Δυνητικό Μεγέθος

Potential Quantity


Παρατηρητής Μέτρηση Φυσικό Μέγεθος

Δυναμική Ενέργεια Δυναμικό Επιφάνεια Αναφοράς

Εφαπτομένη

Δυναμική Ενέργεια Δυναμικό Επιφάνεια Αναφοράς

Δυναμική Ενέργεια Δυναμικό Επιφάνεια Αναφοράς

Δυναμική Ενέργεια Δυναμικό Επιφάνεια Αναφοράς

Δυναμική Ενέργεια Δυναμικό Επιφάνεια Αναφοράς

- Ένα είδος φυσικών μεγέθών.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Φυσικά Μεγέθη Ikl.jpg
Είδη
Α. Κινηματική


Β. Δυναμική


Γ. Κυματική
ύπαρξη «πρόκλησης»
Δ. Ελαστική Δυναμική

Η ονομασία "Δυνητικό" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "δυνατότητα".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δυνητικά (Potential) είναι τα φυσικά μεγέθη που δεν ορίζονται επακριβώς αλλά μόνο με την βοήθεια ενός αυθαίρετου συστήματος αναφοράς.

Το Σύστημα Αναφοράς μπορεί να είναι:

ή ακόμη και το "άπειρο".

Επομένως, μόνον η διαφορά τους μπορεί να μετρηθεί από τα όργανα μέτρησης.

Προφανώς μπορούμε γενικότερα να έχουμε:

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]



Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.



Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png



>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.