Science Wiki
Advertisement

Αρχαίοι Έλληνες Ζωγράφοι

Ancient Greek Painters


Ζωγραφική.

Ακολουθεί κατάλογος ζωγράφων Αρχαίας Εποχής.

Κατάλογος[]

Περιεχόμενα: 0–9 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ ΩΑ[]

 • Άβρων
 • Αγλάων
 • Αετίων (ή και Ηετίων)
 • Αθηνίων
 • Αινιάδης
 • Αλκίμαχος
 • Αλκισθένη
 • Αμάσιος
 • Αμφιπολίτης
 • Ανακλής
 • Ανάλατος
 • Αναξάνδρα
 • Αναξήνωρ
 • Ανδρόβιος
 • Ανδροκύδης
 • Αντίφιλος
 • Αντιφών
 • Απατούριος
 • Απελλάς
 • Απολλόδωρος 1
 • Απολλόδωρος 2
 • Αρήγων
 • Αρίδικος
 • Αρισταρέτη
 • Αριστόδημος
 • Αριστοκλείδης
 • Αριστόλαος
 • Αριστόνοθος ή *[[Αριστόνοφος
 • Αριστοφάνης
 • Αριστοφών
 • Αρίστων
 • Αρκάγαθος
 • Αρκεσίλας
 • Αρτέμων
 • Αρχικλής
 • Ασκληπιόδωρος
 • Αστέας

Αχιλλέως γραφεύς

Β[]

 • Βούλαρχος
 • Βρύγος
 • Βρύης

Γ[]

 • Γαλάτων
 • Γαμήδης
 • Γλαυκίτης
 • Γλαυκίων ο Κορίνθιος

Γόργασος

Γοργόνων ο γραφεύς

Γρυλλίων

Γρύτων

Δ[]

Δαμόφιλος ή Δημόφιλος

Δεινίας

Δημήτριος

Διονύσιος Κολοφώνιος

Διονύσιος

Δίοπος

Δούρις

Δωρόθεος


Ε[]

Ειρήνη

Εκφαντος

Ελάσιππος

Ελένη

Εξηκίας

Επίκτητος

Επίλυκος

Εργοτέλης

Εργότιμος

Ερμαίος

Ερμογένης

Ερμογένης ο Ταρσεύς

Ερμοκράτης

Ερμώναξ

Εύγραμμος

Εύδωρος

Ευεργίδης

Ευήνωρ

Ευθυμίδης

Εύμαρος ή Ευμάρης

Εύμηλος

Ευξενίδας

Εύπομπος

Ευριπίδης

Ευρυσθένης

Ευτυχίδης

Ευφίλητος

Ευφράνωρ

Ευφρόνιος

Εφορος


Ζ[]

Ζεύξις

ΖηνάςΗ[]

Ηγησίβουλος

Ηγίας

Ηρακλείδης

Ηρίγονος


Θ[]

Θαλής

Θεόμνηστος

Θέων

ΘέωροςΙ[]

Ιαία

Ιέρων

Ίππυς

Ισμηνίας

Ισχύλος

ΙφίωνΚ[]

Κάλας

Καλάτης

Καλλιάτης

Καλλικλής

Καλλιφών ο Σάμιος

Καλός

Καλυψώ

Κηφισόδωρος

Κίμων ο Κλαιωναίος

Κλεάνθης

Κλείσοφος

Κλεοφράδης (ή Ζωγράφος του Κλεοφράδους)

Κλεοφώντος γραφεύς

Κλέων

Κλειτίας ή Κλιτίας

Κόδρος

Κοίνος

Κόλχος

Κολώτης ο Τήιος

Κόνων

Κόροιβος

Κρατίνος

Κράτων

Κτησίδημος

Κτησικλής

Κτησίλοχος ή Κτησίοχος

Κυδίας


Λ[]

Λάλα

Λεοντίσκος

Λέων

Λυδός

Λυσιππίδης


Μ[]

Μάκρων

Μειδίας

Μελάνθιος

Μητρόδωρος

Μικκίων

Μίκων

Μνασίθεος

Μνασίτιμος

Μυκόνου (της-)

Μύσων


Ν[]

Ναυσικάς (Ζωγράφος της Ναυσικάς)

Νεάκλης

Νέαρχος

Νικίας

Νικίας ο Ερμουπόλεως

Νικόμαχος

Νικοφάνης

Νιοβιδών


Ξ[]

Ξενίας

Ξένων


Ο[]

Οιονοκλής - Οιονοκλέους

Ολβιάδης

Ομφαλίων

Ονασίας

Ονήσιμος

ΟνητορίδηςΠ[]

Πάμφιλος

Πάναινος

Παρράσιος

Παυσίας

Παύσων

Πειθίνος

Πειραϊκός

Πηλέως (Ζωγράφος του-)

Πηνελόπη(Ζωγράφος της-)

Πιστοξένου (Ζωγράφος του-)

Πλεισταίνετος

Πολύγνωτος

Πραξίας

Πρίαπος

Προνόμου αγγείον

Πρωτογένης

Πυθαγόρας

Πυθέας

Πυθεύς


Σ[]

Σακωνίδης

Σαυρίας

Σεραπίων

Σήμων

Σιμωνίδης

Σκύθης

Σμίκρος

Σόφιλος

Στήσιος

Σωκράτης

Σώπολις

Σωσίας

Σωτάδης


Τ[]

Ταυρίσκος

Τηλεφάνης

Τιμαγόρας

Τιμαίνετος

Τιμάνθης

Τιμαρέτη

Τιμόμαχος

Τιμωνίδας ή Τιμωνίδης

Τλήσων


Φ[]

Φαληρίων

Φειδίας

Φείδιππος

Φιάλης (Ζωγράφος της-)

Φιλίσκος

Φιλοκλής

Φιλοκτήτης

Φιλόξενος

Φιντίας


Χ[]

Χάρης

Χαρμάδας

Χάρτος

Ψ[]

Ψίας

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement