Science Wiki
Advertisement

Διεθνές Σύστημα Μονάδων

International System of Physical Units


Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI, Γαλ. Systeme Internationale ή «Μετρικό Σύστημα») αποτελεί ένα σύστημα έκφρασης συμβατικών μονάδων μέτρησης των διαφόρων φυσικών μεγεθών.

Εισαγωγή[]

Το SI έχει αντικαταστήσει τα παλαιότερα συστήματα μονάδων της φυσικής MKS και CGS.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται και σε τεχνικές εφαρμογές σε μεγάλο ποσοστό του κόσμου έναντι παλαιοτέρων συστημάτων (όπως τα Αγγλοσαξωνικά συστήμα που βασίζονται σε μονάδες όπως οι ίντσες, η λίβρα κλπ)

Βασικές αρχές[]

Το SI βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

 • Υπάρχουν 7 θεμελιώδεις μονάδες.
 • Υπάρχει ένα σύνολο πολλαπλασιαστών που μπαίνουν ως προθέματα στις μονάδες.
 • Από τις θεμελιώδεις μονάδες προκύπτουν παράγωγες μονάδες από τα γινόμενα και τα πηλίκα τους.
 • Το σύνολο των θεμελιωδών και των παράγωγων μονάδων του SI, εκφράζει ποσοτικά τα διαστατά φυσικά μεγέθη.

Θεμελιώδεις Μονάδες Μέτρησης[]

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις μονάδες μαζί με τον διεθνή συμβολισμό τους.

ΜέγεθοςΜονάδα Μέτρησης
ΌνομαΣύμβολο
ΜήκοςΜέτροm
ΜάζαΧιλιόγραμμοkg
ΧρόνοςΔευτερόλεπτοs
Ένταση Ηλεκτρικού ΡεύματοςAmpereA
ΘερμοκρασίαKelvinK
Ποσότητα ΟυσίαςMolmol
Ένταση Φωτεινής ΑκτινοβολίαςCandellacd

Παράγωγες Μονάδες Μέτρησης[]

Οι παράγωγες μονάδες του διεθνούς συστήματος προκύπτουν από τους συνδυασμούς (μόνο με γινόμενα ή πηλίκα καθώς δεν επιτρέπεται η πρόσθεση ασύμβατων φυσικών μεγεθών) των θεμελιωδών μονάδων. Κάθε διαστατικό Φυσικό Μέγεθος που δεν περιγράφεται άμεσα από κάποια θεμελιώδη μονάδα, μπορεί να περιγραφεί από κάποια παράγωγη. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ορισμένες συχνά χρησιμοποιούμενες παράγωγες μονάδες:

Φυσικό ΜέγεθοςΈκφραση γινομένουΠαράγωγη μονάδαΣυμβολισμός
Εμβαδόμήκος2m2
Όγκοςμήκος3dm3l (Λίτρο)
ΤαχύτηταΜήκος/Χρόνοςm/s
ΕπιτάχυνσηΜήκος/Χρόνος2m/s2
ΔύναμηΜάζα×Επιτάχυνσηkg×m/s2N (Newton)
Πίεση - τάσηΔύναμη/ΕπιφάνειαΝ/m2Pa (Pascal)
ΡοπήΔύναμη×ΜήκοςN×m
ΠυκνότηταΜάζα/Όγκοςkg/m3
Ειδικό βάροςΔύναμη/ΌγκοςN/m3
Έργο - ΕνέργειαΔύναμη×ΜήκοςN×mJ (Joule)
ΙσχύςΈργο/ΧρόνοςJ/sW (Watt)

Πολλαπλάσια και Υποπολλαπλάσια[]

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να μετατρέψουμε μια μονάδα μέτρησης στο πολλαπλάσιο ή το υποπολλαπλάσιό της. Τότε χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα "προθέματα".

Προθέματα Μονάδων[]

Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μονάδα Μέτρησης

Στο SI υπάρχει και ένα σύστημα προθεμάτων το οποίο επιτρέπει να χρησιμοπούνται μονάδες της τάξης μεγέθους που μας απασχολεί.

Με το πρόθεμα πριν το όνομα της μονάδας έχουμε ένα πολλαπλάσιο ή μια υποδιέρεση της μονάδας κατα μία δύναμη τού 10. Η ιδέα είχε αφετηρία την γαλλική επανάσταση όταν προτάθηκε η χρήση αποκλειστικά δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Καθώς θεωρήθηκε ότι να νέα μέτρα δεν είχαν την κατάλληλη κλίμακα για όλες τις εργασίες τα προθέματα έδωσαν την λύση ώστε να δημιουργηθούν με συστηματικό τρόπο οι κατάλληλες μονάδες.

Αρχικά η ιδέα ήταν η χρήση ελληνικών για τα πολλαπλάσια (deca, hecto, kilo) και λατινικών για τις υποδιαιρέσεις (deci, centi, milli).

Σήμερα τα προθέματα έχουν επεκταθεί και χρησιμοπούνται και εκτός του συστήματος SI . Ιδιαιτέρως σήμερα χρησιμοπούνται οι κυβικές δυνάμεις του 10. Χρησιμοποιείται επίσης πολύ το εκατοστό (centi), σπανίως το δέκατο (deci) και το δέκα (deca) και ουσιατικά ποτέ το εκατό (hecto).

Στα ελληνικά χρησιμοποιείται το αντίστοιχο ελληνικό πρόθεμα (που είναι είτε το καθαρά ελληνικό πρόθεμα είτε μια αντίστοιχη εκδοχή του διεθνούς προθέματος. Ιδιαίτερα το πρόθεμα kilo (και milli) στα ελληνικά είναι "χίλιο" αλλά χρησιμοποιείται και ως "κίλο" (και μίλι) ιδιαιτέρως αν το δεύτερο συνθετικό ακούγεται ξενικό (πχ συνήθως κιλοβάτ και όχι χιλιοβάτ αλλά χιλιόμετρο και όχι κιλόμετρο).

Ακολουθεί ο διεθνής πίνακας των προθεμάτων σε απλή μορφή.

 • 1 000 000 000 000 = 1012 tera (T)
 • 1 000 000 000 = 109 giga (G)
 • 1 000 000 = 106 mega (M)
 • 1 000 =103 kilo (K)

 • 100 =102 hecto (h)
 • 10 = 101 deca (da)

 • 0.1 = 10-1 deci (d)
 • 0.01 = 10-2 centi (c)

 • 0.001 = 10-3 milli (m)
 • 0.000 001 = 10-6 micro (μ)
 • 0.000 000 001 = 10-9 nano (n)
 • 0.000 000 000 001 = 10-12 pico (p)
 • 0.000 000 000 000 001 = 10-15 fempto (f)
 • 0.000 000 000 000 000 001 = 10-18 atto (a)

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement