Εξαΰλωσις

annihilation, disembodiment


Εξαΰλωση

Αποϋλοποίηση κενό

- Μία διαδικασία.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Εξαΰλωση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ύλη".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι η εξαφάνιση της ύλης ενός ζεύγους σωματιδίων και η μετατροπή της σε αντίστοιχη ενέργεια που γίνεται σύμφωνα με την εξίσωση Einstein

Η εξίσωση αυτή περιγράφει την ισοδυναμία μεταξύ μάζας και ενέργειας. Η ενέργεια που απελευθερώνεται από ένα γραμμάριο ύλης είναι τεράστια και ισούται με 25 εκατομμύρια κιλοβατώρες.

Το φαινόμενο της εξαΰλωσης παρατηρήθηκε στο θάλαμο Wilsοn, όπου ποζιτρόνια που κινούνται με μικρή ταχύτητα συγκρούονται με άτομα, που έχουν μεγάλο ατομικό αριθμό και παράγεται ακτινοβολία γ.

Τα φωτόνια της ακτινοβολίας έχουν ενέργεια 0,5 ΜeV. Τα ποζιτρόνια που ελευθερώνονται από τους ατομικούς πυρήνες κινούνται ελεύθερα μόνο για 10-6 δευτερόλεπτα, γιατί συναντώνται με τα ηλεκτρόνια, που βρίσκονται στο φλοιό των ατόμων και ενώνονται μαζί τους.

Τα συσσωματώματα των ποζιτρονίων και ηλεκτρονίων εξαφανίζονται αμέσως με ταυτόχρονη απελευθέρωση ενέργειας.

Από την εξαφάνιση ενός ζεύγους ποζιτρονίου - ηλεκτρονίου απελευθερώνεται ενέργεια ίση με 1 ΜeV, όση δηλ. αντιστοιχεί στις μάζες τους, με τη μορφή δύο φωτονίων, που κινούνται με αντίθετη φορά.

Κάθε φωτόνιο έχει τη μισή από την ενέργεια που παράγεται.

Το φαινόμενο της εξαΰλωσης δεν συμβαίνει μόνον στη συνένωση ενός ποζιτρονίου και ενός ηλεκτρονίου, αλλά γενικά όταν συναντηθεί ένα σωματίδιο με ένα αντισωμάτιο.

Το αντίθετο φαινόμενο, στο οποίο παράγεται ένα ζεύγος σωματιδίων με ταυτόχρονη εξαφάνιση ενός φωτονίου, ονομάζεται Δίδυμη Γένεση.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.