Science Wiki
Advertisement

Ζυγός

measuring instruments


ζυγός

ζυγός
Δικαιοσύνη

Μέτρηση
Καταμέτρηση
Όργανα Καταμέτρησης

- Όργανο Καταμέτρησης.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ζυγός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]".

Περιγραφή[]

Όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βάρους και συνεπώς και της μάζας των διάφορων σωμάτων.

Ο συνηθισμένος τύπος ζυγαριάς αποτελείται από μοχλό πρώτου είδους, δηλ. μοχλό στον οποίο το υπομόχλιο βρίσκεται ανάμεσα στο μοχλοβραχίονα της δύναμης και στο μοχλοβραχίονα της αντίστασης.

Αποτελείται βασικά από μια σκληρή μεταλλική ράβδο, η οποία λέγεται φάλαγγα και στηρίζεται σε ένα μεταλλικό τριγωνικό πρίσμα συνήθως από ατσάλι. Το πρίσμα αυτό βρίσκεται στη μέση της φάλαγγας, έτσι ώστε η φάλαγγα να ισορροπεί σε οριζόντια θέση. Στα δύο άκρα της φάλαγγας υπάρχουν άλλα δύο, επίσης μεταλλικά τριγωνικά πρίσματα, από τα οποία εξαρτώνται (βρίσκονται κρεμασμένοι) οι δύο δίσκοι του ζυγού. Τα βάρη των δύο δίσκων είναι ίσα και έτσι το όλο σύστημα ισορροπεί.

Την ισορροπία αυτή την ελέγχουμε με μία βελόνα, που είναι στερεωμένη στη φάλαγγα στο μέσο αυτής και μας δείχνει και την παραμικρή κλίση προς τη μια ή την άλλη πλευρά σ' έναν κατάλληλα βαθμολογημένο πίνακα.

Όταν θέλουμε να βρούμε το βάρος ενός σώματος, αρκεί να τοποθετήσουμε διαδοχικά διάφορα σταθμά, τα οποία είναι μάζες γνωστού βάρους, οι οποίες είναι κατασκευασμένες συνήθως από ορείχαλκο ή σίδηρο και να πετύχουμε την ισορροπία του συστήματος βεβαιώνοντάς την από την ένδειξη της βελόνας που πρέπει να είναι 0.

Αν μετρήσουμε τώρα το βάρος της μάζας των σταθμών, βρίσκουμε ταυτόχρονα και το βάρος του σώματος που ζυγίσαμε. Για να θεωρήσουμε τη ζύγιση ακριβή, πρέπει η ζυγαριά μας να είναι ακριβής και ευπαθής. Για να είμαστε περισσότερο σίγουροι για το αποτέλεσμα, χρησιμοποιούμε εκτός από τους ονομαζόμενους ζυγούς ακριβείας και τη μέθοδο του Μπόρντα ή της διπλής ζύγισης. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει περισσότερο σ' ένα ζυγό είναι η πιστότητα.

Πράγματι η μη απόλυτη ακρίβεια είναι ανεκτή, ο ζυγός όμως πρέπει να είναι πιστός για να θεωρηθεί ζυγός.

Υπάρχουν διάφορα είδη ζυγών. Διακρίνουμε:

  • το ρωμαϊκό ζυγό ή στατήρα
  • τους υδροστατικούς ζυγούς
  • τους αυτόματους
  • τις πλάστιγγες που είναι συνήθως δεκαπλασιαστικοί ζυγοί για τη ζύγιση πολύ μεγάλων βαρών
  • το ζυγό του Ρόμπερβαλ
  • το ζυγό του Ράμσεϋ και Γκρέυ

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement