Science Wiki
Advertisement

Ηθική

Ethics, morality


Ακεραιότητα
τιμιότητα
Σεβασμός
Ηθική

Ηθική

Δεοντολογία
Ωφελιμισμός

Χιτώνας
ηθική
ελεημοσύνη

Πλάγια Βολή

Η εικόνα αναπαριστά:

1) για έναν Γεωμέτρη,
απλά, την καμπύλη που ονομάζεται Παραβολή (Parabola)
2) για έναν Αλγεβριστή
απλά, το διάγραμμα μίας δευτεροβάθμιας αλγεβρικής εξίσωσης
y = k x²
(προφανώς, με διαφορετικά σύμβολα)
3) για ένα Φυσικό
απλά, την εικόνα και την εξίσωση μιας Πλάγιας Βολής
4) Για ένα Μηχανικό
την τροχιά του βλήματος ενός εκτοξευτή
5) Για έναν Στρατιωτικό Μηχανικό
μία όμορφη ιδέα για την κατασκευή και λειτουργία
μίας πολεμικής μηχανής ώστε ο στρατιώτης
να μάχεται εκ του μακρόθεν
χωρίς να διακινδυνεύει την ζωή του
6) Για έναν Πολιτικό
ένα σημαντικό όπλο για την άμυνα
και την προστασία των συμφερόντων της χώρας του
από τους πραγματικούς και
και ενδεχόμενα μελλοντικούς εχθρούς
του οποίου όπλου
την αξία δεν μπορεί να παραβλέψει
χωρίς να θεωρηθεί προδότης των έθνους του.
7) Για τον Στρατιώτη-Πολεμιστή
ένα πολεμικό εργαλείο που φονεύει ανθρώπους-εχθρούς
και το χρησιμοποιεί σύμφωνα
τις διαταγές που του επέδωσαν οι Πολιτικοί.

Ποιός, λοιπόν, από όλους αυτούς
φέρει την κύρια ευθύνη
για τους εκατομμύρια θανάτους
που προκάλεσαν στο Παρελθόν
(και θα προκαλέσουν στο Μέλλον)
τα Πυροβόλα και τα Εξελιγμένα Οπλικά Συστήματα
που χρησιμοποιούν
αυτήν την εξίσωση
για να πλήττουν εχθρικούς στόχους?

- Ένας κλάδος της Φιλοσοφίας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ηθική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ήθος".

Εισαγωγή[]

Ηθική είναι ο κλάδος της Φιλοσοφίας που ασχολείται με την εύρεση του τι είναι αποδεκτό και ορθό και τι ανάρμοστο και λανθασμένο. Η ηθική υπόκεινται σε μεταβολές που εξαρτώνται από την Κοινωνία στην οποία εφαρμόζεται. Έτσι, παράγοντες που επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο δύναται να επιφέρουν αλλαγές και στο σώμα της ηθικής.

Παράγοντες που αλληλεπιδρούν με την ηθική[]

Ενδεικτικά αναφέρουμε παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν με την ηθική μίας κοινωνίας και αναφέρονται στο περιβάλλον με την ευρεία έννοια:

  • Γεωγραφικό περιβάλλον: Η τοποθεσία μίας κοινωνίας επιδρά στις αξίες που υποστηρίζονται από την ηθική. Άλλο ηθικό προσανατολισμό έχει ένας μεσογειακός λαός από έναν της Βόρειας Ευρώπης.
  • Τεχνολογικό περιβάλλον: Η τεχνολογία αναμφίβολα επηρεάζει την ηθική. Αρκεί να αναλογιστούμε τα τεχνολογικά επιτεύγματα της Βιοτεχνολογίας και της Κλωνοποίησης που απασχολούν αρκετά τους Δυτικούς πολιτισμούς. Σε μία πρωτόγονη φυλή της Αυστραλίας κώδικες ηθικής που αφορούν την κλωνοποίηση φυσικά δεν υφίστανται.
  • Πολιτισμικό περιβάλλον: Αλλά και το πολιτισμικό περιβάλλον καθορίζει την ηθική μίας κοινωνίας. Οι κώδικες ηθικής που αφορούν τις κοινωνίες της Κίνας και της Ιαπωνίας είναι αντιδιαμετρικά αντίθετοι με αυτούς των Δυτικών κοινωνιών.

Ακόμα και στο ίδιο περιβάλλον όμως η ηθική δεν παραμένει στατική αλλά εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και η ίδια η κοινωνία. Στην Αρχαία Ελλάδα για παράδειγμα, η δουλεία (δηηλ. η χρήση δούλων) ήταν ηθικά αποδεκτή, στην σύγχρονη όμως εντελώς απαράδεκτη.

Αρκετοί θα υποστήριζαν ότι υπάρχουν μερικές ηθικές αρχές οι οποίες είναι παγκόσμιες. Πρόκειται για τις πολύ βασικές αρχές που αφορούν την ελευθερία και αρχές όπως αυτή που μας απαγορεύει να βλάπτουμε τους γύρω μας. Τέτοιου είδους βασικές ηθικές αρχές μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είναι όντος παγκόσμιες και σχετίζονται με την ίδια την φύση του ανθρώπου και ισχύουν για κάθε μορφή κοινωνίας.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement