Science Wiki
Advertisement

Επικοινωνία

Communication


Επικοινωνία καπνός

Επικοινωνία

Ασύρματη Επικοινωνία

Επικοινωνία Τηλεπάθεια

Συνεργασία Αμοιβαιότητα Συννενόηση Επικοινωνία

Διερμηνεία Επικοινωνία Γλώσσα Μετάφραση Αποκρυπτογράφηση

- Μία διαδικασία

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "επικοινωνία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κοινωνία".

Ορισμός[]

Είναι η διαδικασία αποστολής ενός μηνύματος από έναν αποστολέα σε ένα δέκτη.

Εισαγωγή[]

Η επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός (άνθρωπος ή ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα σε ένα δέκτη (άνθρωπος,ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά του (Μπουραντάς, 1992).

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία συναλλαγής μηνυμάτων.

Η επικοινωνία δεν είναι απαραίτητα επικοινωνία μεταξύ ανθρωπίνων όντων, αλλά κάθε οργανισμού ή μηχανής που είναι σε θέση να λάβει και να στείλει μηνύματα ή σήματα.

Η τηλεπικοινωνία είναι η επέκταση της ανθρώπινης επικοινωνίας από απόσταση. Στην πράξη συμπεριλαμβάνει και τις έννοιες της κωδικοποίησης, της μετάδοσης και των απωλειών και σφαλμάτων που υπεισέρχονται, έτσι ώστε ο όρος «τηλεπικοινωνία» καλύπτει όλες τις μορφές επικοινωνίας εξ αποστάσεως μαζί με τις απαραίτητες μετατροπές.

Η ικανότητα επικοινωνίας στην σύγχρονη κοινωνία θεωρείται κυρίαρχο προσόν. Είναι δεξιότητα που αναπτύσσεται και επηρεάζει ικανότητες και γνώσεις προς επίτευξη σκοπών και στόχων.

Η επικοινωνία κάνει τα πράγματα απλούστερα, συντομεύει χρόνους, διευρύνει γνώσεις και ορίζοντες. Ανθρωποι που δεν έχουν την ανάγκη για επικοινωνία, δεν αναπτύσσονται έχουν μειωμένο αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση, περνούν στο περιθώριο.

Η επικοινωνία θεωρείται απαραίτητη ανάγκη για το ανθρώπινο είδος καθόσον αποτελεί κοινωνικό ον.

Μερικές φορές συμβαίνει και αντίστροφα. Ατομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση αποφεύγουν την επικοινωνία στερώντας απο τον εαυτό τους την ευκαιρία για ανάπτυξη και βελτίωση της αυτοεκτίμησής τους.

Ενας άνθρωπος που επικοινωνεί συνήθως είναι πιό καλλιεργημένος.

Η επικοινωνία χαρακτηρίζεται ως πολύπλευρη διότι δεν μπορεί να οριστεί μόνο με έναν ορισμό.

Επίσης παρομοιάζεται με καλειδοσκόπιο που σε αυτό βλέπουμε κάθε φορά μια διαφορετική όψη με διαφορετικά χρώματα.

Ταξινομία[]

Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές επικοινωνίας:

  • Προφορική Επικοινωνία
  • Νευματική Επικοινωνία (Νοηματική)
  • Γραπτή Επικοινωνία

Επίσης η επικοινωνία μπορεί να είναι:

  • Αυθόρμητη και φυσική.
  • Προσχεδιασμένη, προσεκτικά και συνειδητά κωδικοποιημένη.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement