Science Wiki
Advertisement

Ηγεμόνες Λυδίας

Rulers of Lydia


Τυπικό Ηγεμονικό Στέμμα.

Δυναστεία 1η[]

Ηρακλείδες

Δυναστεία 2η[]

Μερμνάδες, βασιλείς, c.700 - 546
Κατάκτηση Λυδίας από τους Πέρσες (υπό τον Κύρο Β’) (546).

This page lists the kings of Lydia, an ancient kingdom in western Anatolia. The Greeks of Homer’s time knew Lydia as Maeonia, which was probably an earlier name for the country.

Three dynasties are mentioned by the ancient sources;

 • the first is wholly mythical,
 • the second begins in myth but emerges into the light of historical record, and
 • the third is real.

The earliest of these is contemporary with the rebellious governor Madduwattas of Zippasla and his successor Tarkhundaradu, mentioned in Hittite records; but any identification between them is speculation.

Ηγεμόνες Αρσαβίας ( = Δαρδανίας?)[]

Kings of Arzawa in the 14th century

Atyads (Tantalids)[]

Herodotus gives the eponymous Manes as the first king of Maeonia, with a son named Atys (Atyllus). Other sources, such as Strabo, name Tmolus and his son Tantalus as kings of the region at the same time, ruling from Sipylus. Since Omphale is a member of both these families, it is conjectured that they are identical.[1][2][3]

 • Μάνης (Manes) (ή Tmolus) (gored to death by a bull)
 • Ομφάλη (Omphale) (widow of Tmolus, after whom she reigned)
 • Άτυς (Atys) (ή Τάνταλος (Tantalus)) (son of Zeus and Plouto, stepson of Tmolus, offered up his son Pelops in a feast for the gods)
 • Λυδός (Lydus) (ή Βροτεύς (Broteas)) (son of Tantalus and Dione, went mad and threw himself into a fire)
 • Τάνταλος ο Νεότερος (Tantalus son of Broteas) (son of Broteas, married Clytemnestra but never reigned in Lydia)

Heraclids (Tylonids)[]

Heraclid Kings of Lydia (Traditional List) Tantalus (fl. c.1300 BC)

 • Molonis
 • Cotys
 • Atys
 • Lydus
 • Aciasmus
 • Ermonus
 • Alcimus
 • Camblytus
 • Tmolus
 • Theoclymenus
 • Marsyas
 • Iardanus
 • Omphale
 • Philomenus

Usurping the throne, this semi-legendary dynasty, which established its capital at Sardis, comprised 22 kings reigning for 505 years, according to Herodotus. They were descended from a liaison between Omphale and the mythical hero Heracles (known as Tylon to the Lydians). The kingdom came to be called Lydia after the last king of the previous dynasty.[4]

 • Άγρων (Agron) 1221-? BC (son of Ninus, son of Belus, son of Alcaeus, son of Heracles and Omphale)
 • (17 kings, names unknown, all succeeding father to son)
 • Άρδυς Α (Ardys I) (Ardysus I) 795 - 759 BC (son of predecessor)
 • Αλυάττης Α' (Alyattes I) 759 - 745 BC (son of Ardys I)
 • Μήλης (Meles) (Myrsus) 745-733 BC (son of Alyattes I)
 • Κανδαύλης (Candaules) (Myrsilus) 733-716 BC (son of Meles, murdered by Gyges)

Mermnads[]

Although fully historical, the dates for this dynasty have never been determined with certainty. The traditional dates are derived from Herodotus, who gives reign-lengths for each king; but these have been questioned by modern scholars on the basis of synchronisms with Assyrian history.

Both versions are given here (with the latter in brackets).[5][6][7]

Περσική Λυδία[]

Ελληνιστική Εποχή[]

Με την εκστρατεία στην Ασία του Μ. Αλεξάνδρου, η Λυδία καταλήφθηκε από τη στρατιά του Παρμενίωνος και της αποδόθηκε ελευθερία αυτοδιοίκησης με υποχρέωση καταβολής κάποιας έννομης φορολογίας.

Τη περίοδο των Επιγόνων απετέλεσε σατραπεία του Μακεδονικού κράτους υπό την διαδοχική εξουσία διαφόρων στρατηγών.

Στην συνέχεια περιήλθε οριστικά στην Ελληνιστική Συρία, από την οποία αποσπάσθηκε από τους Ρωμαίους (190 π.Χ) και παραδόθηκε στην Πέργαμο.

Τελικά (κατόπιν βασιλικής διαθήκης), το Περγαμηνό κράτος (μαζί με την Λυδία) περιήλθε στους Ρωμαίους.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement