Thrace


Μακεδονία Θράκη Ηδωνίδα Κλασσική Εποχή ---
Νέστος Ποταμός Στρυμών Ποταμός Αξιός Ποταμός Αλιάκμων Ποταμός --- Πρασιάδα Λίμνη Κερκινίτιδα Λίμνη Βόλβη Λίμνη --- Αμφίπολη Κρηνίδες Νεάπολη

Θράκη.

Οι Θρακικές φυλές στην Αρχαία Εποχή.

Ήπειρος
Αθαμανία Τυμφαία Μολοσσίδα Θεσπρωτία Παραυαία

Θεσσαλία
Πελασγιώτιδα Εστιαιώτιδα Θεσσαλιώτιδα Φθιώτιδα Περραιβία Μαγνησία Μαλίδα Αινίδα Οιταία

Μακεδονία
Ελυμεία Ορεστίδα Λυγκηστίδα Εορδαία Βοττιαία Πιερία Μυγδονία Κρηστωνία Βισαλτία Οδομαντική Ηδωνίδα Παρορβηλία

Αμφίπολη
Μάχη της Αμφιπόλεως
Σύγκρουση
Βρασίδου και Κλέωνος

- Ιστορική χώρα της Θράκης.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Θράκη Ikl.jpg
Ιστορική Διαίρεση
Θράκες
Αλητοί
Άστες
Αψίνθιοι
Βέννοι
Βίστονες
Βησσοί
Βηττέγηροι
Βιθυνοί
Βισάλτες
Βρένες
Δανθαλήτες
Δερσαίοι
Διγήροι
Δόβηρες
Δόλογκοι
Ηδωνοί
Θυνοί
Κίκονες
Καινοί
Κοιλαλήτες
Κορπίλοι
Κόραλλοι
Μαίδοι
Νιψαίοι
Οδομάντες
Οδρύσες
Ορρέσκιοι
Παναίοι
Σάτρες
Σερδική
Σίθωνες
Σίντιες
Σαμαίοι
Σαπαίοι
Σίθωνες
Τραλλίδα
ΤραυσίδαΗ ονομασία "Ηδω(μ)νίδα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Οδομαντική"

Γεωγραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συνορεύει με τις εξής χώρες:

  • Β:
  • Ν:
  • Δ:
  • Α:

Οι σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της ήταν:

Η Ηδωνίδα ήτο πυκνότατα κατοικημένη αναφέρονται δε 17 πόλεις αυτής:

Μορφολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δημογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι λαοί που την κατοίκησαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους ήταν:

Ιστορία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χώρα της Μακεδονίας εκτεινομένη μεταξύ του κάτω ρου του Στρυμόνος και του Νέστου ποταμού, ανατολικώς της Κερκινίτιδος λίμνης (νυν Αχινού), αντιστοιχούσα προς την περιοχήν της νυν Ζίχνης, Αλιστράτης και Δράμας μέχρι της παραλίας. Πρώτοι αυτής κάτοικοι αναφέρονται διάφορα Παιονικά και Θρακικά φύλα, κατά δε τον έκτον π.Χ. αιώνα κατελήφθη υπό των Ήδωνών, Θρακικού λαού, κληθέντος ούτως από του Ηδωνού. Ήσαν γνωστότατοι δια την οργιαστικήν λατρείαν του Βάκχου, πρώτος δε βασιλεύς αυτών πιστεύεται ο ήρως Λυκούργος, όστις, θελήσας να απα γόρευση την λατρείαν αυτού, κατεδείχθη υπό των Μαινάδων και των υπηκόων του, σπαραχθείς υπό αγρίων ίππων η σταυρωθείς υπ αυτών. Υπό το όνομα των Ήδωνών πολλάκις έκαλούντο πάντες οι Θράκες, Ιδίοις δε υπό των Λατίνων ποιητών.

Οι αρχαίοι διέκριναν δύο τμήματα της Ηδωνίδος:

  • το εκτεινόμενο μεταξύ της Κερκινίτιδος λίμνης, του Αγγίστα ποταμού και του Παγγαίου όρους και το
  • εκτεινόμενο προς νότον του Παγγαίου μέχρι της ακτής.

Τούτων το μεν πρώτον ωνομάζετο Φυλλίς, από της Φυλλίδος, θυγατρός του βασιλέως της Θράκης, το δε δεύτερον Πιερίς, από των Πιέρουν, οι οποίοι, εκδιωχθέντες εκ της παρά την Φεσσαλίαν και Όλυμπον χώρας υπό των Τημενιδών, ήλθον και κατοίκησαν ενταύθα κατά τον 7ο Αιώνα π.Χ. αιώνα, εξ ου και ο κόλπος Πιερικός έπωνομάσθη (Θουκυδ. Β, 99).

Των Ηδωνών βασιλεύς αναφέρεται ο Γέτας περί τα 500 π.Χ. έχων ως κέντρον την Μύρκινον. Τούτου σώζονται αργυρά δεκάδραχμα νομίσματα, Απεικονίζοντα έμπροσθεν άνδρα γυμνόν ελαύνοντα δύο βούς, όπισθεν δε φέροντα την επιγραφήν : "ΓΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕωσ ηλωνων" η "γετασ ηδωνεσιν ΒΑΣΙΛΕΥΣ". Ανευρέθησαν δε τα νομίσματα ταύτα εν τω Τίγρητι ποταμώ, όπου, κατά πάσαν πιθανότητα, μετεκομίσθησαν υπό των Περσών, υπό τον ζυγόν των οποίων διετέλεσαν οι Ηδωνοί κατά τους Περσικούς πολέμους

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.