FANDOM


Δόγμα

Dogma, cult, doctrine


- Μία δήλωση

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Δόγμα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "δόκηση".

Από το ρήμα δοκέω-ώ.

ΟρισμόςEdit

Mία φιλοσοφική ή θρησκευτική άποψη που γίνεται αποδεκτή χωρίς απόδειξη.

ΟνομασίαEdit

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει γνώμη, δοξασία. Επίσης δόγμα λεγόταν η δημόσια γνώμη, η απόφαση της πολιτείας ή του άρχοντα.

Στην σύγχρονη ελληνική γλώσσα σημαίνει κυρίως φιλοσοφικές ή θρησκευτικές δοξασίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

Φιλοσοφικό ΔόγμαEdit

Δόγμα στη Φιλοσοφία είναι η άποψη η οποία, για αυτόν που την ασπάζεται, δεν επιδέχεται απόδειξη και επομένως, υπό μία έννοια, δεν επιδέχεται και αμφισβήτηση, σε αντιδιαστολή με αυτό που ονομάζουμε αντικειμενική πραγματικότητα.

Αντικείμενο προβληματισμού αποτελεί η ύπαρξη αλλά και η σαφήνεια μίας διαχωριστικής γραμμής μεταξύ δόγματος και αντικειμενικής πραγματικότητας.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε, αν και κατά πόσο ένα πεδίο όπως η αστρονομία, η οποία μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελείται από αντικειμενικές πραγματικότητες, στα πλαίσια των επιστημών, εμπεριέχει δόγμα ή, κατ' αναλογία, αν και κατά πόσο ένα πεδίο όπως η αστρολογία, η οποία μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελείται από δόγματα, στα πλαίσια των δοξασιών, εμπεριέχει αντικειμενική πραγματικότητα.

Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία σήμαινε τις αντιλήψεις ενός φιλοσόφου ή μιας φιλοσοφικής σχολής. Αργότερα η λέξη σήμαινε δίδαγμα φιλοσοφικού περιεχομένου που επιβαλλόταν από κάποια αυθεντία χωρίς καμιά απόδειξη, ανώτερο από κάθε κρίση και επομένως υποχρεωτικά δεκτό. Στους χρόνους του Αριστοτέλη το δόγμα ήταν αντίθετο προς τη σκέψη.

Θρησκευτικό ΔόγμαEdit

Δόγμα στη Θρησκεία είναι το σύνολο των απαράβατων απόψεων μιας θρησκείας σχετικά με την ταυτότητα της λατρευόμενης θεότητας και με τον τρόπο λατρείας της. Το δόγμα παρουσιάζεται από την Αρχαιότητα στις πολυθεϊστικές, Αιγυπτιακές και Μεσοποταμιακές θρησκείες και αργότερα στις μονοθεϊστικές.

Είναι τα ηθικά αξιώματα και οι αλήθειες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Στα χριστιανικά συγγράμματα πολλές φορές συναντάμε τη λέξη "δόγμα" με ηθική αρχικά έννοια.

  • Ο Ωριγένης αναφέρει ότι ο Χριστός έγινε "εισηγητής των κατά (τον) χριστιανισμόν σωτηρίων δογμάτων".
  • Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς χρησιμοποιεί τον όρο "ορθοτομία δογμάτων".

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.