Science Wiki
Advertisement

Εργασία

job, task, coursework


εργασία

Εκμετάλλευση
μόχθος

Εργασία
Κατασκευή
συνεργείο

Ανεργία
εργασία

εργασία

εργασία

Συνδικαλισμός

εργασία
robot
απόλυση

- Μία διαδικασία

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Εργασία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "έργο".

Περιγραφή[]

Τα αγαθά, που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση και τη διαιώνιση του ανθρώπινου γένους,

  • είτε βρίσκονται ελεύθερα στη Φύση (ελεύθερα αγαθά, αέρας)
  • είτε παράγονται από αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο (οικονομικά αγαθά).

Όσο αφορά τα οικονομικά αγαθά είναι απαραίτητη η καταβολή εργασίας εκ μέρους του ανθρώπου για την παραγωγή τους. Η καταβολή αυτή της ενέργειας,

  • είτε σωματικής
  • είτε πνευματικής,

που κύριο γνώρισμά της είναι ο μόχθος, λέγεται εργασία.

Η εργασία αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη του οικονομικού, του κοινωνικού, αλλά και του πολιτιστικού επιπέδου της ανθρωπότητας. Ότι βλέπομε γύρω μας, οι ανέσεις μέσα στις οποίες ζούμε και οι δυνατότητες που προσφέρονται είναι προϊόντα συστηματικής, επίμονης, αλλά και δημιουργικής εργασίας.

Οι πρώτοι που συνέλαβαν τη θεμελιώδη αξία της εργασίας για το ανθρώπινο γένος είναι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι.

Σήμερα η εργασία θεωρείται το τίμημα που πρέπει να καταβάλλει ο άνθρωπος, για να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή και την ικανοποίηση ότι δεν ζει παρασιτικά σε βάρος των συνανθρώπων του.

Με την εργασία και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτήν, ασχολήθηκαν και ασχολούνται στη νεότερη εποχή πολλοί επιστήμονες, ιδίως κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι και πολιτικοί και κατόρθωσαν τόσο αυτοί όσο και οι εργαζόμενοι με τις ενέργειές τους να επιτύχουν τη φυσιολογική εξέλιξη του φιλελεύθερου κράτους σε κράτος προνοίας.

Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η προστασία της εργαζόμενης γυναίκας και των ανήλικων παιδιών, η καθιέρωση της άδειας, των δώρων του Πάσχα και Χριστουγέννων φθάνοντας στις μέρες μας στη μισθολογική εξίσωση του άντρα και της γυναίκας.

Δημιουργήθηκε επίσης και ειδικός κλάδος δικαίου που κανονίζει τους κανόνες εργασίας και τα προβλήματα μισθοδοσίας των εργαζόμενων.

Η μη προσφορά εργασίας από μέρους ενός ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων μπορεί να οφείλεται ή σε φυγοπονία, οπότε και είναι άξιο κατάκρισης ή σε ανεργία.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement