Ελατήριον

spring


Ελατήριο.

Ταλάντωση Ελατήριο

Ταλάντωση Ελατήριο

Ελατήριο.

Ελατήριο Ελαστική Δύναμη

Ελατήριο.

Ελατήριο.

Ελατήριο Ελαστική Δύναμη Ελαστική Ενέργεια

Ελατήριο Ελαστική Δύναμη

Αναλογία
μεταξύ Ελατηρίου
και Πυκνωτή

- Μία Μηχανική Διάταξη.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ελατήριο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "έλασμα".

Περιγραφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ελατήριο ονομάζεται ένα μηχανικό εξάρτημα το οποίο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει Μηχανική Ενέργεια παραμορφώμενο προσωρινά.

Συνήθως το σχήμα είναι ελικοειδές, αλλά υπάρχουν και ελατήρια σε σχήμα ράβδου, οι "σούστες".

Τα ελατήρια συνήθως κατασκευάζονται από χάλυβα.

Λειτουργία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το κάθε ελατήριο μπορεί να παραμορφωθεί ως προς μία διάστασή του υπό την επίδραση δύναμης ή να στραφεί ως προς έναν άξονά του υπό την επίδραση ροπής. Όταν ασκείται δύναμη σε αυτήν τη διάσταση ή ροπή ως προς αυτόν τον άξονα, το ελατήριο παραμορφώνεται αποθηκεύοντας το έργο της δύναμης ή της ροπής ως Εσωτερική Ενέργεια του υλικού του.

Ταυτόχρονα, το ελατήριο ασκεί και αυτό δική του δύναμη (ή ροπή αντίστοιχα) αντιστεκόμενο στην εξωτερική δύναμη ή ροπή, η δύναμη ή ροπή του ελατηρίου είναι ανάλογη της γραμμικής ή γωνιακής του παραμόρφωσης και ισχύει ο νόμος Hooke:

όπου:
  • F η δύναμη του ελατηρίου και
  • x η γραμμική παραμόρφωση (η διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής θέσης), ενώ
  • η σταθερά k είναι δείκτης της σκληρότητας του ελατηρίου.

Η δύναμη ή ροπή του ελατηρίου τείνει να επαναφέρει το ελατήριο στην αρχική του κατάσταση, για αυτό ονομάζεται και δύναμη ή ροπή επαναφοράς.

Όταν μειωθεί ή εξαφανιστεί η εξωτερική δύναμη ή ροπή, τότε το ελατήριο επανέρχεται μερικώς ή ολικώς αντίστοιχα απελευθερώνοντας ένα μέρος της αποθηκευμένης ενέργειάς του ως έργο της δύναμης ή ροπής που ασκεί το ίδιο.

Ιδανικό και πραγματικό ελατήριο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε ιδανικά θεωρητικά ελατήρια ισχύει απόλυτα ο νόμος Hooke, δεν χάνεται ενέργεια στο περιβάλλον και τα ελατήρια μπορούν πάντα να επιστρέψουν στο αρχικό τους μήκος.

Στην πραγματικότητα χάνεται μικρό ποσό ενέργειας στο περιβάλλον ως Θερμική Ενέργεια, ενώ η παραμόρφωση μπορεί να γίνει μόνιμη.

Κάθε ελατήριο έχει κάποια όρια αντοχής τα αν υπερβούν θα παραμορφωθεί ή θα θραυστεί. Επιπλέον, με την επαναλαμβανόμενη χρήση το υλικό χάνει τις ιδιότητές του λόγω μηχανικής κόπωσης και αν δεν αντικατασταθεί θα σπάσει.

Simple harmonic motion[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Since force is equal to mass, m, times acceleration, a, the force equation for a spring obeying Hooke's law looks like:

The mass of the spring is small in comparison to the mass of the attached mass and is ignored. Since acceleration is simply the second derivative of x with respect to time,

This is a second order linear differential equation for the displacement as a function of time. Rearranging:

the solution of which is the sum of a sine and cosine:

and are arbitrary constants that may be found by considering the initial displacement and velocity of the mass. The graph of this function with (zero initial position with some positive initial velocity) is displayed in the image on the right.

Ηλεκτρικό Ανάλογο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το "ηλεκτρικό ανάλογο" του ελατήριου είναι ο πυκνωτής.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.