Ενεργός Γαλαξίας

Active galactic nucleus, AGN
Ενεργός Γαλαξιακός Πυρήνας .

Είναι ένα Ουράνιο Σώμα.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ενεργός " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ενέργεια ".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι ενεργοί γαλαξίες, ή, ορθότερα Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες (Active Galactic Nuclei), είναι αστροφυσικά αντικείμενα τα οποία συνδέονται με τα κέντρα γαλαξιών και παρουσιάζουν σειρά χαρακτηριστικών, όπως:

  • ασυνήθιστα υψηλές λαμπρότητες, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 104 φορές τη λαμπρότητα ενός τυπικού γαλαξία, και οι οποίες προέρχονται από όγκους μικρότερους του 1pc3
  • μη θερμικό συνεχές φάσμα το οποίο εκτείνεται σε πολλές τάξεις μεγέθους της συχνότητας, συχνά από τα ραδιοκύματα μέχρι τις ακτίνες γ
  • έντονες γραμμές εκπομπής στο οπτικό, το υπεριώδες και κάποιες φορές στις ακτίνες Χ, των οποίων η ροή αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό της συνεχούς ροής
  • έντονη και ταχύτατη μεταβλητότητα σε όλο το φάσμα τους
  • υπερφωτεινή κίνηση.


Ταξινόμηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ταξινόμηση των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων.

Ενεργός Γαλαξιακός Πυρήνας .

Ενεργός Γαλαξιακός Πυρήνας .

Ενεργός Γαλαξιακός Πυρήνας .

Η κατηγοριοποίηση των ΕΓΠ γίνεται με βάση δύο κυρίως χαρακτηριστικά:

  • την ραδιοεκπομπή και
  • την ένταση των γραμμών εκπομπής.

Οι AGN που παρουσιάζουν έντονη ραδιοεκπομπή αναφέρονται διεθνώς ως radio-loud, δηλαδή ραδιοϊσχυροί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αναφέρονται ως radio-quiet ή ραδιοασθενείς. Αυτή η κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται στο διπλανό διάγραμμα ως κάθετη ταξινόμηση.

Οι AGN αναφέρονται

  • ως Τύπου 1 αν παρουσιάζουν πλατιές γραμμές εκπομπής,
  • ως Τύπου 2 αν εμφανίζουν στενές γραμμές εκπομπής και
  • ως Τύπου 0 αν εμφανίζουν ασθενείς ή καθόλου γραμμές εκπομπής.

Η κατηγοριοποίηση αυτή παρουσιάζεται ως οριζόντια ταξινόμηση στο παρατιθέμενο διάγραμμα. Η κατηγοριοποίηση σε ραδιοϊσχυρούς και ραδιοασθενείς δεν είναι απόλυτη, και έχει να κάνει με το αν η λαμπρότητα του AGN στα ραδιοκύματα είναι συγκρίσιμη με τη λαμπρότητά του στο ορατό.

Οι AGN των οποίων η λαμπρότητα στα ραδιοκύματα είναι 3-4 τάξεις μεγέθους από τη λαμπρότητα στο ορατό κατατάσσονται ως ραδιοασθενείς, διαφορετικά θεωρούνται ραδιοϊσχυροί. Ένα ποσοστό 10-15% των AGN είναι ραδιοϊσχυροί.

Ραδιοασθενείς AGN[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στους ραδιοασθενείς AGN κατατάσσονται οι Γαλαξίες Seyfert και οι ραδιοήσυχοι quasars που ονομάζονται QSO. Το ακρώνυμο προέρχεται από τη φράση Quasi Stellar Objects, δηλαδή Ημι-Αστρικά Αντικείμενα, επειδή τα αντικείμενα αυτά παρουσιάζονται στον ουρανό ως σημεία, δηλαδή ως αστέρες. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούμε να διακρίνουμε τον Γαλαξία που τα περικλείει, διότι είναι πολύ μακρινά αντικείμενα και ο ΕΓΠ είναι πολύ λαμπρός, με αποτέλεσμα η ακτινοβολία του πυρήνα να υπερισχύει δραματικά της οποιασδήποτε ακτινοβολίας την οποία εκπέμπει ο γαλαξίας στον οποίο ανήκει ο πυρήνας.

Οι Γαλαξίες Seyfert, αντίθετα, είναι αρκετά πλησίον της Γης ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τον γαλαξία γύρω από τον ενεργό πυρήνα. Σε αυτό βοηθάει και το γεγονός ότι οι κοντινοί AGN είναι συνήθως ασθενέστεροι από τους μακρινούς quasars, οι οποίοι βρίσκονται μακριά σε κοσμικό χρόνο.

Ραδιοϊσχυροί AGN[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, οι ραδιοϊσχυροί AGN περιλαμβάνουν περισσότερα είδη, παρ' όλο που αποτελούν τη μειοψηφία των AGN. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτοί οι γαλαξίες έχουν έναν ή δύο πίδακες, μέσω των οποίων εκτοξεύουν υλικό από τις κεντρικές περιοχές τους στο διαγαλαξιακό χώρο. Οι πίδακες δημιουργούν ποικίλα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα τους ραδιολοβούς, οι οποίοι γεμίζουν με υλικό που μεταφέρεται εκεί από τους πίδακες και ακτινοβολούν μέσω της διαδικασίας σύγχροτρον στα ραδιοφωνικά μήκη κύματος.Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.