Science Wiki
Advertisement

Δούρειος Ίππος

Trojan Horse


Troy02-goog

Δούρειος Ίππος

- Είναι ένα Μυθικό Αντικείμενο.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Δούρειος Ίππος " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "δρυς" (δηλ. ξύλο βελανιδιάς).

Εισαγωγή[]

Ο δούρειος ίππος (δούρειος = ξύλινος?) στην είναι κατασκευή εμπνευσμένη από τον Οδυσσέα, ένα ξύλινο ίππο - κρύπτη.

Σκοπός του Οδυσσέα ήταν να παραπλανηθούν οι Τρώες και να το εκλάβουν ως δώρο και ως δείγμα καλής θελήσεως και ειρήνης από τους Αχαιούς.

Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια κατασκευή που έκρυβε εντός της τους σημαντικότερους ήρωες. Εκείνοι, μετά την είσοδο του ίππου στην Τροία, βγήκαν από αυτόν και άνοιξαν τις πύλες στους υπόλοιπους, προκειμένου να επιτευχθεί η κατάληψη της πόλης.

Στις πρώιμες αναπαραστάσεις του 8ου και 7ου π.Χ. αιώνα παρουσιάζεται ως πελώρια κατασκευή με σειρά ανοιγμάτων, ενώ ο αριθμός των πολεμιστών που περιελάμβανε ποικίλλει, ανάλογα με την αφήγηση και τον ποιητή[1].

Σύμφωνα με την ορθολογιστική άποψη ο Δούρειος Ίππος αποτελεί τον μυθολογικό απόηχο της πρώτης πολιορκητικής μηχανής που καταγράφεται στην ιστορία.

Η έκφραση Δούρειος Ίππος σήμερα υποδηλώνει είσοδο με τέχνασμα, δόλο και πονηρία.

Ο δούρειος ίππος στον μύθο[]

Οι Αχαιοί προετοιμαζόμενοι για την άλωση της Τροίας ετοιμάζουν το ξύλινο άλογο και χαράζουν επάνω του την επιγραφή Έλληνες, Αθηνά χαριστήριον[2]. Με τον Οδυσσέα επικεφαλής κρύβονται οι γενναιότεροι των Αχαιών και μαζί τους ο κατασκευαστής του ίππου Επειός[3]. Ο υπόλοιπος στρατός, προκειμένου να πείσει τους Τρώες για την αναχώρησή του πυρπολεί το στρατόπεδο τους και τις εγκαταστάσεις του, επιβιβάζεται στα πλοία και κρύβεται στην Τένεδο για να μην είναι ορατός από την Τροία.

Οι Τρώες πεπεισμένοι από τον κατάσκοπο των Αχαιών Σίνωνα και βλέποντας την επιγραφή, θέλουν να φέρουν το ξόανο[4] εντός των τειχών της πόλης, προκειμένου να αντικαταστήσουν το κλεμμένο από τον Οδυσσέα Μυθικό Παλλάδιο .[5]. Στην απόφαση αντιστέκεται ο Λαοκόων, που γνωρίζει ως μάντης ότι ο ίππος είναι τέχνασμα των Αχαιών και προοιωνίζει τον χαμό της Τροίας. Τον Λαοκόοντα και έναν από τους γιους του καταβροχθίζουν δύο φίδια σταλμένα από τον Απόλλωνα που έρχονται από τη θάλασσα[6]. Οι Τρώες διασκεδάζουν, θεωρώντας ότι η πολύχρονη δοκιμασία τελείωσε και πέφτουν σε ύπνο βαθύ. Η μόνη που αντιλάμβάνεται την αλήθεια είναι η Ελένη, η οποία προσπαθεί μάταια να εξαναγκάσει τους Αχαιούς να απαντήσουν και να αποκαλυφθούν, μιμούμενη τις φωνές των γυναικών τους.

Οι κρυμμένοι Αχαιοί την ώρα που ανέτειλε η Σελήνη βγαίνουν από τον ίππο, ανοίγουν τις πύλες για τα στρατεύματα που είχαν αποκρυβεί στην Τένεδο και επιδίδονται σε σφαγή.

Φιλολογία[]

Ο Δούρειος ίππος ως συμβάν ανήκει στον Τρωικό Πόλεμο, όπως τον αφηγείται ο Βιργίλιος στο έπος της Αινειάδας. Τα γεγονότα που αφηγείται στην προκειμένη περίπτωση λαμβάνουν χώρα μετά την Ιλιάδα του Ομήρου και πριν την Οδύσσεια και την κύρια αφήγηση της Αινειάδας. Στα έπη Ιλιάς Μικρά και Ιλίου Πέρσις προβάλλεται ως κατασκευαστής του αλόγου ο Επειός, ο γιος του Πανοπέα από τη Φωκίδα, κατόπιν συμβουλής της ίδιας της Αθηνάς. Ο Επειός δεν συμμετείχε στις μάχες της Ιλιάδας καθώς κατ' ομολογία του ίδιου δεν είναι ιδιαίτερα ικανός με τα πολεμικά πράγματα[7].

Υποσημειώσεις[]

  1. Σύμφωνα με τις αναλύσεις και τα σχόλια της Ελληνικής Μυθολογίας που επιμελήθηκε ο Κακριδής, φαίνεται ότι αναφέρεται ο αριθμός των 3.000 στη Μικρή Ιλιάδα, αν και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσοι εκ των Αχαιών ηρώων μνημονεύονταν ονομαστικά. Σύμφωνα με τον Αθήναιο (13, 610 c) διεξοδικό κατάλογο έδινε ο Αργείος Αγίας στο Ιλίου Πέρσις. Συστηματικό κάταλογο παρουσιάζουν οι Τζέτζης (Μεθομηρικά 643 κ.ε. και ο Ευστάθιος, χωρίς ωστόσο να συμφωνούν στον αριθμό και τα πρόσωπα. Βλ. σχετ. Κακριδής Ι.Θ. 1968, 146.
  2. Κακριδής Ι.Θ. 1968, 144.
  3. Σύμφωνα με τους αριθμούς που παραδίδουν διάφοροι ποιητές οι ήρωες ήταν 12 άνδρες, 50, 100 ή 3.000. Βλ. σχετικά Χριστόπουλος Γ. - Μπαστιάς Ι. (εκδ) 1989, 138.
  4. Η μυθοπλασία του ξύλινου αλόγου ή της ξύλινης αγελάδας στην Κρήτη αντλεί την καταγωγή της από ανάλογα λατρευτικά ομοιώματα. Στην προκειμένη περίπτωση υποννοεί ο Δούρειος ίππος τη λατρεία της Ιππίας Αθηνάς, διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να πειστούν οι Τρώες που είχαν χάσει το δικό τους ξόανο από τον Οδυσσέα, να γκρεμίσουν μέρος των τειχών της πόλης για την εισαγωγή του δούρειου ίππου. Βλ. σχετικά Χριστόπουλος Γ. - Μπαστιάς Ι. (εκδ) 1989, 138.
  5. Ξόανο της Αθηνάς, που έκλεψε ο Οδυσσέας μαζί με τον Διομήδη από τους Τρώες, από το άβατο του ναού της Αθηνάς
  6. Όρκις και Χαρίβοια σύμφωνα με το Λαοκόων του Σοφοκλή, 370-377.
  7. Ιλιάδα, Ψ' 670.

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • Κακριδής Ι.Θ. 1968, Ελληνική μυθολογία: Τρωικός πόλεμος, Τομ. 5, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα
  • Χριστόπουλος Γ. - Μπαστιάς Ι. (εκδ) 1989, Παγκόσμια Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα.

Ιστογραφία[]


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement