Science Wiki
Advertisement

Επιστημονική Μέθοδος

[1]


Επιστήμη Επιστήμες Φυσικές Επιστήμες Βιο-Επιστήμες Γεω-Επιστήμες Οικονομικές Επιστήμες Θεωρητικές Επιστήμες Κοινωνικές Επιστήμες Επιστήμες Υγείας
Τεχνολογία
Επιστημονικός Κλάδος Επιστημονικός Νόμος Επιστημονική Μέθοδος Επιστημονική Θεωρία Επιστημονικά Κέντρα Γης Επιστήμονες Γης

- Είναι μία μέθοδος

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Επιστημονική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "επιστήμη".

Περιγραφή[]

Το έτος 1620 εξέφρασε ο 'Αγγλος φιλόσοφος Francis Bacon (Μπέικον, Βάκων, 1561-1626) την άποψη ότι η Παραγωγική Λογική (deductive logic) του Αριστοτέλη είναι κατάλληλη για τα Μαθηματικά, όχι όμως και για τις πειραματικές επιστήμες.

Οι νόμοι της επιστήμης έπρεπε να διατυπώνονται επαγωγικά (inductive), ως γενικεύσεις πολλών επαναλαμβανόμενων παρατηρήσεων και/ή πειραμάτων. Αυτή την εποχή διατυπώθηκε ο κανόνας που ισχύει χωρίς περιορισμούς μέχρι σήμερα ότι, κάθε πείραμα πρέπει να είναι επαναλήψιμο με ίδιες συνθήκες σε άλλο τόπο και χρόνο και να καταλήγει στα ίδια αποτελέσματα.

Περίπου 3,5 αιώνες μετά τις τεχνολογικές «φαντασιώσεις» του Roger Bacon (1214-1294) υλοποίησε ο Francis Bacon το άλμα από την οραματιστική αντίληψη στην πειραματική επιστήμη: περιέγραψε 27 είδη πειραμάτων και τα σχετικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ονομάζει ο ίδιος «προκλητικές συσκευές» ( = προκαλούν αποτελέσματα), οι οποίες συνεπικουρούν την εποπτεία και επιτρέπουν την πρόσβαση σε φαινόμενα που δεν γίνονταν προηγουμένως αντιληπτά.

Αποτέλεσμα είναι να μετατρέπονται τα «μη αισθητά» σε «αισθητά». Αυτές οι διαδικασίες και αντιλήψεις συναποτελούν την «επιστημονική μέθοδο», η οποία περιγράφηκε μεν θεωρητικά από τον Bacon, είχε τεθεί όμως σε εφαρμογή και είχε δοκιμαστεί πρακτικά με τα πειράματα του Γαλιλαίου.

Αυτή ακριβώς η επιστημονική μέθοδος αποτελεί και τη σημαντικότερη προσφορά του Γαλιλαίου στην ιστορία της επιστήμης, αν και αυτός αναφέρεται στη βιβλιογραφία κυρίως με τις ιδιότητες του φυσικού, αστρονόμου και μαθηματικού.

Σύμφωνα με την αντίληψη του Γαλιλαίου, η γνώση επιτυγχάνεται με βάση το αισθητό πείραμα σε συνδυασμό με τη μαθηματική τεκμηρίωση της αρχής που διέπει ένα φυσικό φαινόμενο. Ο ίδιος εισήγαγε την έννοια του πειράματος (cimento = δοκιμασία), το οποίο αφορά τη μέτρηση μεγεθών του εξεταζόμενου φαινομένου. Η πειραματική διαδικασία, σε συνδυασμό με τη μαθηματική περιγραφή των σχέσεων, ξεπερνά την απλή παρατήρηση και την ποιοτική περιγραφή φαινομένων, οι οποίες δεν δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης.

Αντίθετα, με την εισαγωγή μαθηματικών σχέσεων, δηλαδή, με την ποσοτικοποίηση των μεγεθών ενός φαινομένου, είναι δυνατή η πρόβλεψη των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε επόμενης μέτρησης σχετικής με το ίδιο φαινόμενο. Στην περίπτωση που η πρόβλεψη δεν επιβεβαιωθεί από τα πειραματικά αποτελέσματα, ο ερευνητής πρέπει να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει την αρχική υπόθεση και να διατυπώσει ένα νέο νόμο που θα περιγράφει το συγκεκριμένο φαινόμενο και θα συμφωνεί με τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η ικανότητα του επιστήμονα στον έλεγχο και την εφαρμογή μιας θεωρίας έγκειται στην επινόηση κατάλληλων πειραματικών διαδικασιών και διατάξεων, ώστε να επιβεβαιωθεί ή διαψευσθεί μία επιστημονική υπόθεση.

Με αυτές τις αρχές διαχώρισε ο Γαλιλαίος την επιστημονική αναζήτηση της αλήθειας από τις μεταφυσικές επιρροές και τις φιλοσοφικές εικασίες.

Έτσι έκλεισε οριστικά ο κύκλος της «αρχαίας (ελληνικής) επιστήμης» και προέκυψε η «σύγχρονη επιστήμη» που συνδέεται με την τεχνολογία, αφού η επιβεβαίωση των επιστημονικών θεωριών απαιτεί τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού (όργανα μέτρησης, τεχνικές διατάξεις κ.ά.) Οι ραγδαίες εξελίξεις των φυσικών επιστημών κατά τους τελευταίους 3 αιώνες στηρίζονται στις αρχές που εισήγαγε το 17ο αιώνα ο Γαλιλαίος.

Από την Αρχαιότητα έχουμε ελάχιστες αναφορές για πειράματα, όπως εκείνο του Εμπεδοκλή (490 - 435 π.Χ.) Αυτός ο προσωκρατικός φιλόσοφος από τον Ακράγαντα της Σικελίας χρησιμοποιούσε μια κλεψύδρα για να δείξει ότι ο αέρας είναι υλικό σώμα. Αν και το συγκεκριμένο πείραμα φαίνεται να ήταν μια εποπτική και εκπαιδευτική επίδειξη και μάλλον δεν είχε σχεδιαστεί με τη σύγχρονη έννοια για τον έλεγχο μιας θεωρίας, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελεί την απαρχή της πειραματικής μελέτης φυσικών φαινομένων. Όπως κι αν εκτιμήσει ο μελετητής αυτές τις αρχαίες αναφορές, η «επίδειξη» του Εμπεδοκλή αποτελεί ένα από τα ελάχιστα πειράματα της κλασικής ελληνικής εποχής που διασώθηκαν μέχρι των ημερών μας. Αυτό που διαφοροποιεί τη σύγχρονη επιστήμη από την αρχαία, είναι η συστηματική εκτέλεση πειραμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, για τον έλεγχο εικασιών και θεωριών.

Οι ιδέες για τη σημασία και το ρόλο της επιστημονικής μεθόδου βελτιώθηκαν και διευρύνθηκαν στην πορεία των δεκαετιών και αιώνων και πήραν τον 20ο αιώνα τέτοια μορφή, ώστε να γίνονται πια αποδεκτές από όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας χωρίς εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα, η επιστημονική μέθοδος έχει ως στόχο να διατυπωθεί μια θεωρία που ομαδοποιεί και εξηγεί συναφή φαινόμενα, ξεκινώντας από μία ή περισσότερες υποθέσεις. Το πείραμα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεθόδους, με την οποία αποκτούμε πληροφορίες για την πραγματικότητα. Με την εκτέλεση πειραμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. στην Αστρονομία αυτό δεν συμβαίνει), επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται μια επιστημονική άποψη ή θεωρία.

Ισχυρισμοί για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη Φύση που προκύπτουν από διαδικασίες ενόρασης, επιφοίτησης, πίστης κλπ. δεν υπάγονται στο χώρο των επιστημών και, εφόσον χρησιμοποιείται η επιστημονική ορολογία για την τεκμηρίωση, εξήγηση και διάδοσή τους, ονομάζονται ψευδο-επιστημονικοί.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement