Science Wiki
Advertisement

Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας

Rulers of Hatti, Ηγεμόνες Χεττιτικής Αυτοκρατορίας,


Αρχαιο-Χετταϊκή Εποχή
Ηγεμόνες Αρχαιο-Χετταϊκής Εποχής
---
Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας
Χετταίοι
---
Δαρδανία (Arzawa) ( = Χετταϊκή Λυδία)
Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Δάρδανοι
---
Χετταϊκή Τρωάδα (Wilusa)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Τρωάδας
Τρώες
---
Χετταϊκή Μυσία (Sehha Land)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Μυσίας
Μυσοί
---
Χετταϊκή Φρυγία (Mira)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Φρυγίας
Φρύγες
---
Χετταϊκή Κιλικία (Kizzuwatna) ( = Κισσία)
Ηγεμόνες Χετταϊκής Κιλικίας
Κίλικες
---
Ελυμαΐδα (Elam)
Ηγεμόνες Ελυμαΐδας
Ελυμαίοι
---
Βαβυλωνία
Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Βαβυλώνιοι
---
Ασσυρία (Sumer)
Ηγεμόνες Ασσυρίας
Ασσύριοι
---
Χετταϊκή Συρία
Ηγεμόνες Χετταϊκής Συρίας
Νεο-Χετταίοι
---
Μυκηναϊκή Αργολίδα
Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Αργολίδας
Μυκηναίοι
---
Μυκηναϊκή Κρήτη
Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Κρήτης
Κρήτες
---
Ουραρτία (Urartu)
Ηγεμόνες Ουραρτίας
Ουράρτιοι
---
Μιταννία (Mitanni)
Ηγεμόνες Μιταννίας
Μιταννοί
---
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία (Egypt)
Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
Αιγύπτιοι
---
Χατταίοι, Λούβιοι
Αμορραίοι, Αραμαίοι, Χαναναίοι

Χετταϊκή Αυτοκρατορία.

Ακολουθούν κατάλογοι Χετταίων βασιλέων

Κατάλογος[]

Αρχαιο-Χετταϊκή Εποχή[]

 • Πύθανος (Pithana) (αρχές 18ου αιώνα). - Πρώτος γνωστός βασιλέας, με έδρα την Κύσσυρο (Kussara)
 • Πίγαστος (Piyusti) (late 18th αιών). - βασιλέας, με έδρα την Άτοσσα (Hattusa). - Η έδρα του καταλήφθηκε από τον Άνυττο.
 • Άνυττος (Anitta), υιός του Πύθανου, (μέσα 18ου αιώνα), - Κατέλαβε την Νύσα (Nesa)

Παλαιο-Χετταϊκή Εποχή[]

 • Άτλας Α' (Hattusili I) ο Μέγας ή αλλιώς Λάβρανδος Β' (Labarna II) (c. 1650–1620), Κατέλαβε την Άττοσα (Hattusa).

Μεσο-Χετταϊκή Εποχή[]

Υστερο-Χετταϊκή Εποχή[]

 • Άτλας Γ' ο Μεγαλοπρεπής (Hattusili III) (ca. 1267 - 1237)
 • Κόρυνθος (Kurunta) (1228/7)

Σύνοψη[]

The dating and sequence of the Hittite kings is compiled from fragmentary records, and all dates given here are approximate, relying on synchronisms with known chronologies for neighbouring countries. Little is known of the rulers of the Middle Kingdom period. The sequence largely follows Bryce (1998)[1], but the short (or low) chronology is used. McMahan (1989) lists Hattusili II and Tudhaliya III in inverse order. Bryce, among others, does not distinguish a Middle Kingdom. Instead he ends the Old Kingdom with Muwatalli I and begins the New Kingdom with Tudhaliya I. Nor is Tudhaliya "the Younger" generally included in Hittite king lists, as he was assassinated upon the death of his father, Tudhaliya II.

Αρχαιο-Χετταϊκή Εποχή ( = Χαττική Εποχή (Hattians))[]

Οι χρονολογίες ακολουθούν το short system


Παλαιο-Χετταϊκή Εποχή[]

Μεσο-Χετταϊκή Εποχή[]

Ruled ca. mid to late 15th century BC

Υστερο-Χετταϊκή Εποχή[]Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
της Χαττίας
Αυτοκράτορες


Pithana
Αρχές 18 αιώνα
Piyusti
?
Anitta
τέλη 18ου αιώνα
ο Πρεσβύτερος
Tudhaliya Ia
c. 1700
PU-LUGAL-ma
?
o Μέγας
Labarna
1680 - 1650
ο Κατακτητής
Hattusili I
και ως "Labarna II"
1650 – 1620
Mursili I
1620 – 1590
Hantili I
1590 – 1560
Zidanta I
1560 – 1550
Ammuna
1550 – 1530
Huzziya I
1530–1525
Telepinu
1525–1500
 • Αλλύβαμνος
Alluwamna
?1500 - ?1380
Hantili II
?1480 - ?1460
Zidanta II
?1460 - ?1440
Huzziya II
?1440 - ?1420


ο Άδοξος
Muwatalli I
?
Tudhalia I
?1420 - ?1400
Hattusili II
?1400 - ?1390
ο Ισχυρός
Tudhalia II
1400 – 1380
ο Άτυχος
Arnuwanda I
1380 – ?1365
ο Μικρός
Tudhalia III
?1365 – 1344
ο Μέγας
Suppiluliuma I
1344 - 1322
Mattiwaza
?
Arnuwanda II
1322 - 1321
ο Κατακτητής
Mursili II
1321 – 1295
ο Ένδοξος
Muwatalli II
1295 - 1271
ο Ασθενής
Mursili III
1271 – 1264
ο Ειρηνικός
Hattusili III
1264 – 1239
ο Κατακτητής
Tudhalia III
1239 – 1209
 • Κόρυνθος
Kurunta
?
Arnuwanda III
1209 – 1205
ο Μικρός
Suppiluliuma II
1205 - ?1200

Η σειρά και οι χρονολογίες έχουν ληφθεί από τον Bryce (1998).

Ο McMahan (1989) τοποθετεί τον Hattusili II και τον Tudhaliya III σε αντίστροφη σειρά.

Υποσημειώσεις[]

 1. Bryce, Trevor (1998). The Kingdom of the Hittites. Oxford University Press. ISBN 978-0199240104. 

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

 • Trevor Bryce, "Life and Society in the Hittite World," Oxford (2002).
 • Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford (1999).
 • C. W. Ceram, The Secret of the Hittites: The Discovery of an Ancient Empire. Phoenix Press (2001), ISBN 1842122959.
 • J. G. Macqueen, The Hittites, and Their Contemporaries in Asia Minor, revised and enlarged, Ancient Peoples and Places series (ed. G. Daniel), Thames and Hudson (1986), ISBN 0-500-02108-2.
 • McMahon, G., Hittite History, Biblical Archaeologist 52 (1989), 62 - 77

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement