Science Wiki
Advertisement

Ευμένεια

Phrygia


Φρυγία

Μικρά Ασία

- Μία ιστορική πόλη της Φρυγίας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ευμένεια" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ευμένης".

Ίδρυση[]

Ο χρόνος ίδρυσής της είναι άγνωστος.

Γεωγραφία[]

Η ακριβής θέση της είναι:

Βρισκόταν βορείως των Φρυγία |Πελτών, μεταξύ της Βλαύνδου και των Συννάδων, στο σημείο όπου ενωνόταν ο ποταμός Μαίανδρος με τον παραπόταμο Γλαύκο.

Ιστορία[]

Η Ευμένεια ήταν αρχαία ελληνική πόλη της Φρυγίας, στη Μικρά Ασία.

Η πόλη ιδρύθηκε από τον βασιλέα της Περγάμου Άτταλο Β΄ προς τιμή του του αδελφού Ευμένους Β', όπως παρατηρεί και ο Στέφανος ο Βυζάντιος[1].

Ήδη η περιοχή της Ευμενείας κατοικείτο από την εποχή του Χαλκού, καθώς εκεί ήταν (στο σημερινό Beycehöyük) το θεωρούμενο κέντρο της αυτοκρατορίας των Arzawa, σύγχρονο με την αυτοκρατορία των Χετταίων.

Αργότερα οι Ατταλίδες ίδρυσαν εκεί την νέα πόλη, κατά τον 2ο αιώνα π.Χ.

Κύρια θεότητα της πόλεως ήταν ο Απόλλων Προπύλαιος, αντίστοιχος με τον Φρυγικό Μήνα Ασκηνό που λατρευόταν στην γειτονική πόλη Αττανασσό. Και οι δύο θεότητες απεικονίζονταν με σύμβολό τους τον διπλό πέλεκυ.

Στα νομίσματα της αρχαίας πόλεως διαβάζει κανείς την επιγραφή ΓΛΑΥΚΟΣ και ΕΥΜΕΝΕΩΝ ΑΧΑΙΩΝ, ενώ σε άλλα δεν απουσιάζει ο Μακεδονικός αστέρας. Πολύ πιθανόν η σύσταση του πληθυσμού της Ευμένειας να αποτελείτο από Μακεδόνες, Εβραίους, εντόπιους Φρύγες και Αχαιούς. Οι Μακεδόνες ίσως να είχαν προέλθει από τις πέριξ στρατιωτικές μακεδονικές αποικίες, ενώ για την παρουσία των Αχαιών διάφοροι επιστήμονες έχουν προτείνει διάφορες γνώμες:

  • Από τον Πολύβιο μαθαίνουμε ότι ο Ευμένης Β' είχε Αχαιούς μισθοφόρους στην Μάχη της Μαγνησίας κατά του Αντιόχου Γ' στην Σιπύλεια Μαγνησία, λόγω των φιλικών σχέσεών του με την Αχαϊκή Συμπολιτεία. Μάλιστα μετά την μάχη αυτή οι Αχαιοί έστησαν ένα άγαλμα του βασιλέα Αττάλου. Κατά την εκδοχή αυτή οι Αχαιοί μισθοφόροι θα εγκαταστάθηκαν στην νεόδμητη Ευμένεια.
  • Αντίθετα ο Ramsay υποστήριξε ότι οι Αχαιοί προήρχοντο από την Αιολική Κύμη.
  • Ο Reinach υπέθεσε ότι ήταν απόγονοι των Αχαιών στρατιωτών, ενώ ο Jones διετύπωσε την άποψη ότι επρόκειτο περί ιθαγενών Φρυγών που συνέδεσαν εσκεμμένα την καταγωγή τους με τους Αχαιούς. Η κίνηση αυτή των Φρυγών θα έγινε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, όπου εκτός από την προηγούμενη επιγραφή των νομισμάτων, διαβάζει κανείς και το ΗΡΑ ΑΡΓΕΙΑ.

Η Ιουδαϊκή παρουσία στην Ευμένεια οφείλεται στην μεγάλη μετανάστευση 2.000 εβραϊκών οικογενειών από τη Βαβυλωνία και την Μεσοποταμία κατά βασιλική διαταγή του Αντιόχου Γ' των Σελευκιδών προς τον στρατηγό του Ζεύξιδα. Σε αυτές τις οικογένειες μετανάστευσαν και άλλοι ομόφυλοι από την Κοίλη Συρία. Έτσι ο Louis Robert ανακάλυψε έναν τύμβο στο σημερινό Haydan (4 μίλια νοτιοανατολικά της ελληνιστικής πόλεως) που ανήκε σε κάποιον Λυκίδα και αναφερόταν σε έναν Ρουμπί. Χρονολογήθηκε στον 3ο αιώνα μ.Χ. και έφερε ελληνική επιγραφή: ει τις δε έτερον θήσει, έστε αυτώ προς τον θεόν και τον άνγελον τον Ρουβήδος.

Οι Ρωμαίοι τη μετονόμασαν σε Φουλβία κατά το 41/40 π.Χ. Κατά τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορική εποχή η Ευμένεια διέθετε τις εξής φυλές: Αργειάς, Ηραΐς, Αθηναΐς, Απολλωνίς, Δημητριάς, Αρτεμεισιάς, Αδριανίς και ίσως Διονυσιάς.

Αργότερα, κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ., ο Ιεροκλής κατατάσσει την πόλη στη βυζαντινή επαρχία της Φρυγίας Πακατιανής.

Στα ερείπια της αρχαίας πόλεως βρίσκεται το σημερινό "Ισικλί Αϊδινίου", δίπλα στην ομώνυμη λίμνη.

Οι επιγραφές που υπάρχουν προέρχονται κυρίως από την ρωμαϊκή εποχή, όπως μια του Αυρηλίου Ζωτικού, ενώ τα αρχαία νεκροταφεία τα χρησιμοποιούν οι γεωργοί για δικές τους εργασίες.

Υποσημειώσεις[]

  1. Γράφει ο Στέφανος ο Βυζάντιος στο λήμμα Ευμένεια: πόλις Φρυγίας Αττάλου καλέσαντος από Ευμένους του Φιλαδέλφου.

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) του William Smith, LLD, Ed
  • Johann Gustav Droysen, «Ιστορία των Επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου», εκδ. ελεύθερη σκέψις.
  • Ευμένεια.
  • Getzel M. Cohen, "Settlements in Europe, the Islands, and Asia Minor".
  • Loren T. Stuckenbruck, "Angel veneration and Christology".

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement