Science Wiki
Advertisement

Διαφυγή

escape, evasion


Διαφυγή

Η αιώνια Διαφυγή του ανθρώπου από το Παρόν

Απομόνωση

Φυλακή δραπέτευση κλωβός εγκλωβισμός απεγκλωβισμός

Διαστημική Ταχύτητα

- Μία διαδικασία.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Διαφυγή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φυγή".

Εισαγωγή[]

Βαρυτική Διαφυγή[]

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στη μελέτη της βαρύτητας, είναι το πρόβλημα της διαφυγής ενός σώματος από το Βαρυτικό Πεδίο ενός ουράνιου σώματος.

Όταν το σώμα αποκτήσει την αναγκαία, για τον σκοπό αυτό, Κινητική Ενέργεια, η ελάχιστη ταχύτητα που απαιτείται για να διαφύγει από την βαρυτική έλξη του ουράνιου σώματος ονομάζεται "ταχύτητα διαφυγής".

Ταχύτητα Διαφυγής[]

Διαφυγή από το Βαρυτικό Πεδίο του πλανήτη

Ταχύτητα διαφυγής χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ταχύτητα που υπερνικά αντιτιθέμενη δράση.

Ειδικότερα στην Αστρονομία, Αστροναυτική και Κοσμογραφία ως ταχύτητα διαφυγής χαρακτηρίζεται η ελάχιστη αρχική ταχύτητα που θα πρέπει να αποκτήσει ένα σώμα (π.χ. ένας πύραυλος) προκειμένου να υπερνικήσει τη βαρυτική έλξη που υφίσταται αυτό καθώς βρίσκεται μέσα στο Βαρυτικό Πεδίο ενός ουρανίου σώματος.

Για να διαφύγει από τη βαρύτητα ενός ουράνιου σώματος ένας πύραυλος πρέπει να έχει Κινητική Ενέργεια που να υπερβαίνει την δυναμική του ενέργεια στο Βαρυτικό Πεδίο του ουράνιου σώματος.

Σε κάθε Ουράνιο Σώμα παρατηρείται διαφορετική ένταση βαρύτητας, συνεπώς διαφορετική είναι και η ταχύτητα διαφυγής η οποία μειώνεται υψομετρικά από την επιφάνειά του.

Όσο μακρύτερα βρίσκονται τα κέντρα των μαζών δύο σωμάτων, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα διαφυγής του ενός ως προς το άλλο.

Η ταχύτητα διαφυγής δίνεται από τις ακόλουθες μαθηματικές σχέσεις:

Όπου:
  • ve = ταχύτητα διαφυγής,
  • G = η παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας,
  • m = η μάζα του πυραύλου ή διαστημοπλοίου,
  • Μ = η μάζα του ουράνιου σώματος και
  • r = η ακτίνα του ουράνιου σώματος.

Η ταχύτητα διαφυγής, μη λαμβάνοντας υπόψη (θεωρητικά) την αντίσταση της ατμοσφαίρας ή κάποια καιρικά φαινόμενα, έχει την εξής τιμή:

  • στην επιφάνεια της Γης είναι 11,8 Km/sec
  • στην επιφάνεια της Σελήνης είναι 2,38 km/sec και
  • στην επιφάνεια του Ήλιου είναι 618 km/sec.

Η ταχύτητα διαφυγής ελαττώνεται όσο απομακρύνεται ένα σώμα από ένα άλλο. Αν το μικρότερο σώμα αναπτύξει ταχύτητα μικρότερη της ταχύτητας διαφυγής τότε αυτό δεν πρόκειται να εγκαταλείψη το μεγαλύτερο ή αντίστροφα, που σημαίνει ότι, ή θα περιφέρεται κατά ένα μακρύ χρονικό διάστημα περί το μεγαλύτερο ή θα πέσει στην επιφάνειά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σελήνη που κινείται σε σχεδόν κυκλική τροχιά γύρω από τη Γη, δεν πίπτει σε αυτή αλλά ούτε και διαφεύγει στο Διάστημα, διότι, σε κάθε στιγμή, η Φυγόκεντρος Δύναμη εξισορροπεί την έλξη της Γης.

Ισχύουν δηλαδή ταυτόχρονα οι πρώτοι δύο Νόμοι του Νεύτωνα.

Το ίδιο ισχύει και για τους τεχνητούς δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από τη Γη.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement