Δυναμική Ενέργεια

Potential Energy


Τόξο Δυναμική Ενέργεια Παραμόρφωση Ελαστική Ενέργεια

Πορεία Δυναμική Ενέργεια Ηλεκτρικό Δυναμικό Αρχή Διατήρησης

Μηχανική
Ενέργεια (φυσική οντότητα) Ενέργεια (φυσικό μέγεθος)
Μηχανική Ενέργεια Κινητική Ενέργεια Δυναμική Ενέργεια Βαρυτική Ενέργεια Αρχή Διατήρησης Ενέργειας

Ενέργεια (φυσική οντότητα) Ακτινοβολία Ενέργεια (φυσικό μέγεθος)
Μηχανική Ενέργεια Κινητική Ενέργεια Δυναμική Ενέργεια Έργο Ελαστική Ενέργεια Δυναμικό Βαρυτική Ενέργεια Λαγρασιανή (Lagrangian) Χαμιλτονιανή (Hamiltonian)
Θερμική Ενέργεια Θερμότητα Εσωτερική Ενέργεια Ενθαλπία Ελεύθερη Ενέργεια Helmholtz Ελεύθερη Ενέργεια Gibbs Χημική Ενέργεια
Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια Ηλεκτρική Ενέργεια Μαγνητική Ενέργεια Ηλεκτρικό Δυναμικό Μαγνητικό Δυναμικό Ηλεκτρική Τάση Επαγωγική Τάση
Ιονίζουσα Ενέργεια Πυρηνική Ενέργεια Ενέργεια Μηδενικού Σημείου
Σκοτεινή Ενέργεια Big Bang
Αρχή Διατήρησης Ενέργειας Ισοδυναμία Μάζας - Ενέργειας 1ος θερμοδυναμικός Νόμος 2ος Θερμοδυναμικός Νόμος
Ενέργειες Ενεργειακές ΠηγέςΠεδία
Οικονομική Ενέργεια Χρήμα Φυσικός ΠόροςΕνεργειακή Παραγωγή Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο Ατμοηλεκτρικό Εργοστάσιο
Υπερβατικές Ενέργειες

Ανανεώσιμη Ενέργεια Μη-Ανανεώσιμη Ενέργεια

Δυνητική Ενέργεια
Βαρυτική Ενέργεια Ηλεκτρική Ενέργεια

Δυνητική Ενέργεια

Δυνητική Ενέργεια Σημείο Αναφοράς

Δυνητική Ενέργεια [Κινητική Ενέργεια

]]

- Ένα είδος ενέργειας.

Ορισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Ενέργεια Ikl.jpg
Είδη
Κύριες Ενέργειες
Δυναμικές Ενέργειες
Μη Πεδιακές Ενέργειες
Βιομηχανικές Ενέργειες

Είναι η ενέργεια που δίνει την δυνατότητα σε ένα σώμα (που ενδεχομένως προσωρινά παρεμποδίζεται και μένει ακίνητο) να κινηθεί μελλοντικά εφόσον αφεθεί ελεύθερο.

 • ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για την καλύτερη κατανόηση του ορισμού μπορούμε να παραλληλίσουμε την δυναμική ενέργεια με την "αξία των εμπορευμάτων" που υπάρχουν στα ράφια ενός εμπορικού καταστήματος.

Παραδείγματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

π.χ. η ενέργεια που έχει ένας άνθρωπος που τρέχει ή περπατάει. π.χ. η ενέργεια που έχει ένα μήλο που κρέμεται από ένα δέντρο.

Ταξινόμηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διακρίνουμε διάφορα είδη δυναμικής ενέργειας ανάλογα με την προέλευσή της. [Συνήθως (ειδικότερα στις ασκήσεις), τον όρο «δυναμική ενέργεια» τον χρησιμοποιούμε μόνον για την βαρυτική ενέργεια]

Περιέχεται σε ένα σώμα εφόσον αυτό βρίσκεται μέσα σε κάποιο Βαρυτικό Πεδίο (π.χ. της Γης).
Περιέχεται σε ένα σώμα εφόσον αυτό βρίσκεται μέσα σε Ηλεκτρικό Πεδίο.
Περιέχεται σε ένα σώμα εφόσον αυτό βρίσκεται σε επαφή με ένα Ελαστικό υλικό μέσο.
(π.χ. είναι βυθισμένο σε ένα (μη ιξώδες) υγρό ή είναι προσαρμορμένο σε ένα ελατήριο).
 • ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι άλλες ενέργειες των πεδίων δηλ. η μαγνητική και οι πυρηνικές ενέργειες δεν είναι συντηρητικές και επομένως δεν αναφερόμαστε σε αυτές.

Φυσικά Μεγέθη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δυναμική ενέργεια ( Εδυν )[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

(Potential energy)

 • Εκφράζει φυσικά: την ποσότητα της δυναμικής ενέργειας (οντότητας) που έχει ένα σώμα
 • Εκφράζεται μαθηματικά από: μία αριθμητική συνάρτηση της θέσης του σώματος (δηλ. είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος).
 • Οπότε, διεύθυνση και φορά δεν έχει.
 • Μετρείται με: μονάδα μέτρησης (στο S.I.) που ονομάζεται 1 Jl ( = 1 Joule).
 • Καταμετρείται από: το όργανο καταμέτρησης που ονομάζεται Μετρητής Ενέργειας.

Φυσικοί Νόμοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Νόμος της δυναμικής ενέργειας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Φυσική Έκφραση (ή Λεκτική Διατύπωση)
Η δυναμική ενέργεια ( Εg ) που έχει ένα σώμα που βρίσκεται μέσα σε ένα Βαρυτικό Πεδίο
ισούται με το γινόμενο
της μάζας ( m ) της ύλης του σώματος αυτού επί
την βαρυτική ένταση ( g ) του Βαρυτικού Πεδίου, του τόπου που βρίσκεται το σώμα, επί
την μετατόπιση ( x ) δηλ. την απόσταση του σώματος από την επιφάνεια του εδάφους (επιφάνεια μηδενικής στάθμης).
 • Μαθηματική Έκφραση (ή Μαθηματική Αναπαράσταση)
όπου:
m = η μάζα (mass) του σώματος
g = η Βαρυτική Ένταση (gravitational intensity), ή αλλιώς "επιτάχυση της βαρύτητας", (που ισούται προσεγγιστικά με 9.8 m/sec2 στην Γήινη επειφάνεια)
x = το ύψος (height) στο οποίο βρίσκεται το σώμα σχετικά με ένα δεδομένο επίπεδο αναφοράς (π.χ. την γήίνη επιφάνεια).
 • ΣΗΜΕIΩΣΗ: 1) Από τον παραπάνω νόμο προκύπτει ότι αν το σώμα βρίσκεται στο έδαφος θα έχει μηδενική δυναμική ενέργεια.
 • ΣΗΜΕIΩΣΗ: 2) Κάθε πεδίο διαθέτει στάθμες (παράλληλες επιφάνειες). Όταν ένα σώμα βρίσκεται σε κάποια από αυτές έχει μία ωρισμένη δυναμική ενέργεια. Όταν βρίσκεται στην μηδενική στάθμη (π.χ. επιφάνεια εδάφους) έχει μηδενική δυναμική ενέργεια.

Σχέση με Δύναμη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το πρόσημο μείον (-) εξασφαλίζει ότι η Kίνηση που αναγκάζεται να κάνει ένα Σώμα (ή Σωματίδιο) εξ αιτίας της επίδρασης που δέχεται από το Πεδίο γίνεται προς τη κατεύθυνση που ελάττωνεται η Δυναμική Ενέργεια (δηλ. το Πεδίο προσπαθεί να διώξει το Σώμα από τον Χώρο του) (όπως βλέπουμε και στο σχήμα)

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.