Τηλεοπτικαί Σειραί Ελλάδας

Greek television series


"Τυπική" Τηλεοπτική Σειρά .

Ακολουθεί κατάλογος των Ελληνικών Τηλεοπτικών Σειρών.

Χρονολογικός Κατάλογος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αυτός είναι ένας κατάλογος ελληνικών τηλεοπτικών σειρών, οι οποίες έχουν προβληθεί πανελλαδικώς, από τη δημιουργία της ελληνικής τηλεόρασης μέχρι και σήμερα. Οι σειρές δίνονται ανά τηλεοπτική σαιζόν (συνήθως Σεπτέμβριος - Αύγουστος), ενώ όσες διήρκεσαν για περισσότερες από μία σαιζόν ή έχουν προβληθεί σε επανάληψη κατατάσσονται μόνο κατά το έτος της πρώτης προβολής. Όλες οι σειρές είναι στην Ελληνική Γλώσσα, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο.

1970-1971[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1971-1972[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1972-1973[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1973-1974[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1974-1975[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1975-1976[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1976-1977[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1977-1978[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1978-1979[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1979-1980[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1980-1981[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1981-1982[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1982-1983[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1983-1984[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1984-1985[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1985-1986[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1986-1987[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1987-1988[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1988-1989[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1989-1990[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1990-1991[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1991-1992[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1992-1993[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1993-1994[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1994-1995[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1995-1996[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1996-1997[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1997-1998[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1998-1999[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1999-2000[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2000-2001[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2001-2002[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2002-2003[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2003-2004[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2004-2005[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2005-2006[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2006-2007[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2007-2008[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2008-2009[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2009-2010[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.



Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png



>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.