Science Wiki
Advertisement

Επικούρειοι Φιλόσοφοι

Epicureans


Επίκουρος, ο μέγας φιλόσοφος

Φιλοσοφία
Φιλόσοφοι Γης
Φιλόσοφοι Χιλιετιών Γης
Φυσικοί Φιλόσοφοι Γης
Πλατωνικοί Φιλόσοφοι Γης
Περιπατητικοί Φιλόσοφοι Γης
Επικούρειοι Φιλόσοφοι Γης
Ηδονικοί Φιλόσοφοι Γης
Κυνικοί Φιλόσοφοι Γης
Στωικοί Φιλόσοφοι Γης
Σκεπτικοί Φιλόσοφοι Γης
Υλιστές Φιλόσοφοι Γης
Ιδεαλιστές Φιλόσοφοι Γης
Υπαρξιστές Φιλόσοφοι Γης
Θετικιστές Φιλόσοφοι Γης
Φιλόσοφοι Αρχαίας Εποχής
Αρχαία Εποχή

Είναι οι φιλόσοφοι που είναι οπαδοί του Επικουρισμού.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Επικούρειοι" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " Επίκουρος".

Επικουρική Φιλοσοφία[]

Γυναίκες Επικούρειοι Φιλόσοφοι
Επικούρειοι Φιλόσοφοι Γης
Επικουρισμός

Αρχαιοελληνικό Περιβάλλον

Αρχαιοελληνικό Περιβάλλον

Αρχαιοελληνικό Περιβάλλον

Οι Επικούρειοι:

 • Συνέδεσαν τον υλισμό με την δημοκρατία και τον ιδεαλισμό με την αριστοκρατία.
 • Υποστήριζαν τη λογική χρήση των αισθησιακών απολαύσεων και δίδασκαν για την τάση του ανθρώπου να γίνει ευδαίμων.
 • ”την ηδονήν αρχήν και τέλος λέγομεν είναι του μακαρίως ζην”,
 • ”ηδέως ζην» αλλά και
 • «φρονίμως και καλώς και δικαίως διάγειν».
 • Κρατήθηκαν μακριά από μάταιες φιλοδοξίες.
 • Δεν απέδιδαν την οργάνωση του κόσμου σε ένα θείο δημιουργό.
 • Υποστήριζαν τον τυχαίο σχηματισμό των ουράνιων σωμάτων και την ύπαρξη των θεών (ως υλικών όντων).
 • Στόχευαν στην αναμόρφωση των θεών, διέκριναν την πόλη και τη θρησκεία και δεν πίστευαν στους θεούς της Πόλης.
 • Έδωσαν εξηγήσεις για την σκέψη, την βούληση και την λειτουργία της μνήμης.
 • Χρησιμοποίησαν την ποίηση ως μέσο έκφρασης φιλοσοφικών ιδεών.
 • Πίστευαν στην αξία ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής στον οποίο κυριαρχεί η βεβαιότητα ενώ όλες οι μη φυσικές επιθυμίες οφείλονται σε πλάνη και θα έπρεπε να εξαλειφθούν.

Επικούρειος "Κήπος"[]

Επικούρεια Ουτοπία, η χώρα της ευδαιμονίας.

- Αγοράστηκε το 306 π.Χ.

- Ήταν η σχολή του Επίκουρου και των Επικούρειων,

- ζούσαν εκεί με απλότητα και εγκράτεια,

- συζητούσαν, διάβαζαν και έγραφαν,

- δεν υπήρχαν κύκλοι μαθημάτων και υποχρεωτικές οικονομικές εισφορές,

- ενισχύονταν οικονομικά από πωλήσεις βιβλίων, χορηγίες

- εξασφάλιζε το πλαίσιο για την ανάπτυξη φιλίας. Η φιλία ήταν πνευματικός δεσμός του Κήπου,

- υπήρχε συμμετοχή ατόμων από όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλων των μορφωτικών επιπέδων.

Επικούρεια Ηδονή[]

Επικούρεια γυναίκα. Ο επικούρειος έρωτας δεν έχει ενοχές αλλά ούτε και υπερβολές.

- η έλλειψη σωματικού η ψυχικού πόνου

- αρχή και σκοπός της ευτυχισμένης ζωής

- στοιχείο του ευδαίμονος βίου

- “πρωταρχικό έμφυτο αγαθό”

- αντικείμενο κάθε επιθυμίας

- θεμελιακό είδος συναισθημάτων που προκαλούνται από την ικανοποίηση επιθυμιών, πόθων, ορμών της σάρκας και του πνεύματος (ευχαρίστηση, «αταραξία», αγαλλίαση).

Επικούρειο ”λάθε βιώσας”[]

- Αποχή από τη δημόσια ζωή (εξ αιτίας της αντιπαλότητας, της διαπλοκής και των υποκριτικών ανθρώπινων σχέσεων ),

- Ζήσε τη ζωή σου απαρατήρητα, έχε αθόρυβη ζωή, διαφύλαξε την ψυχική σου γαλήνη.

Επίκουρος 341 - 270[]

Επίκουρος, ο ιδρυτής του Επικουρισμού, της φιλοσοφίας της ευδαιμονίας.

Η φιλοσοφία του υπηρετεί τη ζωή με σκοπό να φέρει τη γαλήνη και την ευτυχία.

Ανακάλυψε τον περιορισμό που υπάρχει στις ανθρώπινες επιθυμίες και διακύρηξε την απαξίωση των μάταιων η κενών (μη φυσικών, ούτε αναγκαίων) επιθυμιών.

 • Υποστήριζε ότι:

- η ψυχή δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη από το σώμα

- όλες οι αισθήσεις είναι αληθινές

- «η αίσθηση δεν είναι αποκλειστική ιδιότητα της ψυχής αλλά της ένωσης σαρκός και ψυχής» .

 • Θεωρούσε:

-πραγματική πηγή της γνώσης τις αισθήσεις

- κριτήρια της αλήθειας τις αντιλήψεις των αισθήσεων, τα αισθήματα, τις έννοιες (προλήψεις) και τα συναισθήματα (πάθη).

- ύψιστο αγαθό την «αταραξία».

 • Eπικέντρωνε το ενδιαφέρον του στο άτομο (όπως όλες οι μετά αριστοτελικές σχολές σκέψης).

Οικοδόμησε το δικό του φιλοσοφικό σύστημα.

Eπηρέασε όχι μόνο τον βίο και τη σκέψη Ελλήνων και Ρωμαίων αλλά και εκείνων που ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμό τους η ήταν υπό την κυριαρχία τους.

Επικούρεια Εργογραφία[]

Αρχαιοελληνίδα γυναίκα.

Αρχαιοελληνίδα γυναίκα.

Συνέγραψε 300 κυλίνδρους-

 • «Περί φύσεως» 37 βιβλία-
 • «Περί ατόμων και κενού»-
 • «Περί έρωτος»-
 • «Επιτομή των προς τους φυσικούς»-
 • «Προς τους Μεγαρικούς»-
 • «Διαπορίαι»-
 • «Κύριαι δόξαι»-
 • «Επικούρου προσφώνησις»-
 • «Περί αιρέσεων και φυγών»-
 • «Διαθήκη»- «Μητρόδωρος» 5 βιβλία-
 • «Περί τέλους»-
 • «Περί κριτηρίων η Κανών»-
 • «Χαιρέδημος»-
 • «Περί θεών»-
 • «Περί οσιότητος»-
 • «Ηγισιάναξ»-
 • «Περί βίων» 4 βιβλία-
 • «Περί δικαιοπραγίας»-
 • «Νεοκλής προς Θεμίσταν»-
 • «Συμπόσιον»-
 • «Ευρύλοχος προς Μητρόδωρο»-
 • «Περί οράν»-
 • «Περί της εν τω ατόμω γωνίας»-
 • «Περί αφής»-
 • «Περί ειμαρμένης»-
 • «Περί παθών δόξαι προς Τιμοκράτην»-
 • «Προγνωστικόν»-
 • «Προτρεπτικός»-
 • «Περί ειδώλων»-
 • «Περί φαντασίας»-
 • «Αριστόβουλος»-
 • «Περί μουσικής»-
 • «Περί δικαιοσύνης και των άλλων αρετών»-
 • «Περί δώρων και χάριτος» -
 • «Πολυμήδης»-
 • «Τιμοκράτης» 3 βιβλία-
 • «Αντίδωρος» 2 βιβλία-
 • «Περί νόσων δόξαι προς Μϊθρην»-
 • «Καλλιστόλας»-
 • «Περί βασιλείας»-
 • «Αναξιμένης»-
 • «Επιστολαί».

Μητρόδωρος, 330-277, Λάμψακος[]

Ο πρώτος μετά τον Επίκουρο.

 • «Περί ευγενείας»-
 • «Προς τους ιατρούς» 3 βιβλία-
 • «Περί αισθήσεων»-
 • «Προς Τιμοκράτην»-
 • «Περί μεγαλοψυχίας»-
 • «Περί της Επικούρου αρρωστείας»-
 • «Προς τους διαλεκτικούς»-
 • «Προς τους σοφιστάς» 9 βιβλία»-
 • «Περί της επί σοφίαν πορείας»-
 • «Περί της μεταβολής»-
 • «Περί πλούτου»-
 • «Προς Δημόκριτο».

Άλλοι Επικούρειοι[]

Αρχαιοελληνικό Περιβάλλον. Καλλιτεχνική Αναπαράσταση

Αρχαιοελληνικό Περιβάλλον. Καλλιτεχνική Αναπαράσταση

Αρχαιοελληνίδα γυναίκα.

 • Πολύαινος, Λάμψακος, Μαθηματικός
 • Έρμαχος: 271-240, Μυτιλήνη («Επιστολικά περί Εμπεδοκλέους» 22 βιβλία- «Περί των μαθημάτων»- «Προς Πλάτωνα»- «Προς Αριστοτέλη»).
 • Λεοντεύς, Λάμψακος, η σύζυγος Θεμίστα και ο γιός τους υπήρξαν Επικούρειοι.
 • Πολύστρατος: 240 -210, διάδοχος του Έρμαρχου.
 • Διονύσιος: 210 – 180
 • Βασιλείδης 180 – 150 - στροφή του Κήπου στα μαθηματικά
 • Θέσπις
 • Απολλόδωρος – Κηποτύραννος: 150 – 120 π.Χ. (έγραψε 400 βιβλία και τη βιογραφία του Επίκουρου)
 • Ζήνων 120 – 78 («Περί θεών» «Περί ευσεβείας» )
 • Δημήτριος, Λάκωνας 120 – 90 π.Χ. («Περί ρητορικής»- «Περί Γεωμετρίας»- «Προς Πολυαίνου απορίας»- «Περί τινων συζητηθέντων κατά δίαιταν»)
 • Κολώτης, Λάμψακος
 • Ιδομενεύς, Λάμψακος
 • Διογένης|, Ταρσός («Διαλεκτές Διαλέξεις»)
 • Ωρίων
 • Φαίδρος, 1ος αιών («Περί θεών», Το αντιγράφουν ο Κικέρων –De natura deorum- και ο Φιλόδημος «Περί ευσεβείας»)
 • Σίρων
 • Πάτρων
 • Φιλόδημος από τα Γάδαρα της Παλαιστίνης (Μαθητής του Ζήνωνα - «Περί οργής» - «Περί παρρησίας» Aναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Διορθώνει δεν κατευθύνει την προσωπικότητα. Δεν εκθέτει το μαθητή). (Μεταξύ των 1800 παπύρων-κυλίνδρων του Herculanum – Ηράκλειου, σημαντικό μέρος ανήκει στο Φιλόδημο).
 • Νεοκλής, Χαιρέδημος, Αριστόβουλος ( αδελφοί του Επίκουρου)
 • Ηρόδοτος (ατομική φυσική)
 • Πυθοκλής (ουράνια φαινόμενα)
 • Μενοικεύς (επιστολή με περιεχόμενο παραίνεση στη φιλοσοφία, τρείς επιστολές).
 • Νικάνωρ
 • Αμυνόμαχος
 • Τιμοκράτης Δημητρίου (κληρονόμοι και εκτελεστές της διαθήκης του Επίκουρου).
 • Μιθρής
 • Μυς, δούλος απελευθερωθείς
 • Νικίας, δούλος απελευθερωθείς

Σχολάρχες του Κήπου[]

 • Έρμαχος. Υιος του Αγεμόρτου από τη Μυτιλήνη, φίλος του φιλοσόφου από την εποχή που δίδασκε στην Λέσβο. Η διαδοχή αυτή έγινε κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του Επίκουρου, όπως αυτό φαίνεται στη διαθήκη του, στην οποία φαίνεται ότι μερίμνησε έτσι ώστε ο Κήπος να συνεχίσει να υπάρχει και μετά από αυτόν, δίνοντας την οδηγία να συνεχίσουν οι κληρονόμοι του να μεταβιβάζουν τον Κήπο, όσο αυτό είναι δυνατόν να γίνεται, σε όσους θα συνεχίσουν την φιλοσοφία του. Διετέλεσε σχολάρχης του Κήπου από το 270 έως το 240 π.Χ.

Επόμενοι σχολάρχες:

 • Πολύστρατος, σχολάρχης του Κήπου από το 240 έως το 210 π.Χ.
 • Διονύσιος, σχολάρχης του Κήπου από το 210 έως το 180 π.Χ.
 • Βασιλείδης, σχολάρχης του Κήπου από το 180 έως το 150 π.Χ.
 • Πρώταρχος. Επικούρειος φιλόσοφος που άκμασε τον 2o αι. π.Χ. Διαδέχθηκε στη σχολαρχία των ομοϊδεατών του τον Βασιλείδη. Διάδοχός του ήταν ο Απολλόδωρος.
 • Απολλόδωρος, σχολάρχης του Κήπου από το 150 έως το 120 π.Χ. (συνέγραψε τετρακόσια βιβλία)
 • Δημήτριος, Λάκων, σχολάρχης του Κήπου από το 120 έως το 90 π.Χ.
 • Ζήνων Σιδώνιος, σχολάρχης του Κήπου από το 90 έως το 78 π.Χ.
 • Φαίδρος, σχολάρχης του Κήπου από το 78 έως το 70 π.Χ.
 • Πάτρων, σχολάρχης του Κήπου από το 70 π.Χ. έως ?

Στα μετέπειτα έτη είναι γνωστό ότι η επικούρεια σχολή βρίσκονταν σε λειτουργία και μάλιστα είχε λάβει σημαντική βοήθεια κατά το έτος 121 μ.Χ. επί αυτοκράτορα Αδριανού.

Σχολάρχες του Κήπου κατά τα έτη 121-125 μ.Χ.:

 • Ποπίλιος Θεότιμος
 • Ηλιόδωρος

Εταίρες Επικούρειες[]

Αρχαιοελληνίδα γυναίκα.

Αρχαιοελληνίδα γυναίκα.

Αρχαιοελληνίδα γυναίκα.

Αρχαιοελληνίδα γυναίκα.

 • Λεοντίς (Λεόντιον)
 • Μάμμαρις (Μαμμάριον)
 • Ηδεία Ηδεία
 • Ερωτίς (Ερώτιον)
 • Νικιδία (Νικίδιον)
 • Δημηλάτα

Στον Κήπο δεν υπήρχαν διακρίσεις ανάμεσα σε ελεύθερους και δούλους αλλά και ανάμεσα σε γυναίκες (εταίρες ή όχι).

Μεταγενέστεροι Επικούρειοι[]

 • Ηγησιάναξ Κολοφώνιος
 • Ανάξαρχος
 • Ζηνοκράτης
 • Διονύσιος ο Μεταθέμενος (3ος αιώνας)
 • Τίτος Πομπώνιος
 • Αττικός (Ρωμαίος Επικούρειος, στενός φίλος του Κικέρωνα).
 • Οράτιος

Φιλικοί προς τον Κήπο[]

 • Kικέρων 106 – 43

(O αξιολογότερος ρήτορας και πεζογράφος της Ρώμης. Μορφώθηκε από Έλληνες δασκάλους σε Αθήνα και Ρώμη.

Eπικούρειος αρχικά. Αποτελεί πηγή για τον Επίκουρο και τους Επικούρειους μέσα από την κριτική του και τα συγγράμματά του.)

 • Σενέκας 4-65

(Ρωμαίος πολιτικός και φιλόσοφος, «στωικός». Παιδαγωγός του Νέρωνα που αυτοκτόνησε κατά διαταγή του Νέρωνα μετά από μια αποτυχημένη συνομωσία στην οποία συμμετείχε).

 • Μένανδρος – Γλυκέρα
 • Spinoza 1632 – 1677

”Θεολογικοπολιτική πραγματεία” ”Hθική” (δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του)

 • Νεύτων
 • Βολταίρος
 • Διδερώτος (Diderot)
 • Μάρξ

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

1) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΣΤΙΑ

2) Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΝ – ΚΟΥΚΚΙΔΑ

3) "λάθε βιώσας", Η επικούρεια τέχνη του ευ ζην, ΧΑΡΗΣ ΛΥΤΑΣ, ΚΕΔΡΟΣ

4) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΖΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Εισαγωγή: D.S. Hutchinson Eπιμέλεια: Γ. Αβραμίδης

5) Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ στον 21ο ΑΙΩΝΑ ERIC ANDERSON ΘΥΡΑΘΕΝ

6) Η ΦΙΛOΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΑΤΟΜΑ ΗΔΟΝΗ ΑΡΕΤΗ Α. ΚΟΕΝ ΘΥΡΑΘΕΝ

7) ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ Βenjamin Farrington καλβος

8) Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ A. J. FESTUGIERE Θύραθεν ΕΚΔΟΣΕΙΣ

9) Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΩΙΚΟΙ, ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ, ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ Α.Α. LONG MIET

10) ΣΤΩΙΚΟΙ, ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ και ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ R.W. SHARPLES ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

11) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Διδακτορική διατριβή ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ Εισαγωγή, μετάφραση, υπομνηματισμός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΝΩΣΗ»

12)Michel Onfray Traite d΄ atheologieGrasset et Fasquelle 2005

13) ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΕΡΕΤΤΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΡΕΤΤΑ

14) Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΧΑΪΝΡΙΧ ΣΜΙΤ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΡΕΤΤΑ

15) ΟΙ ΥΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, ΛΟΥΚΡΗΤΙΟΣ, ΠΩΛ ΝΙΖΑΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΡΕΤΤΑ

17) Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ, Τριμηνο φιλοσοφικο περιοδικό, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΡΕΤΤΑ

18) ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΡΕΤΤΑ

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement