Science Wiki
Advertisement

Δευκαλίων

Deucalion, Δευκαλίωνας


Μυκηναϊκή Εποχή Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Εποχής‎ 13ος Αιώνας π.Χ.

Όνομα: Δευκαλίων Ηγεμονικά Ονόματα

Κρήτη Ηγεμόνες Κρήτης
Αιγαία Θάλασσα Ηγεμόνες Αιγαίας Θάλασσας
Ιόνια Θάλασσα Ηγεμόνες Ιόνιας Θάλασσας
Αττική ‎Ηγεμόνες Αττικής Μεγαρίδα ‎Ηγεμόνες Μεγαρίδας Σαλαμίνα ‎Ηγεμόνες Σαλαμίνας Αίγινα ‎Ηγεμόνες Αίγινας
Εύβοια ‎Ηγεμόνες Εύβοιας
Κύπρος ‎Ηγεμόνες Κύπρου
Μέση Ελλάδα ‎Ηγεμόνες Μέσης Ελλάδας
Πελοπόννησος ‎Ηγεμόνες Πελοποννήσου
Ήπειρος ‎Ηγεμόνες Ηπείρου
Ιλλυρία ‎Ηγεμόνες Ιλλυρίας
Θεσσαλία ‎Ηγεμόνες Θεσσαλίας
Μακεδονία Ηγεμόνες Μακεδονίας
Θράκη Ηγεμόνες Θράκης
Τροία Ηγεμόνες Τρωάδας
Ασιατική Δαρδανία (Arzawa) Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας

- Βασιλέας της Κρήτης.

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Μυκηναϊκή Εποχή.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Πρότυπο:Rulers /Crete

Το όνομα "Δευκαλίων" συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]".

Γενεαλογία[]

- Οίκος:

- Πατέρας: Μίνως

- Μητέρα: Πασιφάη

- Σύζυγος:

- Τέκνα: Ιδομενεύς, Μόλος

Βιογραφία[]

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Ήταν γιός του βασιλέα της Κρήτης (Αχαιού) Μίνωα και αδελφός του Κατρέα, διαδόχου του Μίνωα στον Κρητικό θρόνο της Κνωσού.

Πιθανή Ιστορική Ερμηνεία[]

Αναφέρεται από διάφορους ερευνητές ότι ο (Tawagalawa) Ταύγαλος, των χετταϊκών κειμένων είναι ο Ετέοκλος|, βασιλέας των κράτους των Μινυών, με έδρα τον Ορχομενό της Βοιωτίας.

Στα Χετταϊκά κείμενα ο Ταύγαλος (Tawagalawa) εμφανίζεται ως αδελφός ενός ανώνυμου βασιλέα των Αχαιών (Ahhiyawa) προς τον οποίο ο Χετταίος αυτοκράτορας Άτλας Γ' (Hattusili III) (1267 – 1237) απευθύνει την ομώνυμη επιστολή.

Αλλά, είναι αρκετά πιθανόν, ο εν λόγω Ταύγαλος (Tawagalawa) να ταυτίζεται με μυθικό Κρήτα "Δευκαλίωνα".

Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθούν υπ' όψη τα εξής:

  • Η χώρα "Αχαΐα" (Ahhiyawa country) των χετταϊκών κειμένων δεν είναι ούτε ο Ορχομενός της Βοιωτίας ούτε το Άργος της Πελοποννήσου. Είναι η Αχαϊκή Κρήτη και συγκεκριμένα η χώρα της Κνωσού!
[Σε κάποια αποσπάσματα, ο βασιλέας των Ahhiyawa εμφανίζεται στο Μικρασιατικό έδαφος, μετά εκστρατεύει στην Κύπρο και γενικά ασχολείται άμεσα με τις ασιατικές/χετταϊκές υποθέσεις. Αυτό δεν θα μπορούσε να το επιχειρήσει:

Έτσι η μοναδική απομένουσα τοποθεσία για την Ahhiyawa είναι η Αχαϊκή Κρήτη. Επιπλέον έπιχειρήματα της ταύτισης αυτής είναι τα παρακάτω:

  • Ο Ατταρσίας (Attarsiya), είναι βασιλέας της Ahhiyawa, που στα Χετταϊκά κείμενα συμμαχεί με τον Άκαστο (Uhhaziti), βασιλέα της Αρσαβίας (Arzawa) κατά του Χετταίου αυτοκράτορα Μύρσιλου Β' (Mursili II) (1321 – 1295). Αυτόν διάφοροι ερευνητές τον ταυτίζουν με τον Ατρέα, βασιλέα των Μυκηνών. Όμως ορθότερα, πρέπει να ταυτισθεί με τον Αστερίωνα που στην Ελληνική Μυθολογία εμφανίζεται ως πρώτος βασιλέας της Κρήτης και ο οποίος συζεύχθηκε την Ευρώπη, την ερωμένη του Δία.
  • Ο Πιγαμάραθος (Piyama-radu), είναι ένας Χετταίος αποστάτης ευγενής που, στα χετταϊκά κείμενα, εμφανίζεται να συνεργάζεται με τους Αχαιούς (Ahhiyawa) δημιουργώντας προβλήματα στον Χετταίο αυτοκράτορα Αττάσιλος Γ' (Hattusili III) (1267–1237). Αυτός πρέπει να ταυτισθεί με τον Ραδά-μανδυ που στην Ελληνική Μυθολογία εμφανίζεται ως αδελφός του Μίνωα και κυβερνήτης των νήσων του ανατολικού Αιγαίου δηλ. της Χίου και πιθανώς της Σάμου (όχι όμως, και της Λέσβου που ανήκε στους Χετταίους). Επίσης φαίνεται ότι κατείχε τις Ερυθρές της Μικράς Ασίας.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement