Science Wiki
Advertisement

Σπινώδης Στροφορμή

spin, Κβαντική Ιδιοστροφορμή


Σπινώδης Στροφορμή

Σπινώδης Στροφορμή Αναστροφή

Σπινώδης Στροφορμή

Ομαδιαία Αναπαράσταση

Σπινώδης Στροφορμή

Σπινώδης Στροφορμή

- Ένα Φυσικό Μέγεθος της Κβαντικής Φυσικής.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ιδιοστροφορμή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "στροφορμή".

Συμβολισμός[]

Συμβολίζεται, διεθνώς, από το λατινικό γράμμα " L '".

Στην Κβαντική Φυσική το σπιν είναι η ιδιοστροφορμή των σωματιδίων. Πρόκειται για μια κβαντομηχανική ιδιότητα χωρίς αναλογία στην Κλασσική Φυσική.

Ενώ στην Κλασσική Φυσική η στροφορμή είναι ιδιότητα που σχετίζεται με περιστροφές εκτεταμένων αντικειμένων το σπιν δεν σχετίζεται με περιστροφές εσωτερικών μαζών αλλά είναι εσωτερικό χαρακτηριστικό τού ιδίου του σωματιδίου.

Κλασσική Περιγραφή[]

Σύμφωνα με τις κλασσικές χημικές απόψεις:

  • α) «Ο Ομοιοπολικός Δεσμός πραγματοποιείται με τη σύζευξη δυο μονήρων ηλεκτρονίων αντίθετου spin, τα οποία ανήκουν σε δυο άτομα του ίδιου ή διαφορετικού στοιχείου.
  • β) Η σύζευξη πραγματοποιείται, επειδή, από την αντίθετη περιστροφή των ηλεκτρονίων με διαφορετικό spin, δημιουργούνται γύρω από αυτά μαγνητικά πεδία με αντίθετη φορά.

Κατά συνέπεια, ο ομοιοπολικός δεσμός είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως σε αντιπαράθεση με τον ετεροπολικό δεσμό, που είναι ηλεκτροστατικής φύσης»

Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή το ηλεκτρόνιο είναι ένα ηλεκτρικά φορτισμένο σωματίδιο που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Εξαιτίας αυτής της περιστροφής δημιουργεί μαγνητικό πεδίο (κινούμενο φορτίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο), οπότε συμπεριφέρεται σαν ένας μικρός μαγνήτης. Συνεπώς, τα δυο ηλεκτρόνια που σχηματίζουν τον ομοιοπολικό δεσμό έλκονται σαν δυο μαγνήτες, αφού έχουν αντίθετο σπιν.

Κβαντική Περιγραφή[]

Αν δεχτούμε την κλασσική εικόνα του σπιν ως ιδιοπεριστροφής δηλ. αν το spin οφειλόταν πράγματι σε περιστροφή του ηλεκτρονίου περί τον άξονά του

τότε:

  • α) η ταχύτητα περιφοράς ενός σημείου στον ισημερινό του θα ήταν μεγαλύτερη – στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη – από την ταχύτητα του φωτός.

επιχείρημα

  • β) Επιπλέον, θα πρέπει να περιμένουμε ότι, κατά τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων μεταξύ τους ή με άλλα σωματίδια, θα μπορούν να διεγερθούν ανώτερες καταστάσεις ιδιοπεριστροφής, οπότε τα ηλεκτρόνια θα έπρεπε να εμφανίζονται και με άλλες τιμές του κβαντικού αριθμού s πέραν της s=1/2. Το οποίο όμως δεν συμβαίνει ποτέ! Ο κβαντικός αριθμός του σπιν είναι παγωμένος στη μια και μοναδική τιμή του (s=1/2) ως ένα σταθερό στοιχείο ταυτότητας του ηλεκτρονίου, όπως η μάζα ή το φορτίο του.

Διαφορές spin και τροχιακής στροφορμής[]

  • Το S μπορεί να λάβει περιττές ημιακέραιες τιμές, ενώ το L όχι.
  • Η διεύθυνση του spin μπορεί να αλλάξει, το μέτρο του όχι.
  • Το spin είναι μόνιμο. Υπάρχει ακόμη και όταν δεν υπάρχει τροχιακή στροφορμή.
  • Το spin είναι ανεξάρτητο από τα τροχιακά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονίου.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement