FANDOM


Επιστήμη

Science


Hierarchy-Science-01-goog

Ιεραρχία Επιστημών

Science-Heaven-Hell-01-goog

Επιστήμη Παράδεισος Κόλαση Βιοηθική

Religion-Science-02-goog

Αθεΐα Επιστήμη

Science-Americans-Tyson-goog

Επιστημονοφοβία

Science-01-goog

Επιστήμη Επιστήμες
Φυσικές Επιστήμες Βιο-Επιστήμες Γεω-Επιστήμες Οικονομικές Επιστήμες Θεωρητικές Επιστήμες Κοινωνικές Επιστήμες Επιστήμες Υγείας
Τεχνολογία
Επιστημονικός Κλάδος Επιστημονικός Νόμος Επιστημονική Μέθοδος Επιστημονική Θεωρία Επιστημονικά Κέντρα Γης Επιστήμονες Γης

Truth-goog

Αναζήτηση της Αλήθειας

Methodology-07-goog

Μεθοδολογία Μέθοδος Μεθοδικότητα

Methodology-06-goog

Μεθοδολογία Μέθοδος Μεθοδικότητα

Scientist-01-goog

Θα μπορούσε κάποιος να πει
ότι η Επιστήμη είναι
το σύνολο της Ανθρώπινης Γνώσης για το Σύμπαν
η μεγάλη Βιβλιοθήκη του "Γνωστού"
όμως ...
η κύρια ενασχόληση των Επιστημόνων
συμβαίνει στο σύνορο
μεταξύ του "Γνωστού" και του "Αγνώστου"
Επικαθήμενοι στους ώμους Γιγάντων
(δηλ. των προηγούμενων Επιστημόνων)
ερευνούμε μέσα στο Σκότος με τα μάτια ορθάνοιχτα
όχι από φόβο
αλλά από θαυμασμό και δέος για ότι Υπάρχει.

Equations-Famous-goog

Οι διασημότερες Εξισώσεις της Επιστήμης
Πυθαγόρειο Θεώρημα Λογαριθμικός Πολλαπλασιασμός Ορισμός Παραγώγου Βαρυτικός Νόμος Νεύτωνα Σχέση Φανταστικής και Πραγματικής Μονάδας Πολυεδρικός Τύπος Euler Νόμος Κανονικής Κατανομής Κυματική Εξίσωση Μετασχηματισμός Fourier Εξίσωση Navier-Stokes Εξισώσεις Maxwell 2ος Νόμος Θερμοδυναμικής Εξίσωση Einstein Εξίσωση Schrodinger Θεώρημα Shannon-Hartley Λογιστική Απεικόνιση Εξίσωση Black-Scholes

Science-Black-Cat-goog

Επιστήμη Φυσική Μεταφυσική Θεολογία Φιλοσοφία

Science-Truth-01-goog

Επιστήμη Neil deGrasse Tyson

Science-Ignorance-01-goog

Επιστημονική Άγνοια

Scientist-02-goog

Επιστήμη Επιστήμονας

Science-Wrong-01-goog

Η λανθασμένη χρήση της Επιστήμης

- Η ανθρώπινη δραστηριότητα που έργο της είναι η επεξεργασία και η θεωρητική συστηματοποίηση της Γνώσης με σκοπό την αντίληψη της Αντικειμενικής Πραγματικότητας.

ΟρισμόςEdit

Αρχικά, επιστήμη σήμαινε εξακριβωμένη, τεκμηριωμένη, βεβαιωμένη Γνώση .

Ενδεικτικός αυτού του νοήματος είναι ο πρώτος ορισμός που γνωρίζουμε. Διατυπώθηκε ως τελική προσπάθεια (προσέγγισης της γνώσης) από τον Πλάτωνα στο γνωστό διάλογο "Θεαίτητος" (§ 202), όπου συμπερασματικά ένας από τους συνομιλητές καταλήγει:

«Έστιν ουν επιστήμη δόξα αληθής μετά λόγου» (Επιστήμη λοιπόν, δηλαδή γνώση βεβαιωμένη, είναι η γνώμη που έχουμε για την πραγματικότητα, εφόσον επαληθευτεί με λογικά θεμελιωμένα επιχειρήματα).

Επιστήμη σήμερα σημαίνει τομέα γνώσεων ομοειδών, όπου έχουν διαμορφωθεί και μέθοδοι έρευνας και κανόνες αξιοποίησης της γνώσης για τους ανθρώπους.

Ο σχετικός ορισμός είναι: "Επιστήμη" είναι σύνολο γνώσεων ομοειδών, μεθοδικά ταξινομημένων.

ΙστορίαEdit

Η ελληνική επιστήμη και η ελληνική φιλοσοφία γεννήθηκαν από κοινές επιδιώξεις: τη γνώση, την κατανόηση και την εξήγηση.

Πρώτη μεταξύ των ελληνικών σχολών είναι η ιωνική σχολή (Θαλής ο Μιλήσιος το 600 π.Χ.

Υπάρχει θεωρητικά μία αντίθεση μεταξύ της επιστήμης και η φιλοσοφίας αναφορικά με το θεμελιώδες πρόβλημα της θεωρίας της γνώσης.

Η φιλοσοφία από τη μια πλευρά επιχειρεί να καθορίσει με τα ίδια της τα μέσα τη Φύση και το αντικείμενο της επιστήμης γενικά και ειδικότερα τις επιστημονικές θεωρίες.

Η επιστήμη από την άλλη πλευρά, με την πρόοδο που επιτελεί στην πράξη, συνεχώς εκφεύγει από κάθε απόπειρα για περιορισμό της από καθωριζόμενους φιλοσοφικές περιορισμούς.

Στην Σύγχρονη Εποχή η επιστήμη είναι καθοριστική σe όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης.

Κλάδοι ΕπιστημώνEdit

ΤαξινόμησηEdit

Η επιστήμη κατηγοριοποιείται, πέραν της συνήθους ταξινόμησης σε κλάδους, και σε κατηγορίες με βάση τα ακόλουθα:

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Κόσμος που περιβάλλει το μελετούμενο αντικείμενο διακρίνεται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες:

 • Μακρόκοσμος, εφόσον το "μελετούμενο αντικειμένο" δεν είναι μεγαλύτερο από 103 μέτρα και δεν είναι μικρότερο από 10-3 μέτρα.
Αντίστοιχα, η Επιστήμη που μελετά αντικείμενα και φαινόμενα του Χώρου αυτού ονομάζεται Μακροκοσμική Επιστήμη
Παράδειγμα: Η Κλασσική Μηχανική μπορεί να θεωρηθεί ως μία "Μακροκοσμική Επιστήμη"
 • Μεγάκοσμος, εφόσον το "μελετούμενο αντικείμενο" είναι μεγαλύτερο από 103 μέτρα.
Αντίστοιχα, η Επιστήμη που μελετά αντικείμενα και φαινόμενα του Χώρου αυτού ονομάζεται Μεγακοσμική Επιστήμη
Παράδειγμα: Η Αστρονομία μπορεί να θεωρηθεί ως μία "Μεγακοσμική Επιστήμη"
 • Μικρόκοσμος, εφόσον το αντικείμενο είναι μικρότερη από 10-3 μέτρα.
Αντίστοιχα, η Επιστήμη που μελετά αντικείμενα και φαινόμενα του χώρου αυτού ονομάζεται Μικροκοσμική Επιστήμη
Παράδειγμα: Η Σωματιδιακή Φυσική μπορεί να θεωρηθεί ως μία "Μικροκοσμική Επιστήμη"

Αναλυτικότερα οι κατηγορίες έχουν ως εξής:

Δύναμη Πρόθεμα Σύμβολο Επιστημονική Κατηγορία
1024 yotta, ιοττα- Y Ιοττοεπιστήμη
1021 zetta, ζεττα- Z Ζετταεπιστήμη
1018 exa, εξα- E Εξαεπιστήμη
1015 peta, πετα- P Πεταεπιστήμη
1012 tera, τερα- T Τεραεπιστήμη
109 giga, γιγα- G Γιγαεπιστήμη
106 mega, μεγα- M Μεγαεπιστήμη
103 kilo, κιλο- K (k) -
102 hecto, εκτο- H (h) -
101 deka, δεκα- D (da) -
100 (None) (None) Μακροεπιστήμη
10-1 deci, δεκατο- d -
10-2 centi, εκατοστο- c -
10-3 milli, χιλιοστο- m -
10-6 micro, μικρο- u (μ) Μικροεπιστήμη
10-9 nano, νανο- n Νανοεπιστήμη
10-12 pico, πικο- p Πικοεπιστήμη
10-15 femto, φεμτο- f Φεμτοεπιστήμη
10-18 atto, αττο- a Αττοεπιστήμη
10-21 zepto, ζεμτο- z Ζεμτοεπιστήμη
10-24 yocto, ιοκτο- y Ιοκτοεπιστήμη

Αντίστοιχες διακρίσεις υπάρχουν και στην Τεχνολογία.

Ανάκυψη ΕπιστημώνEdit

Υπάρχει μία ιεραρχία στην ανάδυση/ανάκυψη των Επιστημών

Παγκόσμια Δήλωση για την ΕπιστήμηEdit

ΓενικάEdit

Η Δια-Ακαδημαϊκή Επιτροπή (Interacademic Panel) για θέματα επιστημών εξέδωσε δήλωση στην οποία επισημαίνει την ανεπαρκή διδασκαλία τής Θεωρίας τής Εξέλιξης τού Δαρβίνου στα σχολεία τού κόσμου προς όφελος άλλων μη επιστημονικών θεωριών για την προέλευση τού ανθρώπου.

Η επιτροπή προτρέπει εκπαιδευτικούς και γονείς να προωθούν και να προβάλλουν τη μόνη επιστημονικά ορθή θεωρία για την καταγωγή τού ανθρώπινου είδους. Το κείμενο υπογράφουν 68 Ακαδημίες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ακαδημία Αθηνών.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο τής δήλωσης των 68 Ακαδημιών (μνημείο επιστημονικής γνώσης αλλά κυρίως μεθόδου).

Η Δια-Ακαδημαϊκή Δήλωση Edit

Εμείς, οι κάτωθι υπογράφουσες Ακαδημίες των Επιστημών, πληροφορούμαστε ότι σε διάφορες περιοχές του Κόσμου, στα μαθήματα θετικών επιστημών, συγκεκριμένων δημοσίων εκπαιδευτικών συστημάτων, οι επιστημονικές αποδείξεις, τα δεδομένα και οι πειραματικώς ελέγξιμες θεωρίες, για την προέλευση και την Εξέλιξη της ζωής στον Πλανήτη, αποσιωπούνται, απορρίπτονται ή συγχέονται με μη επιστημονικά ελέγξιμες υποθέσεις.

Κάνουμε έκκληση σε όσους επηρεάζουν την Κοινή Γνώμη, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, να διδάσκονται όλοι οι μαθητές τις μεθόδους και τις ανακαλύψεις των επιστημών και να ενθαρρύνονται στην κατανόηση της επιστήμης της Φύσης. Η γνώση του φυσικού κόσμου στον οποίο ζουν παρέχει στην ανθρωπότητα τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες της και να προστατεύει τον πλανήτη.

Συμφωνούμε ότι τα ακόλουθα δεδομένα που στηρίζονται σε αποδείξεις για την προέλευση και την εξέλιξη, της Γης και της ζωής σε αυτόν τον πλανήτη αντιστοίχως, έχουν επιβεβαιωθεί από πολυάριθμες παρατηρήσεις και πειραματικά συμπεράσματα τα οποία έχουν προκύψει ανεξάρτητα, από μια πληθώρα διαφορετικών επιστημονικών κλάδων.

Ακόμη και αν υπάρχουν πολλά ανοικτά ερωτήματα για τις ακριβείς λεπτομέρειες της εξελικτικής μεταβολής, οι επιστημονικές μαρτυρίες ποτέ δεν αμφισβήτησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Σε ένα Σύμπαν το οποίο εξελίχθηκε στη σημερινή μορφή του, για περίπου 11 με 15 δισεκατομμύρια έτη, η Γη μορφοποιήθηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια έτη.
 2. Από τη μορφοποίησή της η Γηγεωλογία της και τα περιβάλλοντά της) μεταβλήθηκε υπό την επενέργεια πολυάριθμων φυσικών και χημικών επιδράσεων και συνεχίζει να μεταβάλλεται ακόμη.
 3. Η ζωή εμφανίστηκε στη Γη πριν από περίπου 2,5 δισεκατομμύρια έτη. Αμέσως μετά, η εξέλιξη των φωτοσυνθετικών οργανισμών κατέστησε δυνατή, πριν 2 δισεκατομμύρια έτη τουλάχιστον, την αργή μετατροπή της ατμόσφαιρας, σε μια ατμόσφαιρα που περιείχε σημαντικές ποσότητες οξυγόνου. Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης εκτός από την απελευθέρωση του οξυγόνου που αναπνέουμε, αποτελεί την ύστατη πηγή δεσμευμένης ενέργειας και τροφής, από τα οποία εξαρτάται η ζωή του ανθρώπου στον πλανήτη.
 4. Η ζωή, αμέσως μετά την εμφάνισή της στον πλανήτη, έλαβε διάφορες μορφές που όλες εξελίσσονται με διαδικασίες που η Παλαιοντολογία και οι σύγχρονες βιολογικές και βιοχημικές επιστήμες έχουν περιγράψει και επιβεβαιώσει ανεξάρτητα η μια από την άλλη, με ολοένα αυξανόμενη ακρίβεια. Η κοινότητα της δομής του γενετικού κώδικα σε όλους τους οργανισμούς που ζουν σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, υποδηλώνει ξεκάθαρα την κοινή αρχέγονη προέλευσή τους.

Επίσης δηλώνουμε στην ακόλουθη διακήρυξη, αναφορικά με τη φύση της επιστήμης σε σχέση με τη διδασκαλία της εξέλιξης και ευρύτερα με τη διδασκαλία οποιουδήποτε πεδίου της επιστημονικής γνώσης, ότι:

Η επιστημονική γνώση προέρχεται από μια μέθοδο έρευνας της φύσης του Σύμπαντος που έχει αποδειχθεί επιτυχής και χαρακτηρίζεται από μεγάλη συνέπεια.

Η επιστήμη εστιάζει

 • (i) στην παρατήρηση του φυσικού κόσμου και
 • (ii) στη διατύπωση ελέγξιμων και αναιρέσιμων υποθέσεων από τις οποίες προκύπτουν βαθύτερες ερμηνείες των παρατηρήσιμων φαινομένων.

Όταν τα δεδομένα είναι ακαταμάχητα, διατυπώνονται επιστημονικές θεωρίες που τα ερμηνεύουν και τα εξηγούν, ενώ επίσης προβλέπουν τις πιθανές δομές και τις διαδικασίες φαινομένων που ακόμη δεν έχουν παρατηρηθεί.

Η ανθρώπινη κατανόηση των εννοιών της αξίας και του σκοπού της ζωής είναι εκτός του πεδίου των επιστημών της Φύσης και της Ζωής.

Ωστόσο, ένας αριθμός από επιμέρους τομείς –επιστημονικός, κοινωνικός, φιλοσοφικός, θρησκευτικός, πολιτισμικός και πολιτικός- συνεισφέρουν σε αυτήν.

Αυτά τα διαφορετικά πεδία οφείλουν το ένα στο άλλο αμοιβαίο σεβασμό, έχοντας το καθένα επίγνωση της περιοχής δράσης του και των περιορισμών του.

Η επιστήμη αν και γνωρίζει τους τρέχοντες περιορισμούς της, είναι επιδεκτική τροποποιήσεων και υπόκειται σε διορθώσεις και επεκτάσεις, όταν εμφανίζονται νέα θεωρητικά και πειραματικά δεδομένα.

Επιστημονική ΗθικήEdit

Από απλοϊκή σκοπιά, ο επιστήμονας βαρύνεται με πολύμορφη ευθύνη για τη γνώση που κατά κάποιον τρόπο παράγει και οφείλει να προβλέπει οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο που θα μπορούσε να προέλθει από τη χρήση της - ή την κατάχρησή της - στο μέλλον για τον άνθρωπο και για την οικουμένη.

Πρέπει να αποφασίζει με άγρυπνη συνείδηση και υπευθυνότητα εάν τα αποτελέσματα των ερευνών του πρέπει τελικά να εφαρμοσθούν.

Κάθε επιστημονικό επίτευγμα πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο ως γνωστική ή υλική κατάκτηση, αλλά και για το αν θα αποβεί ευεργετικό ή επιζήμιο, ή και καταστρεπτικό, για την ύπαρξη του ανθρώπου.

Τον έλεγχο αυτό ουδείς άλλος μπορεί ή επιτρέπεται να επιβάλλει στη συνειδητή ελευθερία του επιστήμονα παρά μόνον η συναίσθηση της ανθρώπινης και γενικά της κοινωνικής του ευθύνης.

Ωστόσο όλα τα παραπάνω δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα.

Κατ' αρχάς, οι αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση από τη σύγχρονη τεχνολογία επιστημονικών γνώσεων και ανακαλύψεων δεν λαμβάνονται από τους ερευνητές ούτε και κανείς ενδιαφέρεται για στη σύμφωνη γνώμη τους.

Δεύτερον οι πολλαπλές συνέπειες από τη χρήση των επιστημονικών ανακαλύψεων είναι εντελώς αδύνατον να υπολογισθούν ούτε καν να προσεγγισθούν.

Για τούτο, συχνά οι στόχοι μιας ερευνητικής πορείας διασπείρονται.

Σχεδόν όλοι οι ερευνητές, όπως ο Henri Becquerel, ο Heinrich Hertz και άλλοι ισάξιοί τους, δεν μπόρεσαν να προβλέψουν τις πρακτικές εφαρμογές των ανακαλύψεών τους. Και ο Oppenheimer, όταν πληροφορήθηκε την καταστροφή της Χιροσίμα, ένιωσε τύψεις συνειδήσεως, διότι είχε τόσο αποφασιστικά συμβάλει στη διάσπαση του ατόμου, που βέβαια δόξασε και την επιστήμη και το όνομά του, αλλά ταυτόχρονα τερμάτισε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Και αργότερα, ο Χάιντεγκερ, όταν πληροφορήθηκε την άλωση του γενετικού κώδικα του ανθρώπου, είπε πως «τώρα μόνο ένας Θεός μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα».

Ωστόσο εντελώς φιλολογικά ο τελικός σκοπός της επιστήμης πρέπει να είναι ο εξανθρωπισμός της ζωής και ως σκοπός της ζωής ο εξανθρωπισμός της επιστήμης, ώστε να υπηρετείται ο Ανθρωπος. Διότι μόνο με αυτή την στοχοθέτηση μπορεί να αντιμετωπιστεί ο υλισμός και ο υπέρμετρος ευδαιμονισμός που κυριαρχεί και ορίζει την Σύγχρονη Εποχή.

ΥποσημειώσειςEdit

Οι Ακαδημίες Edit

 1. Albanian Academy of Sciences - Αλβανία
 2. National Academy of Exact, Physical and Natural Sciences, Argentina - Αργεντινή
 3. Australian Academy of Science - Αυστραλία
 4. Austrian Academy of Sciences - Αυστρία
 5. Bangladesh Academy of Sciences - Μπαγκαντές
 6. The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium - Βέλγιο
 7. Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina - Βοσνία
 8. Brazilian Academy of Sciences - Βραζιλία
 9. Bulgarian Academy of Sciences - Βουλγαρία
 10. RSC: The Academies of Arts, Humanities and Sciences of Canada - Καναδάς
 11. Academia Chilena de Ciencias - Χιλή
 12. Chinese Academy of Sciences - Κίνα
 13. Academia Sinica, China, Taiwan - Ταιβάν
 14. Colombian Academy of Exact, Physical and Natural Sciences - Κολομβία
 15. Croatian Academy of Arts and Sciences - Κροατία
 16. Cuban Academy of Sciences - Κούβα
 17. Academy of Sciences of the Czech Republic - Τσεχία
 18. Royal Danish Academy of Sciences and Letters - Δανία
 19. Academy of Scientific Research and Technology, Egypt - Αίγυπτος
 20. Academie des Sciences, France - Γαλλία
 21. Union of German Academies of Sciences and Humanities - Γερμανία
 22. The Academy of Athens, Greece - Ελλάδα
 23. Hungarian Academy of Sciences - Ουγγαρία
 24. Indian National Science Academy - Ινδία
 25. Indonesian Academy of Sciences - Ινδονησία
 26. Academy of Sciences of the Islamic Republic of Iran - Ιράν
 27. Royal Irish Academy - Ιρλανδία
 28. Israel Academy of Sciences and Humanities - Ισραήλ
 29. Accademia Nazionale dei Lincei, Italy - Ιταλία
 30. Science Council of Japan - Ιαπωνία
 31. Kenya National Academy of Sciences - Κένυα
 32. National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic - Κιρκιζία
 33. Latvian Academy of Sciences
 34. Lithuanian Academy of Sciences - Λιθουανία
 35. FYROM Academy of Sciences and Arts
 36. Academia Mexicana de Ciencias - Μεξικό
 37. Mongolian Academy of Sciences - Μογγολία
 38. Academy of the Kingdom of Morocco - Μαρόκο
 39. The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences - Ολλανδία
 40. Academy Council of the Royal Society of New Zealand - Νέα Ζηλανδία
 41. Nigerian Academy of Sciences - Νιγηρία
 42. Pakistan Academy of Sciences - Πακιστάν
 43. Palestine Academy for Science and Technology
 44. Academia Nacional de Ciencias del Peru - Περού
 45. National Academy of Science and Technology, The Philippines
 46. Polish Academy of Sciences
 47. Academie des Sciences et Techniques du Senegal
 48. Serbian Academy of Sciences and Arts
 49. Singapore National Academy of Sciences
 50. Slovak Academy of Sciences
 51. Slovenian Academy of Sciences and Arts
 52. Academy of Science of South Africa
 53. Royal Academy of Exact, Physical and Natural Sciences of Spain
 54. National Academy of Sciences, Sri Lanka
 55. Royal Swedish Academy of Sciences
 56. Council of the Swiss Scientific Academies
 57. Academy of Sciences, Republic of Tajikistan
 58. The Caribbean Academy of Sciences
 59. Turkish Academy of Sciences
 60. The Uganda National Academy of Sciences
 61. The Royal Society, UK
 62. US National Academy of Sciences
 63. Uzbekistan Academy of Sciences
 64. Academia de Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales de Venezuela
 65. Zimbabwe Academy of Sciences
 66. African Academy of Sciences
 67. The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS)
 68. The Executive Board of the International Council for Science (ICSU)

Ειδική ΙστογραφίαEdit

"Αντιπολιτευτικό Ρητό"Edit

Η Επιστήμη

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.