Ηλεκτρικόν Δυναμικόν

Electric Potential


Ηλεκτρικό Πεδίο Ηλεκτρικό Δυναμικό Ισοσταθμική Επιφάνεια

Ηλεκτρικό Πεδίο Ηλεκτρικό Δυναμικό Ισοσταθμική Επιφάνεια

Ηλεκτρικό Δυναμικό

Πορεία Δυναμική Ενέργεια Ηλεκτρικό Δυναμικό Αρχή Διατήρησης

Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής Ηλεκτροφυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Ολότητα (ΨQ) Ρευματική Ροή (ΦJ) Μαγνητική Ροή (ΦB) Ηλεκτρική Ρύση (ΓΕ)
Φορτιακή Ροή (ΨD) Ρευματική Ρύση (ΦH) Μαγνητική Ρύση (ΦA) Ηλεκτρική Τάση (ΓV)
Φορτιακή Πυκνότητα (Q) Ρευματική Πυκνότητα (J) Μαγνητική Ένταση (B) Ηλεκτρική Ένταση (Ε)
Φορτιακό Δυναμικό (D) Ρευματικό Δυναμικό (H) Μαγνητικό Δυναμικό (A) Ηλεκτρικό Δυναμικό (V)


Ikl.jpg Ηλεκτρομαγνητισμός Ikl.jpg
Φυσικά μεγέθη
Εντατικά Μεγέθη
Charge Density
ή συνήθως
Πυκνότητα Φορτίου ( ρ )
Current Density
ή συνήθως
Πυκνότητα Ρεύματος
Magnetic Strength
ή Ένταση του
Μαγνητικού Πεδίου
ή παλαιότερα
Μαγνητική Επαγωγή
Electric Strength
ή Ένταση του
Ηλεκτρικού Πεδίου
Εκτατικά Μεγέθη
Electric Charge
ή ορθότερα,
Φορτιακή Ολότητα ( ΨQ )
Charge Totality
Current Intensity
ή ορθότερα,
Ρευματική Ροή (ΦJ )
Current Flux
Magnetic Flux
Electric Circulation
ή Ηλεκτρεγερτική
Δύναμη
Electromotive
Force
ή ορθότερα,
Ηλεκτρική Ρύση
Electric Flow
Εντατικά Μεγέθη
Electric Displacement
ή ορθότερα
Φορτιακό Δυναμικό
Charge Potential
Magnetic Intensity
ή παλαιότερα
Μαγνητική Ένταση
ή ορθότερα
Ρευματικό Δυναμικό
Current Potential
Magnetic Potential
ή Δυναμικό του
Μαγνητικού Πεδίου
Electric Potential
ή Δυναμικό του
Ηλεκτρικού Πεδίου
Εκτατικά Μεγέθη
Electric Charge
ή ορθότερα,
Φορτιακή Ροή
Charge Flux
Current Intensity
ή ορθότερα,
Ρευματική Ρύση
Current Flow
Magnetic Circulation
ή ορθότερα,
Μαγνητική Ρύση
Magnetic Flow
Electric Tension
ή Ηλεκτρεγερτική Τάση
ή αλλιώς,
Ηλεκτρικό Βολτάζ
Electric Voltage

- Ένα φυσικό μέγεθος της Ηλεκτροφυσικής, του Τρισδιάστατου Χώρου.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "ηλεκτρικό" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ηλεκτρισμός".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ηλεκτρικό δυναμικό, ή απλά δυναμικό όπως συνηθίζεται, είναι η δυναμική ενέργεια ανά μονάδα φορτίου.

Το δυναμικό ορίζεται μαθηματικά ως

όπου το Ο είναι το σημείο αναφοράς, όπου συνήθως το δυναμικό θεωρείται εκεί μηδενικό.

Η διαφορά δυναμικού ορίζεται ως

Το δυναμικό συνδέεται άμεσα με την ένταση του Ηλεκτρικού Πεδίου μέσω της σχέσης

To βασικό πλεονέκτημα της εισαγωγής του δυναμικού έγκειται στο ότι αυτό είναι ένα βαθμωτό μέγεθος, εν αντιθέσει με την Ηλεκτρική Ένταση, η οποία είναι ένα διανυσματικό μέγεθος, και κατά συνέπεια πλέον δύσχρηστο στους υπολογισμούς.

Υπάρχει μια ασάφεια στον ορισμό του δυναμικού, που αφορά το Σημείο Αναφοράς (Ο), καθώς μετακινώντας αυτό το σημείο, αλλάζει η τιμή του δυναμικού. Για αυτό θεωρείται ότι το δυναμικό, αυτό καθαυτό, δεν έχει κάποια φυσική σημασία. Ουσιαστική σημασία έχει μόνο η διαφορά δυναμικού, αφού τα δύο δυναμικά στα σημεία Α και Β έχουν υπολογισθεί με κοινό σημείο αναφοράς Ο.

Θέτοντας το σημείο αναφοράς στο άπειρο, βρίσκουμε εύκολα πως το δυναμικό ενός σημειακού φορτίου q είναι

ενώ για μια συνεχή κατανομή φορτίου έχουμε ότι:

Αρχή Επαλληλίας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τέλος, το δυναμικό υπακούει στην Αρχή Επαλληλίας. Σύμφωνα με αυτήν το ηλεκτρικό δυναμικό, σε ένα σημείο, θα είναι το αλγεβρικό άθροισμα των επιμέρους δυναμικών που οφείλονται στα διάφορα φορτία - πηγές που βρίσκονται στην γειτονία του σημείου αυτού.

Επομένως έχουμε:

Μέτρηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Μονάδα Μέτρησης του δυναμικού στο σύστημα SI είναι το Volt (V), προς τιμήν του Ιταλού επιστήμονα Alessandro Volta. Το βολτ ορίζεται ως :

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.