήμονας. ΛΙΒΑΔΙ Καλείται ποώδης ή ξυλώδης ή και μικτή φυτοκοινωνία που αναπτύσσεται φυσικά πάνω σε μία εδαφική επιφάνεια και η οποία βοσκόμενη επι τόπου απο κτηνοτροφικά ή θηραματικά ζώα, ανανεώνεται με φυσική σπορά ή παραβλ’αστηση. Γι’ αυτό το λόγο το λιβάδι καλείται συνήθως και φυσικό λιβάδι. Θεωρείται κ’αθε έκταση γής καλυπτόμενη ολικά ή μερικά απο ποώδη βλάστηση απο αυτοφυή ή καλλιεργούμενα φυτά που προορίζονται για την βοσκή των κατοικιδίων ζώων. ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ειναι η επιστήμη και τέχνη της σχεδιάσεως και εφαρμογής της χρήσεως των λιβαδίων σε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η διηνεκής μεγίστη παραγωγή αρίστης ποιότητος βοσκησίμου ύλης με σύγχρονο συντήρηση των παραγωγικών πόρων του δάφους. ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Ειναι ο κλάδος της λιβαδοπονικής επιστήμης, που ασχολείται με τους θεμελιώδεις κανόνες, με τους οποίους επιτυγχάνεται η μέγιστη παραγωγή, βελτίωση και αναπαραγωγή αρίστης ποιότητας βοσκησίμου ύλης. ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ειναι ο κλάδος εκείνος της εφηρμοσμέμης οικονομικής, που ασχολείται με το σύνολο των ενεργειών, υπηρεσιών και οργανώσεων, με τις οποίες αποσκοπείται η εσκεμμένη οργάνωση και εκμετάλλευση των λιβαδικών πόρων μιάς χώρας, κατα τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η πληρέστερη θεραπεία των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ Ειναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, που επιδιώκει την άμεση ή έμμεση κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου, όσο αυτλες εξαρτώνται απο τα λιβάδια. ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ Ειναι ο κλάδος της εδαφοπονικής επιστήμης που έχει σαν αντικείμενο την λιβαδοπονία. ΛΙΠΑΝΣΗ Ειναι η προσθήκη στο έδαφος των απαραίτητων συστατικών για τη θρέψη των καλλιεργούμενων φυτών. ΛΙΠΑΣΜΑ Ειναι οποιαδήποτε ουσία που προστιθέμενη στο έδαφος, το εφοδιάζει με τα απαραίτητα στοιχεία για την θρέψη των φυτών. ΛΙΠΙΔΙΑ Λέγονται όλες οι λιπαρές ουσίες, υγρές ή στερεές, που απαντούν στο φυτικό κύτταρο σαν συστατικό της ζώσης ύλης, σαν αποθησαυριστικά, θρεπτικά και ενεργειακά υλικά.

Μ[]

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Marketing) Μιά σειρά απο οργανωμένες και προγραμματισμένες ενέργειες, που έχουν για σκοπό να κατευθύνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες απο τα χέρια του παραγωγού στα χέρια του καταναλωτή. ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η θεωρητικά μέγιστη παραγωγή ατόμων κάτω από ιδανικές συνθήκες. ΜΕΙΩΣΗ Μιά μορφή κυτταροδιαίρεσης κατα την οποία ο χρωμοσωμικός αριθμός μειώνεται απο 2n σε n. Ειναι το φαινόμενο κατα το οποίο με δύο διαδοχικές πυρηνοδιαιρέσεις απο ένα αρχικό διπλοειδή πυρήνα προκύπτουν τέσσερεις απλοειδείς θυγατρικοί πυρήνες. ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΑΣΟΣΚΕΠΗ ΛΙΒΑΔΙΑ Καλούνται οι λιβαδικές εκτάσεις, μέσα στις οποίες φύονται διεσπαρμένα μεμονωμένα άτομα ή συνδενδρίες ή λόχμες δασικής βλαστήσεως. ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Καθορίζεται σαν η κατα μέσο όρο απόδοση σε μιά συγκεκριμένη περιοχή, ενός δασεργάτη. ΜΕΣΟΓΟΝΑΤΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Τα μεταξύ δύο γονάτων διαστήματα. ΜΕΣΟΣ ΚΟΡΜΟΣ Ειναι εκείνος που εμφανίζει τον μέσο όρο των ιδιοτήτων των εκπροσωπουμένων ανόμοιων ατόμων. ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ Μιά απότομη μεταβολή στο γενετικό υλικό με αποτέλεσμα μία ή περισσότερες ευδιάκριτες κληρονομικές διαφορές. Μιά αιφνίδια και απότομη αλλαγή στο γενότυπο που κληρονομείται. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ειναι η μετακίνηση του ξύλου απο την θέση υλοτομίας και η συγκέντρωσή του σε ορισμένες θέσεις μέσα στο δάσος. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η μεταβολή μιάς δασοπονικής μορφής δάσους σε άλλη. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Κλάδος της φυσικής που εξετάζει τις συνεχώς εναλλασσόμενες καταστάσεις της ατμόσφαιρας και τα αποτελέσματα των διαρκών μεταβολών της τις οποίες αποδίδουμε με την έκφραση “καιρικές συνθήκες”. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Καλούνται τα όργανα με τα οποία γίνεται η εκτίμηση ή η μέτρηση του μεγέθους, ή η ένταση των διαφόρων μετεωρολογικών φαινομένων. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Καλείται η αριθμητική έκφραση του μεγέθους ή της εντάσεως των διαφόρων μετεωρολογικών φαινομένων. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Καλείται το σύνολο των εγκαταστάσεων και οργάνων, που λειτουργούν συγχρόνως στην ίδια θέση, με τα οποία παρατηρούμε, μετράμε, ή εκτιμάμε τα διάφορα μετεωρολογικά φαινόμενα. ΜΕΤΡΗΣΗ Ειναι ο με αριθμούς ποσοτικός καθορισμός ενός αντικειμένου σε σύγκριση προς μία χρησιμοποιούμενη συμβατική μονάδα μετρήσεως, αποσκοπούσα στην εύρεση του πραγματικού φυσικού μεγέθους του αντικειμένου αυτού. ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειναι η τάση (δύναμη) που χρειάζεται για να επιμηκυνθή ένας κύλινδρος ή πρίσμα ξύλου διατομής ενός τετραγωνικού εκατοστού στο διπλάσιο του αρχικού μήκους. ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ Ειναι το κλίμα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, που βρίσκεται στην άμεση επίδραση της βλαστήσεως. ΜΙΤΩΣΗ Μορφή κυτταροδιαιρέσεως κατα την οποία ο χρωμοσωμικός αριθμός παραμένει ο ίδιος. Κάθε θυγατρικό κύτταρο έχει την ίδια χρωμοσωμική συγκρότηση, όπως και το μητρικό. Ειναι το φαινόμενο εκείνο κατα το οποίο έχομε την εμφάνιση των χρωμοσωμάτων, το κατα μήκος σχίσιμό τους, την εμφάνιση της πυρηνικής ατράκτου, έτσι ώστε απο ένα αρχικό μητρικό πυρήνα να προκύψουν δύο θυγατρικοί πυρήνες που έχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων με τον μητρικό πυρήνα. ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ Ειναι η ποσότητα που περιέχει ένα κιλό θρεπτικού στοιχείου. ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΑΝΘΗ Μόνο αρσενικά άνθη ή μόνο θηλυκά άνθη. ΜΟΝΟΙΚΟ Αρσενικά άνθη σε άλλο δένδρο και θηλυκά σε άλλο δένδρο. ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣ Ειναι προϊόντα που κατασκευάζονται με συγκόλληση τεμαχιδίων ξύλου ή άλλων φυτικών υλών. ΜΟΡΦΑΡΙΘΜΟΣ Ειναι ο λόγος του όγκου ενός δένδρου προς τον όγκο ενός συγκριτικού κυλίνδρου που έχει ύψος το ίδιο με αυτό του δένδρου και διάμετρο μία απο τις διαμέτρους του κορμού του δένδρου. ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ειναι ο λόγος των διαμέτρων των μετρουμένων σε διάφορα ύψη του κορμού ενός δένδρου, προς μία ορισμένη διάμετρο λαμβανόμενη είτε στο ύψος 1,3m απο την βάση του δένδρου είτε στο 0,1m του ύψους αυτού. ΜΟΡΦΟΫΨΟΣ Ειναι το γινόμενο του μορφάριθμου επί το αντίστοιχο ύψος του κορμού. ΜΥΚΟΡΡΙΖΑ Ειναι μιά ιδιόρρυθμη συμβίωση ριζών και μυκήτων κατα την οποία ο μύκητας αντλεί από το φυτό υδατάνθρακες και βιταμίνες το δέ φυτό αντλεί απο τον μύκητα ή με την μεσολάβησή του άζωτο και άλλα ανόργανα θρεπτικά συστατικά και αυξίνες.

Ν[]

ΝΕΡΟ ΔΙΗΘΗΤΟ Το νερό που με την επίδραση της βαρύτητας, διηθείται μέσα απο τους χονδρότερους πόρους του εδάφους μέχρισ ότου συναντήσει την στάθμη κάποιου φρεατίου ή ενα αδιαπέραστο στρώμα εδάφους ή πετρώματος. ΝΕΡΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ Το νερό που συγκρατείται με δυνάμεις συνοχής και συνάφειας απο τα τριχοειδή του εδάφους. ΝΕΡΟ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟ Το νερό που συγκρατείται ηλεκτροστατικά μεταξύ των πλεγμάτων των κρυστάλλων ή πάνω στην επιφάνεια των στερεών σωματιδίων του εδάφους. ΝΕΡΟ ΩΦΕΛΙΜΟ Το μέρος του εδαφικού νερού που μπορεί να προσληφθή απο τα δασοπονικά είδη . ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ Ή ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ LIEBIG Η ανάπτυξη ενός οργανισμού εξαρτάται απο την θρεπτική ουσία εκείνη που διατίθεται στην ελάχιστη ποσότητα. ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΄Η ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ SHELFORD Η απουσία ή η αποτυχία ενός οργανισμού καθορίζεται απ’ την ποιοτική ή ποσοτική έλλειψη ή υπερβολική διαθεσιμότητα οιουδήποτε απο τους πολλούς παράγοντες που πλησιάζουν τα όρια ανεκτικότητας του οργανισμού αυτού.

Ξ[]

ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ Ειναι λεπτά φύλλα ξύλου με πάχος 0,5 - 1,0 mm, μερικές φορές μέχρι 8 - 10 mm.

Ο[]

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ Χαρακτηρίζεται κάθε κατα μήκος του καταστρώματος κατασκευαζόμενη λωρίδα του δρόμου, που πρέπει να παρουσιάζει, λόγω ειδικής κατασκευής, ικανή αντοχή απέναντι στις επιδράσεις, τόσων των φορτίων της κυκλοφορίας, όσο και των καιρικών συνθηκών. ΟΙΚΟΚΛΙΜΑ Το κλίμα που επικρατεί σ’ ένα οικοσύστημα. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ειναι εκείνοι που καταλαμβάνουν τις ίδιες ή όμοιες οικοφωλεές σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Καλείται η αποτελεσματικότητα μεταβιβάσεως της ενέργειας επι τοις εκατό (%). ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η πραγματική παραγωγή ατόμων κάτω απο δεδομένες συνθήκες. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ειναι ένας αριθμός ειδών, που σε μιά ορισμένη περιοχή παρουσιάζουν περίπου ίδια οικολογική συμπεριφορά απέναντι σε ένα ή περισσότερους παράγοντες του περιβάλλοντος. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Η επιστήμη που μελετά την επίδραση των τοξικών, φυσικών και χημικών παραγόντων του περιβάλλοντος στους πληθυσμούς και τις βιοκοινότητες. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Καλούνται οι οργανισμοί εκείνοι που είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για να χρησιμοποιούνται σαν δείκτες του περιβάλλοντος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ειναι το σύνολο των ενεργειών του ανθρώπου που έχουν σαν σκοπό την απόκτηση των σε στενότητα ευρισκομένων μέσων ή αγαθών, για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΑΣΟΣ Το δάσος που εκμεταλλεύεται λελογισμένα απο τον άνθρωπο με φροντίδα για αναγέννηση, καλλιέργεια και προστασία. Χαρακτηριστικό του η αειφορία των καρπώσεων. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Το σύμπλοκο φυτών, ζώων και παραγόντων του περιβάλλοντος σε μιά περιοχή. Ειναι οιοσδήποτε χώρος χέρσου ή υδάτινης μάζας, μικρός ή μεγάλος, ο οποίος περιλαμβάνει και περικλείει ζώσα και μή ζώσα ύλη, ευρισκομένων σε συνεχή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με σύγχρονη παραγωγή και ανταλλαγή διαφόρων ουσιών και ενέργειας μεταξύ τους. Το σύνολο της βιοκοινότητας και του βιότοπου μιάς συγκεκριμένης περιοχής. Ειναι ένα λειτουργικό σύστημα που περιλαμβάνει το σύνολο αλληλεπιδρώντων οργανισμών - φυτά, ζώα - και το περιβάλλον τους, το οποίο περιβάλλον δρα πάμω στους οργανισμούς και πάνω στο οποίο δρούν οι οργανισμοί. Ειναι οιαδήποτε μονάδα που περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς μιάς δεδομένης περιοχής (βιοκοινότητα) οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το φυσικό τους περιβάλλον (βιότυπο) κατα τρόπο ώστε μιά ροή ενέργειας οδηγεί προς σαφώς καθορισμένη τροφική δομή, βιοτική ποικιλομορφία και ανακυκλώσεις ύλης. ΟΙΚΟΤΟΝΟΣ Η ενδιάμεση μεταβατική ζώνη μεταξύ βιοκοινοτήτων εντός της οποίας υπάρχει επικάλυψη των ειδών τα οποία απαρτίζουν τις βιοκοινότητες. ΟΙΚΟΤΥΠΟΙ Διάφοροι πληθυσμοί που είναι προσαρμοσμένοι με τις τοπικές συνθήκες. ΟΙΚΟΤΥΠΟΣ Η γενετική υποδιαίρεση ενός είδους, αποτέλεσμα της επιλογικής δραστηριότητας ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος, που παρουσιάζει χαρακτηριστικά της προσαρμογής στο περιβάλλον αυτό. ΟΙΚΟΦΩΛΕΑ Ειναι ο χώρος αλλά και ο λειτουργικός ρόλος ενός οργανισμού μέσα στην βιοκοινότητα. Η τελευταία μονάδα κατανομής του είδους μέσα στην οποία το είδος συγκρατείται απο τα όρια τα οποία επιβάλλουν η δομή του και τα ένστικτά του. ΟΜΗΛΙΚΟ ΔΑΣΟΣ Το δάσος του οποίου η ηλικία των δένδρων είναι περίπου η ίδια ή η διαφορά της ηλικίας τους είναι τόσο μικρή, ώστε να μήν επηρεάζεται η εξέλιξη του ενός απο το άλλο. ΟΜΙΧΛΗ Το υδρομετέωρο εκείνο που αιωρούμενο λίγο πάνω απο την επιφάνεια του εδάφους ή ευρισκόμενο σε επαφή με αυτό, περιορίζει σημαντικά την ορατότητα. ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Καλείται η ιδιότητα του συστήματος να αντιστέκεται στις μεταβολές και η τάσις του να επανέρχεται και διατηρείται σε μία κατάσταση ισορροπίας. ΟΜΟΙΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΤΩΜΑ Καλείται η περιοχή ή τα όρια μέσα στα οποία συμβαίνουν αρνητικές αναδράσεις με τις οποίες το σύστημα επανέρχεται σε ένα καθορισμένο σημείο. ΟΜΟΙΟΣΙΤΙΣΜΟΣ Ειναι ο τύπος της αλληλεπιδράσεως κατα τον οποίο ο ένας αποτους οργανισμούς ωφελείται απο την σχέση ενώ ο άλλος ούτε οφελείται ούτε βλάπτεται. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η μέγιστη απόσταση στην οποία είναι δυνατό να αναγνωρίσωμε αντικείμενο επαρκών διαστάσεων. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ειναι η προσφορότερη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθεσίμων μέσων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Καλείται το διάγραμμα που προκύπτει απ’ την ορθή προβολή σημείων του εδάφους σε ένα οριζόντιο επίπεδο πάνω σε χαρτί σχεδιάσεως. ΟΡΥΚΤΟ Ορυκτά είναι τα συστατικά απ’ τα οποία αποτελούνται τα πετρώματα. Ορυκτά είναι τα ομογενή φυσικά συστατικά απ’ τα οποία αποτελείται ο στερεός φλοιός της γής. ΟΡΥΚΤΟ ΕΙΔΟΣ Καλείται κάθε ορυκτό καθορισμένης χημικής συστάσεως και ορισμένων κρυσταλλογραφικών σταθερών. ΟΦΘΑΛΜΟΣ Ειναι νεαρός βλαστός του οποίου ούτε ο άξονας ούτε τα φύλλα έχουν αναπτυχθή. ΟΧΕΤΟΙ Καλούνται τα μικρά τεχνικά έργα ελεύθερου ανοίγματος μέχρι και 3m.

Π[]

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Ειναι η σχέση μεταξύ της επιτευχθείσης παραγωγής και των χρησιμοποιηθέντων μέσων παραγωγής. Ειναι η παραγωγή υλικής ξηρής βιομάζας ανα μονάδα επιφάνειας εδάφους ανα μονάδα χρόνου. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ Ειναι ο ρυθμός αποθηκεύσεως της ενέργειας απο τους καταναλωτές. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Ειναι η ικανότητα του εδάφους για παραγωγή ορισμένων φυτών κάτω απο συγκεκριμένη διαχείρηση. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ονομάζεται ο ρυθμός αποθηκεύσεως της οργανικής ουσίας που δεν χρησιμοποιείται απο τους ετερότροφους οργανισμούς κατα την περίοδο της μετρήσεως, συνήθως καλλιεργητική περίοδο ή έτος. Ειναι η διαφορά μεταξύ της καθαρά πρωτογενούς παραγωγικότητας και της Καταναλώσεως απο τους ετερότροφους οργανισμούς. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ Ο ρυθμός αποθηκεύσεως της οργανικής ουσίας στους φυτικούς ιστούς αφού αφαιρεθή η καταναλισκομένη οργανική ουσία για την αναπνοή των φυτών κατα την περίοδο των μετρήσεων. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ Ο ολικός ρυθμός φωτοσυνθέσεως, συμπεριλαμβανομένης και της οργανικής ουσίας που καταναλώνεται για την αναπνοή κατα την περίοδο των μετρήσεων. ΠΑΡΑΣΙΤΑ Ειναι ετερότροφοι οργανισμοί που ζούν σε βάρος ζώντων οργανισμών. ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ Λέγεται η ειδική περίπτωση της σχέσεως μεταξύ δύο οργανισμών, κατα την οποία ο ένας, λεγόμενος παράσιτο, ζή σε βάρος του άλλου, ο οποίος λέγεται ξενιστής. Το παράσιτο αντλεί όλες τις απαραίτητες για την ζωή του τροφές απο τον ξενιστή, χωρίς να προσφέρει σ΄αυτόν τίποτα για αντάλλαγμα. Καλείται η μερική κατανάλωση ενός είδους απο ένα άλλο, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα τον θάνατο του πρώτου είδους. ΠΑΡΑΧΡΩΣΗ Μεταχρωματισμός του ξύλου που οφείλεται είτε σε προσβολή μυκήτων του ξύλου είτε σε διάφορες χημικές ουσίες. ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΥΣΗ Ειναι μια σχετικά μεγάλη έκταση όπου: 1) Τα διάφορα οικοσυστήματα εγκαταλείπονται στη φυσική τους δυναμική εξέλιξη με την απόλυτη κυριαρχία των κάθε είδους παραγόντων του περιβάλλοντος. 2) Οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να προστατεύσουν απο κάθε παρέμβαση του ανθρώπου, που ενεργεί έλλογα και σκόπιμα, ακόμη και στην περίπτωση που η τέτοια παρέμβαση οδηγεί στην υποβοήθηση ή επιτάχυνση της φυσικής εξελίξεώς τους. 3) Η είσοδος σ’ αυτήν επιτρέπεται μόνο μετά απο ειδική άδεια και κάτω απο ορισμένους απαράβατους όρους για λόγους ψυχικής ανατάσεως και αναδημιουργίας, καθώς και για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς. ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ Το δάσος που δημιουργείται φυσικά και εξελίσσεται και ανανεώνεται σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως, χωρίς καμμία επέμβαση του ανθρώπου. ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΙΣ Το φαινόμενο κατα το οποίο έχομε γένεση των γαμετών προς τέλειους οργανισμούς, χωρίς γονιμοποίηση. ΠΑΧΝΗ Το σύνολο των συσσωματώσεων παγοκρυστάλλων, που σχηματίζονται απ’ ευθείας με συμπύκνωση των υδρατμών πάνω σε επιφάνειες που έχουν θερμοκρασίες < 0 οC. ΠΕΔΟΛΟΓΙΑ Ειναι η επιστημονική σπουδή του εδάφους σαν φυσικό σώμα, τελείως ανεξάρτητα απο οφελιμιστικές απόψεις. ΠΕΡΙΔΕΡΜΑ Ειναι δευτερογενής ιστός που αντικαθιστά την επιδερμίδα όταν αυτή καταστραφεί. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ορίζεται σαν ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ημερών/επισκεπτών που μπορεί ένα δάσος αναψυχής να δεχτεί κατα την διάρκεια του έτους, εξασφαλίζοντας στο διηνεκές την δυνατότητα πτοσφοράς στον επισκέπτη άριστης ποιότητας αναψυχή, χωρίς να μειώνεται η αξία του δάσους σαν φυσικού πόρου παροχής άλλων αγαθών. ΠΕΡΙΤΡΟΠΟΣ ΧΡΌΝΟΣ Ο χρόνος απο τον σχηματισμό ενός δένδρου ή συστάδας, μέχρι την υλοτομία τους. Ο μέσος όρος της ώριμης ηλικίας των ομήλικων και υποκηπευτών συστάδων. Το χρονικό διάστημα μεταξύ του σχηματισμού ενός κορμού δημιουργούμενου με σπορά, φύτευση ή άλλα μέσα και της τελικής του υλοτομίας. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο όλες οι συστάδες υποβάλλονται σε αναγεννητικές υλοτομίες. ΠΕΤΡΩΜΑ Ειναι φυσικό και συμπαγές υλικό, αποτελούμενο από ένα ή περισσότερα ορυκτά, που είναι συνάθροιση πολλών τεμαχιδίων ύλης ορισμένης χημικής συστάσεως και κατασκευής. Πετρώματα είναι οι ορισμένης ορυκτολογικής συστάσεως ανομοιογενείς μονάδες που συνιστούν τον στερεό φλοιό της γής. ΠΗΛΙΚΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Ειναι η σχέση ανάμεσα στη μέση τρέχουσα υγρασία του ξύλου και το ισοδύνομο υγρασίας που αντιστοιχεί στις συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του θαλάμου του ξηραντηρίου. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Ειναι μιά ομάδα ατόμων του ίδιου είδους που ζούν σε ένα ορισμένο βιότοπο και διακρίνονται απο ορισμένες ιδιότητες που είναι χαρακτηριστικές του πληθυσμού και όχι των ατόμων. ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ειναι η δομή που δημιουργείται απο την κατανομή των οργανισμών σε ένα περιβάλλον και απο την αλληλεπίδραση αυτών προς το περιβάλλον. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ο βαθμός κατα τον οποίο μιά περιοχή αναψυχής επιδρά στην ψυχική και φυσική υγεία του επισκέπτη. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΥ Ειναι η έκφραση της παραγωγικότητας συστάδος ή δάσους. ΠΟΛΥΓΑΜΑ ΦΥΤΑ Τα φυτά που φέρουν πάνω στο ίδιο άτομο, αρσενικά, θηλυκά και αρρενοθήλεα άνθη. ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ‘Η ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ Σαν λιβάδια ποώδους βλαστήσεως νοούνται εκτάσεις καλυμμένες απο ποώδη βλάστηση μόνο και οι οποίες ειναι απαλλαγμένες απο θάμνους, θαμνίσκους και δένδρα ή θαμνόμορφα δένδρα. ΠΟΡΩΔΕΣ ΕΔΑΦΙΚΟ Ο εδαφικός χώρος που δεν γεμίζει απο στερεά συστατικά. ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΕΩΣ Ειναι το ποσοστό με το οποίο πρέπει να αυξάνεται κάθε χρόνο μία πρόσοδος ή ένα επιτόκιο για να φθάσει, μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο, το επιθυμητό ύψος. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ονομάζομε το μέρος της Μετεωρολογικής επιστήμης, που ασχολείται με την παρατήρηση, την εκτίμηση ή την μέτρηση των φυσικών φαινομένων και των καταστάσεων του ατμοσφαιρικού αέρος, της επιφάνειας του εδάφους και των υδάτων, με την περιγραφή, εγκατάσταση και λειτουργία των χρησιμοποιουμένων γι’ αυτό οργάνων, καθώς και των τρόπων διατυπώσεως και μεταδόσεως των μετεωρολογικών πληροφοριών. ΠΡΕΜΝΟΦΥΕΣ ΔΑΣΟΣ Το δάσος που προκύπτει απο αναγέννηση με πρεμνοβλαστήματα. ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Αναφέρεται σε πρισματικά ξυλοτεμάχια που παράγονται κυρίως με αξονική πρίση των κορμοτεμαχίων. ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ειναι ο υπολογισμός ή η πρόγνωση μελλοντικών γεγονότων βάσει λογικών συμπερασμάτων, κτηθείσης πείρας, μελέτης και αναλύσεως συγκεντρωθέντων στοιχείων. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Ειναι η ετήσια επαύξηση του ύψους της διαμέτρου και του όγκου δένδρου ή συστάδας. ΠΡΟΣΗΜΑΝΣΗ Ειναι ο καθορισμός των δένδρων που πρόκειται να υλοτομηθούν. ΠΡΟΣΟΔΟΣ Ειναι το πλήθος των αγαθών ή η αξία τους που προκύπτει απο την παραγωγή ή την οικονομική δραστηριότητα. Ειναι ενα ποσό προϊόντων ή και χρηματικό ποσό, που απολαμβάνεται κατα ορισμένα χρονικά διαστήματα. ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ Ειναι η πρόσληψη υγρασίας του ξύλου. ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ‘Η ΜΥΖΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ειναι η πίεση που πρέπει να ασκηθεί πάνω στο έδαφος για την αφαίρεση νερού. ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η ποσότητα του νερού, που συγκρατείται απο το έδαφος απο ορισμένη προσροφητική δύναμη. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Ειναι μέτρο της μάζας που περιέχεται σε ορισμένο όγκο ξύλου και εκφράζεται με το πηλίκο της μάζας διά του όγκου. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Το μέγεθος του πληθυσμού ανά μονάδα χώρου.

Ρ[]

ΡΑΓΑΔΩΣΗ Ειναι το αποτέλεσμα της άνισης μεταβολής διαστάσεων στην επιφάνεια και στο εξωτερικό ενός ξυλοτεμαχίου.

ΡΑΝΤΑ Καλείται μια ακολουθία κεφαλαίων, που διατίθενται ανά ίσα χρονικά διαστήματα. ΡΗΤΙΝΗ Ειναι ένα παχύρευστο άχρωμο μίγμα ρητινικών οξέων και πτητικού ελαίου που εκκρίνεται απο ορισμένα είδη κωνοφόρων δέντρων όταν πληγωθούν. ΡΗΤΙΝΟΦΟΡΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σωληνόμορφες κατασκευές που υπάρχουν στο ξύλο ορισμένων κωνοφόρων. ΡΗΤΙΝΩΣΗ Εκκριση ρητίνης στα κωνοφόρα, αφθονότερη απ’ την φυσιολογική. ΡΙΚΝΩΣΗ Ειναι η ελάττωση των διαστάσεων του ξύλου όταν η υγρασία του ελαττώνεται κάτω απ’ το σημείο ινοκόρου.


Σ[]

ΣΑΠΡΟΦΥΤΑ Ειναι ετερότροφοι οργανισμοί, που χρησιμοποιούν για τη θρέψη τους νεκρή οργανική ουσία. ΣΕΙΡΑ Καλείται το σύνολο των διαδοχικών κοινοτήτων μέχρι της τελικής κοινότητος.


ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ Καλείται μια σειρά χρονικά αλληλοδιαδεχομένων φυτοκοινωνιών.


ΣΗΜΕΙΟ ΙΝΟΚΟΡΟΥ Ειναι η θεωρητική κατάσταση στην οποία τα τοιχώματα είναι κορεσμένα με νερό και οι κυτταρικές κοιλότητες εντελώς κενές.


ΣΗΜΕΙΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΡΑΣΜΟΥ Ειναι εκείνη η περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό κατα την οποία το έδαφος δεν μπορεί να δώσει πλέον αρκετό νερό στα φυτά για την διατήρηση της κανονικής σπαργής τους, τα οποία μαραίνονται πλέον οριστικά.


ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Ειναι το μέτρο της αντιστάσεως του ξύλου στην είσοδο σωμάτων στη μάζα του. ΣΟΜΦΟ ΞΥΛΟ Ειναι το περιφερειακό μέρος του κορμού με σύνηθες χρώμα ανοιχτότερο του εγκαρδίου. ΣΠΕΡΜΑ Ειναι πολυκύτταρο πλάσμα προϊόν της γονιμοποιηθήσης και εξαλειωθείσης σπερματικής βλάστης. ΣΠΕΡΜΟΦΥΕΣ ΔΑΣΟΣ Το δάσος που προκύπτει απο αναγέννηση με σπόρους. ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ειναι η δυνατότητα που έχουν τα υδάτινα ρεύματα, να μεταφέρουν ορισμένη ποσότητα στερεών υλικών διαμέσου της κοίτης τους. ΣΤΗΘΙΑΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ δένδρου καλείται η διάμετρος που μετριέται πάνω στον κορμό του δένδρου σε ύψος 1,3 m απο την επιφάνεια του εδάφους. ΣΤΗΘΙΑΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ειναι το εμβαδόν της διατομής του κορμού σε ύψος 1,3 m απο το έδαφος. ΣΥΓΚΟΜΩΣΗ Ο τρόπος με τον οποίο παρατίθενται οι κόμες των δένδρων μιάς συστάδας, καθώς επίσης και ο βαθμός σκιάσεως του εδάφους. ΣΥΜΒΙΩΣΗ Λέγεται απο βοτανική άποψη, η ειδική περίπτωση της τροφικής σχέσεως μεταξύ δύο οργανισμών, απο τους οποίους ο ένας είναι αυτότροφος και ο άλλος ετερότροφος, κάθε ένας δε απο αυτούς αντλεί απο τον άλλο και ανταλλάσσει με αυτόν απαραίτητες για την ζωή του τροφές, τις οποίες δεν δύναται να παράγει μόνος του. ΣΥΜΠΑΤΡΙΑ ΕΙΔΗ Τα είδη που ζούν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, χωρίς όμως να καταλαμβάνουν απαραίτητα την ίδια οικοφωλεά. ΣΥΝΔΕΝΔΡΙΑ Λίγα γειτονικά δένδρα, που διαφέρουν, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω της συνθέσεως σε δασοπονικά είδη, απο την περιβάλλουσα αυτά συστάδα. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ειναι ομάδα φυτών όμοιας αυξητικής μορφής, που αναπτύσσονται κάτω απο τις ίδιες οικολογικές συνθήκες. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ δύο οργανισμών λέγομε οτι υπάρχει όταν αμφότερα οφελούνται απο την συνύπαρξή τους χωρις αυτό να σημαίνει οτι και τα δύο δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν μεμονωμένα. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ειναι η ελευθέρα και ισότιμη τοπική προσωπική ένωση ασθενών οικονομικά ατόμων για αυτοβοήθεια για την απο κοινού διεξαγωγή επιχειρήσεως, απο την οποία τα άτομα αυτά οφελούνται ανάλογα της συναλλαγής τους με τον συνεταιρισμό. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Εκφράζει πόσες δραχμές πρέπει να δαπανηθούν στην λειτουργία της εκμεταλλεύσεως για να αποδώσει αυτή ακαθάριστα έσοδα 100 δραχμές, εκγραζόμενος επι τοις εκατό (%). ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Μετρά το ποσό της θερμότητας σε θερμίδες που περνά στην μονάδα του χρόνου απο σώμα πάχους 1 cm και απο την μιά πλευρά του στην άλλη, μέσα απο διατομή 1cm2 όταν διατηρείται διαφορά θερμοκρασίας 1 οC ανάμεσα στις επιφάνειες διόδου. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ειναι μέτρο της ταχύτητας με την οποία καταναλώνεται η ηλεκτρική ενέργεια απο ένα διηλεκτρικό στην μονάδα του χρόνου ή σε κάθε κύκλο παλινδρομήσεως του εναλλασόμενου ρεύματος ή αλλιώς η σχέση της ενέργειας που καταναλώνεται προς την ολική που αποθηκεύεται μέσα στον πυκνωτή κατα την διάρκεια ενός κύκλου παλινδρομήσεως. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΛΟΙΟΥ Ειναι ο λόγος μεταξύ εμφλοίου και αφλοίου διαμέτρου, που παίρνονται στο ίδιο σημείο του κορμού. ΣΥΣΤΑΔΑ Μια επί μέρους δασική επιφάνεια, η οποία λόγω της συνθέσεώς της, της δομής της, της ηλικίας των δένδρων και των συνθηκών αυξήσεως ή λόγω οιουδήποτε άλλου γνωρίσματος διαφέρει του περιβάλλοντος δάσους και η οποία καταλαμβάνει τόση έκταση, ώστε να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου δασοκομικού χειρισμού. ΣΥΣΤΟΛΗ Το φαινόμενο κατα το οποίο το ξύλο ψυχόμενο, ελαττώνει τις διαστάσεις του. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΣ Ορίζεται σαν η λογική ανάπτυξη και χρήση των δασικών περιηγητικών πόρων με σκοπό να προσφέρουν μέσα αναψυχής και περιηγήσεως, που να ικανοποιούν κατα το δυνατό πληρέστερα τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες αναψυχής του ανθρώπου. ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Ειναι ο λόγος της απολύτου υγρασίας προς την μέγιστη δυνατή υγρασία σε μία ορισμένη χρονική στιγμή. Ειναι το πηλίκο της μάζας υδρατμών που περιέχεται σε ορισμένο όγκο αέρα διά της μέγιστης δυνατής, σε ορισμένη θερμοκρασία Χ 100. ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΩΝ Ειναι η σχέση μεταξύ της πιέσεως που ασκείται απο τους ατμούς που περιέχονται σε ορισμένο όγκο αέρα, σε ορισμένη θερμοκρασία, προς την πίεση κεκορεσμένου αέρα με την ίδια θερμοκρασία. ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Ειναι το πηλίκο της μάζας ορισμένου όγκου ενός σώματος διά της μάζας ίσου όγκου νερού.

Τ[]

ΤΟΚΟΣ Ειναι το αντίτιμο για την χρησιμοποίηση του κεφαλαίου. Ειναι το κέρδος του κεφαλαίου. Ειναι η απόδοση ή πρόσοδος του κεφαλαίου. ΤΙΜΗ Ειναι η αξία η υλοποιημένη, η δυνάμενη να υλοποιηθεί σε χρήμα ή σε άλλη ανταλλακτική αξία. ΤΟΞΙΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ Το φαινόμενο όπου ένας οργανισμός περιέχει μεν μιά τοξική ουσία στους ιστούς του η οποία όμως ενώ δεν βλάπτει τον ίδιο, μπορεί να δηλητηριάσει τον οργανισμό που θα τον καταναλώσει. ΤΟΠΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ Ειναι διαπλατύνσεις δρόμων ή άλλοι κατάλληλοι χώροι όπου συγκεντρώνεται η ξυλεία για προσωρινή αποθήκευση, ποιοτική ταξινόμηση, μέτρηση, επιθεώρηση αποαγοραστές και φότρωση του ξύλου. ΤΟΠΟΦΥΣΗ Η σαφής ατομικότητα κάθε κλαδιού ενός δένδρου που καθορίζεται απο την θέση του στο όλο σύστημα διακλαδώσεως του δένδρου. ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑ Καλείται η ροή της ενέργειας μέσω του οικοσυστήματος σε διάφορα στάδια κατα τα οποία οι οργανισμοί τρώγουν και τρώγονται. ΤΡΟΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ειναι το δίκτυο που σχηματίζουν οι διάφορες τροφικές αλυσσίδες με διακλάδωση. ΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Το επίπεδο όπου οι διάφοροι οργανισμοί παίρνουν την τροφή τους μέσα απο τον ίδιο αριθμό σταδίων. ΤΥΠΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Καλείται η ιδιαίτερη μονάδα βλαστήσεως που διακρίνεται και καθορίζεται με βάση την γενική όψη και την φυσιογνωμία της.

Υ[]

ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑ Ειναι η ιδιότητα του ξύλου να προσλαμβάνει υγρασία απο το περιβάλλον. ΥΓΡΟΦΙΛΑ Λέγονται τα φυτά τα αναπτυσσόμενα σε θέσεις με μόνιμη υγρασία και στο έδαφος και στο περιβάλλον. ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ειναι η ιδιότητα του εδάφους, η σχετιζόμενη με την ευκολία με την οποία το νερό διέρχεται και μεταβιβάζεται μέσα απο την μάζα του. ΥΔΑΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ Ειναι η ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί νερό σε ορισμένα επίπεδα τάσεως. Ειναι το ποσό απο την βροχή που πέφτει, το οποίο συγκρατείται κατα την διάρκεια κάποιας χρονικής περιόδου απο την κόμη των δένδρων και εξατμιζόμενο επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. ΥΔΑΤΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να συγκρατηθεί απο το έδαφος. ΥΔΑΤΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΥ Ή ΑΓΡΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Η ποσότητα του εδαφικού νερού που παραμένει στο έδαφος μετά την απομάκρυνση του διηθητού νερού και όταν η κάθετη κίνηση του νερού έχει πρακτικά σταματήσει. ΥΔΑΤΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να περιλάβει ένα έδαφος. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ειναι η επιστήμη του γήινου νερού και περιλαμβάνει την εμφάνιση, κυκλοφορία και κατανομή του, τις χημικές και φυσικές ιδιότητές του και τις αντιδράσεις του με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου και του εμβίου. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Η συνεχής αλλαγή φάσεων του νερού στην ατμόσφαιρα. Καλείται η διαρκής κυκλοφορική κίνηση του μεγαλύτερου μέρους του νερού της γής, μεταξύ της γήινης επιφάνειας και της ατμόσφαιρας με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. ΥΛΟΣΤΑΤΙΚΗ Η επιστήμη που επιδιώκει τον υπολογισμό της αποδοτικότητας της δασοπονίας με την σύγκριση της προσόδου αυτής προς τις καταβληθείσες δαπάνες για την επίτευξη της προσόδου αυτής. ΥΛΟΤΟΜΙΑ Ειναι μιά δραστηριότητα που ασκείται με πέλεκυ ή πριόνι και αποσκοπεί στην απομάκρυνση δένδρων απο τις δασοσυστάδες για διάφορους σκοπούς. ΥΛΟΤΟΜΙΟ Ειναι η επιφάνεια του δάσους πάνω στην οποία διενεργείται υλοτομία. ΥΛΩΡΙΚΗ Ειναι η επιστήμη που ασχολείται με την προστασία του δάσους εναντίον οιωνδήποτε κινδύνων. ΥΣΤΕΡΗΣΗ Καλείται το φαινόμενο κατα το οποίο, όταν το ξύλο εκροφά υγρασία για πρώτη φορά ή προσροφά υγρασία μετά από τέλεια ξήρανσή του, ή εκροφά υγρασία που έχει για δεύτερη φορά προσροφήσει, η υγροσκοπικότητα του ξύλου ελαττώνεται. ΥΠΕΡΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ Ειναι η διαφορά της τιμής πρέμνου του ξύλου της αυτής κατηγορίας, σε διάφορα χρονικά διαστήματα. ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΔΟΥ Ειναι το σύνολο των επιχωματώσεων και εκχωματώσεων, που κατασκευάζονται απο μάζες γαιών ή λίθων και σχηματίζουν το κατάστρωμα του δρόμου. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Ειναι ο βαθμός της χρησιμότητος ενός πράγματος για ένα καθορισμένο οικονομούν πρόσωπο. ΥΠΟΚΗΠΕΥΤΟ ΔΑΣΟΣ Το δάσος του οποίου η διαφορά της ηλικίας των δένδρων, είναι ίση προς κλάσμα του περίτροπου χρόνου. ΥΨΟΣ Καλείται η σε μέτρα απόσταση της βάσεως του δένδρου απο το άκρο της κορυφής του.

Φ[]

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετος επιστημονικός κλάδος που εξετάζει την επίδραση του κλίματος, ιδιαίτερα δέ των εποχικών μεταβολών πάνω στα περιοδικά φαινόμενα και τις εκδηλώσεις της βλάστησης και των ζώων μιάς περιοχής. ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ Οι χαρακτήρες που μπορούμε να δούμε σε ένα φυτό, που είναι αποτέλεσμα του γενοτύπου του φυτού και του περιβάλλοντος. ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ Τα φυτά που έχουν ορατά (φανερά) πολλαπλασιαστικά όργανα (με άνθη). ΦΛΟΓΟΕΙΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Χαρακτηριστική σχεδίαση σε εγκάρσιες τομές αυξητικών δακτυλίων δρυός και καστανιάς. ΦΛΟΙΟΣ Ετσι λέγονται τα κυτταρικά στρώματα, απο την επιδερμίδα μέχρι το κάμβιο, που αποτελούν τον μανδύα που περιβάλλει τον ξυλώδη κύλινδρο του βλαστού και της ρίζας. ΦΟΡΟΣ Ειναι η με καθοριζόμενες νομικές διατάξεις και χωρίς ειδικό αντάλλαγμα, εισφορά των πολιτών στο Κράτος για κάλυψη των δημοσίων αναγκών στις οποίες περιλαμβάνονται κοινωνικοπολιτικοί και οικονομικοί σκοποί αυτού. ΦΡΙΖΕΣ Ειναι πρισματικά ξυλοτεμάχια που παράγονται πριν απ’ την τελική κατεργασία για την παραγωγή παρκέτου. ΦΥΛΛΟ Ειναι το όργανο με το οποίο το φυτό ενεργεί διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες, συμβάλλει δε κυρίως στην φωτοσύνθεση και την διαπνοή. ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ Λέγονται τα φυτά που αποβάλλουν κατα το τέλος της βλαστητικής περιόδου ολόκληρο το φύλλωμά τους, για να δώσουν νέο κατα την έναρξη της νέας βλαστητικής περιόδου. ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ονομάζεται η κατα το δυνατό εξακρίβωση των αναγκών του φυτού σε θρεπτικά στοιχεία και των καλλιεργειών σε λιπάσματα, κάνοντας χημική ανάλυση του φύλλου, καθορισμένης φυσιολογικής ηλικίας και λαμβανόμενου απο προκαθορισμένη θέση του φυτού. ΦΥΛΛΟΚΛΑΔΙΟ Τμήμα του βλαστού πεπλατυσμένο φυλλοειδώς. ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Ειναι μικρή η μεγάλη έκταση όπου: 1) Ενα ή περισσότερα οικοσυστήματα δεν έχουν υποστεί ουσιώδη αλλοίωση απο την ανθρώπινη εξουσίαση και εκμετάλλευση, τα δε φυτικά ή και ζωϊκά είδη, ή οι γεωμορφικοί σχηματισμοί, ή οι βιότοποί της έχουν ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. 2). Οι αρμόδιες αρχές της χώρας έχουν αναλάβει πρωτοβουλία για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την εκμετάλλευση ή διακατοχή σ’ όλη την έκταση και με νόμο να διασφαλίσουν την συντήρηση των οικολογικών και γεωμορφικών χαρακτηριστικών, η ύπαρξη των οποίων οδήγησε στην ίδρυσή του. 3). Οι επισκέπτες ειναι δυνατό να εισέρχονται μόνο μετά απο ειδική άδεια και για σκοπό επιστημονικών μελετών μόνο. ΦΥΣΙΚΟ ΔΑΣΟΣ Το δάσος που εκμεταλλεύεται αλόγιστα χωρίς καμμιά φροντίδα για αναγέννηση και καλλιέργεια ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ειναι ο επιστημονικός κλάδος που εξετάζει τις αντιδράσεις και τους χημικούς μηχανισμούς που πραγματοποιούνται στην ζωντανή ύλη. ΦΥΤΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ειναι ενας συνδυασμός φυτών που εξαρτάται απο το περιβάλλον, που βρίσκονται σε στενό ανταγωνισμό μεταξύ τους και που μεταβάλλουν τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται. Καλείται το σύνολο των φυτών. Το σύνολο των φυτών που ζούν και αναπτύσσονται σε ένα βιότοπο. ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειναι φυτοκοινωνία ορισμένης χλωριστικής συνθέσεως και ενιαίας φυσιογνωμίας και οικολογίας, που διακρίνεται απο τις άλλες φυτοκοινωνίες με την βοήθεια ομάδας χαρακτηριστικών ειδών, δηλαδή ειδών που εμφανίζονται αποκλειστικά σε μιά φυτοκοινωνία. ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τον τρόπο εμφανίσεως των διαφόρων φυτοκοινοτήτων καθώς και με τα αίτια που τις προκάλεσαν. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Καλείται ο κλάδος της επιστήμης που εξετάζει τις ασθένειες των φυτών που οφείλονται σε μύκητες, βακτήρια ιούς και διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και τους τρόπους αντιμετωπίσεως αυτών. ΦΩΤΟΚΛΙΜΑ Οι ιδιαίτερες συνθήκες φωτισμού που δημιουργούνται σε ένα συγκεκριμένο τόπο ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, το υπερθαλάσσιο ύψος, την κλίση, έκθεση του εδάφους και των καιρικών συνθηκών. ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΣΜΟΣ Η επίδραση της διάρκειας της φωτεινής φάσεως στον κανονικό εικοσιτετράωρο ρυθμό της εναλλαγής φωτός και σκότους. ΦΩΤΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ Η επίδραση του φωτός στην αυξητική κατεύθυνση των φυτών. Λέγεται ο προσανατολισμός του φυτού προς το φώς.

Χ[]

ΧΑΛΑΖΙ Ειναι στερεό υδρομετέωρο, που φτάνει μέχρι την επιφάνεια του πλανήτη με την μορφή παγοκρυστάλλων. ΧΑΡΤΙ Ειναι προϊόν που παράγεται απο ίνες ξύλου ή άλλων φυτικών υλών. Οι ίνες συγκρατούνται με την πλοκή και την ικανότητα που έχουν για αυτοσυγκόλληση. Συγκολλητικές ουσίες δεν χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται όμως διάφορα πρόσθετα για να βελτιώσουν μία ή περισσότερες ιδιότητές του. ΧΙΟΝΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ Ειναι το ποσό του χιονιού, που συγκρατείται απο την κόμη των δασικών δένδρων κατα την διάρκεια κάποιας χρονικής περιόδου. ΧΙΟΝΟΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ειναι η μέγιστη δυνατή ποσότητα χιονιού που μπορεί να συγκρατήσει η κόμη των δασικών δένδρων. ΧΛΩΡΙΔΑ Λέγεται το σύνολο των αυτοφυών φυτών μιάς περιοχής, η σύνθεση της οποίας ποικίλλει πολύ απο τόπο σε τόπο, ανάλογα με τις επικρατούσες οικολογικές συνθήκες ΧΟΥΜΟΣ Το σύνολο της οργανικής ουσίας που βρίσκεται πάνω ή μέσα στο έδαφος και η οποία υπόκειται σε συνεχείς διεργασίες αποσυνθέσεως και συνθέσεως νέων ουσιών. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Οι δαπάνες σε χρήμα ανα μονάδα χρόνου. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου επιτυγχάνομε την αναγέννηση της συστάδος ή κάποιου τμήματος του δάσους και απομακρύνονται ολοκληρωτικά τα μητρικά δένδρα. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ Ειναι το χρονικό διάστημα κατα το οποίο προβλέπεται να επιτευχθή η μετάβαση απο μιά δασοπονική μορφή σε άλλη. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΔΟΥ Καλείται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να διέλθη ένα δένδρο απο την μία βαθμίδα διαμέτρου στην αμέσως ανώτερη. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Ειναι ο χρόνος στον οποίο αναφέρεται το εκάστοτε συντασσόμενο δασοπονικό σχέδιο και ο καθορισμός του λήμματος. ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ Ειναι το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται ή προβλέπεται η αποκατάσταση του κανονικού ξυλαποθέματος στο δάσος. ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ειναι το χρονικό διάστημα που παρέρχεται απο την μία κήπευση μέχρι την επόμενη, στο ίδιο τμήμα ή την ίδια συστάδα. ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ Ειναι η εμφάνιση πλατειών ακτίνων σε ακτινικές επιφάνειες ξύλου δρυός. ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ειναι το σύνολο των χρωματοσωμάτων που έχει ένας γενετήσιος πυρήνας σε εγγενώς πολλαπλασιαζόμενους οργανισμούς. ΧΡΩΜΟΣΩΜΟ Μικρό επίμηκες σωματίδιο που βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου και χρωματίζεται έντονα με ειδικές χρωστικές. Το χρωμόσωμο αποτελείται βασικά απο DNA και μιά πρωτεϊνική καλύπτρα και περιέχει τα γονίδια ή παράγοντες που ελέγχουν τα περισσότερα κληρονομικά χαρακτηριστικά.

Ψ[]

Ω[]

ΩΡΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Είναι η διάμετρος πάνω απο την οποία τα δένδρα μιάς κηπευτής συστάδος καθίστανται ώριμα για υλοτομία. ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ Είναι η ηλικία κατα την οποία κάποιο δένδρο ή συστάδα καθίστανται ώριμα για υλοτομία. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑ Καλείται η κατάσταση εκείνη του δένδρου ή της συστάδας, κατα την οποία αυτά αποκτούν τις τεχνικές εκείνες ιδιότητες που ανταποκρίνονται στο δασοπονικό σκοπό που έχει τεθεί.

ΩΦΕΛΙΜΟ ΔΙΗΘΗΤΟ ΝΕΡΟ Το περικλειόμενο στους πόρους του εδάφους νερό που παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα στην περιοχή του ριζικού συστήματος και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο τα φυτά.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

  • δάσος
  • δασοπροστασία
  • δασοπυρόσβεση

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)