Science Wiki
Advertisement

Ευφυία

Intelligence


Νευρoεπιστήμη
Νευροφυσιολογία
Νευρικό Σύστημα

Σκέψη
Λογισμός

Ευφυία

- Μία Νοητική Κατάσταση.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ευφυία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φύση".

Εισαγωγή[]

  1. η αναπτυγμένη νοημοσύνη, η ευχέρεια αντίληψης, η ιδιαίτερη εξυπνάδα
  2. η ικανότητα ενός ανθρώπου να χρησιμοποιεί ευέλικτα πολύπλοκες συμβολικές λειτουργίες, όπως π.χ. ο συλλογισμός, η ανάμνηση, ώστε να προσαρμόζεται σε νεοαντιμετωπιζόμενα προβλήματα ή καταστάσεις και όρους του περιβάλλοντος.

Ανάλυση[]

Γενικότερα, θεωρείται η δυνατότητα της αντίληψης του πραγματικού κόσμου.

Ειδικότερα, θεωρείται η δυνατότητα του εγκεφάλου να συνδυάζει:

Θεωρείται το αποτέλεσμα της σύνθετης σύνδεσης των νευρώνων του εγκεφάλου που δίνει συνείδηση σε ένα ον.

Δείκτες ευφυΐας[]

Δύο γνωστότεροι δείκτες ευφυΐας είναι:

  • ο Δείκτης IQ και
  • ο Δείκτης g.

Θεωρούνται αξιόπιστοι δείκτες και μπορούμε να τους υπολογίσουμε κάνοντας διάφορα tests.

Συγκεκριμένα το IQ μετρά μια πολυδιάστατη ποσότητα. Μία δοκιμασία (test) IQ δεν αρκεί για να υπολογιστεί με ακρίβεια το συνολικό IQ καθώς θέλοντας να υπολογίσουμε την ευφυΐα πρέπει να εξεταστούν όλα τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή η σκέψη, η λογική, η επίλυση προβλημάτων κ.ο.κ.

Το σύνολο των tests μπορεί να αναλυθεί σε παράγοντες ώστε να προκύψει ένας πρωτεύων παράγοντας, το g. Το g θεωρείται ο δείκτης που βρίσκεται πλησιέστερα στην έννοια της ευφυΐας.

Διαμάχη[]

Υπάρχει μια έντονη διαμάχη για την χρησιμότητα των δεικτών ευφυΐας στην καθημερινή ζωή και στην σημασία τους σε διάφορα θέματα, κυρίως στην φιλοσοφία, την ψυχολογία, την γνωσιολογία και την βιολογία.

Τα τεστ που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των δεικτών ευφυΐας θεωρείται ότι αξιολογούν μόνο ορισμένες πτυχές της (αγνοώντας μορφές όπως η ευστροφία στις κοινωνικές συναναστροφές, για παράδειγμα).

Υπάρχει και η άποψη ότι η μορφή τους είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο σκέψης που προωθεί ο Δυτικός Πολιτισμός, μη δίνοντας αξιόπιστα αποτελέσματα σε άτομα που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες. Επίσης αμφισβητείται και ίδια η ύπαρξη της Ευφυΐας.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement