Science Wiki
Advertisement

Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Electric circuit, Hydraulic analogy


Εμπορικό Κύκλωμα

Ηλεκτρικό Κύκλωμα Συσσωρευτής Καταναλωτής

Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Ηλεκτρικό Κύκλωμα 2ος Νόμος Kirckoff

Ηλεκτρικό Κύκλωμα Ηλεκτρική Πηγή Ηλεκτρικός Καταναλωτής

Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρο-Υδραυλικό Ανάλογο

Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρο-Υδραυλικό Ανάλογο

Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Ηλεκτρικό Ρεύμα Υδραυλικό Ρεύμα

Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρικό Κύκλωμα Ζωή

Αναλογία
Οργανισμού Ηλεκτρικού Κύκλωματος

- Ένα Κύκλωμα.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ηλεκτρικό" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ηλεκτρισμός".

Εισαγωγή[]

Είναι κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους "δρόμους", μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει Ηλεκτρικό Ρεύμα.

Περιγραφή[]

Κύκλωμα ονομάζεται μία κλειστή αγώγιμη από το Ηλεκτρικό Ρεύμα διαδρομή. Τα στοιχεία τα οποία συμμετέχουν στο κύκλωμα ονομάζονται ηλεκτρικά στοιχεία.

Ανατομία[]

Υπάρχουν βασικά τριών ειδών στοιχεία του κυκλώματος:

Οι πηγές, άρα και τα κυκλώματα και οι συσκευές, είναι δύο ειδών

Ο Ηλεκτρικός Συσσωρευτής ("μπαταρία") είναι φορητή πηγή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι θερμικές συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο και στα δύο είδη ρεύματος. Οι αγωγοί επειδή λειτουργούν και αυτοί ως θερμικές συσκευές δεν διαχωρίζονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες.

Στα στοιχεία για κυκλώματα συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχει επισήμανση + και -, όπως και στην πηγή. Σε κάθε συσκευή το άκρο + συνδέεται με το άκρο + της πηγής ή με άκρο - μιας άλλης συσκευής, ενώ το άκρο - της συσκευής συνδέεται με το άκρο - της πηγής ή άκρο + μιας άλλης συσκευής.

Στα (ηλεκτρικά) κυκλώματα διακρίνουμε επιπλέον τα εξής μέρη:

 • Κόμβος: Σημείο στο οποίο συντρέχουν περισσότεροι από δύο αγωγοί. Συνήθως επισημαίνονται με γράμματα ως σημεία αναφοράς για τη μελέτη του κυκλώματος.
 • Κλάδος:Μέρος ενός κυκλώματος μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων.
 • Βρόχος:Μέρος ενός κυκλώματος που απαρτίζεται από διαδοχικούς κλάδους σχηματίζοντας μία ακριβώς κλειστή διαδρομή.

Συνήθως σε κάθε κύκλωμα χρειάζεται να υπολογίζουμε σε κάθε Ηλεκτρική Συσκευή τα εξής:

 • την Ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει,
 • την Τάση (V) που εφαρμόζεται στα άκρα της,
 • την Ισχύ (P) που μεταφέρεται στη συσκευή
 • και μερικά άλλα φυσικά μεγέθη.

Για τον υπολογισμό όλων αυτών των πληροφοριών σε ένα κύκλωμα χρησιμοποιούμε συνήθως τον Νόμο Ohm και τους Κανόνες Kirchhoff έχοντας δεδομένες

Κάθε Ηλεκτρική Συσκευή έχει ακροδέκτες, δηλαδή σημεία με τα οποία συνδέεται στο κύκλωμα. Έστω ένα ήδη σχηματισμένο κύκλωμα.

Αν θέλουμε να συνδέσουμε και μία άλλη συσκευή δύο ακροδεκτών στο κύκλωμα, τότε μπορούμε

 • είτε να την παρεμβάλλουμε σε έναν κόμβο (Σειριακή σύνδεση)
 • είτε να τη συνδέσουμε εφαρμόζοντας τους ακροδέκτες σε δύο διακριτούς κόμβους (Παράλληλη σύνδεση).

Αν δύο συσκευές

 • είναι συνδεδεμένες σειριακά, τότε σχηματίζουν έναν κλάδο με δύο άκρα, ενώ
 • αν είναι συνδεδεμένες παράλληλα τότε σχηματίζουν ένα βρόχο (χωρίς άκρα).

Ταξινομία[]

Τα κυκλώματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρέυμα διαχωρίζονται

 • σε ηλεκτρικά και
 • σε ηλεκτρονικά.

Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από ημιαγωγούς και τις προσμίξεις τους.

Τα υπόλοιπα κυκλώματα ονομάζονται ηλεκτρικά.

Ωστόσο, σήμερα πλέον εντοπίζονται σε ηλεκτρονικά κυκλώματα στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων (όπως είναι τα πηνία στη "μητρική πλακέτα" του υπολογιστή) και ηλεκτρονικά στοιχεία (μικροαντιστάσεις) σε ηλεκτρικά κυκλώματα.

Επιπλέον, υπάρχουν και διατάξεις οι οποίες λειτουργούν ως κυκλώματα χωρίς να διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα, όπως

Οικιακό Ηλεκτρικό Κύκλωμα[]

Η "οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση" αποτελεί μια εφαρμογή της παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων.

Οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές[1]και οι οικιακοί λαμπτήρες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα ώστε σε κάθε κύκλωμα να μη μειώνεται η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και καθένα από αυτά να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.

Ηλεκτρο-Υδραυλικό Ανάλογο[]

Υπάρχει εντυπωσιακή αναλογία μεταξύ του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και του "Υδραυλικού Κυκλώματος".

Υποσημειώσεις[]

 1. Βιβλίο Φυσικής Ε' τάξης Δημοτικού, Το ηλεκτρικό κύκλωμα, σελ. 60

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement