Είδωλον

Idol


Οπτικό Είδωλο Οπτικό Αντικείμενο Φωτεινή Ακτίνα Οπτική

Σημαίνει αυτό που φαίνεται, και σημαίνει κάτι που μπορεί να γίνει αισθητό με τις αισθήσεις ενός οργανισμού.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Είδωλο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "είδος".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην καθημερινή ζωή, "είδωλο" ονομάζουμε την αντανάκλαση ενός αντικειμένου.

Ειδωλολατρεία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όσον αφορά τη θρησκευτική της έννοια, η λέξη αναφέρεται σε ένα αντικείμενο λατρείας, που υποτίθεται ότι απεικονίζει τον Θεό ή κάποιον θεό.

Για τους μεν αρχαίους (αλλά και σύγχρονους) ειδωλολατρικούς λαούς, το να λατρεύει κάποιος ένα είδωλο, όχι μόνο δεν θεωρείται κακό, αλλά και τιμή και υποχρέωση, καθώς η φιλοσοφία τους αποδέχεται ενδοκοσμικές θεότητες αφ' ενός, αφ' ετέρου θεωρεί την ύλη ως απόρροια ή ομοούσια των θεοτήτων αυτών, συνεπώς κάθε τι υλικό αποτελεί μέρος της θεότητας που λατρεύουν.

Καθολικισμός και Ορθοδοξία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε αντίθεση με τους λαούς που θεωρούν τον Θεό ενδοσυμπαντικό, ο Εβραϊσμός, αλλά και ο Χριστιανισμός που κληρονόμησαν την ίδια αντίληψη για τον Θεό, (ότι δηλαδή ο Θεός ως άκτιστος, είναι και εξωσυμπαντικός, άρα ανόμοιος με οτιδήποτε κτιστό ), γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, απαγορεύουν στη λατρεία τους ομοιώματα του Θεού, καθώς είναι εντελώς ανόμοια, τόσο στην όψη, (στο είδος), όσο και στην ουσία.

Η δε Βίβλος, (κοινή κατά το μεγαλύτερο μέρος της τόσο στον Ιουδαϊσμό όσο και στον Χριστιανισμό), χρησιμοποιεί τη λέξη: "είδωλο", και την απαγόρευση γι' αυτό, αυστηρά με αυτή την έννοια, του αντικειμένου απεικόνισης θεού, ή του Θεού. Για απεικονίσεις άλλων αντικειμένων ή προσώπων, δεν υπάρχει απαγόρευση.

Προτεσταντισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Προτεσταντισμός θεωρεί είδωλα ακόμα και απεικονίσεις αγίων, γι' αυτό και απαγορεύει τη χρήση τους στη λατρευτική ζωή των πιστών τους.

Αυτό εν μέρει οφείλεται σε Μανιχαϊστικές δογματικές καταβολές, δεδομένου ότι ο Μανιχαϊσμός θεωρεί την ύλη ως κάτι κακό, ως δημιούργημα ενός κατώτερου θεού, ενώ το πνεύμα κάτι καλό, ως δημιούργημα ενός καλού Θεού.

Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος θεωρεί την ύλη ως κάτι κακό, είναι επόμενο να θεωρεί και τη λατρεία μέσω υλικών αντικειμένων απαγορευμένη. Γι' αυτό και η λατρεία του Προτεσταντισμού είναι κυρίως εστιασμένη στη γνώση και τη διδασκαλία, και λιγότερο σε υλικά στοιχεία, όπως στις παραδοσιακές Χριστιανικές θρησκείες, που χρησιμοποιούν κηρία, θυμίαμα, εικόνες, άμφια, κλπ).

Κουακερισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συνεπέστερη προς αυτή τη θέση, εμφανίζεται η λατρεία θρησκειών όπως ο Κουακερισμός, ο οποίος προχωρεί ένα βήμα ακόμα, απορρίπτοντας κυριολεκτικά οτιδήποτε υλικό στη λατρεία, ακόμη και το εν ύδατι βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, ως κάτι που δεν έχει θέση σε μια καθαρά πνευματική λατρεία, στην οποία η ύλη είναι κάτι αποφευκτέο.

Ισλαμισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Ισλαμισμός, επίσης, για τους ίδιους λόγους, έχει διαφορετική αντίληψη για την έννοια του ειδώλου. Θεωρεί είδωλα ακόμα και απεικονίσεις αγίων, γι' αυτό και απαγορεύουν τη χρήση τους στη λατρευτική ζωή των πιστών τους.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.