Εμμέρκωρ ο Κτίστης

En-merkar, Ευήχορος

Sumerian Rulers, Sumerian King List


Σουμερία Ωρύγεια

Μεσο-Σουμεριακή Εποχή Ηγεμόνες Μεσο-Σουμεριακής Εποχής 27ος Αιώνας π.Χ.

Σουμερία (Sumer) Ηγεμόνες Σουμερίας
Ωρύγεια (Uruk) Ηγεμόνες Ωρύγειας

Ακκαδία (Akkad) Ηγεμόνες Ακκαδίας
Ελυμαΐς (Elam) Ηγεμόνες Ελυμαΐδας

Κίσεια (Kish) Ηγεμόνες Κίσειας
Αδάβεια (Adab) Ηγεμόνες Αδάβειας
Ώρεια (Ur) Ηγεμόνες Ώρειας
Αξάγεια (Akshak) Ηγεμόνες Αξάγειας
Λαγάσεια (Lagash) Ηγεμόνες Λαγάσειας
Ώμμεια (Umma) Ηγεμόνες Ώμμειας

Λάρισα (Larsa) Ηγεμόνες Λάρισας
Ισίνεια (Isin) Ηγεμόνες Ισίνειας
Εσνύννεια (Esnunna) Ηγεμόνες Εσνύννειας
Μάρεια (Mari) Ηγεμόνες Μάρειας

Ασσυρία Ηγεμόνες Ασσυρίας
Βαβυλωνία Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Ουραρτία (Urartu) Ηγεμόνες Ουραρτίας
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία (Egypt) Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας

Αμορραίοι Αραμαίοι Χαναναίοι

- Βασιλέας της Ωρύγειας (Uruk), πόλης της Σουμερίας, στην Νότια Μεσοποταμία (2630 - 2610 π.Χ.)

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Μεσο-Σουμεριακή Εποχή.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το όνομα "[[]]" συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]".

Ο Αιλιανός τον αποκαλεί με το όνομα "Ευήχορος" που ίσως παραφθάρηκε στην Κλαασική Περίοδο και αποδόθηκε ως "Ευαγόρας"

Γενεαλογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

- Οίκος:

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Βασιλέας (c. 2760 - 2740) της Ωρυγείας (Uruk), πόλης της Σουμερίας.

Υιός του Mes-ki-ang-gasher.

Πιθανότατα έκτισε ένα νέο τείχος που περιέκλειε τις δύο ενωμένες πόλεις που απετέλεσαν την Ωρύγεια (Uruk), δηλ. την Έννεια (Eanna) και την Κυλλάβεια (Kullaba), οι οποίες στο εξής μετατράπησαν σε συνοικίες της Ωρύγειας.

Οργάνωσε εκστρατεία και υπέταξε την Αραττία (Aratta) που η θέση της είναι άγνωστη. Πολλοί την τοποθετούν πλησίον της Κασπίας θάλασσας, αλλά πιθανότατα πρόκειται για την μεταγενέστερη Ουραρτία ( = η κλασσική Αρμενία) καθώς το όνομα φαίνεται ετυμολογικά συσχετιζόμενο με το όρος Αραράτ.

Αυτό σημαίνει ότι η Ωρύγεια (Uruk), την εποχή εκείνη, ήταν το κέντρο μίας αυτοκρατορίας, που περιελάμβανε όχι μόνον την Σουμερία αλλά και την Βόρεια Μεσοποταμία, εφόσον είχε την δυνατότητα να διεξάγει επιχειρήσεις σε τόσο απομακρυσμένες περιοχές όπως η Αρμενία.

In Antiquity[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

In a legend related by Aelian  (ca. AD 200), the king of Babylon, Euechoros or Seuechoros (also appearing in many variants as Sevekhoros, earlier Sacchoras, etc.), is said to be the grandfather of Gilgamos, who later becomes king of Babylon (i.e., Gilgamesh of Uruk). Several recent scholars have suggested that this "Seuechoros" or "Euechoros" is moreover to be identified with Enmerkar of Uruk, as well as the Euechous named by Berossus as being the first king of Chaldea and Assyria. This last name Euechous (also appearing as Evechius, and in many other variants) has long been identified with Nimrod.

Identification as Nimrod[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The controversial historian David Rohl has claimed parallels between Enmerkar, builder of Uruk, and Nimrod, ruler of biblical Erech (Uruk), who, according to some extra-biblical legends, was supposedly the architect of the Tower of Babel. One parallel Rohl has noted is between the epithet "the Hunter", applied to Nimrod, and the suffix -kar at the end of Enmerkar's name, which means "hunter". Rohl has also argued that Eridu near Ur is the original site of the city of Babel and that the not complete ziggurat found there is none other than the Biblical tower itself.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.