Science Wiki
Advertisement

Ζωή

Life


Τα τρία ηλικιακά στάδια του βίου: Νεότητα Μέση Ηλικία Γήρας

Χρόνος Ηλικία

Βιολογία Ζωή Έμβιο Ον

Χρόνος Ηλικία

Μακροβιότητα

Ο όρος Ζωή έχει διάφορες αναφορές με βιολογική σημασία.

  • Με τον όρο "ζωή" μπορεί να αναφερόμαστε στην συνεχή εξέλιξη της οποίας τα έμβια όντα αποτελούν μέρος.
  • Με τον όρο "ζωή" (= βίος), επίσης μπορεί κανείς να αναφέρεται στην περίοδο μεταξύ γέννησης και θανάτου ενός οργανισμού.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ζωή" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις "ζώο", "ζέση"

Εισαγωγή[]

Κυτταρική Διαφοροποίηση.

Στα αρχαίους χρόνους η ζωή πολλές φορές ήταν συνώνυμη της κίνησης, οπότε ζωντανό θα μπορούσε να θεωρηθεί οτιδήποτε παρουσίαζε κάποια κινητικότητα.

Σήμερα, η Βιολογία ορίζει ως προϋποθέσεις ενός ζωντανού όντος τις εξής:

Αντιθέτως, ένας ιός, μολονότι αναπαράγεται βάσει του γενετικού του υλικού, δεν έχει μεταβολισμό και δεν θεωρείται έμβιο ον.

Κριτήρια Εμβίου όντος[]

Βιολογικοί Οργανισμοί Γης

Η ζωή χαρακτηρίζεται από ορισμένες λειτουργίες που είναι κοινές σε όλα τα έμβια όντα.

Οι βασικότερες απ’ αυτές είναι:

Η πρόσληψη τροφής[]

Οι οργανισμοί, για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, χρειάζονται ενέργεια. Την ενέργεια αυτή την εξασφαλί-ζουν από την τροφή τους. Τα φυτά συνθέτουν μόνα τους την τροφή τους, ενώ τα ζώα τρώνε άλλα ζώα ή φυτά.

Η ανάπτυξη[]

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, φυτά και ζώα, έχουν αρχή και τέλος. Αναπτύσσονται, ωριμάζουν, γηράσκουν και πεθαίνουν.

Ανάδραση[]

Είναι η αντίδραση σε ερεθίσματα (ερεθιστικότητα). Κάθε ζωντανός οργανισμός αντιδρά στα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του με συγκεκριμένο τρόπο, που τον βοηθά να επιβιώνει.

Παραδείγματα

  • το σαλιγκάρι κρύβεται στο κέλυφός του όταν αισθανθεί κίνδυνο,
  • το ηλιοτρόπιο στρέφεται προς τον Ήλιο κτλ.

Η κίνηση[]

Οι ζωντανοί οργανισμοί κινούνται. Τα περισσότερα ζώα μπορούν να μετακινηθούν από μέρος σε μέρος περπατώντας, πετώντας ή κολυμπώντας. Τα φυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, ωστόσο συχνά βλέπουμε να έχουν στρέψει τα φύλλα τους προς το φως.

Η αναπνοή[]

Για να γίνει η καύση των τροφών και να απελευθερωθείη ενέργεια που υπάρχει σ’ αυτές, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς, χρειάζεται οξυγόνο. Το οξυγόνο αυτό οι οργανισμοί το εξασφαλίζουν με την αναπνοή.

Η αναπαραγωγή[]

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αναπαράγονται καιαφήνουν απογόνους. Η δημιουργία απογόνων είναι η προϋπόθεση για να συνεχιστεί η ζωή και μετά το θάνατο των γονέων.

Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες δεν χαρακτηρίζουν αποκλειστικά έμβια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν και άβια όντα, στα οποία εμφανίζονται κάποιες από αυτές τις λειτουργίες. Το ρομπότ, για παράδειγμα, κινείται, ένα ψυγείο αντιδρά στην αύξηση της θερμοκρασίας κτλ.

Υπάρχουν όμως κάποιες λειτουργίες που συναντώνται αποκλειστικά στους ζωντανούς οργανισμούς: Ο μεταβολισμός, η καύση δηλαδή των τροφών για την απελευθέρωση ενέργειας και η αναπαραγωγή (καμιά μηχανή και κανένα άβιο αντικείμενο δεν μπορεί να αναπαραχθεί).

Τα όντα που αποτελούν νεκρά τμήματα ζωντανών οργανισμών (ξύλινη καρέκλα, μάλλινο πουλόβερ, χαρτί κ.ά.) αποτελούν ειδική υποκατηγορία των άβιων.

Θεμελιώδη Κριτήρια[]

Ένας έμβιος οργανισμός πρέπει να διαθέτει ένα οργανωμένο γενικό πρόγραμμα (σχέδιο), το οποίο περιγράφει τα συστατικά του και τις αλληλεπιδράσεις τους που διαιωνίζουν το σύστημα αυτό. Στη Γη, το πρόγραμμα αυτό εκτελείται από το DNA.

Καθώς ένα έμβιο σύστημα είναι ένα μικρό τμήμα του Σύμπαντος στο οποίο υπάρχει, δεν μπορεί να ελέγχει όλες τις αλλαγές του περιβάλλοντος, στις οποίες είναι εκτεθειμένο, άρα πρέπει να διαθέτει ένα μηχανισμό για να μπορεί να τροποποιεί το αρχικό πρόγραμμά του (αναρρύθμιση), ώστε να αντιμετωπίζει τις αλλαγές στο περιβάλλον του, χωρίς να επηρεάζεται το γενικό σχέδιό του.

Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν περιορισμένο όγκο, περιβάλλονται από μια επιφάνεια η οποία αποκαλείται μεμβράνη ή δέρμα και συγκρατεί τα συστατικά στον καθορισμένο χώρο του οργανισμού, ενώ εμποδίζει να διεισδύσουν επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Ο έμβιος οργανισμός πρέπει να είναι ένα ανοικτό σύστημα που να δέχεται ενέργεια από εξωτερικές πηγές όπως ο Ήλιος, αλλά και ένα σύστημα που να μεταβολίζεται, ικανό να μετατρέψει την παραλαμβανόμενη ενέργεια σε «καύσιμο» για τον οργανισμό.

Ένα σύστημα που μεταβολίζεται διαρκώς, φθείρεται και πρέπει να υπάρχει ένα άλλο σύστημα για να αντισταθμίζει τις απώλειές του. Η φθορά και η επιβράδυνση του συστήματος αναγέννησης με την πάροδο του χρόνου είναι αυτό που αποκαλούμε γήρανση.

Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που βάζει το χέρι του στη φωτιά πονάει, αλλά πρέπει να το βγάλει αμέσως για να αποφύγει το έγκαυμα. Αυτή η συμπεριφορική αντίδραση στον πόνο είναι ουσιώδης για την επιβίωση. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αντίδραση των ζώντων συστημάτων που ονομάζεται ανάδραση.

Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας τα ένζυμα σε ένα σύστημα που μεταβολίζεται, να μην αντιδρούν παρά μόνο με τα μόρια που πρέπει να αντιδράσουν και να μην παρενοχλούνται από συγκρούσεις με διάφορα μόρια που προέρχονται από άλλες αντιδράσεις.

Σύγκριση με Ηλεκτρικό Κύκλωμα[]

Είναι εκπληκτική η ομοιότητα που εμφανίζουν:

Από τις εκπληκτικές αυτές ομοιότητες προκύπτει ότι το "φαινόμενο Ζωή" έχει ολοκληρωτικά τις ρίζες του στον Φυσικό Κόσμο και δεν αποτελεί ειδική διακριτή περίπτωση με ένθετο χαρακτήρα από κάποια θεϊκή εξωτερική δύναμη.

Σύγκριση Ηλεκτρικού Κυκλώματος και Οργανισμών
Ηλεκτρικό Κύκλωμα Έμβιος Οργανισμός Κοινωνία Σχολιασμός
1. Ηλεκτρικός Μονωτής (πλαστικό επικάλυμμα) Καλυπτήριο Σύστημα (δέρμα) Άμυνα (σύνορα, Στρατός, Αστυνομία) Οριοθέτηση σε σχέση με το Περιβάλλον
2. Ηλεκτρικός Αγωγός (ιόντα, άτομα) Ερειστικό Σύστημα (οστά) Κοινωνική Υποδομή (κτίρια, δρόμοι, γέφυρες, λιμένες) Υποστήριξη οργάνων, δομημάτων
3α. Πυκνωτής (Χωρητικότητα) Προσαγωγικό Μυικό Σύστημα (προσαγωγοί μύες) Εργασία (Εργατικό Δυναμικό) (εργάτες) Μετατροπή της Ρευματικής Ενέργειας σε Ηλεκτρική
3β. Πηνίο (Αυτεπαγωγή) Απαγωγικό Μυικό Σύστημα (απαγωγοί μύες) Συνδικαλισμός, Ψυχαγωγία (ψυχαγωγοί) Μετατροπή της Ρευματικής Ενέργειας σε Μαγνητική
4. Ηλεκτρική Γεννήτρια Αναπνευστικό Σύστημα Ενεργειακή Παραγωγή (π.χ. ΔΕΗ) Εξόρυξη καυσίμων και υλικών Μετατροπή της Χημικής Ενέργειας (που προσλαμβάνεται από το Περιβάλλον) σε Ρευματική του Κυκλώματος
5. Ηλεκτρικό Ρεύμα (ηλεκτρόνια) Κυκλοφορικό Σύστημα (ροή αίματος) Συγκοινωνία Διακίνηση Ύλης
6. Ηλεκτρικός Κινητήρας Πεπτικό Σύστημα (στόμαχος, έντερο) Οικονομία
(Βιομηχανία, Εμπόριο )
Μεταβολισμός, Μετατροπή της Ρευματικής Ενέργειας σε Κινητική
7. Ηλεκτρικός Διακόπτης Ενδοκρινικό Σύστημα Νομοθεσία (Δικαιοσύνη) Αυτορρύθμιση (Ρύθμιση προτεραιοτήτων ενεργειών)
8. Ηλεκτρικός Ανορθωτής Ανοσοποιητικό Σύστημα Υγεία Συντήρηση (Διεκπεραίωση επισκευών-επιδιορθώσεων)
9. Ηλεκτρικός Αντιστάτης (Ηλεκτρική Αντίσταση) Απεκκριτικό Σύστημα (πρωκτός, ουρήθρα, στομάτια αποβολής ιδρώτα) Απορρύπανση Μετατροπή της Ρευματικής Ενέργειας του Κυκλώματος σε Θερμική αποβαλλόμενη στο Περιβάλλον
10. Ηλεκτρικός Αισθητήρας Αισθητήριο Σύστημα Εξωτερική Πολιτική ...
11. Ηλεκτρικό Πεδίο (φωτόνια) Νευρικό Σύστημα (νεύρα) Εσωτερική Πολιτική, Εκπαίδευση (σχολεία, τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) Διακίνηση Πληροφορίας
12. Μετασχηματιστής (Αμοιβαία Επαγωγή) Αναπαραγωγικό Σύστημα Αποικισμός Μεταφορά της Μαγνητικής Ενέργειας του Ηλεκτρικού Κυκλώματος σε γειτονικό.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]


Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement