Εκτατικό Μεγέθος

Quantity


Παρατηρητής Μέτρηση Φυσικό Μέγεθος

- Μία κατηγορία Φυσικών Μεγεθών.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Εκτατικό" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "έκταση".

Περιγραφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εκτατικό φυσικό μέγεθος είναι μια ποσότητα εξαρτώμενη (ή ανάλογη) από τον όγκο (ή την εμβαδό ή το μήκος) της περιοχής που καταλαμβάνει το Φυσικό Σύστημα.

Μία εκτατική ποσότητα αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τμήματα (οσοδήποτε μικρά) που απαρτίζουν το ολικό φυσικό σύστημα.

Η εντροπία για παράδειγμα που είναι ένα εκτατικό Φυσικό Μέγεθος, μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά, αθροίζοντας τα επιμέρους μεγέθη της εντροπίας από τα τμήματα (υποσυστήματα) που απαρτίζουν το υπό μελέτη σύστημα.

Είδη Παρατηρήσης
-/- Θέαση Άποψη
Εξωειδής
Παρατηρητής
Εκτατική Θέαση
(Μακροσκοπικά)
Δυνητική Άποψη
(Μακροσκοπικά)
Εσωειδής
Παρατηρητής
Εντατική Θέαση
(Μικροσκοπικά)
Δυναμική Άποψη
(Μακροσκοπικά)

Ηλεκτροφυσικά Μεγέθη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Φορτιακή Ολότητα (= Charge Totality)
  2. Μαγνητική Ροή ( = Magnetic Flux)

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.