Science Wiki
Advertisement

Εφεύρεσις

Invention


Εφεύρεση.

Εφεύρεση.

Είναι το καινοτόμο δημιούργημα που κατασκεύασε ο άνθρωπος βασιζόμενος στην παρατήρηση, στην εμπειρία και στις γνώσεις του.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία " Εφεύρεση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "εύρεση".

Εισαγωγή[]

Ο άνθρωπος κατέληξε σε κάποια εφεύρεση για να αντιμετωπίσει κάποιο καθημερινό πρόβλημα. Με αυτές αφ' ενός η ζωή του έγινε πιο άνετη και αφ' ετέρου ο τεχνολογικός πολιτισμός έλαβε τεράστιες διαστάσεις.

Κάθε δημιουργία του ανθρώπινου πνεύματος, είτε για να λύσει ένα καινούριο τεχνικό πρόβλημα ή να βρει μια άγνωστη τεχνική μέθοδο ή να βελτιώσει παλιά τεχνικά προβλήματα ή μεθόδους.

Η εφεύρεση είναι διαφορετική από την ανακάλυψη.

Ανακάλυψη είναι η αντανάκλαση ενός γεγονότος του εξωτερικού κόσμου στο πνεύμα του ανθρώπου, ενώ η εφεύρεση αποτελεί πνευματική δημιουργία. Π.χ. ο Γαλιλαίος ανακάλυψε τις κηλίδες του Ήλιου, αλλά εφεύρε το τηλεσκόπιο.

Οι εφευρέσεις αποτελούν πάντοτε μια πρόοδο στον τομέα της τεχνικής και κάνουν ανετότερη και αποδοτική την εργασία του ανθρώπου και αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματά του και βελτιώνει την κατάστασή του.

Όλες, σχεδόν, οι εφευρέσεις στηρίζονται σε μια ή περισσότερες ανακαλύψεις και αυτό οδηγεί συχνά σύγχυση στον ακριβή προσδιορισμό της έννοιας "εφεύρεση". Π.χ. η αγγειοπλαστική, δηλαδή η κατασκευή αντικειμένων από ψημένη (οπτή) άργιλο, είναι μια εφεύρεση που στηρίχθηκε στην ανακάλυψη των ιδιοτήτων της αργίλου.

Η παρατήρηση ότι οι σπόροι που θάβονται στο χώμα δίνουν νέα φυτά, οδήγησε στην καλλιέργεια του εδάφους και στην εφεύρεση των γεωργικών εργαλείων. Η γεωργία ήταν και παραμένει και σήμερα μια από τις μεγάλες εφευρέσεις, που άλλαξαν τη ζωή του ανθρώπου.

Όλες οι εφευρέσεις είναι αποτέλεσμα συσχετισμού γνώσεων, παρατηρήσεων και πείρας πολλών ανθρώπων. Δεν μπορεί δηλαδή να προέρθει μια εφεύρεση - όπως πιστεύουν πολλοί, μόνον από μια σύμπτωση, αν ο εφευρέτης δεν διαθέτει επιπλέον γνώση, παρατηρητικότητα και οξυδέρκεια.

Πάμπολλοι ήταν οι άνθρωποι που θα ένιωσαν την ώθηση (άνωση) που ασκεί το ύδωρ στο σώμα τους προς τα πάνω, αλλά ήταν ο Αρχιμήδης αυτός που ασχολήθηκε εμπεριστατωμένα με αυτήν, μελέτησε το σχετικό φαινόμενο και τελικά διατύπωσε την περίφημη ομώνυμη "αρχή Αρχιμήδη", που έχει εκτεταμένες εφαρμογές.

Και ο Edison εφεύρε το φωνόγραφο, οδηγούμενος από τους παλμούς που προξενούσαν οι ήχοι της ορχήστρας πάνω στον "τεπέ" του υψηλού του καπέλου. Ξεκινώντας από αυτό, κατόρθωσε να καταγράψει σε κέρινο δίσκο, τους ηχητικούς παλμούς και κατόπιν να τους αναπαραγάγει με τη συσκευή του φωνόγραφου, που παράλληλα επινόησε. Στηρίχθηκε βέβαια και αυτός σε ανάλογη εφεύρεση του φυσικού Scott.

Πολλές όμως μεγάλες εφευρέσεις, που άλλαξαν τη μορφή και τις τύχες του κόσμου (ατμός, ηλεκτρισμός, μαγνητισμός κ.ά.) είχαν την αρχή τους σε συμπτώσεις.

Η πραγματοποίηση μιας εφεύρεσης, εκτός από την παρατηρητικότητα, τεχνική και επιστημονική κατάρτιση, προϋποθέτει και χρηματικά και άλλα μέσα για τη συστηματοποίηση των ερευνών ή την εκμετάλλευση της εφεύρεσης, από τον εφευρέτη. Δεν αποκλείεται όμως και ένας εμπειροτέχνης να εφεύρει ένα νέο μηχάνημα ή να τελειοποιήσει ένα παλαιό.

Οι εφευρέσεις στην εποχή μας διαδέχονται η μια την άλλη με καταπληκτικό ρυθμό. Αυτό οφείλεται στο ότι σήμερα οι άνθρωποι απέκτησαν περισσότερες γνώσεις και έχουν στη διάθεσή τους τελειότερα μέσα για την Επιστημονική Έρευνα.

Ταξινομία[]

Οι εφευρέσεις ταξινομούνται, ανάλογα με το ρόλο που παίζουν στον ανθρώπινο βίο και στην εξέλιξη του πολιτισμού, σε τρεις κατηγορίες:

  • α) Βασικές Εφευρέσεις

Σε αυτές στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός.


  • β) Πρωταρχικές Εφευρέσεις

Ήταν αυτές που άνοιξαν νέους δρόμους και ανέτρεψαν τις προϋπάρχουσες καταστάσεις και


  • γ) Σημαντικές Εφευρέσεις

Αυτές χωρίς να έχουν τη σημασία των προηγούμενων άσκησαν μεγάλη επίδραση στις συνθήκες της ζωής).

Ιστορία[]

Οι εφευρέσεις άρχισαν αμέσως με την εμφάνιση του ανθρώπου στη Γη. Ο πρωτόγονος άνθρωπος από την στιγμή που χρησιμοποίησε ένα λίθο για να σκοτώσει ένα ζώο, ή ένα ξύλο για να ρίξει έναν καρπό, είχε επιτελέσει μια εφεύρεση. Καθοριστική εφεύρεση αποτέλεσε και το ρόπαλο, με το οποίο αμύνθηκε, ή τραυμάτισε ή φόνευσε τα αναγκαία ζώα για την διατροφή του.

Όταν, πολλούς αιώνες αργότερα, επέτυχε να παράγει το πυρ (την κορυφαία εφεύρεση όλων των εποχών) και να το χρησιμοποιήσει, η ζωή του άλλαξε εντελώς.

Βασικές εφευρέσεις της προϊστορικής περιόδου, εκτός από τα πρωτόγονα όπλα και το πυρ, πρέπει να θεωρούνται:

Όλες αυτές οι εφευρέσεις αποτελούν σταθμούς στην πορεία του ανθρώπου και τον οδήγησαν από το σκότος της αμάθειας, στο φως της γνώσης και του πολιτισμού.

Ο δεύτερος σταθμός των εφευρέσεων, αρχίζει με την είσοδο του ανθρώπου στον ιστορικό χώρο και χαρακτηρίζεται από την παρουσία, τις θεωρίες και τα έργα των φυσικών φιλοσόφων, όπως: του Ηράκλειτου, Θαλή, Αναξίμανδρου, Πυθαγόρα, Ιπποκράτη, Δημόκριτου, Ευκλείδη, Αριστοτέλη, Αρχιμήδη, Ήρωνα κ.ά.

Στην περίοδο αυτή, τα γράμματα, οι επιστήμες και οι τέχνες, φθάνουν σε τέτοια ακμή, που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση μιας μεγάλης σειράς έργων τεχνικών, που μερικά θεωρήθηκαν ως "θαύματα".

Τέτοια έργα είναι:

  • ο Παρθενώνας,
  • ο κολοσσός της Ρόδου,
  • ο τάφος του Μαυσώλου,
  • ο φόρος της Αλεξάνδρειας κ.ά.

Η πραγματοποίηση βεβαίως αυτών των έργων στηρίχθηκε σε εφευρέσεις που είχαν γίνει προηγουμένως.

Στην περίοδο αυτή ανήκουν οι εφευρέσεις όπως:

Τέλος, φθάνουμε στον τρίτο σταθμό των εφευρέσεων, που αρχίζει από το 10ο αιώνα μ.Χ. και φθάνει μέχρι την εποχή μας και στον οποίο δημιουργήθηκε ένας τεράστιος μηχανικός εξοπλισμός για τον άνθρωπο, που άλλαξε ριζικά τη μορφή του πολιτισμού.

Τέλος, οι εφευρέσεις όπως:

το διαστημόπλοιο

οδήγησαν τον άνθρωπο σε μια νέα περίοδο δημιουργικότητας, με απροσδιόριστα και άγνωστα μελλοντικά - επιστημονικά και τεχνικά - επιτεύγματα.

Νομοθεσία[]

Οι νομοθεσίες όλου του κόσμου και η ελληνική κατοχυρώνουν τις εφευρέσεις και δίνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας στους εφευρέτες.

Μια εφεύρεση που δηλώνεται στο Υπουργείο Βιομηχανίας πρέπει να πληρεί 3 όρους:

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement