Διασκεδασμός

Dispersion


Διασκεδασμός Φωτός

Διασκεδασμός Φωτός Κυματοσυρμός

Φαινόμενα Φαινομενολογία Φαινόμενο Επιστημονικά Φαινόμενα Επιστήμη Επιστήμες
Αστρονομικά Φαινόμενα Αστρονομία Φυσικά Φαινόμενα Φυσική Βιολογικά Φαινόμενα Βιολογία Γεωλογικά Φαινόμενα Γεωλογία Χημικά ΦαινόμεναΧημεία Οικονομικά Φαινόμενα Οικονομία Κοινωνικά Φαινόμενα ΚοινωνιολογίαΙατρικά Φαινόμενα Ιατρική Ψυχολογικά Φαινόμενα Ψυχολογία Ιστορικά Φαινόμενα Ιστορία
Θρησκευτικά Φαινόμενα Θεολογία Μεταφυσικά Φαινόμενα Μεταφυσική Υπερβατικά Φαινόμενα Υπερβασιολογία

- Ένα Οπτικό Φαινόμενο.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Διασκεδασμός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "σκέδαση".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διασκεδασμός του φωτός είναι ο διαχωρισμός των ακτίνων του σύνθετου φωτός όταν προσπίπτει σε διαφανές πρίσμα. (Σύνθετο λέγεται το φως που αποτελείται από διάφορα χρώματα, δηλαδή από ακτίνες με διαφορετικό Μήκος Κύματος).

Όταν μία δέσμη λευκού φωτός, π.χ. ηλιακού, πίπτει σε κάποιο υάλινο πρίσμα η καθεμία από τις μονοχρωματικές ακτίνες από τις οποίες αποτελείται το φως αυτό, θα διαθλαστεί κατά διαφορετικό τρόπο. Για αυτό από την άλλη πλευρά του πρίσματος θα σχηματιστεί πάνω σε ένα π.χ. πανί μία πολύχρωμη εικόνα: Το φάσμα του ηλιακού φωτός.

Τα χρώματα του φάσματος είναι με τη σειρά:

Ο διασκεδασμός οφείλεται στο γεγονός ότι το πρίσμα (γενικά κάθε Οπτικό Μέσο) δεν διαθλά με τον ίδιο τρόπο τις διαφορετικές ακτίνες, έχει δηλαδή διάφορους δείκτες διάθλασης ανάλογα με το μήκος κύματος κάθε ακτίνας. Ως παράδειγμα οι ερυθρές ακτίνες υφίστανται πολύ μικρή διάθλαση, ενώ αντίθετα οι ιώδεις υφίστανται πολύ μεγάλη διάθλαση

Κάθε μονοχρωματική ακτίνα δεν υφίσταται την ίδια διάθλαση από τα διαφορετικά οπτικά μέσα (ύαλος, ύδωρ, αέρα, κενό κλπ).

Στη διαφορετική διάθλαση και στο διαφορετικό διασκεδασμό των φωτεινών ακτίνων στηρίζεται η κατασκευή των χρωστικών φακών και διάφορων οπτικών οργάνων.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.