FANDOM


Ευκαρυωτικόv Κύτταρον

Eucaryotic cell


BiologicalCell

Ζωικό κύτταρο - 1. Πυρηνίσκος 2. Πυρήνας 3. Ριβόσωμα 4. Κυστίδιο 5. Αδρό Ενδοπλασματικό Δίκτυο 6. Σωμάτιο Golgi 7. Κυτταρικός Σκελετός 8. Λείο Ενδοπλασματικό Δίκτυο 9. Μιτοχόνδριο 10. Κενοτόπιο 11. Κυτταρόπλασμα 12. Λυσόσωμα 13. Κεντρύλλιο

- Είναι ένας Βιολογικός Οργανισμός

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Κύτταρο Ikl
Μέρη Κυττάρου
Α. Κυτταρική Μεμβράνη


Β. Κυτταρόπλασμα
Γ. Πυρήνας
Δ. Κυτταρικές Δομές


Η ονομασία "ευκαρυωτικός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κάρυο" ( = πυρήνας)

ΕισαγωγήEdit

Ευκαρυωτικό ονομάζεται ένα κύτταρο εμπύρηνο, στο οποίο το γενετικό υλικό (DNA) περικλύεται σε οργανίδιο με πυρηνική μεμβράνη .

Εκτός του πυρήνα, στα ευκαρυωτικά κύτταρα υπάρχουν πολύπλοκες δομές, τα κυτταρικά οργανίδια.

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα απαντώνται στη φύση ως μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί (πρωτόζωα, φύκη). Επίσης συνιστούν την δομική μονάδα ζωής των πολύπλοκων πολυκύτταρων οργανισμών (φυτά και ζώα).

Θεωρείται ότι τα ευκαρυωτικά κύτταρα έπονται τον προκαρυωτικών κατά την εξελικτική διαδικασία.

Η Κυτταρική Διαίρεση στα ευκαρυωτικά κύτταρα διαφέρει από αυτήν στα προκαρυωτικά. Περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των αδελφών χρωματίδων μέσω κινήσεων που κατευθύνονται από τους μικροσωληνίσκους. Υπάρχουν δύο είδη κυτταρικής διαίρεσης. Η μίτωση κατά την οποία ένα κύτταρο διαιρείται σε δύο γενετικά πανομοιότυπα κύτταρα και η μείωση (που είναι απαραίτητη για την αμφιγονική αναπαραγωγή) και κατά την οποία σε ένα διπλοειδές κύτταρο (στο οποίο τα χρωμοσώματα παρουσιάζονται κατά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων) αρχικά διαχωρίζεται κάθε ζεύγους ομόλογων χρωμοσωμάτων και στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός των αδελφών χρωματίδων, ώστε τα θυγατρικά κύτταρα να είναι απλοειδή.

Το ευκαρυωτικό κύτταρο είναι γενικά πολύ μεγαλύτερο από το προκαρυωτικό και αποτελεί τρισδιάστατη δομή στην οποία λαμβάνει χώρα πλήθος διεργασιών. Κοινές ιδιότητες των ευκαρυωτικών κυττάρων αποτελούν η μεταφορά ουσιών από και προς το εσωτερικό τους, η αλλαγή της θέσης των κυτταρικών δομών όταν είναι απαραίτητο και βέβαια οι πολύπλοκες βιοχημικές διεργασιες.

Κάποια ευκαρυωτικά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ενώ άλλα συλλαμβάνουν την τροφή τους μεταβάλλοντας το σχήμα τους. Παρουσιάζουν επίσης μεγάλη μορφολογική και λειτουργική διαφοροποίηση (Κυτταρική Διαφοροποίηση) ιδιαίτερα στους πολυκύτταρους οργανισμούς, ανάλογα με την αποστολή την οποία εκτελούν στον οργανισμό που ανήκουν. Έτσι υπάρχουν κύτταρα τα οποία έχουν επίμηκες σχήμα και ικανότητα συστολής (μυϊκά κύτταρα), άλλα έχουν λεπτές προεκτάσεις με τις οποίες μπορούν να μεταβιβάζουν και να δέχονται μηνύματα (νευρικά κύτταρα), ενώ άλλα είναι πεπλατυσμένα και έχουν καλυπτήριο ρόλο (επιθηλιακά κύτταρα).

Το ευκαρυωτικό κύτταρο περιγράφεται με βάση το "τυπικό κύτταρο", ένα κύτταρο δηλαδή το οποίο συγκεντρώνει όλα τα κοινά γνωρίσματα των ευκαρυωτικών κυττάρων.

ΤαξινομίαEdit

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα ταξινομούνται σε τέσσερα βασίλεια:

ΑνατομίαEdit

Το ευκαρυωτικό κύτταρο καλύπτεται από μία μεμβράνη η οποία καλείται πλασματική ή κυτταρική και το οριοθετεί από το εξωτερικό περιβάλλον. Η πλασματική μεμβράνη ελέγχει το είδος των ουσιών που εισέρχονται ή εξέρχονται από το κύτταρο και δέχεται και ερμηνεύει τα μηνύματα από το περιβάλλον του κυττάρου. Ανάμεσα στην πυρηνική και την πλασματική μεμβράνη υπάρχει μία ημίρρεστη ουσία, το κυτταρόπλασμα.

Το ευκαρυωτικό κύτταρο χαρακτηρίζεται από διαμερισματοποίηση του εσωτερικού του καθώς περιλαμβάνει εσωτερικές μεμβράνες που διασχίζουν το κυτταρόπλασμα. Σχηματίζονται έτσι δομές, καλυμένες με μεμβράνες, που καλούνται κυτταρικά οργανίδια. Καθένα από αυτα έχει τη δική του μορφή και λειτουργία.

Σε ένα τυπικό κύτταρο, εκτός από την κυτταρική μεμβράνη και το κυτταρόπλασμα, διακρίνουμε τα ακόλουθα οργανίδα και κυτταρικές δομές:

 • Πυρήνας. Περιέχει το μεγαλύτερο μέρος του γενετικού υλικού (DNA) του κυττάρου με τη μορφή χρωμοσωμάτων.
 • Πυρηνίσκος. Περιοχή στο κέντρο του πυρήνα που παίζει σημαντικό ρόλο στην κατασκευτή των ριβοσωμάτων.
 • Κυτταρικός σκελετός. Πολύμορφο πλέγμα ινιδίων το οποίο συγκρατεί τα διάφορα οργανίδια του κυττάρουστις θέσεις του μέσα στο κύτταρο και το ίδιο το κύτταρο.
 • Σύμπλεγμα Golgi. Σύμπλεγμα πεπλατυσμένων κυστιδίων που προσλαμβάνουν την πρωτεΐνη από το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο και την συσκευάζουν (μορφοποιούν δηλαδή την τεταρτοταγή της δομή) ώστε να αποβληθεί από την πλασματική μεμβράνη.
 • Μιτοχόνδριο. Το ενεργειακό κέντρο του κυττάρου. Περιέχει μικρή ποσότητα DNA και παράγει τριφωσφορική αδενοσύνη (ATP) που παρέχει ενέργεια απαραίτητη για πολλές κυτταρικές λειτουργίες.
 • Ριβόσωμα. Αποτελείται κυρίως από ριβοσωμικό RNA και είναι η θέση πρόσδεσης του αγγελιοφόρου RNA. Ουσιαστικά κτίζει την πολυπεπτιδική αλυσίδα μιας πρωτεϊνης μέσω της μετάφρασης της γενετικής πληροφορίας που μεταφέρει το αγγελιοφόρο RNA.
 • Λυσόσωμα. Περιέχει υδρολυτικά ένζυμα που βοηθούν στην πέψη μεγαλομοριακών ουσιών ενδοκυτταρικής ή εξωκυτταρικής προέλευσης αλλά και μικροοργανισμών που έχουν εισβάλει στο κύτταρο με τη διαδικασία της ενδοκύττωσης.
 • Κενοτόπιο. Κυστίδια με υδατώδες υγρό. Διακρίνεται σε:
  • πεπτικό κενοτόπιο (στα ζωικά κύτταρα) και
  • χυμοτόπιο (στα φυτικά κύτταρα).
 • Κυστίδιο. Σάκος που περιέχει ουσίες όπως ορμόνες ή ένζυμα που εκκρίνονται από την κυτταρική μεμβράνη.
 • Κεντρύλλιο. Δομή που εντοπίζεται κοντά στο κέτρο του κυττάρου με σημαντικό ρόλο στην κυτταρική διαίρεση.
 • Κεντροσωμάτιο (μόνο σε ζωικά κύτταρα). Σε αυτό πραγματοποιείται η οργάνωση των μικροσωληνίσκων. Κάθε κεντροσωμάτιο αποτελείται από ένα ζεύγος κεντρυλλίων.
 • Πλαστίδιο (μόνο σε φυτικά κύτταρα). Υπεύθυνο για την φωτοσύνθεση (χλωροπλάστης), την αποθήκευση διαφόρων ουσιών όπως το άμυλο και την σύνθεση ουσιών όπως τα λιπαρά οξέα και τα τερπένια.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit

 • Ομώνυμο άρθρο στην Βικιπαίδεια
 • Ομώνυμο άρθρο στην Livepedia
 • Biology Project
 • [ ]


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.