Δισδιάστατος Ευκλείδειος Χώρος

Euclidean Space


Δισδιάστατος Χώρος

Ευκλείδειος Χώρος

Μαθηματικά Γεωμετρία Γραμμική Άλγεβρα
Γεωμετρικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Χώρος Minkowski Χώρος Riemann Χώρος Lobachevsky
Μαθηματικός Χώρος Τοπολογικός Χώρος Διανυσματικός Χώρος Μετρικός Χώρος Χώρος Hilbert

Ελλειπτικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Υπερβολικός Χώρος

Ελλειπτικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Υπερβολικός Χώρος

Επιπεδόχωρα

- Ένας Γεωμετρικός Χώρος.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το όνομα "Δισδιάστατος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "διάσταση".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα διανύσματα του Δισδιάστατου Χώρου έχουν δύο συνιστώσες

Καμπυλότητα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θεµελιώδες συµπέρασµα Αν τη Γη κατοικούσαν 2-διάστατα όντα (χωρίς την αντίληψη της τρίτης διάστασης) και διέθεταν π.χ. την ευφυία του Gauss, τότε αυτά ϑα µπορούσαν να ανακαλύψουν το σχήµα της µε µετρήσεις στην ίδια την επιφάνεια της Γης.

Κίνηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Έτσι έχουμε το διάνυσμα της μετατόπισης (r)

Έτσι έχουμε το διάνυσμα της Ταχύτητας

Ανάδελτα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Τελεστής αυτός γράφεται:

Ηλεκτρικό Πεδίο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ηλεκτρική Ένταση είναι διάνυσμα

Το Ηλεκτρικό Δυναμικό είναι βαθμωτό

Ο Φυσικός Νόμος είναι:

Μαγνητικό Πεδίο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Μαγνητική Ένταση είναι βαθμωτό.

Το Μαγνητικό Δυναμικό είνα διάνυσμα.

Ο Φυσικός Νόμος είναι:

Ηλεκτρικό Φορτίο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Φορτιακή Πυκνότητα είναι βαθμωτό.

Το Φορτιακό Δυναμικό είναι διάνυσμα

Ο Φυσικός Νόμος είναι:

Ηλεκτρικό Ρεύμα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ρευματική Πυκνότητα είναι βαθμωτό.

Το Ρευματικό Δυναμικό είναι διάνυσμα

Ο Φυσικός Νόμος είναι:

Σύνοψη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.