FANDOM


Επίδρασις Coriolis

Coriolis Interaction


Forces-Coriolis-01-goog

Επίδραση Coriolis

Forces-Coriolis-02-goog

Επίδραση Coriolis

Inertial-Frame-06-goog

Στρεφόμενο Σύστημα Αναφοράς.

- Ένα είδος Φυσικής Επίδρασης.

ΕισαγωγήEdit

Ikl Επιδράσεις Ikl
Είδη
Α. Ως προς
το αποτέλεσμα
Β. Ως προς
την αιτία
α. Πεδιακές
(ή θεμελιώδεις)
β. Εφαπτικές
(ή παράγωγες)
(ή αλλιώς, αντίσταση
στερεής επιφάνειας)
(π.χ. τριβή)
Γ. Ως προς την
ύπαρξη «πρόκλησης»
Δ. Ως προς
το περιβάλλον

Στα σώματα που κινούνται σε σχέση με περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς, εκτός της φυγοκέντρου δύναμης, εμφανίζεται και η δύναμη Coriolis.

Για τη μελέτη του φαινομένου εκτελούμε το παρακάτω πείραμα.

Στο κέντρο μίας περιστρεφόμενης οριζόντιας τραπέζης είναι στερεωμένο ένα όπλο το οποίο πυροβολεί έτσι ώστε το βλήμα να εκτοξεύεται σε οριζόντια διεύθυνση.

Παρατηρούμε ότι το βλήμα δεν φθάνει στο σημείο Α (στο σημείο που θα έφθανε αν η τράπεζα δεν περιστρεφόταν) αλλά σε ένα σημείο δεξιότερα.

  • Ένας εξωτερικός Ακίνητος Παρατηρητής βλέπει το βλήμα να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά γιατί δεν ασκείται σε αυτό καμία δύναμη (θεωρούμε την επίδραση της βαρύτητας αμελητέα). Το βλήμα δεν φθάνει στο σημείο Α εξ αιτίας της περιστροφής του τραπεζίου.
  • Όμως, για έναν στρεφόμενο παρατηρητή (που περιστρέφεται μαζί με το τραπέζιο) το βλήμα διαγράφει καμπύλη τροχιά, οπότε πρέπει να υποθέσει ότι ασκείται σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην ταχύτητά του. Η δύναμη αυτή ονομάζεται δύναμη Coriolis.

Στη δύναμη Coriolis οφείλονται μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως ο σχηματισμός κυκλώνων. Επίσης στο φαινόμενο Coriolis βασίσθηκε και ο Foucault για να αποδείξει την περιστροφή της Γης περί από τον άξονά της, χρησιμοποιώντας το εκκρεμές του.

Φυσικά ΜεγέθηEdit

Δύναμη CoriolisEdit

Φυσικοί ΝόμοιEdit

Νόμος ?Edit

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.