Ειδική Σχετικότητα

Special Relativity, (SR), Θεωρία Ειδικής Σχετικότητας


Υλοενεργειακή Ισοδυναμία

Φυσική Φυσικοί Γης Επιστημονικοί Κλάδοι Φυσικής Νόμοι Φυσικής Θεωρίες Φυσικής Πειράματα ΦυσικήςΠαράδοξα Φυσικής

Σχετικιστική Φυσική
Σχετικιστική Πεδιακή Θεωρία Σχετικιστική Κλασσική Μηχανική Σχετικιστική Κβαντική Μηχανική Ειδική Σχετικότητα Γενική Σχετικότητα
Χωροχρόνος Χώρος Minkowski
Σχετικιστικοί Φυσικοί Γης

Einstein Albert
Ειδική Σχετικότητα
Γενική Σχετικότητα

Η θεωρία που διατυπώθηκε απο τον Einstein το 1905, και η οποία συμπληρώνει τους νόμους κίνησης του Νεύτωνα, ώστε να ισχύουν και σε ταχύτητες που πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός.

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μερικοί Σχετικιστικοί Νόμοι

Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας προκύπτει απο την ικανοποίηση της Γενικής Σχετικότητας και της αρχής του Einstein, σύμφωνα με την οποία η ταχύτητα του φωτός είναι ίδια για όλους τους αδρανειακούς παρατηρητές, ανεξάρτητα απο τη σχετική τους ταχύτητα.

Σύμφωνα με την γενικευμένη αρχή της σχετικότητας οι φυσικοί νόμοι που ισχύουν σε ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς (δηλαδή ένα μη επιταχυνόμενο σύστημα), έχουν την ίδια μορφή σε οποιοδήποτε άλλο αδρανειακό σύστημα αναφοράς.

Πριν τον Einstein, μια πρώτη μορφή της αρχής της σχετικότητας είχε διατυπωθεί ήδη από τον Γαλιλαίο και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στη Νευτώνεια σύνθεση. Η αρχή αυτή δήλωνε ότι όλοι οι νόμοι της Μηχανικής πρέπει να έχουν την ίδια μορφή σε όλα τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς.

Η μετάβαση από το ένα Aδρανειακό Σύστημα στο άλλο γινόταν με ένα ορισμένο είδος μετασχηματισμών συντεταγμένων, που ονομάστηκαν αργότερα μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου ή αλλιώς, νόμος πρόσθεσης ταχυτήτων.

Ενώ οι νόμοι της Μηχανικής ικανοποιούσαν τον μετασχηματισμό αυτό (ήταν αναλλοίωτοι κατά την εφαρμογή του), οι νόμοι του Ηλεκτρομαγνητισμού, και ειδικά ο νόμος για την σταθερότητα και παγκοσμιότητα της ταχύτητας του φωτός, τον παραβίαζαν.

Ο Einstein αντικατέστησε τους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου με ένα νέο σύνολο μετασχηματισμών, τους μετασχηματισμούς του Lorentz, και διατύπωσε την Γενικευμένη αρχή της Σχετικότητας, σύμφωνα με την οποία όλοι οι νόμοι της Φύσης (Μηχανικής, Ηλεκτρομαγνητισμού και όποιοι άλλοι) είναι αναλλοίωτοι κάτω από τους νέους αυτούς μετασχηματισμούς και (πρέπει να) παίρνουν την ίδια μορφή σε όλα τα αδρανειακά συστήματα.

Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας προβλέπει φαινόμενα που αντίκεινται στην καθημερινή μας εμπειρία, ωστόσο έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά σε σειρά πειραμάτων, και επιβεβαιώνεται καθημερινά στους σύγχρονους επιταχυντές σωματιδίων.

Τομείς - Θέματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γενικές αρχές[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετασχηματισμοί Lorentz[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φαινόμενο Doppler[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σχετικιστική Δυναμική[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συναλλοίωτη Διατύπωση Εξισώσεων[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Τετραvύσματα,
  • Ανταλλοίωτα και Συναλλοίωτα Τετρανύσματα,
  • Εσωτερικό Γινόμενο και Μέτρο Τετρανυσμάτων,
  • Τανυστές,
  • Μετρικός Τανυστής,
  • Τετραβαθμίδα,
  • Τετρανύσματα Ταχύτητας και Ορμής.

Σχετικιστική Ηλεκτροδυναμική[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εδώ παρουσιάζονται διαδικτυακοί τόποι (δηλ. Web sites) που το περιεχόμενο τους σχετίζεται με το παρόν άρθρο.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.