Science Wiki
Advertisement

force

Δύναμις


Ηλεκτρική Δύναμη Μαγνητική Δύναμη

Δύναμη Laplace

Ισορροπία

Επίδραση Δύναμη

- Ένα Φυσικό Μέγεθος.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Δύναμη" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]"

Εισαγωγή[]

Λέγεται η αιτία της μεταβολής της Κινητικής Κατάστασης ενός σώματος ή η αιτία που προκαλεί την παραμόρφωσή του.

- Εκφράζει φυσικά το μέγεθος της επίδρασης που ασκείται σε ένα σώμα.

Παραδείγματα[]

Π.χ. το βάρος είναι μία δύναμη, το ελατήριο, η κίνηση του αέρα, η κίνηση του νερού, η αντίσταση που καταβάλλει ένα σώμα, όταν βρίσκεται σε ακινησία, για να κινηθεί, η δύναμη του μαγνητικού πεδίου να έλκει ή να απωθεί τα μεταλλικά αντικείμενα, το ηλεκτρικό πεδίο κ.ά.

Από τα όσα αναφέραμε προκύπτει ότι η δύναμη σαν φυσικό μέγεθος ορίζεται από τρία βασικά στοιχεία: το μέτρο, τη διεύθυνση και τη φορά.

  • Η φορά δείχνει σε ποιο επίπεδο θα κινηθεί η δύναμη, χωρίς να σημαίνει και προς τα που, ενώ
  • η διεύθυνση ορίζει προς τα που θα κινηθεί το σώμα (πάνω στο οποίο επιδρά η δύναμη), η ένταση παρουσιάζεται σαν το αποτέλεσμα των παραμορφώσεων που προκαλεί στο σώμα η δύναμη ή της ταχύτητας που του έδωσε ή ακόμη και της επιτάχυνσης, εφόσον το σώμα βρίσκεται σε κάποια κίνηση.

Για να μετρήσουμε το βάρος (που κι αυτό είναι, όπως είπαμε, μια μορφή δύναμης), χρησιμοποιούμε ένα ειδικό όργανο, το δυναμόμετρο. Το δυναμόμετρο αποτελείται από μια πλάκα μακρόστενη που στο άκρο της είναι στερεωμένο ένα ελατήριο. Στην επιφάνεια (στην οποία βρίσκεται το ελατήριο) υπάρχει μια κλίμακα που χρησιμοποιείται σαν πρότυπο. Αν στην άκρη του ελατηρίου κρεμάσουμε ένα βάρος, τότε το ελατήριο θα μεταμορφωθεί. Η παραμόρφωσή του θα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο πιο μεγάλο θα είναι το βάρος. Την ένταση της δύναμης, που προκάλεσε την παραμόρφωση, τη βρίσκουμε κοιτάζοντας σε ποιο σημείο της κλίμακας βρίσκεται η ελεύθερη άκρη του ελατηρίου. (Μια τέτοια πρακτική εφαρμογή είναι το κανταράκι και οι ζυγαριές με ελατήριο, που χρησιμοποιούν στα καταστήματα). Το δυναμόμετρο μετρά την ένταση της δύναμης σε χιλιόγραμμα βάρους.

Εκτός από τον τρόπο αυτό της μέτρησης της δύναμης υπάρχει και άλλος τρόπος, που στηρίζεται στο θεμελιώδη νόμο του Νεύτωνα που είναι:

που σημαίνει ότι η δύναμη F εξαρτάται από τη μάζα "m" και από την επιτάχυνση "a" που αποκτά ένα σώμα κατά την ελεύθερη πτώση του και που διαφέρει από τόπο σε τόπο και εξαρτάται απ' το γεωγραφικό πλάτος και απ' το ύψος που βρίσκεται ένας τόπος.

Φυσική Συνεχούς Μέσου[]

Στην Φυσική Συνεχούς Μέσου η χρησιμοποιείται η πυκνότητα δύναμης.

Γλώσσα[]

Επίσης δύναμη σημαίνει :

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement