Επάγγελμα

occupation


Επάγγελμα λέγεται η συγκεκριμένη εργασία που κάνει κάθε άνθρωπος, προς βιοπορισμό.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Επάγγελμα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "άγγελος".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Επαγγέλματα Ikl.jpg

Occupations-goog.gif

Γενικά


Α


Β

Γ


Δ

Ε


Ζ


Η


Θ


Ι


Κ


Λ


Μ

Ν


Ο


Π


Σ


Τ

Υ


Φ


Χ

Ω

ΕπιστημονικάΙατρικάΗ ειδίκευση κάθε ανθρώπου σε μια εργασία και την καλύτερη απόδοση της εργασίας του αυτής εξασφαλίζει και το κοινωνικό σύνολο εξυπηρετεί.

Προϊόν αυτής της ειδίκευσης, που λέγεται καταμερισμός των έργων, είναι και το επάγγελμα. Για τη λέξη επάγγελμα δεν υπάρχει ισοδύναμος όρος σε καμία γλώσσα του αρχαίου κόσμου.

Την πρωτοσυναντάμε στη σύγχρονη σημασία της στο Οξφορδιανό λεξικό της Αγγλικής το 1541.

Το επάγγελμα αποτελεί μια ασχολία που σκοπεύει να ικανοποιήσει όλες ή τις σημαντικότερες βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου και της οικογένειάς του. Με την ανάπτυξη του πολιτισμού δημιουργήθηκε πλήθος επαγγελμάτων.

Η βασική τους διάκριση είναι σε

  • εξαρτημένα και
  • ανεξάρτητα

Τα ανεξάρτητα επαγγέλματα είναι αυτά στα οποία σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου δεν υπάρχει, ενώ το άτομο εργάζεται για λογαριασμό του εαυτού του.

Τέτοια είναι τα επαγγέλματα

  • του βιοτέχνη,
  • του έμπορου κ.ά

Ιδιαίτερη κατηγορία επαγγελμάτων αποτελούν τα ελεύθερα επαγγέλματα, που διακρίνονται από την παροχή κυρίως πνευματικής εργασίας.

Τέτοια επαγγέλματα είναι του ιατρού, του δικηγόρου κλπ.

Ανάλογα με το είδος της εργασίας κάθε επαγγέλματος, διακρίνουμε αυτά σε

  • επαγγέλματα χειρωνακτικά και
  • επαγγέλματα πνευματικά.

Επίσης άλλη μια διάκριση διαχωρίζει τα επαγγέλματα, ανάλογα με το αν έχει ο κανένας τη δυνατότητα να ασκήσει αυτά ή όχι, σε

  • κλειστά και
  • ανοικτά ή ελεύθερα επαγγέλματα.

Κλειστό λέγεται το επάγγελμα που η άσκησή του απαιτεί την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων από τον υποψήφιο να το ασκήσει. Για λόγους κυρίως κοινωνικού συμφέροντος δεν επιτρέπεται η άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων πέρα από έναν αριθμό.

Ανοικτό επάγγελμα είναι εκείνο για το οποίο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην άσκησή του.

Σήμερα, με την ολοένα εξελισσόμενη τεχνολογία, έχουν δημιουργηθεί επαγγέλματα που ούτε στη φαντασία των ανθρώπων υπήρχαν πριν από 50 έτη, ενώ έχουν χαθεί άλλα που η άσκησή τους βοήθησε πολλούς ανθρώπους να επιζήσουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χιλιετίας.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι τα επαγγέλματα έχουν την τάση να παρακολουθούν την εξέλιξη και να προσαρμόζονται με αυτήν.

Έχει υπολογιστεί ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το 25% των εργαζόμενων θα αναγκαστούν να αλλάξουν επάγγελμα, αν δεν θέλουν να περιέλθουν σε ανεργία και να βρεθούν προ των δύσκολων συνθηκών που δημιουργεί αυτή.

Για να αντιμετωπιστούν παρόμοιες καταστάσεις, γίνεται σήμερα προσπάθεια επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων και στροφή τους σε επαγγέλματα που, όχι μόνο ταιριάζουν καλύτερα στις κλίσεις και το ταλέντο των ενδιαφερόμενων, αλλά και είναι ταυτόχρονα και επαγγέλματα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, τόσο στον επιστημονικό ή τεχνικό, όσο και στο μισθολογικό (οικονομικό) τομέα.

Η προσπάθεια αυτή ξεκινά από τα κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κράτος. Έτσι μόνο θα αποφεύγονται οι δυσάρεστες καταστάσεις και το κράτος θα μπορεί να βαδίζει το δρόμο της οικονομικής του ανάπτυξης.

Μερικά Επαγγέλματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ο

Π

Σ

Τ

Φ

Χ

Υ

Ω

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.